FANDOMO zakryj swoje blade nogi • Wiersz • Walerij Briusow • przeł. Electron PL
O zakryj swoje blade nogi
Wiersz
Walerij Briusowprzeł. Electron PL
Uwagi tłumacza: przekład z języka rosyjskiego.
Wiersz datowany na 3 grudnia 1894 i opublikowany w trzecim wydaniu almanachu Rosyjscy symboliści (ros. Русские символисты, w nr z lata 1895, na str. 13) magazynu redagowanego przez Briusowa. Wiersz uważany za wybitny przykład monostichu czyli wiersza składającego się tylko z jednej linii. W swoim czasie wiersz wywołał ostrą reakcję krytyki literackiej, szeroką dyskusję i liczne komentarze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie rosyjskiej Wikipedii w artykule: О закрой свои бледные ноги.
Należy zwrócić uwagę na to, że w oryginale także brakuje przecinka po "O" i na końcu wiersza występuje kropka (chociaż przy cytowaniu tekstu przecinek często się pojawiał a opuszczano za to kropkę na jego końcu).

O zakryj swoje blade nogi

Sepia Toned Woman on Beach 2

(tytuł oryginału - ros. "О закрой свои бледные ноги")


 * * *

O zakryj swoje blade nogi.

Zobacz też ten tekst w innych językach: