Modlitwa Rosjan • Hymn państwowy • Wasilij Żukowski • przeł. Electron PL
Modlitwa Rosjan
Hymn państwowy
Wasilij Żukowskiprzeł. Electron PL
Uwagi tłumacza: (z języka rosyjskiego)
Pieśń "Modlitwa Rosjan" (ros. "Молитва русских") to pierwszy oficjalny hymn Rosji, wprowadzony przez cara Aleksandra I w 1816 i używany do 1833.

Wzorowany na hymnie brytyjskim. Przekładu słów pieśni "God Save the Queen" dokonał rosyjski poeta Wasilij Żukowski. Pierwsza redakcja tekstu pochodzi z roku 1814. Słowa w stosunku do słów angielskiego oryginału zostały znacznie zmienione. W roku 1816 dwie dodatkowe zwrotki dopisał Aleksander Puszkin. W latach 1816-1818 Żukowski jeszcze kilka razy przerabiał tekst. W rezultacie końcowy tekst nie był już prawie wcale podobny do angielskiego oryginału.

Muzyka także pochodziła z hymnu brytyjskiego ale uległa licznym zmianom w stosunku do pierwotnej muzyki autorstwa Henry'ego Careya. Nie jest znany kompozytor, który dokonał przeróbki muzyki. Uważa się, że mógł nim być Antonio Lacosta. Ostateczna redakcja tekstu i muzyki hymnu pochodzi z końca roku 1818 i zawiera tylko dwie zwrotki.

Na hymnie tym wzorowano obowiązujący do 1917 hymn "Boże, zachowaj Cara!".

Przekład hymnu w wersji zawierającej trzy zwrotki


Rosyjski

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю —
Всё ниспошли!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

Перводержавную
Русь православную
Боже, храни!
Царство ей стройное!
В силе спокойное!
Всё ж недостойное
Прочь отжени!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

Polska transkrypcja

Boże, Carja chrani!
Sławnomu dołgi dni
Daj na ziemli!
Gordych smiritielju,
Słabych chranitielju,
Wsjech uteszitielju —
Wsjo nisposzli!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

Pierwodierżawnuju
Ruś prawosławnuju
Boże, chrani!
Carstwo jej strojnoje!
W silje spokojnoje!
Wsio ż niedostojnoje
Procz otżieni!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

O, Prowidienie!
Błagosłowienie
Nam nisposzli!
K błagu striemlienie,
W sczastie smirienie,
W skorbi tierpienie
Daj na ziemli!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

Polski przekład

Boże, zachowaj Cara!
Sławnemu długie dni
Daj na ziemi!
Dumnych pogromco,
Słabych obrońco,
Wszystkich pocieszycielu —
Wszystko (to) ześlij!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

Państwo pradawne
Ruś prawosławną
Boże, zachowaj!
Królestwo jej zasobne!
W sile spokojne!
A wszystko co niegodne
Odegnaj precz!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

O, Opatrzności!
Błogosławienie
Nam ześlij!
Ku dobru dążenie,
W szczęściu pokorę,
W boleści cierpliwość
Daj na ziemi!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)Polski przekład (wersja nadająca się do śpiewania)

Portret Aleksandra I (obraz znajduje się w Galerii Wojskowej Pałacu Zimowego w Petersburgu). Aleksander I uczynił pieśń "Modlitwa Rosjan" nieoficjalnym hymnem państwowym.

Boże, Cara nam chroń!
Niech Najjaśniejszy Pan
Żyje na wieki nam!
Dumnych pogromco,
Słabych obrońco,
Pocieszycielu mas —
Wysłuchaj nas!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

Monarchię dawną
Ruś prawosławną
Boże, nam chroń!
Państwo zasobne!
Silne, spokojne!
A co niegodne,
Od nas odgoń!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)

O, Opatrzności!
Błogosław włości,
Wysłuchaj nas!
Pokorę w szczęściu,
Szlachetność celu,
Siłę w cierpieniu,
Na ziemi daj!
(ostatnie 4 wersy powtarzać 2 razy)
Zobacz też ten tekst w innych językach:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.