Ogród Petenery
Advertisement
Ogród Petenery

Zachód w zimie • Wiersz • Marcin Tarnowski
Zachód w zimie
Wiersz
Marcin Tarnowski

Zachód za drzewem.

Opada niebios powieka z zachodu,
Czas już żegnać świetlistą źrenicę,
W krzewów i drzew się kryje wachlarzu,
Lądy i lody przed światem kładzie na lice.
Tylko promieniem, jak ust czerwonych muśnięciem,
Daje mu nadzieje, że jutro zbudzi dziecięciem.