FANDOMMalwina czyli domyślność serca

Maria Wirtemberska

¤ ¤ ¤ ¤

Forest landscape by Maria Wirtemberska
MARIA WIRTEMBERSKAMALWINA

CZYLI

DOMYŚLNOŚĆ SERCA
Enfin quand la raison hesite et flotte encore,
Souvent l'instinct rapide a deja pris l'essor.

De Lille

Imag: Chap: I.
DO MOJEGO BRATA.

Nie mam dość miłości własnej, bym rozumieć mogła, że dzieło by najmniej doskonałe przypisuję Tobie; lecz serce moje przyzwyczaiło się od dzieciństwa łączyć myśl o Tobie do każdego w życiu wypadku; w okolicznościach ważnych, jak w najdrobniejszych zdarzeniach nawykłe zawsze być przez Ciebie wspieranym, zachęcanym, pocieszanym, przywiodło mnie i teraz Twojej pieczy moję oddać Malwinę.

Nie ma ona innej zalety nad tę, że w ojczystym języku pierwszym jest w tym rodzaju romansem. Gdyż romanse Krasickiego, Jezierskiego itd. opisują zwyczaje naszych ojców i dziadów, lecz bynajmniej nie malują obrazu teraźniejszego społeczeństwa. Ten obraz w Malwinie nie jest ani doskonałym, ani dokończonym, lecz będąc pierwszym, wzbudzi może ciekawość; przebiegającym te kart kilka przypomni, że nie ma tego rodzaju pisma, do którego język polski nie byłby zdolnym, i wtedy to, co moja chęć dobra nastręczyć chciała, wyższa czyja umiejętność dokona.

Wiem także, że wiele innych gatunków pism byłyby nad romans użyteczniejszymi; lecz nie czując w sobie zdolności do uskutecznienia ważniejszego zamiaru, chwyciłam się tego, którego brak zupełny w naszym języku czyni mi nadzieję, że moja praca niezupełnie czczą będzie. A przy tym rozumiem, że i romans czasem korzystnym być może. Zdaje mi się, że przepisy, prawdy, nauki, które pod pokrywką zabawy w dobrym romansie znaleźć można, więcej nieraz przekonywają niżeli suche morały, obnażone z ponęt ciekawość wzbudzających, a do czytania których mało kto się nawet porywa. W romansach zaś, w tych szczerych obrazach społeczeństwa, każdy niemal znajdując zdarzenia podobne tym, których doświadczał, uczucia sercu znajome, błędy, w które wpadał, namiętności, jakie nieraz w pożyciu spotykał, mimowolnie zajmuje się tym opisaniem, porównywa, rozważa i częstokroć skutkiem tych rozwag, czynionych bez uprzedzenia, staje się to w głębi serca przekonanie, że w jakiejkolwiek doli, w jakimkolwiek wypadku działać dla cnoty jest to pewniejszym nad wszelkie inne sposobem działać dla szczęścia.

Myśl ta, nader miła sercu mojemu, zwróciła mnie znowu ku Tobie, Bracie ukochany! Przekonana o jej rzeczywistości, jakżebym wierzyć nie miała, że Ciebie kiedyś ujrzę zupełnie szczęśliwym? Ciebie, któregom od urodzenia widziała ciągle działającego dla cnoty, ciągle poświęcającego życie szczęściu drugich i dobru powszechnemu.
Tom I

Rozdział I


PIORUN.

Teraz co burza minęła, zdaje mi się, że duszno tu w pokoju. Dobrze byłoby okno na balkon otworzyć.

- Siostro! komarów do światła naleci tysiącami.

- Rąbek w oknie komarów nie puści, a chłód do nas dojdzie i zapach rezedy, którą deszcz musiał dobrze odświeżyć. Ale, mój ty luby tchórzu - dalej z uśmiechem rzekła Malwina do siostry - nie komarów podobno, ale grzmotów raczej się boisz! Prawda, że dość mocne przez godzin kilka trwały. Lecz ponieważ zupełnie się uspokoiły, to i ty się uspokój, moja Wandulu, i dlatego żebyś jeszcze łatwiej o strachu swoim zapomnieć mogła, zagram ci owego mazurka, który, jak mówisz, najzabawniejsze bale ci przypomina.

Młoda Wanda, przekonana tymi słowy, od krosienek skoczyła otwierać okno, a Malwina zapiąwszy robotę siadła do fortepiana i ulubionego mazurka grać zaczęła. Wesoło przebiegając salę i rozmyślając o zimowych balach Wanda zupełnie zapomniała, że kiedykolwiek grzmoty na świecie bywają, lecz przypomniawszy sobie, że zaprzestać być dziecinną i za słuszną już osobę uchodzić życzyła, poważną postać przybrawszy i siadłszy przy fortepianie:

- Dość tych szaleństw - rzekła - dość tego mazurka; teraz, siostrzyczko, zaśpiewaj mi jednę z tych pieśni, które choć nie bardzo są smutne, mnie jednak zawsze rozrzewniają, kiedy ty twoim słodkim głosem je śpiewasz!

Malwina, każdemu rada dogodzić, a bardziej jeszcze siostrze, pograwszy trochę następującą pieśń śpiewać zaczęła:


    Wieniec Haliny

    Zielone z ozdób obrałem doliny,
    Fijołkiem świeżą przeplatając różę,
    By skronie mojej uwieńczyć Haliny,
    Zbierałem goździk i liliję hożę.
    Z poranku miękkich swych włosów pierścienie
    Wieńcem ode mnie kraśnym ozdobiła,
    Wonniejsze nadeń różowych ust tchnienie,
    A świeżość twarzy blask jego zgasiła.

    Dzień cały Halkę te kwiaty zdobiły
    I każdy pasterz w tej przyznał krainie,
    Że na jej skroni bardziej się pyszniły,
    Niż kiedy rosły w ojczystej dolinie.
    Lecz gdy wieczorem bez farby i woni
    Omdlone kwiaty Halka obaczyła,
    Wzrok się jej zmienił: upuściwszy z dłoni
    Wieniec ku ziemi i oczy spuściła.
    Wzrok wtedy lepiej wyraził niż słowa
    Tę czułość, którą dały jej niebiosy,
    Gdy na omdlone łza z oczu perłowa
    Upadła kwiaty, jakby krople rosy!
    Wówczas chcąc wiedzieć, co było przyczyną
    I skąd takowa wzięła się odmiana,
    - O moja - rzekłem - nadobna Halino!
    Powiedz, co znaczy ta łza niespodziana?
    Westchnęła, potem z uśmiechem podobnym,
    Jakim cierpliwość w żalu się rozśmieje,
    - Patrzaj - zawoła - w tym wianku nadobnym
    Jak krótka chwila przyćmiła nadzieje!
    Wiosny nadzieje, co kwitną na łące,
    I ranna młodość podobne są sobie,
    Pyszną obydwie pięknością błyszczące,
    Równe w trwałości, równe i w ozdobie.
    Snuły rozkosze dnie młodej Teony,
    Wśród grona pustej szalała młodzieży,
    Alić w okropne uderzono dzwony,
    Czytam na grobie: "Teona tu leży."
    Co wczora losem stało się Teony,
    To dzisiaj może czeka twą Halinę,
    Osądźże teraz, o mój ulubiony!
    Jeśli nie słuszną mam smutku przyczynę.


Nigdy jak tego wieczora głos Malwiny przyjemniej się nie rozlegał. Na prośbę siostry, gdy strofę ostatnią raz jeszcze powtarzała, szmer taki. jak gdyby ktoś na tarasie pod oknem chodził, Malwinie słyszeć się zdało, co raptownie przerwało jej śpiewanie. Malwina ucichła, Wanda podług zwyczaju bać się zaczęła; potem obie dodawając sobie męstwa odważyły się wejść na balkon, lecz noc tylko czarną tam znalazły. Grube obłoki, deszcz jeszcze i grzmoty wróżące, niebo całe zaciągnęły, cichość zupełna w powietrzu panowała (jak zwykle przed największymi bywa nawałnicami) i słowik na bliskiej topoli miłosne swe nucąc tony jedynie powszechne przerywał milczenie.

- Pewnieśmy się omyliły - rzekła Wanda - rozumiejąc, że hałas jakiś słyszemy. Tu żywej duszy nie ma, ciemno okropnie, i ponieważ nieszczęściem nie w tych czasach już żyjemy, w których sylfy koło siedlisk ziemianek czasami się błąkali, moja rada byłaby wrócić do pokoju, bo tu, prócz kataru, niczego się nic doczekamy.

Malwina, oparta na kracie balkonu i oczy mająca wlepione w ciemność, która wszystkie przedmioty okrywała, nie bardzo słuchała roztropnej mowy Wandy. Lecz błyskawica, co w ten moment czarne obłoki przeszyła, przerwała jej dumanie i Wanda korzystając z tego wypadku siostrę do pokoju wepchnęła, okiennice i firanki pozasuwała, aby, ile możności, ni widzieć, ni słyszeć grzmotów i łyskania, które z bojaźnią przewidywała.

Ledwo skończyła te wszystkie środki ostrożności i tylko co obie siostry usiadły były znów do krosienek, alić burza niesłychana miotająca z szelestem ogromnymi topolami koło domu, deszcz kroplisty bijący w okna i grzmoty po całej rozlegające się krainie strachem przejęły trwożliwe serce Wandy. Malwina nawet, która zwykle grzmotów się nie bała, okropnością jakąś przejęta wstała była dla dania rozkazu, żeby drzwi i okna wszędzie pozamykano, gdy w ten moment taki okropny trzask piorunu dał się słyszeć, iż nie można było wątpić, że w sam dom lub przynajmniej bardzo gdzieś blisko uderzył. Malwina osłupiała na chwilę, lecz postrzegłszy Wandę, z przelęknienia jak bez duszy leżącą, zaraz o swoim strachu zapomniała i skoczyła siostrę ratować; z pośpiechu wielkiego ledwo dzwonków wszystkich nie zerwała. Ludzie przybiegli z całego domu, starania ich wkrótce Wandę ocuciły, i Malwina, widząc ją mniej bladą i uśmiechającą się znowu, wtedy dopiero odzyskała zdolność słuchania długich opowiedzeń, które razem gadając czynili wszyscy o owym strasznym piorunie i o wrażeniu, jakie sprawił na każdym.

- Jak mi Bóg miły - żegnając się rzekła Frankowska, zasłużona pokojowa Malwiny - nigdym równego strachu nie doświadczyła!

- Ja właśnie kołnierzyk prasowałam dla jejmości - powiedziała na to Marysia, dziewczyna służąca - ale ze strachu żelazko upuściłam na łapkę Kory, która do tego czasu skowyczy!

- Jeszcze to wszystko nic nie jest, ale ja wam opowiem krótko moje osobliwsze zdarzenie - w tym powszechnym przerażeniu zaczął wołać Marcin, stary zasłużony kamerdyner, poczciwy i dobry, który wszystkie miał zalety, ale od urodzenia nic jeszcze nigdy krótko nie powiedział, i którego relacja Bóg wie jak długo byłaby potrwała, gdyby następującą okolicznością nie została przerwaną. Lokaj wpadł do sali oznajmując, że ów piorun, który wszystkich przeraził, padłszy we wsi na Somorkowej stodołę zapalił ją, a wiatr duży i bliskość chałup większego jeszcze każą obawiać się pożaru; nawet cała wieś spłonąć by mogła. Dobra Malwina, której najpierwsze wzruszenia zawsze ją prowadziły do litości i do pomagania cierpiącym w jakim bądź gatunku, jeszcze osobistą miała przyczynę zajęcia się Somorkową, gdyż ta wieśniaczka mlekiem ją swoim karmiła i od dzieciństwa jak własną kochała córkę. Malwina tedy, ani na noc, ani na wicher nie uważając, ani na przestrogi starego Marcina, który wiele rzeczy za te o zdrowie swoje mało dbanie jej przepowiadał, rozkaz dała jemu i kobietom swoim, aby przy słabej jeszcze Wandzie zostały, i zarzuciwszy tylko szal na siebie sama z domu wybiegła. Spiesząc, kędy ją blask łuny prowadził, wkrótce smutny nader widok ujrzała. Stodoła Somorkowej ze zbożem już spalona, chałupa jej i kilka innych w ogniu; chłopi w pierwszym śnie przebudzeni ani umieli, ani chcieli ratować myśląc, że pożaru od piorunu wszczętego gasić się nie godzi. Płacz kobiet i dzieci, noc ciemna, wicher okrutny, wszystko to razem zebrane, trwogą przejąwszy Malwinę, odjęło jej na chwilę sposobność i moc rozkazania, co by w tym razie działać trzeba, gdy jeszcze te słowa: "Ach, moja wnuczka, moja biedna Alisia w komorze uśpiona, zginie bez wątpienia!" - z najboleśniejszym jękiem przez Somorkowę wymówione, do reszty Malwiny przytomność zmieszały. Nie wiedząca już sama, co robi, słuchająca jedynie swego dobrego serca w chęci ratowania tego dziecka, leciała pomiędzy kłęby dymu blaskiem ognia zaćmiona; wtem belka wpół spalona padła przed nią i przeszkodziła zupełnie do dalszego postępowania, a siły, tylu wzruszeniami zwątlone i nie równające się mocy duszy, opuściły ją w ten moment zupełnie; jednak czas jeszcze miała postrzec, jak nieznajomy jakiś mężczyzna, przeskoczywszy krokwie wpół spalone, belki i tarcice zajęte, biegł do niej. Wyciągnąwszy ją z tego niebezpiecznego miejsca, ów nieznajomy na świeże wyprowadził powietrze. Końca tego Malwina nie widziała, gdyż wtedy zupełnie już była zemdloną na ręku nieznajomego, który, szczęśliwie uratowawszy ją spośród ognia, oddał staraniom jej kobiet i ludzi, a sam pobiegł ratować dziecko, które niewinnym sposobem mogło było stać się przyczyną śmierci dobroczynnej Malwiny.

Nieznajomy ten młodzieniec, pomimo grożących niebezpieczeństw, potrafił dojść aż do tego schronienia, gdzie mała Alisia w czasie całego tego hałasu i tak bliska śmierci spokojnie w łóżeczku swoim spała. Zawinąwszy ją w pierwszą płachtę, którą napadł, wyniósł jak najprędzej, a za jego przykładem i pomocą wkrótce i ogień został ugaszonym. Malwinę tymczasem do najbliższej chaty zaniesiono. Ocucona po chwili, nie wiedziała dobrze, gdzie się znajduje, lecz otworzywszy oczy, pierwszy przedmiot, któren ujrzała, znalazł się być tenże sam nieznajomy, który wprzódy jak cień tylko mignął się jej był przed oczy. Teraz zaś widziała go patrzącego na nią z najczulszą troskliwością i przy nim postrzegła Alisię, cel ten tkliwej ich litości.

Malwina czyli domyślność serca 1

Żyje i zdrowa jest zupełnie.

- Żyje i zdrowa jest zupełnie - rzekł z pośpiechem nieznajomy - i szczęśliwsza od innych żyć będzie pewnie, by kiedyś mogła się odwdzięczyć dobroczynnej swojej opiekunce!

Widok dziecka, a może te słowa i sposób, którym były wymówione, pomocne stały się do ukojenia strwożonego serca Malwiny, wlawszy w to serce uczucie jakieś rozrzewniające, dotąd jeszcze jemu nie znane.

- I ja, i Alisia - rzekła Malwina do nieznajomego - obieśmy życie winne temu, którego imię rada bym już wiedzieć, by znać, komu tyle winnam wdzięczności.

- Jest to nazbyt cenić zdarzenie - odpowiedział nieznajomy - które szczęściem stało się dla mnie, ale wypełnienie którego każdy równie miałby za obowiązek. Co się zaś mnie tyczy, nie śmiałbym nikogo mną samym zatrudniać; ale rozkazowi twojemu, pani, powinienem być posłuszny. Ludomirem mnie zowią; w ciągu podróży przejeżdżając tędy dla burzy zatrzymałem się na poczcie, a korzystając z jej uciszenia się na chwilę dozwoliłem sobie błąkać się pięknymi ścieżkami prowadzącymi ku domowi, którego pani... łatwo się teraz domyślam.

- Ach, to i ja się teraz domyślam, kto... śpiewanie moje dziś przerwał - chciała dołożyć Malwina. Te słowa, z ust ulatując, wyprzedziły uwagę nad ich niepotrzebnością; zarumieniła się, nie dokończyła i Ludomir postrzegłszy jej zmięszanie uczynił się, jakby tego nie był uważał, i dalej mówić zaczął:

- Gdy nawałnica powtórnie się wszczęła, pod bliską tu schroniłem się wystawę. Słyszałem, jak piorun uderzył, i wkrótce pożar postrzegłem; przyleciałem wtedy i za najszczęśliwszą w życiu tę będę rachował godzinę, w której dobroci i niewinności stać się mogłem użytecznym.

Umilkł Ludomir. Somorkowa, która ledwo nie szalała z radości widząc i wnuczkę swoją, i Malwinę ukochaną obie zdrowe i bezpieczne, nie mogła dosyć wyrazów wynaleźć w swojej ku Ludomirowi wdzięczności. Domowi Malwiny, najczulej ku pani przywiązani, szczerze Somorkowej w tym towarzyszyli. Wanda, śmiejąca się i płacząca razem, dziękowała Bogu, dziękowała Ludomirowi, ściskała Alisię, Somorkowę i wszystkich, co napadła, i uwiesiwszy się siostrze na szyi:

- Ach - mówiła - jakże to dobrze Opatrzność zrządziła, że ty jesteś na świecie, żeś moją siostrą, że ty mnie, a ja ciebie tak z duszy kocham.

Po tym wylewie czułości wróciwszy do zwyczajnego humoru, z uśmiechem zaczęła mówić do Malwiny:

- Spodziewam się, siostrzyczko, że świadoma praw dawnego rycerstwa, które mnie szanować zalecasz, wiesz dobrze, że waleczni rycerze, którzy honor lub życie dam ratując własne ważyli, bywali potem po zamkach tychże dam przyjęci i uczczeni. My starodawnego zamku nie mamy, ale do domu swojego przynajmniej zaprosić powinnaś rycerza naszego, który jeżeli nie z inszej strony, to z odwagi i ludzkości doskonale jest nam znajomy.

Malwina, która bardziej jeszcze może od Wandy życzyła, dom swój Ludomirowi ofiarować, wahała się jednak w przyjęciu gościa zupełnie sobie nieznajomego, osobliwie w niebytności ciotki, która zwykle przy niej mieszkała, a trafem naówczas była nieprzytomną. Lecz na szczęście Ludomira, co utaić przed damami dotąd był zdołał, Wanda odkryć potrafiła, a to było, iż gdy ratował Alisię, kawał ciężkiej łaty wpół spalonej padł mu na ramię i zranił go boleśnie. Zrazu na to nie zważając spuchnienie ręki tym pomnożył; skrwawiony rękaw odkrył tę tajemnicę. Tak ważnym przyczynom ustąpić musiały skrupuły Malwiny; uradzono zatem przy wielkiej radości Wandy, że damy powinne rycerza do zamku zaprosić i o ranie jego mieć staranie.

Chłopom, którzy przez pożar wszystko byli utracili, Malwina nagrodzić wszystko obiecała.

- A Alisię - dołożyła do mamki swojej obracając się - odtąd na własną chcę wziąść opiekę.

Alisia, pyszną się czując tą obietnicą, uczepiła się wnet sukni swojej drugiej matki prosząc, aby ją zaraz z sobą zabrała, na co gdy babka chętnie zezwoliła, Ludomir, choć z chorą jedną ręką, nie dał jej nieść nikomu, lecz na drugą rękę wziąwszy ją natychmiast już nie na pocztę, ale z obydwiema siostrami do ich zamku się udał.Rozdział II


LIST LUDOMIRA DO TELIMENY.

"W Krzewinie, 15 maja 18..

Listy dwa, com pisał od wyjazdu mego, musiałaś już odebrać, Matko kochana! Oprócz wyrazów mego przywiązania, żalu po Tobie i tej jakiejś tęsknoty, która mnie z domu wypędziła i dotąd nie porzucała, nic ci nie mogłem donieść. Powtarzać nie będę nudnego ciągu smutnej dość podróży; jechałem, boś mi jechać kazała, widząc mnie zamyślonym, ponurym, ach, niemal nieszczęśliwym (jeśli przy Tobie nieszczęśliwym być można). Czuła twoja nade mną opieka wyobraziła sobie, że zmiana miejsc, zatrudnienia podróży uspokoić może potrafią tę głęboką melancholią serca i burzliwe zapędy duszy, która czując się może zdolną do wszystkiego najbardziej nad tym cierpi, że srogim losem na wieczną jest nieczynność skazana.

Ale dosyć o tym, co Ciebie aż nadto zasmucało; lepiej racz posłuchać opisania dnia wczorajszego, szczęśliwego dla mnie, ponieważ w tym dniu stać się mogłem użytecznym."

Tu Ludomir opisuje, co czytelnik w przeszłym już czytał rozdziale i jak pierwszy raz postrzegł Malwinę. Dalej dokłada:

"Przy ćmiącym blasku pożaru, między dymem, zwalonymi belkami, wśród trwogi i niebezpieczeństw postrzegłem kobietę, a raczej anioła! Ach! Matko, nic nigdy równego nie widziałem, a raczej nic nigdy równego wrażenia na moim nie uczyniło sercu. Ujrzałem Malwinę, z okropnej ją może śmierci wyrwałem, na ręku moim zemdloną wyniosłem, na ręku moim, blisko serca Ludomira śliczna głowa Malwiny spoczywała, na ręku moim zwieszona, podobną była białej lilii, którą burza nachyliła! Twarz jej blada, czarne długie warkocze, które na szyję i śnieżną suknię spadały... Ach! Matko! lube to zjawienie ni z serca, ni z pamięci mojej nigdy się nie wymaże. Ale, Matko kochana, zdaje mi się stąd słyszeć ciebie mówiącą:

- Otóż już Ludomir znowu wpadł w swoje zachwycenia! O, ta głowa gorąca, kiedyż się ustatkuje!

Żeby tedy więcej na te nie zasługiwać zarzuty, zimno i rozsądnie resztę ci opiszę.

Z Malwiną i Wandą wróciłem do zamku. Ręka moja, która mocno jest skaleczoną, zatrzyma mnie tu jeszcze dni kilka, bo dobra i troskliwa tutejsza pani nie chce mnie puszczać, póki felczer, którego sprowadzili, nie wypuści mnie z tego miłego więzienia. Ja też, przyznam ci się, niekoniecznie się wydzieram. Nie wiem dlaczego, ale tu lżej oddycham, powietrze musi być zdrowsze w Krzewinie, łąki zdają się być zieleńsze, bujniejsze drzewa, wonniejsze kwiaty niż gdziekolwiek. Nie wiem, czy dla słowików, których tu jest tysiącami, ale noc całą spać nie mogłem; jednak dziś rano wstałem z rzeźwiejszym, pogodniejszym sercem, z takim, jakiegom dotąd nigdy w sobie nie czuł. O dziesiątej dano mi znać, że czekają na mnie ze śniadaniem, bo w Krzewinie razem go zwykle pijają. Przed oknami Malwiny, na prawdziwie szmaragowej murawie, między dwiema ogromnymi topolami, nakryte było śniadanie. Malwina, już nie blada jak wczora, ale świeża jak zorza, odziana w najbielszym, com kiedy widział, muślinie, kapelusz miała biały, różową bladą wstążką wiązany, który trochę zasłaniał twarzy i nie dozwalał obfitym włosom zewsząd się dobywać.

Już nie powiesz, Matko kochana, że na stroje kobiet nie uważam nigdy; spodziewam się, żem ci ten dość dokładnie wyszczególnił.

Wanda i Alisia biegały po murawie. Wszyscy się troskliwie o moją rękę pytali. Do śniadaniaśmy zasiedli; wszystko świeże, wszystko smaczne zdawało mi się. Przy Malwiniem siedział. Niebo tak było pogodne, słowa, spojrzenie, uśmiech Malwiny tak dobry, tak ujmujący... Ach, Matko kochana! nie powiem już nigdy, że nie ma szczęścia na tej ziemi!... Jest szczęście, może być szczęście, szczęście nad wszelkie wyrazy!... Ale Ludomir, jeszcze przed urodzeniem czarnym już wyrokiem od losu naznaczony, nie powinien ani dumać o szczęściu!

Bądź zdrowa, Matko kochana! Ponieważ czarne myśli tłoczą się znowu w moje uczucia, nie chcę nimi tyle dla mnie przyjaznego zasmucać serca. Bądź zdrowa, Matko ukochana, jedyna przyjaciółko Ludomira; póki on żyć będzie, póty Cię szanować i kochać nie przestanie."Rozdział III


W KTÓRYM CZYTELNIK JAŚNIEJ DOWIADUJE SIĘ, KTO BYŁA MALWINA.

Malwina, z jednej z pierwszych familii w Polszcze urodzona, czternasty rok kończyła, gdy rodzice umyślili wydać ją za mąż. Ledwo z dziecinnych lat wychodząca, nigdy jeszcze się nie zastanawiała nad przyszłością. O szczęściu, o nieszczęściu stanowić nie mogła, świata bynajmniej nie znała i żadnego innego uczucia, żadnej innej myśli nie miała, prócz przywiązania do rodziców i chęci bycia im we wszystkim przyjemną i posłuszną. Idąc tedy za tym, choć daleka od tego, żeby powab albo przyjemność jakąkolwiek w przyszłym obiecywała sobie postanowieniu, wstręt nawet i odrazę czując do męża, którego jej radzono, przyjęła go jednak, bo rodzice przyjąć go kazali. Lecz nim ostatnie dała swoje zezwolenie, oświadczyła przyszłemu mężowi, że nie czując żadnego do niego przywiązania jedynie z rozkazu rodziców za niego idzie, na co jej odpowiedział, że bynajmniej to nie szkodzi, że raz będąc jego żoną do niego się przyzwyczai i że w wypełnianiu swoich obowiązków znajdzie i szczęście. Zupełny ten brak delikatności przejął trwogą serce Malwiny, nader smutnym nadal wróżąc jej losem; mimo tego jednak wkrótce potem została Malwiną S***. Rodzice jej niedługo byli świadkami ciągu dalszego jej losu (losu, którego zwrot nieszczęśliwy z posłuszeństwa ku ich woli naturalnie musiał nastąpić). W podeszłym już będąc wieku, w kilka miesięcy po ślubie córki żyć przestali - i strata ich najboleśniejszym stała się dla niej umartwieniem. Mąż, który niewyrozumiałą zazdrość do wielu innych łączył przywar, wywiózł ją zaraz od familii i znajomych do odludnego zamku w głąb najdalszej prowincji. Tam dzikością charakteru, zazdrością bez powodów i ustawicznymi popędliwymi wyrzutami, że go nie kocha, truł młode lata, dnie i godziny wszystkie łagodnej, niewinnej Malwiny, która wprawdzie kochać go nie mogła, ale żadnej mu przyczyny nie dawała, aby mógł słusznie powiedzieć, że mu w czymkolwiek uchybia.

Przez dwa lata najsmutniejsze, jakie być może, życie prowadziła; alić nareszcie mąż, u którego wszystkie namiętności żywe równie i niestatecznymi bywały, uprzykrzył sobie żonę męczyć niedzielonym kochaniem i zmieniwszy całkiem sposób życia najgwałtowniejszą pasją zabrał do polowania. Dnie cało trawił z kilką sąsiadami równie sobie grzecznymi na gonieniu, męczeniu i zabijaniu biednych sarn, lisów i zajęcy, a wieczorami, z polowania wróciwszy, z tymiż samymi sąsiadami pił okropnie do późnej nocy.

Malwina tymczasem, szesnasty dopiero rok licząc, samej sobie zostawiona, w najzupełniejszej żyła samotności. Byle z domu nigdzie nie wyjeżdżała i nie przyjmowała nikogo do siebie, mąż, który rzadko kiedy nawet ją widywał, więcej o nic się nie pytał. Zrazu to zupełne opuszczenie zasmuciło i zatrwożyło Malwinę, ale szczęściem natura była jej dała imaginacją żywą i chęć zatrudnienia się. Te dwa przymioty broniące ją od nudów (od tej trucizny, która nie tylko losy przekorne, ale i najszczęśliwsze dole obmierzłą zaprawia goryczą), te dwa, mówię, przymioty uczyniły stan Malwiny nie tylko znośnym, ale często nawet i przyjemnym. Godziny wszystkie, których dosyć miała do użycia, podzieliła sobie między rozmaite zatrudnienia, zabawy i spoczynek. Obfita, choć zarzucona biblioteka, którą Malwina odkryła, stała się jej wielką pomocą i prawdziwym szczęściem. Młoda i wielu rzeczy nieświadoma, czytając z uwagą i wiele, sama siebie, rzec można, wychowała. Rozum naturalny przyjemnymi wiadomościami ozdobiła i charakter, ledwo że nie powiem dziecinny jeszcze, w zasady pewne ustaliła. Lecz przy tych rozsądnych książkach, w których tyle dobrego czerpała, Malwina i tymi nie gardziła, które są skutkiem dowcipnej i czasem nadto wybujałej imaginacji. Jednym słowem, z wielką chciwością i trochę może nadto czytywała romansów. To małe zdarzenie wpływ miało poniekąd na całe jej życie, kierunek dając szczególny jej myślom i sposobowi widzenia rzeczy i sądzenia o ludziach.

Malwina czyli domyślność serca 2

Łącząc młody głos z poważną organów harmonią.

Ale cały dzień czytać nie można; toteż kilka godzin w dniu na czytaniu strawiwszy Malwina muzyką się rozrywała. Nieraz po gotyckich gankach, po obszernopustych salach starożytnego zamku piękny głos jej się rozlegał. Lubiła śpiewy o dawnym rycerstwie śpiewać, łącząc młody głos swój z poważną organów harmonią. Żywa jej imaginacja wstecz ją zwracając stawiała jej na pamięci świetne rycerskie czasy lub mgliste bardów dumania.

Kibić jej giętka i hoża, długie czarne warkocze, twarz łagodna, na której ni lata, ni namiętności żadnej jeszcze kresy nie wyryły, ujmującym czyniły ją przedmiotem i gdy w białą szatę odziana po księżyca promieniu, który wąskimi dobywał się oknami, jak lekki cień po owych salach przechadzała się, postać jej, jak i imię, przypominały te młodociane dziewice, które niegdyś po bajecznych pałacach Fingala snuły się i które Ossjan śpiewał.

Nie mogę jednak zataić, żeby niekiedy Malwina, rozrzewniona muzyką albo rozmyślająca o dawnych dziejach, o rycerstwie, o walecznych tkliwych rycerzach, nie westchnęła czasem, widząc się samą, zawsze samą. Ale młody wiek, wiek, w którym była Malwina, ma w sobie to szczęśliwe jakieś przeczucie długiej przyszłości, które mimowolnie łagodzić umie wszelkie troski i które potrafiło jej czasową uspakajać tęsknotę.

Przy tym nie gardziła niewieścimi robotami, a ranki i wieczory poświęcała długim spacerom pomiędzy skałami, lasami i nad brzegiem potoków, które otaczały jej siedlisko. Nieraz w tych samotnych przechadzkach dobre serce Malwiny znajdowało miłe zajęcie, gdy do ubogich chat, do niskich zagród wstępując, pocieszenie, dobry byt i zdrowie, co za tym idzie, z sobą przyniosła. Błogosławieństwo starych, dzięki młodych, uśmiech dzieci odbierała w nagrodę i w wieczór do ponurego swego zamku z najpogodniejszym sercem wracała.

Takim sposobem godziny, dnie nieznacznie mijały i czwartą jesień w Głazowie nadchodzącą już Malwina widziała, gdy jednego poranku, bez żadnego w tym przygotowania, raptownie jej donieśli, że mąż, który jak zwykle dnia tego był wyjechał na łowy, zapędziwszy się za zwierzem w bezdrożne parowy szwankował był z koniem i że myśliwi znalazłszy go leżącego jak bez duszy zanieśli zaraz do najbliższej wioski, a do zamku czym prędzej posłali po wszelki ratunek. Przerażona Malwina natychmiast pobiegła tam jak najspieszniej; ale mimo modłów jej szczerych, mimo starań doktora i wszystkich sposobów, które, jakie tylko być mogą, użytymi były, mąż jej, do przytomności nawet nie wróciwszy, w kilka godzin po swoim przypadku życie zakończył. Zmyślałabym, gdybym mówiła, że śmierć męża nienagrodzonym nieszczęściem zdała się naówczas Malwinie; ale dołożyć mogę, że dobra i bynajmniej nie zawzięta Malwina, zapomniawszy, jak mało z nim była szczęśliwą, szczere łzy wylała nad wczesną i okropną jego śmiercią i co dziwniej zdawać się będzie - to, że wkrótce potem Malwina, lubo zupełnie wolna, w kwiecie młodości i mogąca się spodziewać, że tak rzekę, krociami szczęść, zabaw, przyjemności w nowo zaczynającym się życiu, smutny rzucając Głazów, bolesnego jednak uczucia doznała. Zwodzony most przejeżdżając serce jej się ścisnęło i czarne oczy wlepiwszy w tę stronę póty na ciemny, zarosły zamek patrzała, póki go tylko dostrzec mogła przy zachodzącym słońcu, którego promienie. bijąc w szyby, oświecały wieżyczki kątowe. Malwina, choć o ćwierć mili już może, ostatnie posyłając pożegnanie rzekła z rozrzewnieniem:

- Żegnam cię, starodawny zamku, gdziem kilka lat spokojnie spędziła; jadę do świata, któregom zupełnie nieświadoma! Żegnam cię, głuche, odludne siedlisko! Obym nigdy twojej nie żałowała spokojności!

Nie chcąc dla żałoby jechać zaraz do miasta, Malwina ułożyła sobie czas jakiś przepędzić w Krzewinie: to była pomiędzy jej majętnościami jedna z najprzyjemniejszych, nie bardzo daleko od miasta, blisko jej familii i w najweselszym położeniu. Osiadłszy w Krzewinie napisała zaraz do ciotki swojej prosząc i namawiając, aby do niej na jakiś czas, a może i na zawsze przyjechała. Ciotka z dzieciństwa szczególnie ją kochała; będąc wdową i żadnej nie mając przeszkody, chętnie na prośby Malwiny przystała; ku większemu jej szczęściu Wandę (która od śmierci rodziców przy ciotce bawiła) z sobą przywiozła. Złączone razem od ośmiu miesięcy najprzyjemniej żyły, gdy wkrótce potem, jakeśmy w przeszłych rozdziałach widzieli, poznały Ludomira.Rozdział IV


LIST WANDY DO CIOTKI.

"Mimo wyraźnej obietnicy regularnego do nas pisywania, jednego słowa od wyjazdu Cioci od niej nie odebrałyśmy. To jest pierwszy występek; drugi, że Ciocia na piętnasty miała już być w Krzewinie, a tu dwudziesty minął, a Cioci jak nie widać, tak nie widać. Tak to wojaże ludzi psują i teraz pojmuję, czemu, mimo gorących moich próśb, Ciocia nigdy mi dalszego wojażu nie dozwoliła jak o dwie mile na odpust do Rożniszewa, do zabawnego i świetnego miasta, gdziem pewnie zepsuć się nie mogła. Ale niech Ciocia jeździ, niechaj nowo zabiera znajomości, my tu także mamy czym się zajmować. Blisko od tygodnia mamy tu gościa, gościa bardzo niepospolitego. Ciocia ciekawa wiedzieć o tym gościu? Otóż na ukaranie Cioci, że o nas zapomina, nie powiem ani kto, ani co, tylko powiem tyle, że się zowie Ludomir, że mnie wcale nie ma za trzpiota (jak wszyscy), że jest bardzo dla mnie grzeczny, jednak podobno dla Malwiny jeszcze grzeczniejszy. Ale, ale. Malwina prosi, błaga Cioci, aby jak najprędzej do Krzewina wracała; niesłychanie pragnie tego i powiada, że choć zawsze przytomność Cioci jej mila. nigdy jednak jak teraz nie była jej potrzebną.

Ludomir jest wysoki, śliczne ma zęby, ale rzadko się śmieje (co zdaniem moim nie jest dobrze), wzrok ma powłóczysty i długie czarne oczy, które nigdy krótko nie patrzą. Wczora najbardziej to uważałam; muszę ci to opisać, moja Ciociu kochana!

Wczora tedy po śniadaniu zasiadłyśmy z moją siostrą do krosienek i Malwina prosiła Ludomira (który między innymi rzeczami przedziwnie czyta), żeby nam chciał przeczytać Ludgardę, oryginalną tragedią, która nowo z druku wyszła. Ludomir czytał przednio, z uwagą, sceny tkliwe zdawał się nie tylko wzrokiem, ale sercem czytać; jednak nie wiem, jak on to czynił, ale wciąż na Malwinę patrzał i daleko bardziej w niej niż w książce miał oczy wlepione. Malwina, zamyślona nie wiem o czym i strasznie nad robotą schylona, pewnie tego nie uważała, ale ja dobrze uważałam... I to jeszcze śmiesznie, Ciociu, że jak żyję, nigdym jeszcze nie widziała takiego spojrzenia jak Ludomira, osobliwie kiedy na Malwinę patrzy. Co Cioci powierzę jednak, to, że w tym samym Ludomirze (który zresztą bardzo mi się podoba) postrzegam wszelako niektóre wady.

Naprzód, często bywa zadumany, czasem bywa ponury, co nie jest dobrze. Onegdaj Malwina, chcąc go szczególniej poznać, bardzo niewinnie zapytała się o jego familią i o rodziców, gdzie są; gdzie zamieszkani? Na te słowa twarz Ludomira zmieniła się zupełnie i zamiast zwykłej tkliwości, którą okazuje, głęboki smutek na niej się wyraził, gdy Malwinie odpowiedział:

- Wiedzieć szczegóły o losie tak mało znaczącego, jak ja jestem, jestestwa nie może być przydatne nikomu; niech mi więc wolno będzie na to jedno nie, odpowiadać zapytanie.

Przyznaj, Ciociu, że tak naszą, a osobliwie moją ciekawość dręczyć nie jest rzeczą przyzwoitą. Ale ja stąd widzę, jak Ciocia Ludomirowi wszystko daruje i nawet przeciw mnie i mojej ciekawości bronić będzie, gdy się dowie, że ukochaną Cioci Malwinę z pożaru i okropnej może śmierci uratował... Co też ta Wanda plecie o śmierci, o wyratowaniu, o jakimści Ludomirze, którego nikt i nie zna, a wszyscy go kochają etc., etc. - powie pewnie Ciocia i prawdę mówić będzie, jeśli tak powie, bo ja sama, odczytawszy mój list, znajduję, że ciężko w kupę go skleić i zrozumieć, com chciała w nim opisać. Ale przyjedź tylko jak najprędzej do nas, Ciociu kochana, a wtedy dowiesz się jaśniej o wszystkim, a tymczasem to przynajmniej jaśnie i wyraźnie wyczytaj w liście Twojej (zawsze trochę szalonej) Wandy, że Cię kocha i szanuje najczulszym, najwdzięczniejszym sercem.

P.S. Malwina, choć tego nie przyznaje, zdaje mi się nie bardzo być zdrowa od niejakiego czasu; nie mogę dobrze rozeznać, czy weselszą, czy smutniejszą ją znajduję; ale widząc w niej jakąś odmianę rozumiem, że to ze zdrowia pochodzić musi, lecz co mnie przy tym uspakaja, to, że świeższa i ładniejsza niż kiedykolwiek!Rozdział V


CIOTKA.

Ciotka naszych dwóch sióstr najlepsza była osoba: o wszystkich podług siebie sądząc o nikim źle nie sądziła i nigdy nic w niczym nie widziała złego. Obydwie swoje siostrzenice z duszy kochała, ale dla Malwiny miała ledwo że nie powiem uwielbienie. Rozumiała ją być doskonałą i prawdziwym wyobrażeniem tych heroin romansowych, które dobra nasza ciotka nad wszystko przenosiła, ale które, oprócz w książkach, nigdy, a przynajmniej rzadko bardzo się znajdują. Malwina zaś bynajmniej doskonałą nic była; miłą będąc, młodą i dobrą, do zbioru wielu przymiotów łączyła niektóre wady. Ale ponieważ składność do tego znajduję, niech mi wolno będzie szczere dać tu wyobrażenie mojej Malwiny i niech mi będzie wybaczono, jeśli się cokolwiek nad tym obrazem zatrzymam. Przyznaję moją słabość do oryginału, więc nie dziwno być powinno, że się opisaniem jego dłużej nieco zabawię.

Malwina miała bardziej serce tkliwe niż uczucia gwałtowne, imaginacją żywą i zbyt może wybujałą, co było skutkiem odludnego wychowania i wykarmionych myśli poezją i romansami, które młodą jej głowę często wiodły po miłej, ale błędnej krainie omamienia. Zwrot dowcipu miała niepospolity i ten szczęśliwy, a rzadki dar natury łatwego przypodobania się różnym wiekom, rozmaitym humorom, różniącym się charakterom. Miała tę łagodność niewieścią tak miłą w pożyciu i trafność naturalną, przy pomocy której zawsze wiedziała, co komu powiedzieć, jak kogo słuchać i jak nigdy nikogo boleśnie nie obrazić. Ta bojaźń tkliwa Malwiny, by nikogo nic razić boleśnie, przypomina mi, co autor jeden niemiecki w jednym z dzieł swoich mówi:

"Nie rań niczyjego serca, ranić tak jest łatwo; nie rań serca szczęśliwego, by mu szczęścia nie odebrać; pamiętaj, że szczęście jest szanowne, bo rzadkie; nie rań serca smutnego, bo nieszczęście przez samą swoją powszechność szanowniejsze jeszcze!"

Malwina rozum miała właściwy. Wszystko widziała. nie wiem, czy lepiej, ale inaczej jak wszyscy, co dawało jej myślom i wyrazom coś szczególnie miłego. Łączyła w swoim charakterze różne sprzeczności: łatwo ją melancholia zająć mogła, a przy tym często bywała wesołą i zabawy moc wielką miewały na jej umyśle .

Najszczęśliwiej żyć umiała na wsi i w samotności, a jednak w dalszym ciągu życia miasto, społeczeństwa, hałas wielkiego świata bynajmniej przeciwnymi jej nie były. Wesoły i dowcipny humor pociągał ją czasem do uśmiechnienia się albo zażartowania z kogo, ale w tym łatwo się zawsze wstrzymywała. Bo Malwina przed wszystkim i nade wszystko była dobrą, właściwie dobrą. Ale Malwina była kobietą! Mając powaby i przymioty naszej płci, nie była zupełnie wolną od jej przywar. Nie dość czasem zastanowienia się i rozwagi w postępkach (którymi nie zawsze roztropność, a częściej pierwsze poruszenia serca rządziły) i chęć może trochę zbyteczna podobania się byłyby jej wadami. Ale te może przebaczonymi jej zostaną, kiedy czytelnik wspomni sobie, że Malwina nie jest dziełem idealnym, lecz istotą prawdziwą, i że w istocie nikt nie jest doskonałym.

Malwina była ładną, powabną; często i łatwo w życiu się podobała, chociaż i w piękności takoż doskonałości nie miała. Była dosyć wysoka, giętki miała stan i ruszenie pełne wdzięku, włosy czarne i gładkie, jak krucze pióra, przy tym miękkie i łatwo się wijące, czarne długie oczy, w których wszystkie uczucia duszy się malowały. Czasem w ich spojrzeniu coś anielskiego zastanawiało, a wkrótce figlarność tamże postrzec można było. Uśmiech miała najwdzięczniejszy, płeć zwykle trochę bladą, ale radość i zabawa umiały twarz jej ożywić, która wtedy wesołą świeżością zajmowała. Taką była Malwina. Cieszyć się będę, jeżeli mimo wad i niedoskonałości łaskawych na siebie spotka czytelników, a teraz wracam do ciotki, którąśmy trochę niegrzecznie porzucili.

Odebrawszy list od Wandy śpiesznie interesa pokończyła i do Krzewina wróciła. Z zwyczajnym sobie dobroci uprzedzeniem natychmiast Ludomira pokochała, pobłażając nawet skrytości jego w wyjawieniu nazwiska.

- Nie trzeba go męczyć niepotrzebnymi pytaniami - mówiła do siostrzenic - dość nam wiedzieć, że Malwina życie mu winna, że jest dobry, miły w pożyciu, waleczny i przynajmniej póki ręka jego zupełnie się nie zgoi, okrucieństwem byłoby stąd go wypędzać.

Malwina, która niekoniecznie życzyła wyjazdu Ludomira, wsparta poważnym zdaniem ciotki szczęśliwą się uczuła. Zapomniała tego, że Ludomir z imienia jedynie był jej znany i bez żadnych trosk ani myśli na dal zaczęła używać z rozkoszą jego ze wszech miar przyjemnego społeczeństwa.

Ludomir wszystko w Krzewinie ożywił. Z nim przechadzki po kwiecistych dolinach i gajach po-bliższych przyjemniejszymi Malwinie się zdawały. Nikt lepiej od niego przedzierać się nie umiał w najgęstsze parowy, by jej lilii polnych nazbierać, których zapach szczególnie lubiła, i Malwina mimowolnie czuła (choć sobie jasno nic tłumaczyła tego), że gdyby te lilie w palących znajdowały się przepaściach, toby Ludomir równie i tam po nie skoczył, gdyby Malwinie ich się zachciało. Nigdy głos Malwiny lepiej się nie wydawał, jak wtórowany głosem Ludomira; i kiedy razem śpiewali: "Dunque mio bene, tu mia sarai si cara speme, io tua sero...", lub co podobnego, Malwina, istotnie szczęśliwa, zapominała, że jakiekolwiek troski mogą być na świecie. Talentom swoim większego dodawała starania widząc, jak miłymi zdawały się być Ludomirowi. Przy nim pierwszy raz doznała przyjemności, którą nabyte wiadomości sprawić mogą; często z Ludomirem rozmawiała o tym, co czytywała. Zwyczajnie równie widzieli i równie o rzeczach sądzili, lecz kiedy czasem Ludomir sprzeciwił się Malwinie, to i w tym przyjemności jakiejś doznawała. Miło jej było słuchać Ludomira, miło jej było uczyć się od niego tylu nie znanych wiadomości; on pierwszy w życiu myśli jej rozumiał, uczucia zgadywał, imaginacji nie gasił i serca, głęboko gdzieś schowanego i nawet zimną zwykle okrytego zasłoną, jak nikt w świecie domyślać się umiał.

Ludomir, który kochał wszystko, co Malwina kochała, lubił, co tylko ona lubiła, nie tylko jej, lecz łatwo i w krótkim czasie wszystkim w Krzewinie przyjemnym i dogodnym stać się potrafił. Rady i domowe lekarstwa ciotki, których mu obficie dodawała na chorą jego rękę, z wdzięcznością przyjmował, choć ich nigdy nie użył. Z Wandą po górach biegał na wyścigi i wieczorami, gdy na tarasie przed domem wszyscy zebrani siedzieli, na prośbę jej niejedną o strachach opowiadał historią. Alisi maliny i poziomki najpierwsze przynosił. Wszystkim domowym drogim był nadzwyczajnie, bo w nim widzieli wybawiciela ukochanej sobie pani; ale Marcin, stary kamerdyner, szczególniejszy miał jeszcze do Ludomira afekt, bo choć zawsze o czym inszym myśląc, uprzejmie jednak przysłuchiwał się czasem długim jego opowiadaniom, od których cały dom uciekał.

W takim stanie rzeczy dziwić się nie trzeba, że choć ręka Ludomira dawno była zagojoną, nikt tego nie przypomniał; dnie i godziny tak mile mijały, że czwarty miesiąc się kończył, a nikt w Krzewinie nie pomyślił, żeby Ludomir mógł z niego kiedy wyjechać.

Teraz, gdy co minęło, przeczytał czytelnik, pytam się, co rozumie. Ludomir czy kocha się w Malwinie? Malwina czy kocha Ludomira? Ja na to odpowiedzieć nie mogę; tyle tylko do mnie doszło, że naówczas Malwina jeszcze sama dobrze nie wiedziała czyli wiedzieć nie chciała, co się w jej sercu dzieje. Nie spieszmy się więc z wyjawieniem tej tajemnicy; biedna Malwina może i tak zbyt prędko ją odkryje.Rozdział VI


DZIEŃ IMIENIN.

Szczęśliwą jest rzeczą w życiu być kochanym. Ale ja dokładam, że kochać jest już szczęściem, może nawet pierwsze przewyższającym.

Kiedy kto bardzo kocha, tym samym myśli, dusza, serce jego są zajęte. Żadna godzina nie jest obojętną, dnie jak najmilej są napełnione tym jedynym zajęciom, tą jedyną myślą, jak by los ukochanego sobie jestestwa nie tylko w ważnych, ale i w najdrobniejszych okolicznościach uszczęśliwiać i przyozdabiać. Te małe codzienne starania, przyjemności, przysługi są dla serca tym, czym są kwiaty w naturze. Życie słodzą i ubarwiają, tak jak kwiaty stroją i umilają krainę, i jeśli nader miło jest odbierać je od kochającej osoby, tysiąc razy jest milej krociami je sypać na ulubiony cel swego kochania.

Tak i w Krzewinie myślano i żadnej okoliczności nie omieszkiwano, by przyjemność jaką uczynić tym, których się kochało. Dzień imienin Malwiny nadchodził i Wanda z Ludomirem umyślili, żeby dnia tego zabawić ją niespodzianą jaką rozrywką. Naprzeciwko domu była duża kępa zielona cienistymi umajona laskami. Wieczorem, gdy Malwina okno otworzywszy chciała wyjść od siebie, postrzegła na łasze, która blisko pod jej domem od kępy ją dzieliła, ładny bacik z masztem i białą chorągiewką. Zamiast powrozów wite z bławatków sznury lekkim wiatrem się kołysały, a przewoźnicy parzysto poubierani, różnofarbne wstążki mieli u kapeluszów. Łatwo Malwinę namówili, aby siadła w ten ładny bacik, i w krótkiej chwili na brzeg kępy ją przewieźli. Idąc czas jakiś ścieżką między gęstą leszczyną, usłyszała odgłos muzyki, który coraz dalej ją prowadząc doprowadził nareszcie tam, gdzie się odsłoniła oczom Malwiny łąka najzieleńsza, krągiem najpiękniejszych drzew otoczona. Pod tymi drzewami było mnóstwo ludzi na rozmaite grona i kupy podzielonych; bo oprócz mieszkańców Krzewina całe sąsiedztwo było zaproszone. Naprzeciwko Malwiny, gdzie drzewa największą wystawiały gęstwinę, pięknymi krzewinami miejsce było ozdobione i wśród tej świeżej zieloności ulotna Wanda, na kamiennej stojąc podstawie, okazywała bóstwo Przyjaźni. Lekka biała szata ją okrywała i wieniec bluszczu na skronie był zwieszony, trzymała w ręku długi uplot z najpiękniejszych kwiatów. Alisia, pod różanym siedząc krzakiem, Miłość udawać miała i z figlarną swoją twarzyczką doskonale swoją grała rolę. Krocie jej złoto-wijących się włosów niebieska utrzymywała przepaska, na dziecinnych barkach złoty kołczan ze strzałami spoczywał i Alisia, a raczej Miłość, z uśmiechem patrząc na Przyjaźń drugi koniec trzymała kwiecistego uplotu. Od dębu do dębu szal purpurowy zawieszony służył za dno temu ujmującemu obrazowi, a Czas z kosą w ręku, w postaci sędziwego starca, ulatując nawet, dosypywał tam jeszcze kwiatów. Na kamieniu te słowa były wyryte:


    Przyjaźń i miłość, łącząc wiernych serc daniny,
    Wiły ten uplot w świeżość i wonie bogaty;
    Oby tak na dni wszystkie nadobnej Malwiny
    Czas ulatując sypał pełną dłonią kwiaty!


Radość i wdzięczność Malwiny łatwo sobie można wystawić. I goście, i przyjaciele, i słudzy, wszyscy ją ostąpili. winszowali, szczerze dobrze życzyli, bo dobrą Malwinę powszechnie kochano. Z rozrzewnieniem wszystkim dziękowała, ale ulubioną swoją Wandę najczulej do serca przycisnęła. Wanda, u której wstrzemięźliwość w gadaniu nie była cnotą pierwszą, przysuwając się do ucha Malwiny:

- Siostrzyczko - rzekła - jeszcze komuś powinnaś dziękować, bo ja, prawda, żem szczerą chęć miała obchodzić najświetniej imieniny twoje, ale nic nie mogłam wynaleźć dobrego, żaden koncept do głowy mi nic przychodził. Ludomir wszystko znalazł, wszystko ułożył; on wiersze napisał, bacik ustroił, on to miejsce wybrał, od rana pracując sam go ozdobił; jednym słowem, bez niego nigdy bym ładu nie była doszła; ja tylko gości pozapraszałam i rozkazałam podwieczorek.

Na te słowa Wandy Malwina natychmiast zaczęła szukać Ludomira, ale w tłoku kryjącego się nie zaraz znalazła. Doszedłszy do niego zmieszała się i nieprędko się zebrała powiedzieć:

- Bardzo też to ładne było. Wtem goście szczęśliwie nadeszli. Podwieczorek wszystkich zajął, który gdy się trochę późno zaciągnął, ciemnym już mrokiem przyszło do Krzewina wracać. Kilka bacików znalazło się jeszcze ładniejszych od pierwszego, chińskimi kolorowymi lampami oświeconych. Społeczeństwo podzieliwszy się na gromady siadło w te baciki i przy odgłosie muzyki najprzyjemniej wszyscy łachę nazad przepłynęli. Gdy szli tłumem do batów, Ludomir podał rękę Malwinie i ta, po długim milczeniu, głowy nie obracając odważyła się nareście mu powiedzieć:

- Ułożyłam sobie, żeby ta łączka, tak ładnie dzisiaj przystrojona, odtąd zwała się łąką Ludomira.

- O! niech ona przynajmniej czasem przypomni biednego Ludomira! - odpowiedział on z najgłębszym westchnieniem. Wtem dochodzili do batu, i na te jego słowa Malwina mimowolnie chwyciła go za rękę, jak żeby się bała, że ją chce porzucić. Ale to zapewne z przezorności było, żeby w wodę nie wpaść; ja przynajmniej tak rozumiem.

Przyjechawszy, damy do swoich pokojów udały się na chwilę, by odświeżyć swoje ubiory; za ich powrotem bal się zaczął i późno w noc trwał jak najweselej. Nie wiem jednak, czyli różnymi uczuciami roztkliwiona Malwina właściwie była wesołą. Czy długo i dobrze po tym balu spoczywała, w przyszłym dowiemy się rozdziale.Rozdział VII


WYZNANIE.

Miłym był, nader miłym dla Malwiny dzień jej imienin, ten dzień, w którym tyle miała dowodów zajęcia się nią Ludomira. Ale ten dzień minął. Niestety! najszczęśliwsze zawsze najprędzej mijają! Wróciwszy w wieczór do siebie, te słowa jego: "niech ta łąka przynajmniej przypomni kiedy biednego Ludomira", słowa, które z tak bolesnym wyrzekł był westchnieniem, ustawnie w uszach jej, a raczej w sercu brzmieć zdawały się. Dotąd bez żadnych trosk na dal ani rozwagi, z spokojnością używała tysiącznych przyjemności, które wypływały z przytomności Ludomira, ale te kilka słów wyrzeczonych stały się urokiem, który ją z nader miłego oczarowania ocucił. Ta zielona niewiadomości zasłona, która jej oczom przyszłość i własne zakrywała serce, spadła raptem. Pierwszy raz Malwina pomyślała, że Ludomir mógłby ją porzucić, pierwszy raz uczuła, że z nim i słodycz życia by ją porzuciła. Z trwogą dostrzegała, ile jego pamięć głęboko w jej sercu wyryta, z trwogą rozważała, że ten Ludomir, tak jej miły, tak do jej życia potrzebny, tak (wyrzec nareszcie trzeba) ukochany, zupełnie był jej nieznajomy, że nie wiedziała, czym ani kim on jest, i że tajemnica, którą się otaczał, mogła równie występki, jak i nieszczęścia ukrywać. Nareszcie, że tenże sam Ludomir, choć nią jedynie zdawał się zajętym, nigdy dotąd słowa o miłości nie wyrzekł i z szczególnym nawet staraniem szukał tego, by sam na sam nigdy się z nią nie znajdował. Te wszystkie rozwagi gdy Malwina uczyniła i stan serca, rzec można, przed zimnym rozsądkiem rozwinęła, tysiączne troski, bojaźni, żale, których nigdy dotąd nie była znała, wcisnęły się raptownie w jej duszę. I dziwić się nie trzeba, jeźli świtać już zaczynało, a Malwina oczu jeszcze nie była zmrużyła. Nie mając już nadziei zaśnięcia i strudzona najsmutniejszymi myślami, wstała, lekką na siebie suknią wzięła, by wyjść z pokoju, sądząc, że świeże ranne powietrze osłabiony umysł orzeźwi. Nim wyszła, mimowolnym poruszeniem zajęta, padła na kolana i z tkliwym uczuciem rzekła:

- O Boże litościwy, który Ojcem pozwalasz nazywać siebie, nie opuszczaj mnie nigdy! Nieszczęśliwe losy z zupełnym oddaniem się Twej woli przyjmę od Ciebie, jakie bądź zechcesz na przyszłe moje zesłać lata, ale, Boże litościwy, broń mię od postępków, które by na nie zasługiwać mogły!

Tę krótką wymówiwszy modlitwę Malwina mocniejszą się uczuła. Okno otworzyła i chcąca czymścić się rozerwać wzięła gitarę z sobą i wyszła na taras, który wokoło dom opasywał. Ranek najpiękniejszy najpogodniejszy dzień obiecywał. Gęste krople rosy lśkniły się na listkach ziół i kwiatów, którym blasku i świeżości dodawały. Powietrze było uwonione kwiatem pomarańcz, do których lekki zapach mirtu się mieszał. Skowronki w górę wzlatując i zięby na gałązkach radośnie zorzę witały, pszczoły brzęczały koło kwiatów, rybki skakały w wodzie. Z daleka słychać było wesołe śpiewy oraczów i ryk trzód na paszę wychodzących. Cała natura budzić się zdawała, by nowych używać rozkoszy. Ale powszechna ta radość, zamiast co by ją miała rozerwać, boleśniej jeszcze serce Malwiny ścisnęła. Ach! nigdy skryte troski boleśniej się nie czują jak wpośród okazałości szczęścia lub w gronie zabaw i radości!

Malwina, zadumana, patrząc na tę piękną krainę, w zamyśleniu oparła się o duże pomarańczowe drzewo, które kwiatem obsypane było. Wtem lekki wietrzyk zawiał i białe listki tego kwiatu, jakby śnieg gęsty, całą Malwinę okryły.

- Ach, niestety - pomyślała - ten rodzaj kwiatów później od innych się rozwija, najpóźniej opada; niedługo i liście opadać zaczną, niedługo jesień nadejdzie! O, jakże prędko to lato minęło!

Schodząc potem z tarasu Malwina weszła na wał, który panował nad brzegiem łachy, zdobił ogród i razem bronił go od szkodliwych wylewów. Ławka stojąca pod rozłożystym kasztanem na końcu wału wabiła ku sobie. Widok na łachę, na kępę. na Wisłę i kraina najpiękniejsza szczególnie to miejsce miłym czyniły. Malwina tam spoczęła i zdjąwszy z głowy biały welum, co ją osłaniał, machinalnie wzięła gitarę i pograwszy czas niejaki, te słowa, które uczuciom jej odpowiadały, cichym głosem śpiewać zaczęła:


    Być kochaną, jak się kocha,
    Znaleźć duszę do swej duszy,
    Czyliż to prośba zbyt płocha,
    Co niebios nigdy nie wzruszy?
    Szczęścia domyślne marzenia,
    Serc rozkosze niezmienione,
    Próżne uczuciów mamienia,
    Nie będziecie uiszczone!


Dziwią się czasem, gdy zakochani szczególnym jakimści szczęściem zawsze trafnie znajdują się tam, gdzie mogą choć na chwilę ujrzeć cel swego kochania. Nie czarami to się dzieje i należałoby zaprzestać temu się dziwić. Łatwą jest rzeczą do pojęcia, że ci, co jednostajnymi myślami są zajęci, równie poniekąd działają. Ludomir, jedynie Malwina zajęty, jak ona podobnie nim, ze świtem takoż był wstał i wyszedł był do ogrodu, by myśleć o niej swobodnie. Usłyszawszy jej głos, przybiegł, od niej nie postrzeżony, lecz jak przestała śpiewać, Ludomir z nadto już pełnym sercem, by rozum najmniejszą mógł utrzymać przewagę, straciwszy głowę zupełnie, padł do nóg Malwiny i nic innego nie mógł wymówić, jak:

- Przestraszyłem cię, Malwino! ach, daruj!... wybacz... ależ bo ja tak nieszczęśliwy!...

Malwina, zlękniona, zmieszana, oniemiała. Serce jej tylu przeciwnościami w ten moment było miotane, że sama nie wiedziała, co ma odpowiedzieć, ale oczy podniósłszy na Ludomira postrzegła wyryty na jego twarzy takowy wyraz żalu i cierpienia, że ten słaby cień gniewu, który między innymi uczuciami z jego raptownym zjawieniem mignął się był w jej myślach, zniknął zupełnie i nic innego w sercu nie zostało prócz najtkliwszej litości. Zamiast wyrazów gniewu śpiesznie wyrzekła:

Malwina czyli domyślność serca 3

"Chyba z życiem go stracę."

- O, nie bądź nieszczęśliwym! To najwięcej by mnie dręczyło, tego najbardziej wytrwać bym nie mogła.

Te kilka słów wymówiwszy, zapłoniona i zmięszana, twarz w welum schowała i rzewnie zaczęła płakać.

- Malwino uwielbiona! Aniele dobroci! - rzekł Ludomir - nie płacz... ach, nie płacz nigdy... ostatnią kroplą krwi mojej rad bym odkupić każdą łzę, którą wylewasz.

Hałas z przyczyny nadchodzących osób, który z daleka usłyszeli, przerwał tę rozmowę. Malwina z pośpiechem wstała, Ludomir zatrzymując ją z najczulszym dołożył rozrzewnieniem:

- Malwino, na wszystko, co ci tylko jest drogim w świecie, zaklinam cię, nie porzucaj mnie, nie zostawuj z tą myślą tak okropną, żem cię obraził. Przez litość przynajmniej, bo nie możesz pojąć, nie pojmiesz nigdy, co to jest śmieć ciebie kochać, nie mając nigdy nadziei być od ciebie kochanym!

Malwina w ten moment tak żywo w sercu czuła, ile Ludomira kochała, że nie mogąc pojąć, by on się tego nie domyślał, to słowo:

"Niewdzięczny!" - z ust jej się wymknęło, a słysząc coraz bliżej nadchodzące osoby, czas miała tylko najśpieszniej uciec, welum swój, łzami jej jeszcze zmoczony, w tym pośpiechu zapomniawszy.

- Niewdzięczny! - z niewypowiedzianym uczuciem powtórzył Ludomir i schwyciwszy welum Malwiny, do serca go przyciskając rzekł z zapałem:

- Chyba z życiem go stracę.Rozdział VIII


LIST DRUGI LUDOMIRA DO TELIMENY.

"16 sierpnia, w Krzewinie

Matko kochana, wybacz, jeśli Twoim radom nie mogę być posłusznym, dłużej ciągnąc podróż moją. W Krzewinie zostać nie mogę, a reszta świata żadnej dla Ludomira nie ma ponęty. Do Ciebie chcę wrócić i w dzikich odludnych lasach naszych zamknąć się na zawsze, od miłości, od szczęścia, od Malwiny daleki! Od Malwiny... o nieba?... i kiedyż, w jakiż moment?... kiedyż oddzieram się od niej? W tej chwili, gdym pierwszy raz dostrzegł promień szczęścia, szczęścia nad wszelkie wyrazy, szczęścia, którego serce Ludomira, do cierpienia tylko przywykłe, niezdolne może byłoby i wytrzymać!... Wszystkie więzy, jakie tylko są najmilsze, najdroższe, zatrzymują mnie w Krzewinie, ale uczciwość jechać każe; jadę jutro.

Matko, czemużeś z dziecinnych mnie cierpień wyratowała? Żeby nie Twoje starania, od kołyski prosto w zimny grób wchodząc nie znałbym trosk, cierpień, nie znałbym palących uczuciów, którymi teraz umieram, ach! niestety, którymi jedynie żyję.

Nie mogę dłużej pisać; może po chwili, spokojniejszy trochę, potrafię list mój dokończyć, ale teraz nie jest w mojej mocy i słowo jedno więcej dołożyć.

tegoż d [nia] o 12 w nocy

Stało się, już wszystko dla mnie się skończyło! Ostatni raz ujrzałem Malwinę... Już ja jej widzieć, już jej słyszeć nigdy nie będę; już też szczęście i nadzieje wygasły na zawsze w sercu Ludomira! Ale wybacz, Matko! wybacz... dręczę Twoją czułość mymi wyrzekaniami, nic tłumacząc wyraźnie ich przyczyny. Dla Ciebie jednej mogę znaleźć moc wyszczególnienia, co cierpię; słuchaj więc opisu uczuć moich od czasu mego tu przyjazdu.

W pierwszych listach, com do Ciebie pisał, postrzec musiałaś, że pierwszy rzut oczu moich na Malwinę natychmiast mnie ku niej całkiem zniewolił. Później łagodność jej duszy, tysiączne powaby, talenta, przymioty coraz bardziej mnie przywiązywały. Każdy dzień, każda godzina droższą, milszą ją memu sercu czyniła. W toż serce, w duszę moją, we wszystkie uczucia i myśli wcisnęła się nieznacznie, tak łagodnie, żem sam nie postrzegał, jak gwałtownie nade mną panuje. Alić dziś rano... o lube i okrutne wspomnienie? zapomniawszy wszelkiej rozwagi, nie pomnąc na tę okropną granicę, która dzieli na zawsze Ludomira od Malwiny, u nóg jej moje nieszczęsne wyznałem kochanie! Matko, posłuchaj dalej! W jednym spojrzeniu, w jednym słowie przez nią wyrzeczonym, dostrzegłem, poczułem raczej, że ta Malwina, ta uwielbiona, boska Malwina przez powab serca swojego mogłaby moją Malwina zostać! Niebo się otworzyło w tej chwili. Nicem nie widział, nie myślał, nie czuł na świecie prócz tego, że ją kocham nad życie, nad siebie, nad wszystkich, nad wszystko. Niestety, równie była zmienną jak zachwycającą ta chwila nieporównanego szczęścia; wspomnienia uczciwości natychmiast mnie z niej wyrwały. Pókim Malwinę zupełnie rozumiał obojętną, póty jeszcze w Krzewinie zostać mi się godziło, bom swoją tylko, a nie jej spokojność ważył i szczęście. Ale gdym dziś rano dostrzegł tajemnicę serca tego anielskiego... niestety! Wszakże nigdy, nigdy Malwina być moją nie może! Nigdy świetna, szlachetna, bogata Malwina losu swojego łączyć nie powinna z losem opuszczonego, bez stanu, bez imienia nawet, nieszczęśliwego Ludomira! Matko! jechać trzeba. Jutro równo ze dniem, gdy Malwina jeszcze spoczywać będzie, Ludomir Krzewin opuści. Raz jeszcze może jeden gdybym ją ujrzał, nic by mnie od niej oderwać już nie potrafiło. Dziś w wieczór jeszczem ją widział, jeszcze ten głos słyszałem, co jedynie do mego serca trafić umie, jeszcze z nią zachodzące ujrzałem słońce... Niestety! ostatni raz w oczach moich tę tak lubą porzucało krainę i na wschodzący księżyc ostatni raz z Malwiną patrzałem! Miliony gwiazd po niebieskim iskrzyły się sklepieniu, z nią i z Wandą siedliśmy w miejscu otwartym, gdzie nic okręgu nieba nie zasłaniało.

