Ogród Petenery
Advertisement

Warunki publikacji

Ogród Petenery jest stroną internetową z wolną twórczością poświęconą głównie wierszom i poezji, którą każdy może edytować i na stronach której każdy może publikować. Zamieszczamy tu wolną twórczość własną lub przekłady własne utworów do których prawa autorskie wygasły lub były publikowane na wolnej licencji.

Serwis publikuje głównie wersje autorskie utworów. Można zamieszczać tu także utwory innych autorów pod warunkiem zgodności licencji na jakiej zostały pierwotnie opublikowane z licencją Creative Commons 3.0 BY-SA i podaniem ich autora i źródła skąd pochodzą (wymóg ten dotyczy także wszystkich ładowanych do serwisu plików).

Wikia ta poświęcona jest głównie poezji w języku polskim ale nie wykluczamy także innego rodzaju twórczości (np. pieśni, prozy, opowiadań, galerii obrazów).

Wszystko co nie będzie z tym związane będzie niezwłocznie usuwane!

Warunki licencji

CC-BY-SA icon

Utwory publikowane w serwisie Ogród Petenery (jeśli nie podano tego inaczej, zwykle na stronie dyskusji utworu lub poprzez zakwalifikowanie dzieła do jednej z dostępnych kategorii licencji) zamieszczane są na licencji Creative Commons 3.0 BY-SA (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Unported).

W skrócie: utwory publikowane są

  1. na wolnej licencji (wolno utwór kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać)
  2. przy zachowaniu prawa do autorstwa (utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę lub w przypadku braku takiego oznaczenia przy każdej kopii utworu podać jego autora/autorów i jeśli jest to przekład to także jego tłumacza)
  3. z prawem do ich modyfikacji (można tworzyć utwory zależne) i wykorzystania do dowolnych celów (także komercyjnych)
  4. na tych samych warunkach - utwór powstały na podstawie publikowanego tu pierwowzoru można rozpowszechniać tylko na podstawie takiej samej licencji.

Zobacz też: Wikia:Licensing (strona w języku angielskim)

Pamiętaj, że to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne złamanie praw autorskich!

Advertisement