FANDOMPierrot • Wiersz • Adelaide Crapsey • przeł. Marcin Tarnowski
Pierrot
Wiersz
Adelaide Crapseyprzeł. Marcin Tarnowski
Wiersz pochodzi z tomiku verse z roku 1915; Tomik „Verse” i wiersz Pierrot w zbiorach cyfrowych biblioteki University of Michigan.

Aubrey Beardsley - Death of Pierrot - 1896

„Pierrot is dying.”, tzn. Pierrot umiera – rysunek, którego autorem był angielski ilustrator i malarz Aubrey Beardsley (1872-1898) wykonany w roku 1896 i opublikowany w magazynie „Savoy”, tom 4, sierpień 1896.

Na obraz Aubreya Beardsleya „Pierrot umiera.”

Pierrot umiera;
Wejdź na paluszkach,
Palec przyłóż do ust,
Arlekin,
Kolombina i Klaun.

Cicho! jak on wciąż leży
W swym łożu,
Biała zsunięta ręka i biała
Zatopiona głowa.
Och, biedny Pierrot.

Jest jego szlafrok
Przez krzesło,
Pantofle na podłodze …
Czy słyszy
Nas, co na paluszkach?

Oparty leży wysoko
W swym łożu;
Posłuchaj, Kolombino.
„On nie żyje.”
Och, biedny Pierrot.
For Aubrey Beardsley's picture "Pierrot is dying."
Pierrot is dying;
Tiptoe in,
Finger touched to lip,
Harlequin,
Columbine and Clown.

Hush! how still he lies
In his bed,
White slipped hand and white
Sunken head.
Oh, poor Pierrot.

There's his dressing-gown
Across the chair,
Slippers on the floor…
Can he hear
Us who tiptoe in?

Pillowed high he lies
In his bed;
Listen, Columbine.
"He is dead."
Oh, poor Pierrot.Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.