Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Kropki/opis

local p = {}

function p.dodaj( frame )
    local liczba = frame.args[1]
    local kropka = frame.args[2]
    
    if kropka == nil then
      kropka = '.'
    end
    local wynik = ''
    for i=1,liczba do
      wynik = kropka .. wynik
    end
    return wynik
end
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.