∗             ∗
[edytuj] [odśwież] Dokumentacja

Użycie

Szablon powoduje wstawienie w treść dokumentu trzech gwiazdek ułożonych tak jak widać powyżej.

{{***|szerokość_obszaru (opcjonalny)|wysokość (opcjonalny)|odstęp (opcjonalny)|przed=|po=}}

Opis parametrów

Wszystkie parametry są opcjonalne:

{
	"params": {
		"1": {
			"label": "szerokość_obszaru",
			"description": "opcjonalna szerokość obszaru wewnątrz którego będą centrowane gwiazdki. Jeżeli parametr zostanie pominięty, układ centrowany jest w stosunku do całej szerokości strony. Należy określić jednostkę (np. 100px, 20%, 100mm, 100cm, 100in, 100pt, 100pc, 100em, 100ex). Najlepiej wykorzystywać jednostkę px oznaczającą długość mierzoną w pikselach",
			"type": "string",
			"default": "100%",
			"autovalue": " "
		},
		"2": {
			"label": "wysokość",
			"description": "opcjonalna wysokość poszczególnych linii tekstu tworzącego układ gwiazdek - umożliwia zmianę wysokości całego układu gwiazdek. Należy określić jednostkę (np. 10px, 120%, 14em, ...)",
			"type": "string",
			"default": "100%",
			"autovalue": " "
		},
		"3": {
			"label": "odstęp",
			"description": "opcjonalny odstęp pomiędzy gwiazdkami stanowiącymi podstawę układu - ilość niełamliwych spacji pomiędzy gwiazdkami (np. 10, 40)",
			"type": "number",
			"default": "13",
			"autovalue": "13"
		},
		"przed": {
			"description": "(margin-top): ustawia odstęp \"przed\"' znakiem (górny margines), można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. przed=3em)",
			"type": "string",
			"autovalue": "0px"
		},
		"po": {
			"description": "(margin-bottom): ustawia odstęp \"po\"' znaku (dolny margines), można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. po=3em)",
			"type": "string",
			"autovalue": "1em"
		}
	}
}

Przykład

wywołanie efekt
{{***}}

∗             ∗
{{***||50%|16|przed=3em}}

∗                ∗
{{***||10px|16}}

∗                ∗
{{***|200px}}

∗             ∗
{{***||55px|50}}

∗                                                  ∗
{{***|||25}}

∗                         ∗
{{***||350%|88}}

∗                                                                                        ∗
{{***||550%|18}}

∗                  ∗
{{***||60%|30}}

∗                              ∗
{{***|110px|25px|10}}

∗          ∗
{{***||0%}}

∗             ∗
{{***||0%|120}}

∗                                                                                                                        ∗

Zobacz też

Szablon:***2
Szablon:Separator

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.