Ogród Petenery
Advertisement

Róża • Wiersz • Aleksander Puszkin • przeł. Electron PL
Róża
Wiersz
Aleksander Puszkinprzeł. Electron PL
Uwagi tłumacza: przekład z języka rosyjskiego.
Oryginał wiersza został opublikowany w roku 1826. Jednakże pierwszą jego wersję Puszkin napisał już w roku 1815.

Róża[1]

(tytuł oryginału - ros. Роза)

Gdzież nasza róża...


Gdzież nasza róża,
Pytam was bracia?
Zwiędła nam róża,
Dziecko to ranka[2].
Tylko mi nie mów:
Tak młodość więdnie!
Tylko mi nie mów:
Tak życie biegnie![3]
Kwiatkowi powiedz:
Przebacz, żałuję!
I wskaż gdzie lilia
Nas oczekuje.


Róża (druga wersja)[4]

I wskaż gdzie lilia nas oczekuje.


Gdzież nasza róża,
Pytam was bracia?
Zwiędła nam róża,
Dziecko to ranka.
Tylko nie mówcie:
Tak młodość więdnie!
Tylko nie mówcie:
Tak życie biegnie!
Powiedzcie kwiatku:
Przebacz, żałuję!
Wskażcie gdzie lilia
Nas oczekuje.


Przypiski tłumacza

  1. Zgodnie z symboliką, wywodzącą się jeszcze z czasów antycznych róża oznacza miłość a lilia - niewinność, czystość i cnotę.
  2. W oryginale заря czyli zorza ale może być to także rozumiane jako świt, ranek lub poranek.
  3. Rosyjski zwrot: Вот жизни радость! można rozumieć w znaczeniu polskiego powiedzenia: Takie jest życie!
  4. O ile pierwsza wersja jest bliższa oryginałowi, o tyle druga zdaniem autora tłumaczenia jest bardziej spójna stylistycznie (w pierwszych strofach podmiot liryczny pyta się przyjaciół w liczbie mnogiej, więc bardziej logiczne jest gdy i dalsze strofy są pisane w liczbie mnogiej.)

Zobacz też ten tekst w innych językach:

  • Роза (oryginał w języku rosyjskim)
Advertisement