- Nigdy - rzekła - nie mam bardziej napełnionego serca wielkością Boga jak wpośród cichej, pogodnej nocy, krociami gwiazd i poważnym blaskiem księżyca oświeconej. Wspomnienie zeszłych osób i myśli o przyszłym życiu mnie natychmiast zajmują. Ludomirze! czy spotkamy się tam? Jakie twoje w tym przeczucie?

- Malwino! - łzami zaćmiony rzekłem - spotkamy się, zobaczymy się jeszcze tam, tu... ach, znajdziemy się!

Wymówić nie mogłem nic więcej... Matko? czemuż trzeba było, by te zapytania czyniła właśnie wtedy, gdy myśl wiecznego rozłączenia napełniała serce moje? Wstała Malwina, jam jeszcze jej rękę trzymał. - Idźmy - rzekła - już późno, obaczemy się jutro. - Ach, obaczemy się - krzyknąłem - w jakimkolwiek bądź świecie!...

Odeszła wałem, jam wryty stanął. Długom ją gonił oczyma, potem padłszy na ziemię potok rzewnych łez wylałem, pobiegłem ku tarasowi. Mignęła się jeszcze biała jej suknia, którą wiatr ku drzwiom ogrodu powiewał, wyciągnąłem ręce... Niestety! zniknęła na zawsze!"Rozdział IX


ODJAZD.

Nazajutrz Malwina ledwo oczy miała otworzone, gdy jej list oddano. Przeczucie jakieś trwożliwe natychmiast ją przeraziło i nie pytając się nawet, skąd był ten list, drżącą ręką kopertę oddarła i łatwo pojąć można, z jakim uczuciem, co następuje, czytać zaczęła:

List Ludomira do Malwiny

"Malwino? kocham Cię nad wszelkie wyrazy, kocham Cię, jak Cię nikt nie kochał, jak Cię nigdy nikt kochać nie będzie? W Tobie moje życie, w Tobie moje szczęście? a dla Ciebie i życia, i szczęścia bym odstąpił. Malwino? W jednej krótkiej chwili niebom ujrzał? Jedno Twoje słowo, jedno spojrzenie to sprawiło i wszystkie uczucia najtkliwszej rozkoszy zalały serce moje. Ale niestety? natychmiast ocucony z drogiego omamienia, strącony ze szczytu szczęścia, całą przyszłość moją widzę teraz jak okropną przed sobą pustynię, a w sercu tylko rozpacz i śmierć znajduję? Malwina nie może, Malwina nie powinna być moją.

Ale, Malwino, wierzaj mi, wierzaj, bo to tak prawda, jak prawdziwa jest miłość moja: nie występny, ale nieszczęśliwy Ludomir niegodzien jest Ciebie? Występny Ludomir nie mógłby, nie umiałby kochać anielskiej Malwiny, ale nieszczęśliwy Ludomir nie powinien śmieć być od Niej kochanym... Powiesz może, iż wtedy nie powinienem był i wyznać mojej miłości - i to ci przyznaję. Taiłem ją i nie pojmiesz nigdy, z jaką okropną męką taiłem ją póty, póki siły, póki możność wszelka tajenia jej dłużej nie opuściła mnie zupełnie. Ale, Malwino, jeśli wyznanie jej nareście było winą, wspomnij też i o karze - rzucam Cię, rzucam na wieki?

Malwino! Ty, która dobroci najtkliwszym na tej ziemi jesteś wyobrażeniem, Malwino, o jedną i ostatnią błagam Cię łaskę? Wierz, bądź przekonaną, że tajemnica, którą się okrywam, żadnego nie kryj występku, ale w jakiej bądź okoliczności nie szuka nigdy nigdzie podnieść zasłony losu mojego... Kiedy przy Tobie będąc, od Ciebie samej zapytany, nie wyjawiłem Ci go, znakiem jest, że to wyjawienie, bynajmniej Tobie nieużyteczne, najboleśniej pomnożyłoby moje nieszczęście. Raz jeszcze Cię błagam, nie wspominaj nawet, żeśmy się kiedy widzieli.

Te są ostatnie słowa, które ode mnie usłyszysz. Żegnam Cię, Malwino, nad wszelkie wyrazy uwielbiona? Niech wszystkie błogosławieństwa Opatrzności na Ciebie się zlewają? Żyj szczęśliwa; ja, umierając, z przekonania powiem jeszcze: nikt nie kochał, nikt nigdy tak kochać nie będzie Malwiny jak nieszczęśliwy Ludomir! Bądź zdrowa! Raz jeszcze, raz ostatni, żegnam Cię na tej ziemi, Ty najpierwsze, Ty jedyne szczęście życia mojego?"

Po przeczytaniu tego listu rozrzewnienie największe, żal, zdziwienie, trwoga nawet jakaś przejęły raptownie Malwinę. Miłość Ludomira, uczciwość postępku jego w oderwaniu się od niej w tej chwili, gdy jasno mógł przeniknąć serce jej ku niemu, wspomnienie, że jej życie ratował, odraza od tajemnicy, którą się okrywał, wszystko to burzyło bez ładu umysł jej zmęczony. Lecz myśl ta, że Ludomir Krzewin opuścił, że już go może nigdy nie ujrzy, wszystkie inne myśli i uczucia wkrótce zatłumiła. Mimo rzewnych łez. które z oczu jej na Ludomira list spadały, raz jeszcze przeczytała te tkliwe jego wyrazy i do tych słów dochodząc: "nikt Cię nie kochał, nikt kochać nie będzie jak nieszczęśliwy Ludomir", obfitość łez nic dozwoliła dalej czytać i w uniesieniu najtkliwszym: "Wszystkie przeczucia mego serca - pomyślała - upewniają mnie, że te słowa są prawdziwe. Ludomirze? winnam ci życie? winnam ci więcej jak życie, bo odbieram od ciebie dowody najgwałtowniejszej i razem najszlachetniejszej miłości, miłości, która się jedynie moim, a nie swoim szczęściem i spokojnością zajmuje! Za takie dobrodziejstwa cóż ja, niestety, uczynić mogę? Jedną jedyną ofiarę, ale która wszelkie inne przewyższa, bo ofiarę dochodzenia losu twojego, bez wyjawienia którego czuję, że żadnego już dla mnie prawdziwego szczęścia być nie może. Ty tego pragniesz, ten jeden dowód dać mogę, niestety, twojej pamięci! O Ludomirze! przysięgam więc tobie i miłości prawdziwej, że w jakiejkolwiek bądź okoliczności chociażbym miała do tego największą sposobność, nigdy, chybabyś sam chciał mnie ją wyjawić, nigdy nie będę szukała odkryć tej tajemnicy, którą los swój i wszystkie postępki okrywasz!"

Ta przysięga i ważność, którą do niej przywiązała, ułagodziła nieco zbolałe serce Malwiny, bo zdały się jej być jeszcze ostatnim ogniwem więzu. który ją z Ludomirem połączał. Pocieszała się myślą, że czyni ofiarę żądaną od niego, i nie domyślała się, niestety, ile ważną, ile ciężką do wykonania ta ofiara dla niej stać się miała. Trochę będąc spokojniejszą, Malwina rozważać zaczęła, jak dalej działać miała. Czuła dobrze, iż rozmawiać często o Ludomirze, smutek wewnętrzny wyjawiać i dzielić go z drugimi najpewniejsze były sposoby karmienia uczuć i myśli, które roztropność przytłumiać radziła. Ta uwaga tyle miała mocy na jej umyśle, iż przedsięwzięła natychmiast o liście Ludomira nie wspominać, a do tego przedsięwzięcia miłość była prawdziwszą jeszcze niźli roztropność pobudką, wlewając w serce Malwiny zazdrość jakowąś i chęć, żeby nikt prócz niej nie znał jego uczucia, nie cierpiał z jego cierpień, nic tęsknił po jego odjeździe ani wiedział tego odjazdu przyczyny.

Przy tym Malwina bała się słyszeć powtarzane uwagi, które sprawiedliwie można było czynić nad tajemnym postępowaniem Ludomira i które dla niej nieznośnymi były, gdyż rzucały cień jakiś przykry na obejście się jego, a Malwina i cienia się bała we wszystkim, co się tylko do Ludomira ściągało.

Te wszystkie przyczyny zebrane zrządziły, że gwałt niełatwy do znoszenia czyniąc sobie potrafiła smutek i właściwy stan serca utaić i oblekłszy postać dość obojętną zeszła do sali, gdzie siedzące przy śniadaniu ciotka i siostra już na nią czekały.Rozdział X


KRÓTKI.

Niesprawiedliwie sądzą ci. co rozumieją, że w pierwszych momentach straty jakiej najboleśniej się ją czuje. Wtedy przynajmniej ten wypadek wszystkich zajmuje, mówią o nim, trudnią się nim. Osoba, której się żałuje, nie widzi się zapomnianą, nie widzi się tak zupełnie obcą jeszcze. Serce, nie przyzwyczajone do żalu po niej, nie przypuszcza tej myśli, że ten żal bez zwrotu - i początek najokropniejszego rozłączenia zdaje się tylko odjazdem na chwilę. Ale gdy dnie, godziny, okoliczności następujące jedne po drugich nie zwracają nigdy osoby, którą się kocha, której się potrzebuje, która codziennie, co moment nam braknie - ach! wtedy dopiero sprawdza się nasze nieszczęście i z najdotkliwszym westchnieniem mówi się ustawnie: - Niestety! istotnie na zawsze stracony!

W pierwszej chwili zniknienia Ludomira Malwina, podług tego, co była przedsięwzięła, dość mocy miała nad sobą, aby z obojętną niemal postacią przysłuchiwać się nawet mogła niektórym o tym wypadku rozmowom ciotki swojej i siostry.

- Prawda - mówiła raz ciotka - że to tajenie swego stanu, swego nazwiska, ten raptowny odjazd są rzeczy niejasne i ja nawet nic podobnego w żadnym nie czytałam romansie. Ale wszelako zapomnieć nie mogę, że Malwina mu życie winna, a wierzyć nigdy nie potrafię, żeby ten Ludomir, który coś tak szczególnie szlachetnego miał w całym obejściu się swoim, łudzącym tylko był awanturnikiem.

Ale te ostatnie słowo boleśnie dotknęło Malwinę. - Jeśli takim jest w istocie - rzekła z pośpiechem - to ja tylko z tego cierpieć powinnam za karę mojej nieroztropności w przyjmowaniu go w mój dom. Ale jeśli też tak nie jest, okrutnie byłoby niesprawiedliwie takim krzywdzącym posądzeniem odwdzięczać mu starania jego podczas pożaru i ratowania naówczas mego życia. Nie mogąc więc z pewnością o jego postępkach sądzić, najlepiej zdaje mi się o tym wszystkim jak najmniej rozmawiać.

Te słowa ciotce mowę zamknęły i zrazu, by życzeniom Malwiny zadosyć uczynić, a później naturalną czasu koleją przestano naprzód w Krzewinie wspominać, a później i myśleć o Ludomirze. Tego Malwina wymagała, tego zdawała się życzyć, a gdy to nastąpiło, najżywiej tęsknota jej się pomnożyła. Nic już ją nie bawiło, nic nie zajmowało. Ponura jesień po tym tak miłym lecie, szarą dodawając powłokę całej naturze, pomnożyła jeszcze i tak już dość smutną jej melancholią. Po kilku miesiącach tak przebytych zdrowie jej nareszcie ze stanu duszy cierpieć zaczęło. Sen zupełnie straciła i jeść mało co mogła; twarz bladsza jeszcze jak zwykle i częste słabości zastraszyły mieszkańców Krzewina. Dobra ciotka, bardziej jeszcze zastraszona jak drudzy i rozumiejąca, że starania doskonałych lekarzów stolicy wkrótce Malwinie pomóc by mogły, osądziła, że Malwina w Krzewinie zimować nie może i że dla polepszenia zdrowia jechać powinna do Warszawy. A że żałoba jej dawno była skończoną, nic temu projektowi nie zdawało się przeszkadzać. Ciotka sama byłaby chciała w tej drodze Malwinie towarzyszyć, ale tak młodą jeszcze Wandę do wielkiego świata zawozić ni też zostawić jej nie mogła. Wanda, która choć z mniejszym doświadczeniem, jaśniej może od ciotki domyślała się przyczyn smutku i słabości siostry, jeśli nie w lekarzach, to w poniewolnych roztargnieniach spodziewająca się dla siostry pomocy, także na tę podróż silnie ją namawiała.

Smutną obojętnością przejęta, Malwina długo i słuchać tych rad nie chciała, ale nareszcie widząc, że tym pomnażała troski tyle dla siebie tkliwych przyjaciółek, i gdy od wyjazdu Ludomira każde miejsce jednakowym się jej zdawało, w żadnym nie przewidując dla siebie przyjemności na wszystko zezwoliła; i siostra z ciotką bojąc się, aby jeszcze zdania nie zmieniła, w kilku dniach wszystko poukładały i ostatniego listopada w tęgi mróz jasnym słońcem zaiskrzony Malwina zalana łzami, po najtkliwszym pożegnaniu z drogimi swymi przyjaciółkami i z tak lubym jej Krzewinem, siadła do pojazdu i z smutnym i ściśnionym sercem puściła się w drogę do Warszawy.

- Pisuj do mnie często i otwarcie - ostatnie słowa były, które Wanda cicho jej wymówiła - i wierz, że choć ja niby to trzpiotem tylko być zdaję się, serce jednak moje zawsze twoje rozumie. Dzielić twoje cierpienia i cieszyć się twoim szczęściem zawsze, zawsze Wanda potrafi.Rozdział XI


WARSZAWA.

List Malwiny do Wandy

"Z Warszawy, 5 grudnia

Moja Wando luba! Obiecałam pisywać często i wyszczególniać Ci, co tylko mi się zdarzy. Najmilszą dla mnie jest rzeczą wypełniać tę obietnicę. Od tego zaczynam, czemu łatwo uwierzysz, że mi z głębi duszy żal było z Tobą się rozłączać. Nigdy Warszawa ze wszystkimi swymi przyjemnościami nic takiego mi nie utworzy, co bym tak kochać, tak lubić mogła jak moją lubą Wandę. Ale o tym już dawno wiesz, więc od czegoś nowego zacząć muszę.

Dwa dni mojej podróży były zupełnie jednakowe i niekoniecznie zabawne. Śniegu, śniegu i śniegu napatrzyłam się do woli, a Ty wiesz, jak ja śniegu nie lubię. Wczoraj jednostajny ruch pojazdu i milczenie zupełne, którego drzymiąca Frankowska, siedząc przy mnie, bynajmniej nie przerywała, dały mi porę do przyjemnego dumania. Myślałam o naszym tak mile przepędzonym lecie. Każdy niemal dzień, najdrobniejsze okoliczności, rzeczone słowa, kolor dnia, zapach powietrza, wszystko zdawało mi się widzieć znowu i czuć na jawie. Zanurzona w tych dumaniach, nie uważałam, że dzień wieczorowi zaczynał ustępować. Wtem postylion zatrąbiwszy wyrwał mnie miłym moim marzeniom, a Frankowskę z bardzo smacznego snu obudził. .

- Oto już Warszawa - zawołał - już światła widać i do rogatek dojeżdżamy!

- Już Warszawa - powtórzyłam mimowolnie i serce zaczęło mi bić, nie wiem dlaczego. W tej chwili wiele bym była dała, by w spokojnym znajdować się Krzewinie. Trwoga mnie jakaś objęła, ale tymczasem pojazd toczył się dalej i w krótkim czasie pierwszy raz w moim życiu do wielkiego wjechałam miasta. Cóż tu murów! aż mi się duszno zrobiło; cóż tu hałasu! Postylion mi powiedział, że to godzina, w której z teatru powracają. Pełno karet, pojazdów, ludzi różnych spotykałam. Każdy z jakiegokolwiek powodu śpiesznie zdawał się dążyć. Modny jakiś ekwipaż pojazd mój zawadził i przy świetle pochodni dojrzeć mogłam w tej karecie bardzo piękną osobę płci mojej, niesłychanie strojną i na której twarzy znać było niecierpliwość prędkiego zajechania i nadzieję zabaw, które na nią czekały. Smutno mi się zrobiło. Ja bez żadnego powodu jechałam, nigdzie mnie nie czekano i ja do nikogo się nie śpieszyłam. Nareszcie do oberżyśmy zajechali. Ni życzenia, ni mocy do niczego nie miałam. jak tylko do najprędszego spoczynku. Dziś dzień cały niemal strawiłam między kupcami, krawcami itd. Ponieważ żadnej z moich krewnych nie ma tu teraz w Warszawie, napisałam do księżnej W***, która bywała w przyjaźni z moją matką i znała mnie przed moim zamęściem, aby raczyła mnie prezentować i w społeczeństwo wprowadzić. Najgrzeczniej mi odpisała i jutro o godzinie szóstej w wieczór mam do niej zajechać i pod jej opieką pierwsze wizyty odbędę.

Moja Wando luba! Do tego czasu tęsknota i bojaźń były jedyne uczucia moje w Warszawie. Prawda też, że do tego czasu hałas ulic, szczebiotliwość szwaczek i kupców i troskliwa myśl o jutrzejszym moim wstępie na wielki świat jedynie wszystkie moje zajęły godziny. Dziś w nocy poczta odchodzi. List mój kończę, najczulej Cię do serca przytulając, moja Wandulu ulubiona! Uściskaj Alisię i tysiąc razy rączki całuj kochanej naszej Ciotki."

Drugi list Malwiny do Wandy

"15 grudnia, z Warszawy

Już nie wieśniaczka z Głazowa i Krzewina, ale elegantka we wszystkie elegancje wielkiego świata wprowadzona, piszę do Ciebie, moja Wandulu! Więc z wszelkim poważaniem czytaj opisanie moich obrotów! Chciałam dalej w równy sposób dziennik mój ciągnąć, lecz znajduję, że żarty nie są mi już do twarzy, więc po prostu resztę Ci opowiem.

Nazajutrz po napisaniu pierwszego mego listu, moja duszko, ubrawszy się, jak tylko umiałam najlepiej, a przynajmniej bez żadnej śmieszności, pojechałam do księżnej W***, która mnie łaskawie przyjęła. Najprzyjaźniej wspominała moją matkę i z wielką uprzejmością o Ciebie się wypytywała. Po czym sądzić możesz, czy mnie się miłą i przyjemną zdała. Księżna W***, już niemłoda, łagodność z powagą łączy w swej twarzy; od wszystkich jest tu kochaną i poważaną i im częściej się ją widzi, tym łatwiej się to pojmuje.

Ze sto podobnośmy wizyt oddały. W kilku ledwo domach byłyśmy przyjęte; i o tych nic Ci powiedzieć nie potrafię, bo w tym tłumie imion nawet pań domów już nie pamiętam. Na końcu naszej objażdżki zajechałyśmy przed ogromny dom. Księżna powiedziała mi, że to pałac ministra wojny. Niezmiernie wiele karet widząc na dziedzińcu gorące modły po cichu czyniłam, żeby nas i tam nie przyjęto. Ale na moje nieszczęście właśnie przeciwnie się stało. Wysiadłyśmy tedy i ja, wpół żywa idąc za księżną, znalazłam się wkrótce wśród obszernej sali niesłychanie oświeconej i gdzie niezmierne koło dam po-strojonych siedziało w milczeniu. Przy kominie i koło bilaru grono mężczyzn, którzy między sobą gadali. Księżna W*** prezentowała mnie gospodarzowi domu, który mnie najgrzeczniej przywitał; ale nic nie wiem, co mi mówił, a on zapewne jeszcze mniej, com mu powiedziała, bom tak była zmieszaną, żem dobrze nie wiedziała, co się ze mną dzieje. Szczęściem dopadłam stołka i siadłam koło księżnej. Wtedy dopiero ośmieliłam się oczy podnieść i obejrzeć cała salę. Dwie rzeczy mnie najwięcej zastanowiły. Pierwsza, że w osobie, która naprzeciwko mnie siedziała, poznałam tę samą damę, którąm wjeżdżając do Warszawy przy świetle pochodni w karecie postrzegło. Pytałam się księżnej, kto ona jest. Odpowiedziała mi, że to hrabina Nel..., najpierwsza tu elegantka. Ona w strojach, w zabawach, w rozmowach prawa przepisuje. Kto tylko do jej szczególnie wybranego towarzystwa nie jest przyjętym, w kolei mody i dobrego tonu umieszczonym się nie rozumie. Wszyscy ją tu po imieniu tylko zowią Dorydą, i ja ci oznajmuję, że nie chcąc grzeszyć przeciw elegancji w listach moich także Dorydą ją zawsze mianować będę.

Druga moja uwaga była na tego, co koło Dorydy siedział. Szlachetność i powaga postać jego znaczącą czyniły, wstęgi i krzyże zasłużonego oznaczały obywatela, a wiek podeszły uszanowanie wzbudzał. Jednym słowem, właściwym wyobrażeniem wielkiego pana zdał mi się być Zdzisław książę Melsztyński, którego księżna W*** tak mi nazwała, dokładając: Jest on jeden z najbogatszych i najzacniejszych panów w Polszcze. A ja ci dołożę (tylko mnie nie miej za wariatkę), że z pierwszego spojrzenia powab niezwyczajny jakiś wzbudził we mnie. Koniecznie zdaje mi się, żem go gdzieś już widziała. Osobliwie w oczach ma jakiś wyraz, któren mi się zdaje być dawno znajomym. Daremnie myślę, gdzie i jak to być mogło, i to dochodzenie pamięć moje męczy od momentu, w którym go poznałam.

