Public domain
Teksty autorskie lub przekłady na język polski dokonane przez tego autora (lub tłumacza), których pierwsza publikacja nastąpiła przed 1 stycznia 1926, są w domenie publicznej w Stanach Zjednoczonych (these texts or media files are in the public domain in the United States). Zobacz: Okres ochrony praw autorskich w USA.
United States
Dialog-warning.svg
Teksty te mogą nie być w domenie publicznej poza Stanami Zjednoczonymi (dotyczy to krajów, które nie stosują zasady krótszego terminu), na przykład Polski, Kanady, Chin (ale nie Hong Kongu ani Makau), Niemiec, Meksyku i Szwajcarii. Informacje o autorze i roku publikacji są istotne i muszą być podane. Zobacz: Public domain i Prawa autorskie.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.