Ogród Petenery
Advertisement

Piękna Ameryka • Hymn i pieśń patriotyczna • sł. Katharine Lee Bates • muz. Samuel Augustus Ward • przeł. Electron PL
Piękna Ameryka
Hymn i pieśń patriotyczna
sł. Katharine Lee Batesmuz. Samuel Augustus Wardprzeł. Electron PL
Uwagi tłumacza: przekład z języka angielskiego.
"Piękna Ameryka" — amerykańska pieśń patriotyczna autorstwa wykładowczyni literatury angielskiej Kathariny Lee Bates. Powstała w 1893 w czasie jej podróży do Colorado Springs. Podróż ta znalazła swe odzwierciedlenie w strofach poematu ("Białe Miasto" z wystawy w Chicago zawierające obietnicę przyszłego świata, w którym znajdą się alabastrowe budynki miasta; pola pszenicy w Kansas, przez które jechał pociąg; majestatyczny widok Wielkich Równin, widziany z góry Pikes Peak). Na tej górze do głowy Katherine napływać zaczęły słowa wiersza, który spisała po powrocie do hotelowego pokoju. Poemat ten opublikowany został dwa lata później w The Congregationalist z okazji upamiętnienia Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Muzykę do poematu skomponował w 1895 roku Samuel Augustus Ward. Pomysł na melodię zrodził się u niego w podobny sposób, jak u Katherie; wracał on bowiem do rodzinnego Nowego Jorku z podróży na Coney Island. Przez ponad sto lat istnienia pieśni pojawiały się sugestie, aby "America the Beautiful" ustanowić drugim hymnem Stanów Zjednoczonych lub nawet zastąpić nim "The Star-Spangled Banner". Żaden z tych planów nie wszedł jednak w życie.

Płyta upamiętniająca na szczycie Pikes Peak.

Strona tytułowa oryginalnej aranżacji utworu "America the Beautiful" z 1917 przechowywana w Bibliotece Kongresu USA.

Strona 2

Strona 3

"Piękna Ameryka"

(tytuł oryginału - ang. "America the Beautiful")


O piękna Ty przestrzenią swą,
Bursztynem łanów zbóż,
Purpurą majestatu gór
I urodzajem pól!

Ameryko! Ameryko!
Bóg łask Ci zesłał w bród,
Braterstwo i obfitość dóbr,
Od brzegów mórz do mórz!


O piękna Ty pielgrzymem swym,
Co nie znał co to lęk,
By zdobyć swój wolności kęs,
Przez dzikie pola szedł.

Ameryko! Ameryko!
Bóg w biedzie poda dłoń,
Więc dzielna bądź i prawa bądź,
Wolności płomień noś.


O piękna Ty odwagą cnych
Sprawdzoną w ogniu walk,
Co własny kraj kochali tak,
Nie znali co to strach.

Amerykę! Amerykę!
Niech błogosławi Bóg,
Nagroda wynagrodzi trud,
A łaskę zyska lud.


O piękna Ty patriotów snem
Co trwa od tylu lat;
Zamglonym wypłakaną łzą,
Złotawym blaskiem miast.

Ameryko! Ameryko!
Bóg łask Ci zesłał w bród,
Braterstwo i obfitość dóbr,
Od brzegów mórz do mórz.


Przypisek tłumacza:

Poniższy utwór jest swobodną interpretacją tekstu angielskiego próbującego zachować przede wszystkim jego ducha i melodię.

Zobacz też

Audio
America the Beautiful
Wysłuchaj "America the Beautiful" w wykonaniu zespołu Marynarki Wojennej USA z 1995.


Zobacz też ten tekst w innych językach:

Advertisement