FANDOMWiatr (Robert Louis Stevenson) • Wiersz • Robert Louis Stevenson • przeł. Marcin Tarnowski
Wiatr
Wiersz
Robert Louis Stevensonprzeł. Marcin Tarnowski
[Robert Louis Stevenson wiersz „The wind.” z tomiku: „A Child's Garden of Verses” („Dziecięcy ogród strof”), Dodge Publishing Company, Nowy Jork, 1905, str. 42-43.]

Widziałem, jak ciskasz latawce w górze
I wioniesz ptakami po lazurze;
I wszędy słyszałem twą przeprawę, [1]
Jak damskich spódnic przez trawę –
    O wietrze, co dzień cały wiejesz,
    O wietrze, co pieśń tak głośno piejesz!

Widziałem różne rzeczy, które robiłeś,
Ale ty zawsze się kryłeś.
Czułem, jak napierasz, słyszałem jak wołasz,
Nie mogę zupełnie zobaczyć jak wyglądasz – [2]
    O wietrze, co dzień cały wiejesz,
    O wietrze, co pieśń tak głośno piejesz!

O ty, który jesteś zimny i sił bez miary,
O dmuchaczu, jesteś młody czy stary?
Czy jesteś bestią [3] na polu i drzewie,
Czy tylko dzieckiem silniejszym ode mnie?
    O wietrze, co dzień cały wiejesz,
    O wietrze, co pieśń tak głośno piejesz!


I saw you toss the kites on high
And blow the birds about the sky;
And all around I heard you pass,
Like ladies' skirts across the grass –
    O wind, a-blowing all day long,
    O wind, that sings so loud a song!

I saw the different things you did,
But always you yourself you hid.
I felt you push, I heard you call,
I could not see yourself at all –
    O wind, a-blowing all day long,
    O wind, that sings so loud a song!

O you that are so strong and cold,
O blower, are you young or old?
Are you a beast of field and tree,
Or just a stronger child than me?
    O wind, a-blowing all day long,
    O wind, that sings so loud a song!


  1. Przypis własny Ogrodu Petenery Dosłownie: „And all around I heard you pass„ – „I wszędy słyszałem jak przechodzisz”, ale to się nie rymuje jak w wierszu oryginalnym.
  2. Przypis własny Ogrodu Petenery Dosłownie: „I could not see yourself at all –„ – „Nie mogę zobaczyć cię zupełnie –”, ale to się nie rymuje jak w wierszu oryginalnym.
  3. Przypis własny Ogrodu Petenery „Bestią”, ale mogłoby być też „zwierzem”, wers brzmiałby wówczas: „Czy jesteś zwierzem na polu i drzewie,” co mogłoby być lepsze przy niektórych próbach interpretacji – czytania.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.