Chociaż bardzo ładna, nie tyle jednak wzbudziła we mnie sympatii ta sławna Doryda. Wyraz niemal zawsze drwiący, który się maluje na jej twarzy, podług mnie nie jest ujmującym. Może też próżności trocha czyni mnie surową względem Dorydy, gdyż miłość własną moją upokorzyła. Z drugą damą i kilku mężczyznami, co za jej stołkiem byli zasiedli, przez cały czas naszej bytności szeptała i na mnie patrząc polegała ze śmiechu. Łatwo mi się było domyślić, że ze mnie. To mnie zmieszało, zasmuciło i dlatego może Doryda przyjemną mi się nie zdała.

W tym stanie było ułożone społeczeństwo i ja. przyznam ci się, niekonieczniem się bawiła, gdy jakiś grzeczny, fertyczny, wiele mówiący i jeszcze więcej kłaniający się człowiek za stołkiem księżnej W*** stanął. Po jego mowie łatwo było poznać, że wszędzie bywa, świat cały zna, każdego dnia wie, co się w każdym domu dzieje.

Nikt się nie żeni, nikt się nie kocha bez jego wiedzy, niczyje święto nie minie, żeby on bukietu nie przyniósł, wierszów nie napisał. Wszystkich chwali bez ustanku i choć go zawsze wszędzie pełno. jeśli kiedy z pośpiechu pasztecik jaki utworzy, to przynajmniej nigdy ze złej chęci plotek nie roznasza. Toteż weszło w przysłowie mówić: - nasz Starościc wścibski trochę wprawdzie, ale jednak najlepszy w świecie człowiek. - Starościc tedy (bo i ja go tak nazywać będę), jak stanął za naszymi stołkami, wiedział, kto ja jestem, skąd, kiedy, jak i po co przyjechałam. Krociami pochwał mnie zasypał i nie ma kwiatu ani bogini, do której by mnie nie przyrównał. Szczęściem (bo te wszystkie pochlebstwa dziwnie mnie już mieszać i nudzić zaczynały), ktoś się go zapytał: - Starościcu, co wszystko wiesz, nie wiesz też nic o młodym księciu Melsztyńskim? Nigdy tak długo po nim nie tęskniła Warszawa. - Wnuk mój, powinności swojej zadosyć czyniąc, przy pułku swoim przesiaduje - odpowiedział na to dziad jego. - Być to może - rzekła Doryda. - Ale teraz co zima się zaczęła i przy pułku nie ma co robić, ręczę, że w tych dniach do nas wróci - z uśmiechem dołożyła, z uśmiechem, który wyrażał, że o powrocie młodego księcia ona najlepiej uwiadomiona. Starościc, który nie traci nigdy sposobności wysunienia komplementu. oświadczył mi wtedy, że gdyby książę pułkownik wiedział o nowej gwiaździe, która zajaśniała na horyzoncie warszawskim, pewnie by się śpieszył z powrotem swoim. Na te słowa Doryda bardziej niż kiedy zaczęła szeptać i chichotać się; potem z miną, która nie wiem, czy grzeczność, czyli też nieukontentowanie oznaczać miała, obracając się do mnie:

- Jeśli wielką ma ciekawość poznać księcia pułkownika imość pani S***, to ją mogę upewnić, że na przyszły bal, któren ma dawać poseł francuski, niezawodnie książę zjedzie.

Chciałam odpowiedzieć, że ani ciekawości, ani niecierpliwości nie mam do tego przyjazdu, ale wiele dam mnie przerwało, mówiąc: - Ach! jakże dobrze, że do nas wraca! Bez niego wszystkie bale nudne, spacery w sankach niezabawne, nic się nie klei. On jeden umie wszystko ożywić.

- Zamiast nagany damy powinny go jeszcze pochwalić - rzekł na to stary jakiś generał - że od nich się odrywa, by po nudnych kwaterach służby swojej pilnował.

- Mars i miłość równie go wieńczyć mogą - odezwał się Starościc.

- A my tymczasem jechać możemy - szepnęła mi księżna W***.

Wyjechałyśmy, i w karecie tę samą ciągnąc rozmowę:

- Prawdziweż to zepsute dziecko - rzekła mi - ten młody książę Melsztyński? Dziad mu we wszystkim pobłaża, młodzież go zawsze na wzór bierze, a kobiety najgorzej go psują? Prawda, że miło go psuć, bo dobre też to dziecko, ale wszelako kobiety i jemu, i sobie szkodzą, ubiegając się tak nieprzyzwoicie za rzutem oka, słowem jednym lub najdrobniejszą ze strony jego uwagą.

Moja Wando, te słowa księżnej W*** dobrze się w mojej pamięci wyryły i ręczę Ci. że Malwina, choćby miała wszystkie uwagi ściągnąć na siebie tego sławnego księcia pułkownika, i pół kroku do tego nie uczyni? Ale jednak ciekawa jestem ten okrzyczany cud poznać. Jeszcze pięć dni do balu posła francuskiego? Księżna W*** powiedziała mi. że blisko od roku zostaje on w więzach Dorydy, co na jego zwykłą niestałość wielkim cudem tu znajdują. Ale czegóż Ci o nim tyle piszę. Dość czasu będzie pisać o nim po tym balu, na którym mam go poznać. Ten bal, nie wiem, czemu mnie tyle obchodzi i coś smutnego mi się robi myśląc o nim. Pamiętasz, Wandulu, 15 sierpnia i bal w Krzewinie. Ach! żaden taki nie będzie; wszystkie bale, wszystkie pułkowniki, cały wielki świat równać się nie mogą z jedną godziną przepędzoną w Krzewinie z tymi, co kocham, z tymi, co kochać będę zawsze, o, zawsze! Bądź zdrowa, o moja Wandulu luba! W Krzewinie tylko prawdziwe szczęście Malwiny."

List trzeci Malwiny do Wandy

"26 grudnia, z Warszawy

Wando, luba Wando! czy sen łudzący od wczorajszego dnia mnie omamia, czyli też urok jakiś zmysły moje oczarował? Co się dzieje ze mną, ani pojąć samej, ani Ci wyrazić nie jest rzeczą łatwą; taki nieład w moich myślach panuje, że nawet nie wiem, od czego mam zacząć.

Siostro kochana, troskliwa Twoja przyjaźń, która mimo mojej wiedzy poznać umiała najskrytsze uczucia serca mego, i teraz może potrafi na moim postawić się miejscu i domyślić się stanu mojej duszy! Słuchaj tedy, co mnie dziwi, smuci, cieszy, przeraża i jest mi dotąd niepojęte.

Wiesz z ostatniego mego listu, że 20 tego miesiąca poseł francuski wielki bal miał dawać na obchodzenie nie wiem już jakiej uroczystości. Wiesz, że publiczność, a damy osobliwie z niecierpliwością dnia tego czekały spodziewając się młodego księcia Melsztyńskiego, i że Doryda, o wszystkich jego krokach dobrze uwiadomiona, jak najwyraźniej ton powrót zapewniła. Przyszedł ów wieczór nareszcie.

Dzień, co go poprzedzał, niezmiernie długi zdawał mi się; z jakąś trwogą na ten bal pojechałam, z trwogą weszłam do sali i bardziej z skłonnością do rozrzewnienia niżeli z nadzieją zabawy. Ale wkrótce mnogość ludzi, światła, odgłos najweselszej muzyki, a może (bo przed Tobą próżności mojej zataić nie chcę), może bardziej jak to wszystko uprzejmy szmer pochwały, z którym mnie przywitano, jakem tylko weszła do sali, szare chmury rozpędził, odwagi mi dodał wlewając w serce tę radość, jakiej zawsze doznaję, gdy rozumiem się być miłą tym, z którymi się znajduję. Pasja moja do tańca natychmiast się ocknęła. Taneczników wielu się znalazło, którzy się o mnie dobijali, i to mi nie było markotno, bo Doryda widzieć mogła, żem przecie niezupełnie od wszystkich opuszczona. Tańcowałam wiele i z dobrego serca, nie myśląc już bynajmniej o tym sławnym księciu pułkowniku, któregom przyjazdu przez pięć dni tak ciekawie oczekiwała. Zaczęli walcować, ja walcowałam z majorem Lissowskim, który uchodzi tu za najlepszego tanecznika. Alić hałas jakiś u drzwi się zrobił i te słowa: "Otóż on jest, obietnicy nam przecie dotrzymał, dopiero będzie wesoło" - różnymi głosami z okrzykiem były powtórzone. Muzyka przestała, tłum się otworzył i ja w tym oczekiwanym, ogłaszanym młodym książęciu, w tym celu zajęcia wszystkich kobiet, w tym wielbicielu, jak mówią, wdzięków Dorydy postrzegłam, poznałam, kogo... Ludomira! Ach, Wando! mego niegdyś Ludomira, dziś zaś Ludomira Dorydy, szczęśliwej Dorydy! W ten moment wesołość, chęć do tańca, chęć do życia mnie opuściła. Ani widziałam, ani słyszałam wyraźnie, co się koło mnie działo, w głowie kręcić rai się zaczęło i nie rozumiem, jakim szczęściem nie zemdlałam. Ni zadziwienia, że w tym świetnym księciu Melsztyńskim tegoż poznałam Ludomira, którego awanturnikiem niedawno mniemano, ni gniewu, któren fałszywe jego postępki wlać by były powinne w duszę moją, nic naówczas nie czułam. Później dopiero, gdym sposobność myślenia odzyskała, byłam w stanie te wszystkie uczynić uwagi. Ale w pierwszej chwili ta jedyna myśl: - Ludomir mnie już nie kocha, Ludomir inną kocha, jak ciężki kamień serce moje przygniotła. - Stałam wryta, jak posąg bez duszy. Nie wiem, co major Lissowski o mnie pomyślał. Tylem nareszcie z jego mowy usłyszała, że powtórnie mnie się pytał, czy tańcować już nie chcę, i że nie mógł był otrzymać odpowiedzi. Te słowa przecież mnie z osłupienia wyrwały. Złożyłam wszystko na raptowną słabość z gorąca wielkiego pochodzącą i jak najprędzej w kącie najmniej widzianym usiadłam. Rada bym była natychmiast wyjechać z tego balu, wyjść z tej sali, która przed kwadransem jeszcze zaiskrzoną wesołym światłem zabawy, teraz ciężką, duszącą powłoką zdawała mi się zaćmioną. Ale, Wando, moc jakaś ukryta więziła mnie na krześle, gdziem siedziała. Nie mogłam porzucić miejsca, z któregom Ludomira widziała? I cóż widziałam, niestety? Ludomira patrzącego na Dorydę, tym samym wzrokiem na nią patrzącego, co niegdyś... Mówiącego do niej z tym uśmiechem, z tym uczuciem... Ach, Wando, czemuż ja nie w Krzewinie? Po cóżem z niego wyjechała? Czemuż ja nie w odludnym Głazowie? Spokojne dni Głazowa, jakżeście daleko od Malwiny? Pierwsze kroki, którem w ten wielki świat uczyniła, żalem i boleścią są naznaczone. Ale, Wando, słuchaj dalej. Wlepione miałam oczy w róg sali, gdzie Ludomir, oparty o krzesło Dorydy i nią jedynie zajęty, zdawał się zupełnie zapominać i powszechną radość jego przybyciem wzbudzoną, i cokolwiek tylko obcym było Dorydzie. Wtem Starościc się do niego przysunął, po cichu zaczęli gadać i obejrzawszy salę wkoło zdali się szukać kogoś oczyma. Siostro? mnie to rzutem oka szukał Ludomir. W tym tłumie spotkałam jego spojrzenie, to spojrzenie tak mi dobrze znajome, i natychmiast zrozumiałam, że mi serce bić przestało i krew się w żytach zatrzymała. Dorydę ktoś wziął w taniec. Ludomir i Staroście obeszli drugą stroną sali i doszedłszy do okna, w którym niemal zakryta framugą siedziałam:

- Prezentuję imość pani S*** - rzekł do mnie Starościc - młodego księcia Melsztyńskiego, który najżywiej pragnie być jej znajomym.

- Żeby nie los i okoliczności przekorne - przerwał książę - pewnie nie ostatni byłbym między tymi. którzy ubiegali się niezawodnie w uwielbieniu nowego bóstwa, które niedawno posiada Warszawa.

Wando! głos Ludomira, który tyle ma mocy na całym jestestwie moim, dźwięk ten miły, od tylu miesięcy nie słyszany, opanował naówczas zmysły moje i ledwo w ten moment wszystkich win Ludomira zapomniawszy z szczerością dawnego przywiązania nie rzekłam: - Ludomirze, pewnie cię czernią mówiąc, że Malwiny już nie kochasz, tej Malwiny, która nigdy nie potrafi cię zapomnieć!

Ale. Wando, wytworny komplement księcia Melsztyńskiego. tak niepodobny do delikatnego milczenia lub do wyrazów najgorętszą miłością tchnących Ludomira w Krzewinie, ten komplement, mówię, dreszczem mnie przejął i słowa, które wymówić miałam, na ustach mnie zmarzły.

- Czy mogę sobie pochlebiać, że j. pani S*** przyszłego tańca raczy ze mną tańcować? - Nie wiem, co bym była mu odpowiedziała, ale Doryda czasu mi do tego nie zostawiła, skończywszy walcować przechodząc koło nas:

- Ludomirze! - głośno zawołała – spodziewam się, że nie zapomnisz, żeś mnie na pierwszego mazura zamówił.

- Ludomirze? - wołała na niego świetna Doryda wśród przepysznego balu w Warszawie. - Ludomirze? - wołała takoż na niego biedna Malwina po spokojnych niegdyś dolinach Krzewina! - Niech książę się nie zatrzymuje - rzekłam natychmiast - Doryda na księcia już czeka, a ja bez tego nie myślę teraz tańcować.

Ledwom te słowa była wymówiła, major Lissowski przybiegł prosić mnie w taniec i ja, sama nie wiem dlaczego (bo pewnie nie z chęci tańcowania), wstałam spieszno i stanęłam przy nim do mazura. Ludomir w tym samym kole stojąc przy Dorydzie, nim grać zaczęto, przysunął się do mnie i półgłosem powiedział:

- Imość pani S*** podobno tańcować nie miała.

- Prawda, że tak myślałam przed kilką minutami, ale i mnie się trafia czasem szybko myśli zmieniać.

Coś może zbyt surowego musiało być wyrytym na mojej twarzy, gdym te słowa wymówiła, bom skutek ich w oczach Ludomira poznała. Smutnie zamilkł, a ja, widząc jego zmartwienie, odkupić bym była chciała te wymówione słowa i już nie gadać, nie patrzać na majora Lissowskiego, nie tańcować, ale płakać byłabym rada. Ludomir figury w mazurze plątał, Doryda zrzędziła, ja nie wiem sama, jakem do końca trafiła. Przy kolacji Ludomir siedział przy Dorydzie, tyle tylko wiem. Po kolacji nie wchodząc już nawet do sali, gdzie tańcowano, do siebie wróciłam.

Wando, nadużywam Twojej cierpliwości opisując Ci najdrobniejsze szczegóły wczorajszego wieczora.. Ale niestety! drobne czasem szczegóły szczęście lub nieszczęście stanowią. Przyjazny rzut oka, zimne-spojrzenie - rozpacz i niebo nieraz w sobie zamykają. Wando moja! wiem tedy teraz, kto był ten nieznajomy, ten utajony Ludomir... a raczej nie wiem, nie rozumiem, nie pojmuję nic z tego, co się jego losu, jego postępków tycze! Ale pamiętam, żem mu życie winna, żem mu święcie przyrzekła żadnego kroku nigdy nie uczynić, by odkryć tajemnicę, którą się okrywał. "Najboleśniej pomnożyłabyś tym moje nieszczęście" - są słowa listu jego, które mam i teraz przed oczyma. Ach, Ludomirze! przestań mnie kochać, kochaj nawet inną, rób, co ci się podoba! Malwina płakać w cichości sama, opuszczona cierpieć potrafi, ale nigdy ni słowem, ni postępkiem nie przypomni ci, że cię nawet kiedykolwiek znała.

Ale, Wando, czas ten list, i tak zbyt już długi, zakończyć. Zbolałe serce i zmęczone łzami oczy spoczynku potrzebują. Daruj, Siostro kochana, jeżeli ufając w pobłażającą Twoją przyjaźń ciężar i smutek duszy mojej z Tobą podzieliłam! Nie było w mojej mocy utaić najmniejszego uczucia. Ale odtąd starać się będę... o co... ach, sama nie wiem! Nie wiem, czego życzę, czego chcę, com powinna czynić, com powinna wierzyć! Nieład w moich myślach, nieład w moim sercu. Bądź zdrowa, moja Wando luba, żyj spokojna w szczęśliwym Krzewinie! Kochaj mnie, nie zapominaj Malwiny, biednej Malwiny! Ach! ty przynajmniej nie zapominaj jej nigdy, nigdy!"

List majora Lissowskiego do przyjaciela

"30 grudnia, z Warszawy Alfredzie! cóż u Ciebie w głowie? Warszawa w całej swojej świetności wzywa wszystkich sług swoich; bale, reduty, szlichtady, pasztety, komeraże w zupełnym są ruchu; doskonałe mrozy doskonale nieznośną wieś czynić muszą, a Ty, najwierniejszy między wiernymi wielbicielami miasteczka, nie możesz się od nudnych swoich folwarków oderwać! Przybywaj jak najprędzej, inaczej odrzekam się Ciebie na zawsze i z rzędu pierwszych naszych elegantów wymazanym zostaniesz. Ale ponieważ spodziewam się, że na tę karę nie zasłużysz i że wkrótce stawisz mi się, łaskawie myślę Cię uwiadomić, co i jak się tu dzieje, abyś za powrotem Twoim nie wyglądał jak kto, co z Chin powraca.

Nowa zorza teraz tu zajaśniała. Jest to Malwina S***, młoda wdowa, która nigdy Warszawy, nigdy wielkiego świata nie widziała? Alfredzie, niceś w życiu tak ładnego nie widział? Nieśmiałość młodości i niedoświadczenia łączy w swym ułożeniu z postacią, która zdaje się być oswojoną ze zwyczajami najlepszego społeczeństwa. Uprzejma i naturalnie wesoła, ale młodzież naszą doskonale jednak umie w jakiejści granicy trzymać, i mnie samemu, stworzeniu, któremu tak niełatwo zaimponować, Malwina z zimną swoją grzecznością tak czasem zaimponuje, że przy niej ani słowa z tych wyrazów, co to surowość złym tonom, a my nie-oszacowaną elegancją zowiemy, ani obmowy żadnej, ani rozwalań się swobodnych, jednym słowem, nic ze zwyczajnego trybu naszego nie pozwalam sobie. Dziwuj się, jak chcesz, wierz albo nie wierz, to jednak nieodbitą jest prawdą, że Malwina tego cudu dokazała. Mnie, któregoś znał nie mogącego się i minuty dla nikogo w świecie pożenować, teraz byś widział życie na tym trawiącego, by myśli jej i życzenia zgadywać i wypełniać, chociaż ona, grzeczna dla mnie jak dla wszystkich, bynajmniej o mnie nie myśli i z wszelką grzecznością i szczerością już mi to nawet powiedziała. Oj, kobiety, kobiety? co byście mogły z nami wyrabiać, żebyście zawsze interes swój właściwy rozumiejąc nie rozłączały, jak nie rozłącza Malwina, skromności płci swojej od uprzejmej wesołości, a do dobroci łączyły tę pychę i szlachetność niewieścią, która potrafi każdego w należytym utrzymać obrębie i która by was nigdy porzucać nie powinna.

Alfredzie, kocham się szalenie w Malwinie. Nie wiem, co z tego będzie, bo ona nic kocha mnie wcale, a co gorzej, Ludomira coś się boję. Na moją biedę wrócił, widział Malwinę i dość było jednego balu, by niewolnikiem jej wdzięków został. Ale któż by też na tym balu właśnie mógł ją widzieć i nie być jej wdziękami zniewolonym? Wszystkie nasze damy najwytworniej były poubierane. U niej biała suknia, która giętki stan obwijała, czarne warkocze złotym spięte grzebieniem i przy lewym boku bukiet z świeżych jacyntów cały strój tworzyły - i ten bukiet jeszcze z jedyną dobrocią przy kolacji zdjęła, by chimerom Dorydy dogodzić, która z drugiego końca ogromnego stołu mniemała, iż zapach jacyntów jej szkodzi. Zjawienie tej niewinnej, wdzięcznej, lubej Malwiny kaducznie nie na rękę naszej Dorydzie; ale tym lepiej dla mnie, będzie Ludomira pilnować! Żebym tylko doszedł, co Malwina o nim myśli. Nie uwierzysz, jak ciężko dochodzić, co w tej głowie się dzieje. Prosto i szczerze zdaje się to, a jednak ja, niedopiero lis, zgłębić i zgadnąć jej nie umiem. Wesołą zrazu, zamyśloną potem była Malwina na tym balu, na gorąco złożyła tę nagłą zmianę, ale mnie coś wszystko się zdaje, że nagłe zjawienie się Ludomira to sprawiło. Czy się już kiedy widzieli, czy się znają? Nie mogę ich zrozumieć.

Wiesz, Alfredzie, że podług dawnego zwyczaju, kiedy własnych nie mam interesów, to cudze śledzę. Przez czas niebytności Ludomira z opieki go nie spuszczałem i różnymi mymi manewrami wiedziałem niemal zawsze, jak się obraca. Otóż doszedłem najpierwej, że miasteczko, w którym z pułkiem stał kwaterą, niedaleko jest Krzewina, wsi, w której przebywa Malwina. Po wtóre, że Ludomir, nie wiem za jakim urlopem, cichaczem ujechał od pułku w maju i kilka miesięcy bawił nie wiedzieć ani gdzie, ani po co. Po trzecie, że jak wrócił w końcu sierpnia do pułku, bardzo był smutnym i pomieszanym. Cóż mam z tego wszystkiego wykleić? Ha, zobaczymy! Zaczynamy grać komedią, w której Ludomir, Malwina, Doryda i Twój sługa najpierwszą rolę grać mają. Konfidentów i subretek znajdziemy do woli (już Starościc nasz gotowy konfident); kto najlepiej grać będzie, a intryga sztuki jak się wywiąże, to się wkrótce da poznać.

Zresztą nic tu nowego nie mamy. Promocje w wojsku na przyszłą wiosnę nam obiecują. Tymczasem czy jest, czy nie ma za co, nie tracim zwyczaju przy każdej okoliczności wyrzekać nad niesłychanymi niesprawiedliwościami, które na nas spadają, bo każdy z nas, zacząwszy ode mnie, nie pojmuje, jak nie jest już przynajmniej generałem.

