FANDOMSzczęsny! zaszczycon we wieniec ciernisty – • Wiersz • Władysław Tarnowski
Szczęsny! zaszczycon we wieniec ciernisty –
Wiersz
Władysław Tarnowski
[Władysław Tarnowski „Szczęsny! zaszczycon we wieniec ciernisty –”, wiersz przesłany w liście do Andrzeja Grabowskiego i jemu dedykowany, opublikowany w: „Tydzień”, Lwów, 1878, nr 41 z 9 czerwca 1878, str. 66; przedruk w: „Pamiętniki życia literackiego w Galicji”, (przygotował do druku i wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot), w cyklu: „Pamiętniki i wspomnienia”, seria I: „Pamiętniki polskie”; Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1961, str. 376.]

Szczęsny! zaszczycon we wieniec ciernisty –
W drodze najwyższej – na drodze artysty …
A czyż jest równa tej drodze na świecie?...
Czybyś ją oddał – Ty? niedoli dziecię?...
Za wszystkie świata bogi i półbogi…
Za łachman purpur na podłym szkielecie,
Za mleczne, jasne, gwiazdolite drogi?...
Idź!... Niechaj anioł natchniony boleści
Twe czoło senne na swym łonie pieści!!
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.