Ogród Petenery
Advertisement

Nalewajmy bracia... • Pieśń ludowa • Anonim • przeł. Electron PL
Nalewajmy bracia...
Pieśń ludowa
Anonimprzeł. Electron PL
Uwagi tłumacza: przekład z języka ukraińskiego.
Stara ukraińska pieśń ludowa śpiewana w wielu (różniących się mniej lub bardziej) wersjach. Autor tekstu i muzyki nie jest znany. Pieśń ta w języku ukraińskim wykonywana jest w jednej ze scen polskiego filmu "Ogniem i mieczem" opartego na powieści Henryka Sienkiewicza napisanej pod tym samym tytułem.

"Nalewajmy bracia..."

(tytuł oryginału - ukr. "Наливаймо, браття...")

Potyczka Kozaków z Tatarami, obraz Józefa Brandta, ok. 1890.


Nalewajmy bracia,
W kryształowe czasze,
Szable by nie brały,
Kule by mijały
Twarde głowy nasze!

Bo kozacka dola,
Jak na polu ruta —
Sieczona deszczami,
Chłostana gromami,
Razem z wiatrem hula.

Weselmy się, bracia,
Póki mamy siły!
Póki do pochodu,
Póki słońca wschodu
Surmy nie trąbiły!


"Nalewajmy bracia..." (druga wersja - rozszerzona)

Powrót zwycięzców, obraz Józefa Brandta, XIX w.


Nalewajmy bracia,
W kryształowe czasze,
Szable by nie brały,
Kule by mijały
Twarde głowy nasze!

Żeby Ukraina
Nigdy nie płakała,
Żeby nasza sława
I kozacka chwała
Na wieki przetrwała.

Bo kozacka chwała
Krwią naszą pokryta,
Sieczona mieczami,
Rąbana szablami
I we łzach umyta.

Weselmy się, bracia,
Póki mamy siły!
Póki do pochodu,
Póki słońca wschodu
Surmy nie trąbiły!

Bo kozacka dola,
Jak na polu ruta —
Sieczona deszczami,
Chłostana gromami,
Razem z wiatrem hula.

Jak bociani klekot,
Kozaka charakter —
Wybuchnie on śmiechem,
Wybuchnie on szczerym,
Na końcu zapłacze.


Przypisek tłumacza:

Powyższy utwór jest swobodną interpretacją tekstu ukraińskiego próbującego zachować przede wszystkim jego ducha i melodię.

Zobacz też ten tekst w innych językach:

Advertisement