Starościanka już konno nie jeździ, co czyni zbiory w saskiej rajtszuli dziwnie nudne. Felisia N*** zawsze cudownie gawotę tańcuje. Karnawał nam jedyny zapowiadają. Wybornego bordeaux dostać można u Berensa. Mój kasztanek zdrów i celem zawsze zazdrości naszej całej młodzieży. Otóż i wszystkie moje nowiny. Przyjeżdżaj jak najprędzej być aktorem, a przynajmniej z biedy choć i spektatorem w rozmaitych sztukach, które tej zimy grać się będą na scenie eleganckiego świata Warszawy."Rozdział XII


DALSZY CIĄG BYTNOŚCI MALWINY W WARSZAWIE.

Źle czy dobrze dzieje się, czy w zabawach dnie płyną, czyli łzami godziny się rachują, czas nieubłagany. którego nikt i nic utrzymać nie potrafi, lecąc bez ustanku mija i dla tych, którzy by go wstrzymać chcieli, mija i dla tych, co by go popędzać radzi. - Kilka tygodni było minęło od powrotu księcia Melsztyńskiego i nikt nie wątpił już w Warszawie o miłości jego ku Malwinie. Młode kobiety cieszyły się tą jego nową miłością widząc w tym jedynie upokorzenie Dorydy; starsze, osobliwie zaś te, których przyjaźń albo krew z Zdzisławem łączyły, pochwalały to przywiązanie w nadziei, że na pożądanym ze wszech miar ożenieniu się skończy... "Już też nasz Ludomir ustatkuje się - mówiły sobie - i w szczęśliwym związku wszystkich swoich szaleństw zapomni." Zdzisław, ledwo nie tak zakochany w Malwinie jak Ludomir, w ślubie wnuka własne przewidywał szczęście, a publiczność, którą zawsze nowość bawi, nawiasem zaprzątnęła się była tym przypadkiem póty, póki inne zapomnieć o nim nie dały.

Każdy tedy podług własnego interesu albo próżnej chęci los Malwiny na przyszłość już był ułożył, gdy ona, daleka od wszelkiego przedsięwzięcia, pojąć jeszcze nie mogła, jak ten świetny książę Melsztyński, powszechnie wielbiony, był owym samym Ludomirem jedynie kiedyś od niej kochanym i jedynie, a tak niepospolicie ją kochającym! Kochał ją i teraz; przy największym nawet uprzedzeniu zaprzeczyć temu by nie można. Dorydę porzucił, gniewy, sceny, płacze jej zatrzymać go nie potrafiły: na żadną inszą kobietę nie patrzy, Malwiną jedynie zdaje się być zajętym. To wszystko prawda, Malwina to wszystko przyznaje. Ale Ludomir kochał Dorydę, nim traf go do Krzewina przyprowadził. Zapomniał Dorydy dla Malwiny, zapomni może równie Malwiny dla innej. W Krzewinie byłaby przysięgła, że Ludomir nigdy nic nie kochał, nigdy nic prócz niej kochać nie będzie. W Warszawie poznała, że Ludomir w Dorydzie i w wielu innych już się kochał, i z trwogą pojmowała. że jeszcze nieraz może kochać się będzie. Jednak, wierna swojej przysiędze, nie wspominała nawet księciu Melsztyńskiemu bytności jego w Krzewinie i szukała sama przed sobą wymówki jakiej mogącej okryć pobłażaniem tajemne i osobliwe jego względem niej postępki, życząc usilnie dojść do tego, aby w księciu Melsztyńskim widzieć świeżą i ze wszech miar przyjemną znajomość, a zapomnieć, jeśliby to podobnym być mogło, że już w nim kiedyś widziała, co tylko kochać na świecie mogła.

Ale żeby lepiej dać poznać sprzeczne i osobliwe czucie i myśli w tych okolicznościach Malwiny, wypiszę tu część jej listu do Wandy, gdyż całego, nie chcąc nadużywać cierpliwości czytelnika, nie przepisuję.

Wypis z listu Malwiny do siostry

"Ach, Wando! jakżeż ten wielki świat, cośmy sobie nieraz tak ujmującym wystawiały, mało prawdziwego szczęścia zawiera w sobie?... Te lata młodości, które przyjemność i rozkosze napełniać by powinny, często, jak widzę, łzami tylko są pamiętne! Wando, nie jestem szczęśliwą? Słuchaj, Siostro luba. skryte uczucia serca mego, które przed Tobą jedną całkiem odkryć mogę!

Jak tylko w Warszawie Ludomira poznałam, żal, niepokoje i płacz serce to napełniły. Wkrótce potem Dorydę porzucił, mną jedynie zajęty, choć mało co ze mną i gadać może, gdyż ile mogę, stronię dotąd od niego, żadnego sposobu jednak, żadnej okoliczności nie traci, by mnie o swej miłości przeświadczył. Przy tym głos jakiś wewnętrzny, który rzadko oszukuje, upewnia mnie, że mimo przeciwnych pozorów on względem mnie żadnej winy nie ma i że w tym całym wypadku jest jakaś tajemnica, która jedynie wszystkiemu winna.

Dziad Ludomira, od którego on władzy zależy, z najłaskawszym uprzedzeniem zdaje się życzyć związku wnuka swego ze mną. Wszystko więc się ułatwia, wszystko się układa, powinna bym być szczęśliwą. Ach, Wando! nigdy mniej nią nie byłam! Widziałaś i mimo mnie nawet poznałaś, ilem ja w Krzewinie Ludomira kochała. Oddychać i kochać go zdawało mi się nierozdzielne. Widziałaś we mnie potrzebę niezmienną każdą myśl, każde wrażenie z nim podzielić. Ten brak niczego w świecie, kiedym tylko widziała, że on tym samym powietrzem oddycha, to przeczucie na przyszłość wiecznego szczęścia w jakim bądź losie, byle z nim podzielonym; nareszcie ten powab skryty, co go wytłumaczyć nie można, co z pierwszym rzutem oka się tworzy, z pierwszym słowem w serce się wpaja, powab uroczny, co wszystkie inne uczucia zastąpić i przeżyć jest w stanie, najpierwszy przedmiot miłości i bez którego żadnej prawdziwej miłości być nie może, ten powab, którego nieba czasem udzielają sercom naszym i który całkiem przejmował serce moje dla Ludomira w Krzewinie - Wando!... zgasł w Warszawie!... Najsmutniejsze i dziwaczne jakieś uczucia zastąpiły go w zbolałym sercu Malwiny!

Książę Melsztyński oczom moim jest miłym. Pochlebia to mojej miłości własnej, gdy widzę, że nad Dorydę, nad inne kobiety mnie przekłada, ale zajęcia jego uprzejmością tylko odwdzięczam; zapały bardziej mnie trwożą, niż przekonywają, a miłość przyjaźnią tylko nagradzać jest w mocy mojej? Dlaczego tak się stało? Dlaczego inaczej było w Krzewinie? Tego ja pojąć nie mogę. Ustawnie wymawiam to sobie; to mnie smuci, męczy, wszystko mi truje. - Wando, jeszcze ci jedne dziwactwo serca mego odkryję? Wando, może ten wielki świat te wszystkie dostatki, to powszechne kochanie, te szczęścia, zabawy, którymi w Warszawie widzę otoczonego księcia Melsztyńskiego i które dni i życie jego zdają się napełniać, może to właśnie serce Malwiny odsunęło i ostudziło? W czymże bym ja, niestety, mogła mu szczęścia przymnożyć? On mego serca nie potrzebuje... tyle serc go kocha; on szczęścia nie potrzebuje, nieszczęścia nie zna. Ach! w Krzewinie Ludomir zdawał się od całego świata opuszczonym, zdawał się pierwsze w życiu szczęście czerpać z mojego serca? Samotnym, ponurym go poznałam, później widziałam go nieszczęśliwym, tak z głębi duszy nieszczęśliwym, i z litością miłość się w moim sercu wzmagała! Tak też jak litość, to z nieba zesłane uczucie, miłość moja była tkliwa, czuła, ale raczej stworzona, żeby nieszczęście łagodzić niżeli szczęście dzielić? Daremnie szukam na twarzy księcia Melsztyńskiego togo zwykłego wyrazu melancholii, który w Krzewinie nieraz wskroś moją duszę przenikał. Wesoła jego postać, żywe spojrzenie wyrażać się zdają szczęście i zabawy, których jedynie dotąd doznawał, i bardziej zazdrość niżeli kojącą litość wzbudzają.

Łaj mnie, Wando, za te dziwactwa, za te zbyt osobliwe może uczucia? Ja sama gorzej się łaję. Nie życzyłamże Ludomirowi w Krzewinie wszystkich szczęść na świecie? Nie martwiłamże się, choć ich nie znałam, jego zmartwieniami? Teraz go znajduję szczęśliwym, widzę otoczonym krewnymi, przyjaciółmi, kochanym od dziada, opływającym w to wszystko, co tylko dostojeństwa i dostatki przydać mogą do szczęścia, i zamiast cieszenia się tą niespodziewaną odmianą, odmianę tylko niepojętą w mym sercu postrzegam."

Dziwić się i ganić będą może czytelnicy tej powieści i z ciężkością pojmą zapewne, że Malwina mogła przestać kochać się w tym, w którym się raz kochała; ale niechaj raczą trochę mieć cierpliwości, a może w dalszym ciągu rzeczy nie tak winną znajdą Malwinę, a przy tym niech sobie wspomną, com im już raz śmiała powiedzieć, że Malwina nie jest romansową doskonałością, ale jestestwem prawdziwym i wcale nie doskonałym.

Ludomir Melsztyński kochał się tedy, ile tylko kochać się mógł. Doryda opuszczona, miłość w nienawiść zamieniwszy, wszystkich sposobów szukała, by czernić Ludomira w oczach Malwiny, a ją w jaką wplątać intrygę, w której dobre imię Malwiny, bez żadnej dotąd skazy, wątpliwością przynajmniej jaką przyćmione być mogło. Postrzegłszy, że major Lissowski mocno nią był zajęty, i spodziewając się z tego jakiej korzyści, postać wzięła użalającej się litości i dnia jednego:

- Widzę - rzekła - majorze, że ty głowę tracisz dla tej Malwiny, którą i Ludomira rozumieją strasznie zajętego; ale z jego strony to nie miłość, możesz mi wierzyć, tylko chęć dogodzenia dziadowi, który związku wnuka z panią S*** niesłychanie pragnie dlatego, że może trochę bogatsza od innych. Więc Ludomirowi dogodzisz nawet, jeśli mu będziesz w tym na zawadzie, a co Malwina, to zimne bożyszcze, co bynajmniej nie kocha się w Ludomirze; rada jest, że on się koło niej kręci, bo (z tą cichą i skromną minką) tak lubi się podobać jak wszystkie kobiety na świecie; i byłeś tylko chciał, majorze, to ci ręczę, że nad Ludomira przekładać cię będzie.

Major nasz, w sercu którego próżność niemałe miejsce zabierała, łatwo temu uwierzył i z Dorydą w ścisłe wszedł związki, by z jej radami i pomocą dokonał swoich zamysłów.

Malwina tymczasem, ani postrzegając tych wszystkich układów, unikała zawsze od Ludomira; nim jednym jednak będąc zajęta, wymawiała sobie ustawnie, że go już nie kocha, jak w Krzewinie kochała, a przy tym niewieścia jej miłość własna poniekąd była rada, że on wszystko dla niej porzucił. Rozum w przyszłości ukazywał związek z księciem Melsztyńskim jako cel szczęścia i jakowyś obowiązek, a skryty instynkt zwracał uczucia ku miłej wolności i lubemu Krzewinowi, do którego, sama nie wiedząc dlaczego, niejedno westchnienie posyłała.- Dotrzymać przysięgi Ludomirowi uczynionej miała w przedsięwzięciu, ale chęć przecięcia węzła, który całą tę tajemnicę utrzymywał, zajmowała ją bez ustanku.Rozdział XIII


WIECZÓR U KSIĘŻNY W***.

W takim stanie były rzeczy, gdy dnia jednego księżna W*** sam wybór społeczeństwa zaprosiła do siebie na wieczór. Gospodyni dobra i uprzejma, kobiet ładnych - a niewiele, mężczyzn więcej, grzecznych i mających chęć podobania się, składało to społeczeństwo. Pokoje dobrze oświecone poukładane były w taki sposób, iż wchodząc zaraz wygodnie każdemu i miło być się zdawało. Kolacja wyborna, jednym słowem, wszystko się zjednoczyło, iżby ten wieczór jak najprzyjemniejszym dla każdego uczynić. Po herbacie Starościc siadł do klawikordu i gdy walca tylko napomknął, hurmem się ruszyli, stoły, stołki poodsuwali i nieznacznie każdy się przysuwał do tej, do której miłość, próżność, wabność i tysiąc innych skrytych sprężyn społeczeństwa go ciągnęły. Ludomir, chcąc wszystkich uprzedzić, leciał przez salę, by Malwinę do pierwszego walca zamówić, ale nieszczęściem wstając stołkiem zaczepił i tryumfalnie rozdarł suknie Dorydy.

- Już też nic tak niezgrabnego nie widziałam w życiu, jak od niejakiego czasu jesteś, Ludomirze - wrzasnęła Doryda. - Idźże przynajmniej do kobiet księżnej i igłę mi z nitką przynieś, żebym tę oberwaną suknię zaszyć mogła, bo inaczej, z łaski tej niesłychanej niezgrabności, wcale tańcować bym nie mogła.

Malwina czyli domyślność serca 4

... poszła do zwierciadła...

Darmo, nie było co mówić, trzeba było pójść po igłę. Zaspane panny księżnej nieprędko igłę nawlec mogły, a co gorzej, że gdy tę nieszczęśliwą igłę przyniósł Ludomir i myślał, że oddawszy ją już przecie wyrwać się będzie mógł, Doryda koniec swojej sukni trzymać mu kazała, żeby łatwiej ją było zaszywać tej damie, która się tego podjęła. Tymczasem Malwina na zabój z majorem Lissowskim tańcowała, a gdy nieborak Ludomir, z swojej pokuty uwolniony, przysunął się do niej, znalazł ją na wszystkie tańce do samej kolacji zamówioną. Młoda wesołość księcia Melsztyńskiego z nieuważną obojętnością zwykle brała codzienne trafy życia, ale tego wieczora, nie wiem dlaczego, przeciwności tak mu były dotkliwe, że nie mogąc tańcować z Malwiną do drugiego poszedł pokoju i siadłszy na sofie przeciwnie swemu zwyczajowi niemal smutnie dumać zaczął. Nasza Malwina, której biała, lekka jak wiatr suknia i wieniec z szkarłatnych maczków niewypowiedzianie były do twarzy, osobliwie ładną była tego wieczora i może dlatego osobliwie była wesoła. Otoczona młodzieżą, więcej mówiąca jak zwyczajnie, dużo tańcowała i szczerą zajęta była wesołością. Wtem wieniec maczków zsunąwszy się trochę zawadzać jej zaczął i chcąc go poprawić poszła do zwierciadła, które nad kominem w drugim było pokoju. Spojrzawszy w zwierciadło Malwina dziecinną ledwo że nie powiem radością uśmiechnęła się widząc się tak ładną, ale w ten moment, nie wiedzieć skąd, Krzewin jej się przypomniał i smutnie westchnęła. Podparłszy się na ręku, nawiasem w zwierciadło patrzała; lecz wtedy już nie swoją tylko, ale i twarz ujrzała Ludomira, którego wprzódy nie była postrzegła. Oczy miał w nią wlepione z tym samym niemal wyrazem czułości i smutku, który tyle ją ujmował w Krzewinie, a którego daremnie na roztrzepanej twarzy księcia Melsztyńskiego w Warszawie szukała. Drgnęła mimowolnie i pierwszy raz od bytności swojej w mieście sama do niego zagadnęła:

- Czemuż książę, tak zwykle wesoły, dzisiaj nie tańcuje i tak zamyślonym być zdaje się?

- Chciałem tańcować, pół życia za jeden taniec rad bym oddał, ale nikt mnie nie chciał i nic mi się nie wiedzie!

Te "nikt" znaczyło Malwinę, te "nic mi się nie wiedzie", że ona z nim nie mogła tańcować; zwyczajna mowa zakochanych, którzy w przedmiocie swojej miłości świat cały zamykają. Poznała się i Malwina na tym i już szczerze żałując przykrości,. którą Ludomirowi uczyniła, oświadczyła natychmiast tym wszystkim, co ją wprzódy byli zamówili i nadeszli wtedy, że jej zbyt gorąco i że jej. się tańcować odechciało. Niejeden na to z długą odszedł twarzą, ale Ludomira najzupełniej się wypogodziła, szczęściem radosnym zajaśniawszy, i dobra Malwina, dla której cudza przyjemność zawsze od własnej była potrzebniejszą, bynajmniej walców nie żałowała.

Gdy Malwina przestała tańcować, wielu zaraz ochota do tańca odpadła i księżna W*** widząc, że bal zasypia, umyśliła, żeby dla odpoczynku w gry jakie zagrać. Zgodzili się na to, stół znowu wnieśli okrągły i już tą razą, mimo starań Dorydy i majora Lissowskiego, Ludomir nie dał się uprzedzić i tak manewrował, że koło Malwiny usiadł. W sekretarza grać zaczęto; wyśmienita gra, by się dowiedzieć, o co się pytać wyraźnie nie chcą, lub wyjawić to, co wyrzec nie śmieją. Jednomyślnie księżnę W*** za sekretarza wybrano. Między kartkami w pierwszej kolei pisanymi, których najwięcej było obojętnych, te, co następują, były nieco od innych dowcipniejsze:


    Co twoją przyszłość ujaśnia?
    To, co przeszłości świeciło.
    Czym podobne są powab i nienawiść?
    Oboje czasem jedno tworzy spojrzenie.
    Jakie trzy słowa wybierasz?
    Ojczyzna, miłość i sława.
    Czym miłość pochodnię swoją zapala i gasi?
    Westchnieniem i łzami.
    Co jest zaletą, a co wadą nadziei?
    Że zwodzić umie.


Gdy drugą kolej zaczynali, Malwina, przedsięwzięcia swego zapominając i, tak jak jej się czasem trafiało, nierozważnie za pierwszym idąc poruszeniem, napisała te słowa:


    Czy przeszłe lato, czy sierpień zeszły
    żadnego nie zostawiły wrażenia?


- i rozdawając wszystkie kartki, tę z innymi Ludomirowi podała. Trafem ostatnią rozwinął, lecz gdy ją przeczytał, zapłonił się niesłychanie i oczy podniósłszy na Malwinę zdał się litości jej wzywać. Malwina, widząc jego zmieszanie, natychmiast winną się osądziła i powtórnie przyrzekła sobie przysięgi jemu uczynionej lepiej niż dotąd dotrzymać, w czym bardziej się jeszcze wzmocniła przeczytawszy takową na swoje zapytanie odpowiedź:


    Wrażenie, niestety, na wieki nie wymazane.
    Ale litościwa dobroć o tym może wspominać
    by nie powinna.


To przeczytawszy Malwina, jakom mówiła, już bardziej jak kiedy będac przekonaną, że przyczyna zbyt ważna przymuszała Ludomira taić swoje postępki, zamilkła potem znowu zupełnie i chcąc ułagodzić przykrości, które rozumiała, że swoim nieuważnym zapytaniem mu uczyniła, zaczęła nieco lepiej i poufałej go traktować, niżeli dotąd od przyjazdu swego do Warszawy była czyniła.

Lecz, niestety, tak jak żeby los jakiś złoczynny szukał sposobów ich odsunienia i rozłączenia, ustawicznie to, co by było powinno być pomocą Ludomirowi, na złe mu się obróciło. Przyjaźniejsze z nim obchodzenie się Malwiny, nadzieję i wesołość mu wróciwszy, wróciły go razem do zwyczajnego sposobu bycia, do tego, w którym dotąd Malwina go w Warszawie widziała, czym tyle jej się zdawał różnym od ułożenia swego w Krzewinie. Mówić znów zaczął wiele, decydować głośno, przedrwiwając wszystkich i wszystko. Myślał może (bo pewnie nie ze złego serca), że to sposób najpewniejszy dowcip swój okazać. Mylił się w tym, jak się wielu myli, którzy rozumieją, że być złośliwym jest być zabawnym. Mało kogo tym nikczemnym i zbyt łatwym sposobem bawią, a często (choć tak wprawdzie nie jest) dają na siebie pozór bardzo złego serca. Gdy pisać skończyli, nie wiem jakim trafem, zaczęli mówić o kwestach, które dnia tego właśnie na ten rok ułożonymi zostały i nazajutrz miały się rozpocząć. Jak wiadomo, kilka dam z najpierw-szych w społeczeństwie są wybrane, które kwestują po kościołach i po wszystkich domach, podzieliwszy między siebie rozmaite ulice i przedmieścia, i te zebrane jałmużny są potem rozdzielone pomiędzy szpitale chorych i sierot miasta Warszawy.

Stąd poszła rozmowa i zwrot wziąwszy stosujący się do tego, o dobroczynności, o obyczajach, o religii nareszcie mówić zaczęto. Malwina przez trafność naturalną czując, że i z płci swojej, i z wieku nie wypadało jej wcale głośno wymawiać zdań swoich ani też praw przepisywać nikomu, cicho w miejscu swoim siedziała, ale słowa nie traciła z tego, co każdy, a najbardziej co książę Melsztyński rozpowiadał. Ten nie z przekonania, rozumiem, lecz przez płochy jakiś wstyd i dla utrzymania reputacji filozofa i człeka bez przesądów, którą mu jednomyślnie młodzież była przysądziła i którą chciał utrzymać, nie bardzo wiedząc, co jest filozof i co są przesądy, dla tych tedy płochych przyczyn zaczął przedrwiwać to wszystko, co tylko dotąd w przekonaniu swoim Malwina miała za najświętsze. Szlachetne obowiązki, religia, obyczaje były celem jego żartów i gdy po kolacji, przy której niemała liczba kieliszków szampana bardziej mu jeszcze rozegrzała i tak już dość roztrzepaną głowę, dalej zaczął ciągnąć te lekkomyślne rozumowania i niezabawne żarty, znudzona i zniechęcona Malwina zaczęła się żegnać z księżną W*** chcąc już do siebie wrócić. Książę Melsztyński, któremu wino odwagi dodawało, poufale przysunąwszy się do Malwiny:

- Piękna Malwino! - rzekł do niej - wiem, że jesteś jedną z grona świętobliwych kwestarek. Spodziewam się, że mi nie odmówisz szczęścia dzielenia z sobą tej pobożnej pielgrzymki i w tym celu jutro rano o dziesiątej stawić się w progach twoich pozwolisz.

