Ogród Petenery
Advertisement
Ogród Petenery

Szkarłatniki • Wiersz • Symfozjusz • przeł. Marcin Tarnowski
Szkarłatniki
Wiersz
Symfozjuszprzeł. Marcin Tarnowski
Uwagi tłumacza: Wiersz na podstawie 2-wersowej zagadki Symfozjusza pt. Murices

sanguine bis nostro tinctas, ingrate, lacernas
induis, et non est hoc satis: esca sumus.Krwią dwojako barwimy, wbrew woli, płaszcze
Wdziewane, i nie dość to: strawąśmy jeszcze. [1]


Przypis

  1. Ślimaki purpurowe: rozkolce Murex brandaris, Murex trunculus; oraz ich krewniak Szkarłatnik albo inaczej Purpurowiec (łac. Thais Haemastoma) – ślimaki przodoskrzelne, o ozdobnej muszli z kolcami, żywiące się małżami i pąklami, w starożytności wydzielinę ich gruczołów ślinowych wykorzystywano do otrzymywania szkarłatnego czy purpurowego barwnika. Właściwie tytuł powinien brzmieć „Ślimaki purpurowe”, ale tytuł łaciński był jedno wyrazowy i ślimaki purpurowe brzmi nieco dziwnie jako tytuł wiersza, a mūrĭcĭs może też oznaczać szkarłat lub purpurę, co wykorzystano tutaj jako tytuł ogólnie charakteryzujący te ślimaki.