FANDOMNa śmierć Montalemberta • Wiersz • Władysław Tarnowski
Na śmierć Montalemberta
Wiersz
Władysław Tarnowski
„Dzienniki Poznański”, Rocznik XII, nr 87 z soboty 16 kwietnia 1870, str. 1. Wiersz ku pamięci Charlesa René Forbesa de Montalemberta, zm. 13 III 1870.
Z podziękowaniem dla pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Retrospektywnej Bibliografii Literackiej (tzw. Kartoteki Bara) tamże, za pomoc w poszukiwaniu rozsianych po licznych publikacjach utworów Władysława Tarnowskiego.

Charles Forbes René de Montalembert

Charles de Montalembert pędzla Auguste'a Pichon'a z r. 1879

Naród w żałobie – żałobę po Tobie
Bierze i wieniec składa na tym grobie,
Gdzie zacne serce dzisiaj bić przestało,
Jak lutnia, której pieśń jest nie przebrzmiałą…
Lutnia zerwana – ale pieśń powróci
Jak biały anioł wierna Twej pamięci,
Bo smutny naród po tobie się smuci
Wycisnął imię twe śród tych pi[e]częci,
Co będą świadczyć o zmartwychwstań dobie
Tym, co wróżyli jéj życie na g[r]obie!...
Tyś kochał Polskę [1] – bo jest nieszczęśliwa,
Tyś jasnowidział –że w gr[o]bach jest żywa,
Że jest płomieniem – co w podziemiach świata
T[l]i, by go wstrząsnąć, zmienić, zabić kata!...
Że jest na krzyżu … ugiąłeś kola[n]o –
To też jej wieńca cierń Tobie na wiano.
Cześć Ci o zacny! Pokój dobrej woli,
Co w szczęściu pomna, jako bole[ś]ć boli –
Co wśród wolności, pomni ból niewoli!...
Tyś pierwszy dzwonił na przyszłą krucyatę,
Gdzie pójdą ludy na męczeńską sprawę,
Pośród Judaszów niosłeś białą szatę,
Prawdę i wolność kochałeś nad sławę, –
Żegluj jak orzeł w sfery, gdzie aniołom
Pieśń wiekuista w świetle ulatuje
Pieśń Fra Angelica z[n]ana żywioł[o]m!
Chór arf słonecznych – z których każda czuje
„Boże coś Polskę!”… niech Ci zawtóruje
W sferach dantejskich! Bo byłeś „Człowiekiem”
Boś kochał – wierzył – i szedł z swoim wiekiem –
A więc żałobę przybiera po Tobie
                                  Naród w żałobie…..
I Polska wieniec składa na Twym grobie!..
Neapol. Hotel Washington. 1870.
                                                Ernest Buława.

  1. Montalembert uzasadniał prawa do wolności Irlandczyków i Polaków, o tym właśnie wspomina Władysław Tarnowski w wierszu. Napisał m.in. „Une nation en deuil: la Pologne en 1861” (1861) i „Le pape et la Pologne” (1864). (Przypis za: „Wielka Encyklopedia Powszechna PWN”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, tom 7 (Man-Nomi), 1966, str. 484.)