- Niech sobie książę tej pracy nie zadaje - z zimnym nader ukłonem odpowiedziała Malwina - obowiązki nasze i sposób o nich myślenia nadto się różnią, abyśmy je kiedy z sobą dzielili.

Co powiedziawszy, Malwina wyjechała i wróciwszy do siebie, głowę i serce mając napełnione różnymi uczuciami, które wzbudziły rozmaite zdarzenia tego wieczora, nim się położyła, długi list napisała do Wandy, cały ten wieczór w szczegółach opisując, i tymi słowy zakończyła:

"O moja Wando! jeszcze raz powtarzam i bardziej jak kiedy jestem przekonaną, że wielki świat, złe przykłady, złe społeczeństwa najlepsze serca, najszlachetniejsze dusze wkrótce zepsuć mogą! Kto by mi był powiedział, że ten Ludomir, w którym widziałam, co tylko uczciwość, delikatność utworzyć mogą, który wypełnienie obowiązków za najsłodszą miał powinność, który szczęściem i przyjemnością drugich zawsze był zajęty, że tenże sam Ludomir w tak krótkim czasie zamieni te szlachetne zajęcia w tę zimnodrwiącą i wszystkie dobre i tkliwe uczucia morzącą próżność i niedbalstwo, które powszechną zdają się być cechą modnego społeczeństwa, a których ni z powabu, ni z przekonania nigdy Malwina przejąć, nie potrafi."Rozdział XIV


KWESTA.

Nieraz zatrudnienie zastąpić szczęście może, osobliwie kiedy cel użyteczny obejmuje. Nic wiem, czy moi Czytelnicy w tym będą mego zdania; lecz doświadczywszy tylokrotnie skuteczności tego leku, radzę go każdemu. Nieraz znużona umartwieniem, zniechęcona przeciwnościami, ocucona smutną rzeczywistością zdarzeń tego życia z lubych omamień pierwszej młodości, nieraz, mówię, w zupełne i z wielu miar niebezpieczne zniechęcenie się byłabym wpadła, gdyby nie miłość zatrudnienia. Miłość ta, w dziecinnych jeszcze latach przez nader lube rady w umysł mój wpojona, z wiekiem stała mi się właściwą; ona pogodne dni moje upiękniała, ona pochmurne znośnymi czasem czyniła. Malwina w tym równie jak i ja myślała i czując tę jakąś niewyrozumiałą i tym bardziej męczącą tęsknotę, którą nieład uczucia i zbieg okoliczności w sercu jej roiły, mniej sposobna w tej chwili zająć się spokojną w domu własnym robotą, skwapliwie chwyciła się zatrudnienia, które kwestowanie przynieść jej mogło. Stać się użyteczną biednym, chorym, zbolałej starości, dziecinności opuszczonej - dla tkliwej duszy najmilszym było pokarmem, a wstępowanie od domu do domu i przypatrywanie się rozmaitym obrazom domowego wewnętrznego pożycia mimowolnie sprawiało roztargnienie.

Nazajutrz tedy po owym wieczorze u księżnej W***, w którym Ludomir pod tylu różnymi postaciami jej się ukazał, Malwina, w watowany zawinąwszy się szlafroczek, twarz schowała w kapelusz, koronkowy welum na oczy spuściła i Frankowskę wziąwszy pod rękę na kwestę puściła się szczęśliwie.

Kwesty te w mniejszym obrębie były gatunkiem "tkliwej podróży", jaką Joryk odbywał, i w której czytelnik, jeśli ciekawy, może Malwinie towarzyszyć; lecz jeżeli te drobne szczegóły, które dowcipem Sterna opisane bawią tak przyjemnie, rysem słabego pióra wydane nudzić go zaczną, bezpiecznie ominąć je może.

Luty już się skończył, dzień był pogodny, rannym mrozkiem wymiecione ulice wszędzie suchą nogą przejść można było. Słońce jasno świeciło, a powietrze czyste i żywe wszystkim przechodzącym ruchu i wesołości dodawało. Malwina wkrótce skutek tego orzeźwiającego powietrza uczuła i z większą odwagą, niż się po sobie spodziewała, do pierwszego domu weszła, by kwestę swoją zacząć. Ciemną przeszedłszy sionkę zapukała we drzwi jeszcze dość śmiało; lecz gdy prosta dziewka otworzywszy drzwi grubym głosem zapytała się jej, czego chce, odważna Malwina głos straciwszy ani słowa znale/c nie mogła. Szczęściem dziewka miała serce łagodniejsze od głosu:

- Idź w pani dalej - rzekła do Malwiny - teraz jest godzina nauki i tam w pokoju znajdziesz w. pani madam, która pannom lekcje po francusku i po niemiecku daje.

W dużej dość izbie siedziała u góry stateczna białogłowa, a wokoło stolika kilkanaście panienek, między którymi najstarsza zdawała się ledwo mieć lat 13. Różnofarbne oczy i różne cienie włosów można było znaleźć w tym ładnym gronie i wszystkie te dziewczynki mniej więcej ładne Malwinie się zdały, bo ochędóstwo, zdrowie i wesołość młode ich krasiły twarzyczki. Postrzegłszy, że Malwina aksamitny worek w ręku trzymała, ochmistrzyni domyśliła się, że po kweście chodzi. Wstawszy, najuprzejmiej ją przywitała i kwotę swą w worek wsypała. Potem, obróciwszy się do dziewczynek, które wszystkie Malwinę obstąpiły:

- Moje dzieci - rzekła - ta pani daje sobie pracę chodzić od domu do domu i zbierać jałmużnę dla ubogich (na te słowa dzieci oczy wytrzeszczyły i słuchały dalej), dla ludzi starych, schorzałych. - Już tu wszystkie twarzyczki zasmucać się zaczęły, lecz jak ochmistrzyni dołożyła - i dla biednych dzieci opuszczonych, którzy ni ojca, ni matki nie mają - całe grono się rozleciało; jaka taka do szufladki, do kryjówki, do kieszonek się wzięła i wnet stos złotówek i groszaków w worek Malwiny wsypały. Jadwisia, jedna z najmniejszych, potężną lalkę gwałtem w worek wcisnąć chciała i widząc, że się nie mieści, rozpłakała się niesłychanie mówiąc:

- Te biedne dzieci, co mamów nie mają, to i lalusiów pewnie nie mają, ja im chciała moją dać. choć ją bardzo kocham, ale Limpka nie chce iść w worek.

Malwina uściskała Jadzię i uspokoiła ją upewniając, że choć nie z workiem, to jednak jej Limpka dojdzie do biednych dzieci, "co mamów nie mają". Jadzia zaczęła skakać z radości i całe grono się rozsypało, bo to godzina była rekreacji. Ochmistrzyni z najczulszym wzrokiem patrząc na te dzieci:

- Nie rozumiem - rzekła do Malwiny - jak są osoby, które stan ochmistrzyni mają za upokarzający i za najprzykrzejszy. Ja od wielu lat to zatrudnienie obrałam i razem najświętszy obowiązek i najsłodszą nagrodę w nim znajduję. Pewnie w tym stanie, jak w każdym innym, bywają trudy i przykrości, lecz cóż w świecie milszym być może jak te młode, niczym jeszcze nie zepsute serca łagodną sprawiedliwością do siebie przywiązać i tym samym przywiązaniem kierować je na tor cnoty? Nie jestem dość uczoną, abym im wiele nauk dawać mogła, ale od tego są nauczyciele, ja zaś moralnością jak najwięcej się zatrudniam. Staram się z młodych lat w umysł ich wpajać tkliwą pobożność i gruntowne zasady, robię z nich, ile jest w mocy mojej, czułe i wdzięczne córki, uprzejme towarzyszki jedne dla drugich, łagodne panie dla sług, staranne gospodynie i gorliwe obywatelki, zalecając im ustawnie radami. a najbardziej przykładem, przywiązanie do kraju, do właściwego języka, do cnót i zwyczajów narodowych, ażeby z dzieciństwa już nauczyły się lubić to i chlubić się tym, że są Polkami. Z tak wychowanych panien, zdaje mi się, że powinny się tworzyć dobre żony i tkliwe, rozsądne matki. Doświadczyłam tego nawet, gdyż kilka już panien z mojej pensji poszedłszy za mąż najszczęśliwiej domowe życie prowadzą.

Malwina oświadczyła ochmistrzyni, ile sposób, którym obowiązki swego stanu wypełnia, szanowny jej się zdaje, i pomyślała sobie, że bezpiecznie zaniechać by można zwyczaju sprowadzania z zagranicy cudzoziemek, by Polki wychowywać, gdyż w własnym kraju znaleźć można niejedną osobę podobną tej zacnej ochmistrzyni i sposobniejszą rodaczki wychowywać niżeli te cudzoziemki, które najczęściej z niewielkim nawet staraniem są wybierane.

Z tego wyszedłszy domu do ościennego zaszła Malwina. Szeroka brama, pyszne schody, galonowany szwajcar, w przedpokoju liczna liberia, dalej kilku kamerdynerów. Malwina jednego prosiła, żeby oświadczył panu, iż kwestuje na ubogie szpitale i spodziewa się, że pan zechce się do tej kwesty przyłożyć. Kamerdyner, który gazetę czytał przy oknie, choć nie bardzo chętnie, wstał jednak i przypatrzywszy się Malwinie wszedł do gabinetu pana, a że drzwi nie przymknął za sobą, Malwina przysłuchać się mogła całej ich rozmowie:

- Przyszła tam jedna po kweście - rzekł kamerdyner. Nie było na to odpowiedzi.

- Mówi, że to na szpitale.

- Dajże mi pokój i nie przeszkadzaj, widzisz, że piszę i żem pilnie zatrudniony.

- Ona mówi, że to dla biednych, dla ubogich.

- Och! już ci ubodzy mnie kością w gardle stoją, o niczym już innym nie słyszę i wkrótce w własnym swoim pokoju opędzić się im już nie będzie można!

- Ale kwestarka młoda i ładna - dołożył kamerdyner.

Na te słowa pan okulary zdjął, szlafroka poprawił i łaskawie kazał prosić Malwiny.

- Z kimże mam honor mówić - spod ręki na nią spoglądając.

Malwina imię swoje wyrzekła. Godnością jej zdziwiony i ładnością ujęty pan nasz, zmieszany trochę, zaczął się jąkać, potknął się, ekran od komina zawadził i tak mu coś niewygodnie na świecie być się zdawało, iż pusta Malwina tylko co mu się w nos nie rozśmiała; w czas się przecie wstrzymała i z uśmiechem tylko dołożyła:

- Wszystko, co w tym domu postrzegam, upewnia mnie, że moi ubodzy niemałą tu pomoc otrzymają.

I to mówiąc worek aksamitny podała. Kwestarka dziwnie była ładna, wysokiego urodzenia i zbyt w wielkim świecie znajoma, by przez nią wspaniałość lub skąpstwo naszego pana w społeczeństwie się nie rozeszło. Te wszystkie szczegóły stanęły mu na myśli i raptownie pochwycony ładunek z 50 dukatami, który na biurze leżał, nagle w worek Malwiny wrzucił; i pięciu może by nie dał, gdyby zamiast pięknej i świetnej Malwiny stara i biedna jaka kobieta dla biedniejszych od siebie o jałmużnę go prosiła. Lecz bądź już jak bądź, Malwina, szczęśliwa z tak dobrego podsycenia swojej kwesty, wesoło pożegnała ten pyszny dom i pyszno-skąpskiego pana i na drugą stronę ulicy przeszedłszy weszła do kamienicy, gdzie mieszkała dama ze spotykania w społeczeństwie dość dobrze jej znana. Kanap, kanapeczek, draporiów rozmaitych dość było w pokoju. Na sofie gitara w formie liry, ale kilka stron zerwanych. W kącie gradusy z kwiatami, lecz że zapomniano ich polewać, najwięcej było zeschłych. Na stole le journal des modes leżał roztwarty, filiżanka z czokolatą nie dopita, bilety na teatr, afisze, gazety i potężne pudło najświeższych mód, co dopiero ze sklepu Łazarowiczowej byli przynieśli. Sama imość przed wielkim stała zwierciadłem i właśnie jeden z nowo przyniesionych czepeczków próbowała, gdy weszła Malwina.

- Ach, jak dobrze, żeś przyszła, moja kochanko! udecydujesz mnie w wyborze tych gałganków; od godziny wybieram i już to mnie zaczyna nudzić, tylko uważaj, moje życie, któren tul najcieńszy. Jutro pewnie niech na dwunastą wygotują dulietkę lila i kapelusz z koronką - powiedziała panience, co przy pudle stała - bobym nie miała co włożyć na jutrzejszą szlichtadę. Waćpan nie czekaj daremnie, oto masz swój bilet, bo ja dziś na gitarze grać nie będę - rzekła do Włocha, który od godziny czekając bardzo znudzoną miał minę.

Malwina, widząc tę rozstrojoną gitarę, pomyślała sobie, że pewnie i innych dni nie więcej na niej grywają.

- Wszystko, co jest w pudle zatrzymuję, moja panienko; powiedz Lazaret, żeby diadem z bzu białego na niedzielny piknik nie zapomniała. Malwinko, nie chcesz czokolaty, ou bien un dejeuner a la fourchette? Zabaw się jeszcze trochę, moje życie, to się go wkrótce doczekasz; co dzień o tej godzinie wiele młodzieży u mnie bywa i ponieważ o siódmej dopiero jem obiad, śniadanie zawsze wprzódy zjadamy.

Malwina chciała cośkolwiek na to mnóstwo słów odpowiedzieć, lecz nasza elegantka znów ją przerwała.

- Ale, ale, ty podobno dla ubogich kwestujesz. I ja miałam kwestować, major Lissowski i kilku innych mieli mnie towarzyszyć, ale odechciało mi się tego, bo w szubce chodzić tylko to zimno, a w salopie okrutnie nieładnie. Moje życie, nic mam nic przy sobie, daj tam, proszę, za mnie dukata.

Małwina dała tego dukata, z którym już się więcej nigdy nie obaczyła, i słysząc nadchodzącą spodziewaną młodzież, a nie chcąc czasu trawić, uciekła z resztą. Porzuciwszy dopiero wytworne mieszkanie i obraz modnego poranku elegantnej damy, dziwno się zrazu zdawało Malwinie, gdy wnet potem znalazła się u furty księży bazylianów. Zadzwoniła i wkrótce mnich stary z siwą brodą i uprzejmym spojrzeniem furtę otworzył i zapytał się, czego życzy.

- Kwestuję dla ubogich i na szpitale, mój ojcze!

- Niewielkie u nas znajdziesz skarby, moje dziecię - z łagodnym uśmiechem odpowiedział staruszek - ale chciej odpocząć sobie trochę w naszym ogrodzie, a ja obejdę tymczasem wszystkie cele i co będę mógł zebrać, z radością odniosę.

Malwina weszła do ogrodu. Wysokim murem opasany. kilka kwater bukszpanem odznaczonych, w których łodygi suche, mimo zimy, jeszcze się trzymały, trochę owocowych drzew i na środku studnia kamienna pod starym orzechem, na której siadła Malwina. Cichość zupełna panowała: nic milczenia nie przerywało, chyba powolne kroki mnicha jednego, który przechodząc sklepionym gankiem monasteru pod tymi arkadami jak cień jaki się wydawał. Dzwon od furty raz dał się słyszeć, a później głuchojednostajne mruczenie, które Malwina poznała, że z chóru pochodzić musi, gdzie księża pacierza śpiewali. Dumać zaczęła Malwina rozmyślając o różnicy niesłychanej zatrudnień i sposobu życia osób, których tylko mur jeden dzielił. W istocie nic mniej sobie nie było podobne jak roztrzepany poranek naszej elegantki i spokojne chwile, które zdawały się panować w tym klasztorze... Ojciec Ezechiel dumania Malwiny przerwał odnosząc szczupłą, ale chętnie daną kwotę, którą w całym był zebrał zgromadzeniu. Świętą zdawała się Malwinie ta ofiara, ofiara ubóstwa dla nędzy. Z rozrzewnieniem podziękowała furtianowi, potem z większą czułością niżeli rozwagą:

- Ojcze - rzekła - jakież smutnojednostajne życie prowadzisz! Stary, ubogi i do tego mnich, ach! nadto biednym być musisz!

- Nie tyle, ile rozumiesz, moje dziecko - odpowiedział na to Ezechiel - nie zawsze z powierzchowności sądzić o ludziach trzeba... W młodości mojej, tak jak wielu innych, pragnąłem zupełnego szczęścia i za łudzącymi goniłem się omamieniami. Wiele znoju i pracy sobiem zadawał i niemal nigdy nic otrzymać nie mogłem. Znużony nareszcie tymi wiecznymi walkami, jednego dnia wszystkom porzucił i wdziewając ten habit zyskałem przy nim między innymi korzyściami zapomnienie przeszłości i na przyszłość obojętność. Żadne zdarzenie już mi bardzo dokuczyć nie może, spokojność staje mi za szczęście, a oddanie się zupełne Opatrzności zastępuje zupełnie nadzieję.

Tak mówił mnich i pęk goździków pierzastych, który trzymał w ręku, oddając Malwinie dołożył:

- Moje dziecko, przyjmij te kwiaty, które na moim oknie wyrosły, i na nie patrzając wspomnij czasem starego Ezechiela, a wśród zabaw wielkiego świata niekiedy przypomnisz sobie, że i w ponurym klasztorze, i pod grubym habitem pogodnie serce bić może, kiedy sumienia spokojnego żadna zgryzota nie trwoży.

Malwina z uczuciem pożegnała starego Ezechiela i kilka kroków uszedłszy inakszy znów obraz jej się ukazał. Hałaśny ruch gospodarskiego stołu w uczęszczanej oberży zastąpił ciszę klasztorną. Wojskowi od piechoty i od jazdy, kupców kilku na jarmark przybyłych, szlachcic stary w piaskowej opończy, młodzik w szerokim surducie, niezmiernym kołnierzu, z czubem nastrzępionym, aktor wybladły, oficjaliści od różnych dykasteriów, Żyd bogaty, z posępnym czołem bezżeniec, co w domu obiadu nie miewa, doktor, co już do domu na obiad trafić nie mógł, i wiele innych mniej więcej ciekawych figur stół ten wkoło obsiedli. Butelek dość było na stole, wrzawy dość w pokoju. Wszyscy stołownicy razem gadali, w rogu sali panienka nieszpetna na złej grała harfie, której stary basetlista i skrzypek niepoczesny towarzyszyli. Gospodarz domu z serweta w ręku uwijał się na wszystkie strony. Drzwi ustawnie przytwierano, a wieczne dryndulki, tłukąc się po bruku i łącząc się do tysiącznych ulicy hałasów, czyniły tę scenę najdoskonalszą przeciwnością ciszy i pokoju.

Malwina cofnąć się chciała, lecz żal jej było znacznej kwoty, której się spodziewała przy tak licznym zgromadzeniu. Weszła tedy i bynajmniej tego nie żałowała, bo jaki taki, wojskowy czy cywilny, z prowincji przybyły szlachcic równie jak modny mieszkaniec miasta, stary czy młody, bogaty i ubogi, gospodarz domu, nareszcie kapela niepoczesna, wszyscy podług stanu i możności chętnie i z najlepszym sercem zbiór jałmużn dla ubogich podsycili.

Ta uprzejma uczynność rozrzewniła Malwinę i z uniesieniem pomyślała, że miłosierdzie, ten święty przymiot, nierozdzielnym jest w duszach polskich z gościnnością starodawną, z szlachetną odwagą i przywiązaniem najczystszym do ojczyzny. Te właściwe narodowe cnoty, których wieki nieszczęść, zniszczenie kraju, bieg czasu, gwałt przymusu, strata nawet nadziei wykorzenić z serca Polaków nie potrafiły.

Z chlubą i przekonaniem powtarzam i ja za Malwiną, że te szanowne cnoty i wiele innych jeszcze są nieodrodną własnością moich współziomków, ale dokładam, że z tej unoszącej własności próżność, lekkość i lenistwo wyplenić bym chciała, a do gorącego porwania się w każdym działaniu (co takoż jest narodowym przymiotem) dodać bym rada stałość uporczywą i miłość porządku, bez których najlepsze porywcze chęci bezskutecznymi zostają i podobne są iskrzącym fajerwerkom, które zabłysnąwszy trochę dym tylko i większe ciemnoty po sobie zostawują.

Niejedno zdarzenie spotkało Malwinę w dalszym ciągu tej kwesty, która dni kilka jeszcze trwała, lecz że byłoby nadużywać cierpliwości czytelnika każde wyszczególniać, jedno tylko dołożę, które poniekąd związek ma z dalszą jej historią.

Obszedłszy znaczniejsze ulice w obrębie sobie wyznaczonym, Malwina zeszła ku Wiśle do zupełnie jej nieznajomego przedmieścia. Lecz widząc niskie klitki, szczupłe zagrody, ubogim pospólstwem zamieszkane, gdzie raczej dać niż zbierać jałmużnę należało, wracać się już chciała, gdy postrzegłszy między tymi mizernymi domostwami jeden porządny domeczek śpiesznie do niego weszła. Wąskie przejście dzieliło kuchenkę i komorę od dwóch izb wybielonych starannie i gdzie łóżka, szafa z cynowymi talerzami, stół, stołki, obrazki, firanki najpo-rządniej zdawały się utrzymywane. Nie widząc nikogo w domu, Malwina weszła do sadu, który z boków wysokimi stroiszami oparkaniony do samej Wisły dochodził; środkiem ubita ścieżka do rzeki prowadziła. Malwina nią idąc następujący obraz ujrzała: pod rozłożystą gruszką, nad samą wodą, siedział człowiek sędziwy, ciemnej twarzy, który na długiej żerdzi podrywką ryby łowił; przy nim kobieta młoda, z płcią takoż śniadawą i czarnymi oczami, zawieszone na drzwiach siecie naprawiała, u nóg ich kadź stała z wodą pełna rybek, w której mała dziewczynka, także z włosami i oczami czarnymi, grzebała drażniąc się z kotem, co na rybki czatował. Długi zakręt Wisły widać było z tego miejsca, łódka wartem płynęła, most i Praga horyzont kończyły i zachodzące słońce właśnie w porę oświecając ten obraz czyniło go godnym pędzla Verneta. Niewiasta najpierwsza Malwinę postrzegła i dowiedziawszy się. z czym przyszła, wnet ojcu doniosła:

- Mówisz, że dla ubogich to ta pani zbiera - rzekł do córki podrywkę z wody wyciągając - o! kiedy dla ubogich, to jakem Cygan, Dżęga chętnie się do tego przyłoży!

