Wolności siewca • Wiersz • Aleksander Puszkin • przeł. Electron PL
Wolności siewca
Wiersz
Aleksander Puszkinprzeł. Electron PL
Uwagi tłumacza: przekład z języka rosyjskiego.
Oryginał wiersza napisany w listopadzie 1823 roku na wieść o klęsce rewolucji w Hiszpanii, zdławionej przez wojska francuskie. Za życia poety nie drukowany.

Wolności siewca

Wolności siewca w rolę pustynną wyszedłem rano, za gwiazd...

(tytuł oryginału - ros. "Свободы сеятель пустынный...")


     I wyjdzie siewca rozsiewać ziarno swoje...[1]

Wolności siewca w rolę pustynną
Wyszedłem rankiem, za gwiazd;
Ręką przeczystą, ręką niewinną
W bruzd zbronowanych piach
Płodne rzucałem ziarno —
Trud poszedł jednak na marne,
Myśl tylko błogą straciłem i czas.

Paście się dobrze narody,
Obca wam sława i cześć;
Trzodzie nie trzeba swobody,
Wieszać ją trzeba i gnieść.
Wolnością się ona nie chlubi,
Pragnie tysiące trwać lat;
W swej nikczemności cóż lubi? —
Jarzmo dzwoniące i bat.


Przypiski tłumacza:

Powyższy utwór jest swobodną interpretacją tekstu rosyjskiego próbującego zachować przede wszystkim jego nastrój i jego ducha. Druga zwrotka jest adaptacją polskiego przekładu dokonanego przez Franciszka Kowalskiego.

  1. Ewangielia wg Św. Marka, rozd. 13, st. 3.
Zobacz też: Do narodów (Myśl z Aleksandra Puszkina) — przekład drugiej zwrotki autorstwa Franciszka Kowalskiego

Zobacz też ten tekst w innych językach:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.