FANDOMProklamacja KC KPCz • przeł. Ludek
Proklamacja KC KPCzprzeł. Ludek
21 sierpnia 1968
Zobacz w Wikipedii hasło Operacja „Dunaj”

Do wszystkich obywateli Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej!

Wczoraj, w dniu 20 sierpnia 1968 około 23 godziny wieczorem, wojska Związku Radzieckiego, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgierskiej Republiki Ludowej oraz Bułgarskiej Republiki Ludowej przekroczyły państwowe granice Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Stało się tak bez wiedzy prezydenta republiki, prezesa Zgromadzenia Narodowego[1], premiera rządu oraz pierwszego sekretarza KC KPCz i ich organów.

W tych właśnie godzinach miało miejsce posiedzenie prezydium KC KPCz, przygotowujące XIV zjazd partii[2]. Prezydium KC KPCz apeluje do wszystkich obywateli naszej republiki, żeby zachowali spokój i nie stawiali oporu postępującym wojskom. Z tego też wględu nasza armia, Bezpečnost[3] i Lidové milice[4] nie otrzymały rozkazu do obrony kraju.

Prezydium KC KPCz uważa ten akt za przeczący nie tylko wszelkim zasadom stosunków między państwami socjalistycznymi, ale też za zaprzeczenie podstawowych norm prawa międzynarodowego.

Wszyscy czołowi funkcjonariusze państwa, KPCz i Frontu Narodowego[5] dalej pełnią swoje funkcje, na które byli, jako przedstawiciele ludu i członkowie organizacji, wybrani zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej.

Zwierzchnicy organów konstytucyjnych zwołali natychmiast posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i rządu republiki, a prezydium Komitetu Centralnego KPCz zwołało plenum KC KPCz w celu omówienia zaistniałej sytuacji.


Przypisy

  1. Przypis własny Ogrodu Petenery Národní shromáždění - do 1968 r. parlament czechosłowacki, od 1969 r. zastąpiony Zgromadzeniem Federalnym (Federální shromáždění).
  2. Przypis własny Ogrodu Petenery Nadzwyczajny przyspieszony XIV zjazd partii odbył się zaraz 22 sierpnia w Pradze-Vysočanach; przyjechało 1219 delegatów z 1543 prawidłowo wybranych; później ogłoszony został za nieważny. Kolejny XIV zjazd partii odbył się już w czasach tzw. normalizacji w 1971 r.
  3. Przypis własny Ogrodu Petenery Veřejná bezpečnost, odpowiednik polskiej Milicji Obywatelskiej.
  4. Przypis własny Ogrodu Petenery Milicja Ludowa - organizacja zbrojna KPCz, pierwotnie bojówki w fabrykach, uczestniczyła już w przewrocie w 1948; dodatkowo ustalono, że nie było żadnego przepisu prawnego legalizującego istnienie tego ramienia zbrojnego podczas trwania komunizmu w Czechosłowacji.
  5. Przypis własny Ogrodu Petenery Národní fronta - to stowarzyszenie zrzeszające wszystkie partie polityczne, którym zezwolono działać po II wojnie światowej; później też inne organizacje, które mogły działać w CSRS. Rolę wiodącą odgrywała Komunistyczna Partia Czechosłowacji.


Przekład został udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał


PD-icon
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.
Przekład


CC some rights reserved
Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.Zobacz też ten tekst w innych językach:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.