FANDOMMoje królestwo (Robert Louis Stevenson) • Wiersz • Robert Louis Stevenson • przeł. Marcin Tarnowski
Moje królestwo
Wiersz
Robert Louis Stevensonprzeł. Marcin Tarnowski
[Robert Louis Stevenson wiersz „My Kingdom.” z tomiku: „A Child's Garden of Verses” („Dziecięcy ogród strof”), Dodge Publishing Company, Nowy Jork, 1905, str. 75-76.]

W dole przy studni lśniącej wodą
Znalazłem bardzo małą dolinę zadrzewioną,
Nie wyższą od mojej głowy.
Wkoło wrzosem i janowcem
W lecie objawiała się kwieciem,
Trochę żółtym i trochę karmazynowym.

Nazwałem małą sadzawkę morzem;
Małe wzgórza były dla mnie duże;
Ponieważ jestem bardzo mały.
Zrobiłem łódź, miasto zrobiłem ,
Pieczary w górze i w dole przeszukałem,
I nazwałem jedną z nich i szereg cały. [1]

I powiedziałem, wszystko było moje wokoło,
Małe wróble nad głową,
Także minóg mały. [2]
To był świat a ja byłem królem,
Dla mnie śpiewać wpadały [roje] pszczele, [3]
Dla mnie jaskółki latały.

Bawiłem się że nie było mórz głębszych,
Ani żadnych równin niż te szerszych,
Ani inni niż ja królowie.
Gdy końcu usłyszałem, jak moja matka wołała
Na zewnątrz domu, gdy ciemność zapadała,
Przywołać na herbatę w dom mnie.

I muszę podnieść się i opuścić mą zadrzewioną dolinę,
I także zostawić moje wodne zagłębienie,
I porzucić wrzosu kwiaty moje.
Niestety! a jak do mego domu zbliżałem się,
Jak bardzo wielka moja niania wydawało się,
Jak wielkie i chłodne pokoje!


My Kingdom.

Down by a shining water well
I found a very little dell,
No higher than my head.
The heather and the gorse about
In summer bloom were coming out,
Some yellow and some red.

I called the little pool a sea;
The little hills were big to me;
For I am very small.
I made a boat, I made a town,
I searched the caverns up and down,
And named them one and all.

And all about was mine, I said,
The little sparrows overhead,
The little minnows, too.
This was the world and I was king,
For me the bees came by to sing,
For me the swallows flew.

I played there were no deeper seas,
Nor any wider plains than these,
Nor other kings than me.
At last I heard my mother call
Out from the house at evenfall,
To call me home to tea.

And I must rise and leave my dell,
And leave my dimpled water well,
And leave my heather blooms.
Alas! and as my home I neared,
How very big my nurse appeared,
How great and cool the rooms!


  1. Przypis własny Ogrodu Petenery Dosłownie powinno być: „A nazwałem z nich jedną i wszystkie.”, ale to się nie rymuje.
  2. Przypis własny Ogrodu Petenery Dosłownie powinno być: „Małe minogi także”, ale to się nie rymuje.
  3. Przypis własny Ogrodu Petenery Dosłownie powinno być: „Dla mnie pszczoły wpadały śpiewać", ale to się nie rymuje.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.