I to mówiąc skórzaną dobywszy sakiewkę parę talarów w worek Malwiny wrzucił.

- I jam był kiedyś ubogi, nędza mi była dobrze dokuczyła. Dlatego, żem czarny, nikt mnie w służbę przyjąć nie chciał, jednak i Cygan czasem może być poczciwy. Ni służby, ni roboty nie mogąc nigdzie dostać, w największą wpadłem był mizerią. Zięć mój i moja Jewa z głodu i nędzy zamarli i stary Dżęga wkrótce by był za nimi poszedł i zostawił te dwoje, co widzisz tu, w pani, dzieci sierotami na ziemi, ale Bóg dobry, który i o Cyganach pamięta, pozwolił, że i Dżęga anioła spotkał. Ach, anioł prawdziwy ten kniaź Melsztyński. (Na te słowa pilniej jak kiedy Malwina słuchać zaczęła.) Trafem, co długo gadać by trzeba, do niegom się udał, on mnie wysłuchał, dał sobie pracę dochodzić, czy Dżęga nie kłamie, przekonał się o naszej nędzy i na zawsze nędzę od nas odpędził. On ten plac kupił, ten domek kazał wystawić, zadatek mi dał, bym mógł rybactwem (co jest moje rzemiosło) uczciwie na życie zarabiać; i już kilka lat minęło, jak Dżęga znów jesiotry i węgorze poławia i nigdy podrywki nie zarzuci, niewodu nie wyciągnie, żeby tysiącznych błogosławieństw kniaziowi z Melsztyna nie posyłał. Niech żyje kniaź z Melsztyna! - czerwoną rzucając w górę czapeczkę wykrzyknął stary Dżęga, a Malwina, zapominając o wieczorze księżnej W*** i o płochości obyczajów Ludomira, przejęta jedynie dobrym sercem jego, tysiączne swoje życzenia łączyła z duszy do błogosławieństw Cygana.

- A te korale czy także od księcia Melsztyńskiego? - rzekła Malwina postrzegłszy sznurek dużych korali, których szkarłatna farba mocno się świeciła, na czarnej szyi dziewczynki zawieszony.

- Och, nie - odpowiedział Dżęga - to znów inna historia, to ten poczciwy nasz wariat Rózi podarował.

Te słowa ciekawość Malwiny wzbudziły i Dżęga, który chętnie rozprawiał, tak zaczął o tym znowu mówić:

- Pełnia trwa już od kilku dni. wieczory jasne i ciche, wtedy węgorze najlepiej się poławiają. Toteż. widzi jejmość, co wieczór tu przychodziłem i podrywkęm zarzucał. Zarzuciwszy czekałem spokojnie i tymczasem oglądałem się tu i ówdzie, dla rozrywki tylko, moja imość kochana. Aż jednego razu, po miesięcznym promieniu, który na niego uderzał, postrzegłem z drugiej strony płotu człowieka, który nad brzegiem Wisły po piasku i kamyczkach chodził. Szeroki surdut miał na sobie i kapelusz spuszczony, żem twarzy nie mógł poznać; w przód i w zad chodząc czasem na miesiąc patrzał potem zza pazuchy coś białego, na kształt cienkiej chusteczki, wyciągał i patrząc na to wzdychał i sam do siebie gadał. Na co, moja jejmość kochana, Dżęga się domyślił, że to zapewne wariat być musi, ale że nikomu nie szkodził, niech go tam Bóg błogosławi, pomyślałem sobie. Dżęga węgorze poławia, wariat białą chusteczkę na sercu nosi i tak każdy robi, co mu się podoba. Ale wczoraj w wieczór cóż się stało? Oto wariat, co zwykle ponad brzegiem Wisły chodził, wczoraj siadł na tym wzgórku, ot, nad tą wapnistą przerwą, co ją stąd widać, i jak zwykle, spod serca białą swoją chusteczkę wyciągnąwszy, głęboko nad nią się zamyślił. Alić wiatr duży się zerwał i wyrwawszy ów kawał muślinu na wodę go poniósł. Wariat krzyknął i chciał za nim lecieć (dalipan, w Wisłę pono). Szczęściem, ten gałgan w sieć moją się wplątał i Dżęga miał czas zawołać na tego dziwnego człeka, który się chciał topić dlatego, że taki gałgan utracił... Ha, ale, moja imość kochana, każdy ma swoje widzimisię, niech go tam Bóg sekunduje! Oddałem mu muślin ukochany, którego jak się znów dorwał, to tak się cieszył, że mi jeszcze śmieszne teraz, jak sobie przypomnę. Worek chciał mi dać swój z pieniędzmi, ale Dżęga nie chciał przyjąć, bo, imość, chyba radość bym mu był prze-dał i kazał ją sobie płacić, bo co ten zmoczony gałgan. to i grosza nie był wart. Wtedy wariat poleciał i niedługo potem wrócił, i przyniósł ten sznurek korali dla Rózi, któren dziś ma na szyi.

- Weźcie go, proszę - mówił - niech i wam przypomina, żeście mi największą uczynili przysługę, oddając mi jedyny skarb, co posiadam na świecie. To wymówiwszy uciekł i więcej o nim nie słyszałem.

Już Dżęga przestał był mówić, a Malwina jeszcze słuchała. Mimowolnie oczy jej się wlepiły w tę wapnistą przerwę i skalisty pagórek, na którym siedział ten dziwny człowiek, którego w myśli swojej nieszczęśliwym zapewne, ale nie wariatem sądziła. Zdawało jej się widzieć go z niebezpieczeństwem życia lecącego w wodę za tym upominkiem, któremu chyba ręka miłości taką cenę dać mogła. Tysiączne myśli w młodej głowie Malwiny stąd wynikły, czułość serca dotknęły i z westchnieniem te słowa:

- Och, jakże ją musi kochać! - z ust jej się wymknęły.

Zarumieniła się postrzegłszy, w jak głębokim była roztargnieniu, i natychmiast pożegnała poczciwego Cygana, który ledwo że i ją wariatką nie osądził widząc, że także sama do siebie gadała. Daremnie Malwina o czym innym myśleć chciała: dobroczynność księcia Melsztyńskiego, tak tkliwie prostotą Dżęgi opisana, i wspomnienie tego nieszczęśliwego mniemanego wariata jedynie ją zajmowały i w tak głębokie dumanie wprawiły, że sama nie postrzegła, jak do miasta wróciła. Koło fary przechodząc dźwięk organów, który się po sklepieniach tej dawnej budowy rozchodził, z tego ją przecie roztargnienia obudził i będąc zmęczona całodziennym chodzeniem weszła do kościoła, by nieco odpocząć. Nieszpory wtedy śpiewano, przy wielkim ołtarzu światło tylko widać było, reszta katedry już zmrokiem była okryta. Ludzi było dosyć; Malwina blisko drzwi siadła, worek otwarty przed sobą położyła czekając spokojnie, rychło kto z przechodzących jałmużnę jaką weń wrzuci. Świetność miejsca, dźwięk organów, zaciemnione sklepienia, wszystko to jeszcze pomnożyło skłonność do dumania, z którą weszła do fary. To, czego u Dżęgi o księciu Melsztyńskim się dowiedziała, i traf, co ją sprowadził tam, gdzie szczere i tkliwe opisanie jego dobroci usłyszeć mogła, myśli jej ku niemu zwróciły. Warszawski Ludomir i błędy, którymi ją martwił, znikły z pamięci a Ludomir dobroczynny względem Dżęgi, Ludomir tkliwy, pełen cnót, jednym słowem, Ludomir ten którego w Krzewinie znała, w Krzewinie kochała, stanął w oczach i całkiem duszę jej zapełnił. W tej chwili kochała go znowu najżywszą miłością i serce mając pełne najczulszego rozrzewnienia wzniosła modły najszczersze ku Stwórcy wszechrzeczy; dziękowała Bogu z zachwyceniem za uczucie miłości, które wlał w serca wszystkich stworzeń, uczucie, którego prędzej czy później każdy kiedyś doznać musi i w nim tylko znaleźć może wyobrażenie wiecznego uszczęśliwienia.

Nie umiałabym powiedzieć, bo i Malwina sama nie bardzo zrozumieć mogła, dlaczego przy tych modłach, dlaczego przy tych myślach i wspomnieniach o Ludomirze wspomnienie biednego mniemanego wariata łączyło się mimowolnie. Wapnisty pagórek nad Wisłą, biały muślin (jak go Dżęga mianował) i ten nieszczęśliwy, którego jedynym był skarbem na świecie, malowały się ustawnie w jej pamięci, mieszając się do najwłaściwiej miłych jej myśli.

Wtem przechodzący jakiś, mijając Malwinę i poznawszy w niej kwestarkę, zatrzymał się i ładunek z monetą wrzucił w worek, a gdy w ten moment czarną koronkę, którą na twarz miała spuszczoną, podniosła, z niewypowiedzianym wyrazem:

- Ach, Malwina!... O Boże! - krzyknął ten przechodzący, w którym natychmiast, mimo grubego surduta i ciemności kościoła, Malwina Ludomira poznała. Wzrok jego najtkliwszą pałał miłością, a w głosie zadziwienie, radość, rozrzewnienie i lekki cień wymówki dostrzec mogła Malwina. Nie mógł Ludomir, jakeśmy wyżej widzieli, w szczęśliwszej dla siebie chwili spotkać Malwiny. Tkwiła w jej umyśle świeża pamięć dobroci jego, pochwały głosem wdzięczności mu dawane jeszcze w uszach brzmieć się zdawały, cofniona myśl w szczęśliwe chwile Krzewina całą czułość serca wskrzesiła, i gdy Ludomir z tym tonem, co do jej serca trafiać umiał, te kilka prostych słów wymówił, zdały się one Malwinie wyrazem najtkliwszej miłości. I sama czując takoż w ten moment, jak szczerze go kocha, z tąż szczerością jej właściwie wrodzoną natychmiast wyznać to mu chciała, nie wątpiąc, że Ludomir, tym wyznaniem zniewolony, nic już tajnego dla niej mieć nie będzie i wytłumaczy jej nareście owe odmiany i tajemnice w postępkach swoich, które nieraz tak ją dziwiły i obrażały, które czasami od niego ją odrażały, a o których z własnym zadziwieniem w tej chwili ledwo pamiętała. Malwina wstała, Ludomir z zachwyceniem oczy miał w nią wlepione, przysunęła się do niego i w obfitości serca raptownie rzekła:

- Ludomirze! Warszawa.. Malwiny serca nie zmieniła...

Pewnie dołożyć chciała: - i dziś ci go oddaję tak czyste, tak tobą zajęte, jak w szczęśliwych początkach naszego kochania. - Lecz tych słów ostatnich wymówić nie mogła. Pierwsze ledwo Ludomir był dosłyszał, gdy hałas niesłychany, bębny, co larum biły, i różne głosy wołające: "Ogień, ogień... pali się...", przerwały raptownie rozmowę między naszymi kochankami, do której zbiór okoliczności był ich doprowadził, od której może szczęście ich było zawisło, a która teraz, przerwana, nieprędko znów się zwiąże.

Ludomir pobiegł widzieć, gdzie się pali, by podług tego Malwinę z kościoła wyprowadzić; ale Malwina, przestraszona, zamiast czekania na miejscu, iść chciała za nim. Ciemność kościoła i przelęknienie zdarzyły, że innymi drzwiami wyszła. Ogień okropny naprzeciwko kościoła zajęty przeraził ją natychmiast. Ludomira dostrzec nie mogła. Chciała się do kościoła wrócić, tłum wychodzących ludzi tego jej nie dozwolił; Frankowskę takoż była zgubiła. Ulica pełna ludzi, koni, wozów z pompami, żołnierzy, była zewsząd zatarasowana; hałas niesłychany. blask pożaru ćmił oczy, jednym słowem, wszystko się połączyło, żeby strach Malwiny podwajać. Szczęściem w ten moment Frankowskę w tłumie postrzegła, która z wielką pracą przedrzeć się przecie do niej potrafiła i już nie odpowiadając nawet na wszystkie zapytania swojej pani, czy nie widziała, czy nie spotkała Ludomira, wziąwszy ją pod rękę, między konie, ludzie, dyszle z niebezpieczeństwem życia wyprowadziła ją przecie do spokojniejszej ulicy, gdzie wpół żywa biedna Malwina spotkawszy dorożkę wsiadła w nią z Frankowską i do domu zawieźć się kazała.

Zmęczona niesłychanie przyjechawszy położyła się zaraz, ale nieprędko zasnąć mogła. Troskliwość o Ludomira i myśl, jak się zadziwić musiał, gdy wróciwszy do kościoła już jej tam nie zastał, długo jej snu nie dozwalały. Przy tym żal, że miłości tej, która tak żywo znowu serce jej napełniła, wyznać mu nie mogła, spokojność od niej odsuwał. Ale cieszyła się myślą, że co odsunięte, nie stracone i że gdy nazajutrz Ludomir (o czym nie wątpiła) będzie u niej, by się dowiedzieć, jak i czy szczęśliwie do domu wróciła, znajdzie sposobność przerwaną wskrzesić rozmowę. Czułość i wdzięczność Ludomira z niewypowiedzianym szczęściem przewidywała i w tych szczęśliwych myślach, znużona całodzienną pracą, usnęła nareszcie. A ponieważ spoczywa moja Malwina, spocznę i ja trochę, nim przyszły zacznę rozdział.

Tom II

Rozdział XV


TAIDA.

Nazajutrz niespokojność wcześnie Malwinę obudziła; zadzwoniła natychmiast spodziewając się jakiejkolwiek bądź od Ludomira wiadomości.

- Czy nikt nie przysyłał tu dziś rano? - ledwo poruszenie utaić mogąc zapytała się. Na co spokojnie firanki odsuwając:

- Nikogom nic widziała - odpowiedziała Frankowska.

Malwina, której zwykle najłatwiej w świecie służyć i dogodzić można było, w ten moment wszystko niedogodnym znalazła. Odsunięte firanki kazała zasunąć, bo dzień ją raził; ledwo były zasunięte, skarżyła się, że ciemno nieznośnie i czytać nie może. Kazała ogień rozpalić i wnet drzwi pootwierać, bo takiego gorąca - rzekła - wytrzymać niepodobna. Nareście wstała myśląc, że ponieważ Ludomir nie przysyłał, to tym bardziej sam wkrótce przyjedzie. Ledwie tę myśl przypuściła, natychmiast serce jej najżywiej się znowu rozkwiliło, znowu przewidywała z uniesieniem jego radość i rozrzewnienie, układała sobie, co i jak mu powie, i kto by ją wtedy był wziął za rękę, po pulsie pewnie by rozumiał, że jest w gorączce; ale świeżość cery i żywość wzroku upewnić razem mogły, że chorą nie była. .Ubrała się prędko, śpiesznie uprzątnąć pokoje kazała i siadłszy w gabinecie, którego okna wychodziły na ulicę wzięła książkę. Lecz zamiast czytania, zajęta jedynie hałasem każdej przejeżdżającej karety, pilnie przysłuchiwała się, czy do jej domu nie zajeżdża. Nie ma tej osoby, która by w troskach i niecierpliwości oczekiwania nie doświadczyła niekiedy po wielkich miastach męki tej przysłuchiwania się turkotowi każdego pojazdu, które, przybliżając się i mijając znowu, coraz dają i odbierają nadzieję. Więcej dwóch godzin tej męki wytrzymała Malwina. ale nareście nie było w jej mocy dłużej usiedzieć; wstała z ściśnionym sercem postrzegłszy na zegarze, że godzina już była minęła, w której jeszcze mogła się Ludomira spodziewać. Czuła dobrze, że takowego niedbania i niepojętej zmienności w postępkach jego względem niej wymówić sama przed sobą nie mogła. Lecz taiła to sobie, nie zazierała - jeśli tak rzec można - w własne myśli swoje, żałując i nie chcąc psuć sobie tego uczucia uspokajającej determinacji, na którą względem Ludomira w przeszłym dniu zdobyła się, a która tym milszą jej się zdawała, im ją boleśniej zmęczyły i niepewność, i równie niepojęte zmiany własnego jej serca.

Nie mogąc samotności wytrzymać dłużej kazała zaprząc i pojechała do księżnej W***, spodziewając się tam choć cokolwiek o Ludomirze usłyszeć.

- Gdzieżeś siedziała, moja duszko - rzekła ta do niej, jak tylko ją postrzegła - cały dzień ciebiem nie widziała, a w wieczór daremnieśmy na ciebie czekali. Niejeden przeklinał kwesty lub jakie bądź zatrudnienia, co ciebie zatrzymywać mogły, ale nikt bardziej jak ten biedny książę Melsztyński, którego też ty niemiłosiernie męczysz! - Malwina chciała coś na to odpowiedzieć, ale księżna jej znowu przerwała mówiąc dalej: - Nie pozwoliłaś mu towarzyszyć sobie w kweście, nie zmiękczyłaś się wiecznym tu wczorajszym jego czekaniem i on też dziś w nocy wyjechał za to, nie wiem, dokąd, po co ani na długo. Tylko tyle wiem, że stąd odchodząc z nieco zranionym sercem te słowa mi powiedział: "Niech księżna będzie łaskawa i raczy oświadczyć pani S***, że przez jakiś czas przynajmniej nie będę jej nudził ani się jej naprzykrzał nieszczęśliwym moim przywiązaniem." I to wymówiwszy z smutniejszym wyrazem, niż z jego ułożenia wypada, uciekł nieborak.

Malwina na te słowa księżnej zdumiała się zupełnie, nie wiedząc już, czy się gniewać, czy się smucić miała, czy być obrażoną na Ludomira, czyli też litować się nad nim; ale, jak zwykle, bliższą była sobie jak jemu winę przypisać.

- Wczora - myślała sobie - w kościele nie mógł zgadywać, co się w sercu moim dzieje i jak pełne najlepszych dla niego było uczuć, a na wieczorze onegdaj u księżnej W*** nadtom mu srogo odpowiedziała.

Te uwagi w smutne ją wprawiły zamyślenie i księżna żałując, że ją niechętnie była zmartwiła, natychmiast szukała sposobu rozerwania jej.

- Ponieważ - rzekła - o naszym biednym trzpiocie mówićeśmy zaczęły, muszę na twoje onegdajsze zapytanie, czy już poumierali jego rodzice, odpowiedzieć. Przy Zdzisławie nie mogłam tego uczynić, ale teraz, jeśli zechcesz, mogę twoją ciekawość uspokoić. - Malwina oświadczyła, że najchętniej słuchać będzie. Księżna rozkazała, aby nikogo nie przyjmowano, siadły obie koło kominka na wygodnej sofie i księżna opowiadać zaczęła historią życia, a raczej kochania i śmierci rodziców Ludomira.

Historia Taidy przez księżnę W*** Malwinie opowiadana

Taida, córka Zdzisława księcia Melsztyńskiego, szlachetną duszę do najpiękniejszego łączyła ciała.

Opatrzność na nią była zlała, co tylko zazwyczaj szczęście tworzy. Zacne urodzenie, ogromny mają-tek, młodość, piękność, przymioty duszy, rozum, wdzięki, talenta, słowem, wszystko, co życzyć można, było jej udziałem. Jedynaczka i dziedziczka wszystkich bogactw ojca wybierać mogła w całym gronie naszej młodzieży; i pyszny Zdzisław widział że co tylko najświetniejszego było w całej Polszcze o rękę córki się dobijało, acz z uprzedzeniem ojca i próżnością możnego pana nikogo jeszcze tej ręki godnym nie znajdował.

Taida tedy dla szczęścia urodzoną być się zdawała; ale któż na stałość szczęścia rachować może? Do tylu darów, którymi nieba Taidę były obdarzyły, jeden dodały, którego moc wielowładna wszystkie inne zatruła, a tym darem była tkliwa czułość Taidy, która równała się wyniosłej pysze Zdzisława. On równości urodzenia, ona zgodności dusz najpier-wej wymagała do szczęśliwego postanowienia i szlachetne postępki jeszcze nad dawność szlachectwa przekładała. Ośmnastą kończąc wiosnę, zupełnie dotąd spokojna, bez żalu ni przeciwności zgadzała się była do tej chwili z wolą ojca, który nigdy nikogo godnym córki nie znajdując niejednemu już odmówił jej ręki. Niebieskie oczy Taidy wzniecały pożary, których się często ledwie domyślała, i z obojętnym wzrokiem poglądała na tych, co się o nią dobijali. Bynajmniej przyszłych chwil nie zgłębiając z wdzięcznością słodyczy przytomnych używała, podobnie jak róża wiosenna lub lilia wysmukła rannym zefirem kołysana, która swobodnie wonie swoje rozraszając w powietrzu nie przewiduje, że w tym jeszcze poranku nadejdzie burza, którą zniszczona zostanie. Nadeszła wkrótce ta burza dla Taidy, wionęła gwałtownie na poranek jej życia i rychło, zbyt rychło ten kwiat młodzienny ku ziemi schylonym został na zawsze!

Był naówczas młodzieniec, którego imię było Ludomir, wojskowość rzemiosłem, hasłem miłość ojczyzny, a zbiór cnót najszlachetniejszych duszy udziałem. Z dziecinnych lat będąc w wojsku, życie do tego czasu przepędzał jedynie na służeniu i bronieniu ojczyzny. W tak młodym wieku już okryty ranami i sławą, godny szczęścia i zaszczytów wszelkich, tych jednak nie posiadał, które fortuna i urodzenie dają.

Gorące uczucia duszy i tkliwość serca Taidy dotąd, rzec można, uśpionymi były. Matkę w dzieciństwie utraciwszy przez wiele lat w ojcu szukała przyjaciela, z nim chciałaby była podzielić te uczucia, które serce jej napełniały. Lecz Zdzisław bardziej ostatnią dziedziczkę imienia swego niż tkliwą córkę w Taidzie uważał, ani rozumiał, ani szukał rozumieć jej serca. Towarzyszki poufałej płci swojej nie miała, bo ojciec nikogo godnym tego stopnia nie znajdował. Jednym słowem, wpośród wszystkich dostatków, otoczona tym wszystkim, co świat szczęściem być mieni, Taida nieraz cierpiała tę samotność serca, która jest jedną z najdotkliwszych boleści. Lecz pokrywała tę boleść spokojną i obojętną postacią i jedyna namiętność, którą dotąd w niej znano, jedyne uczucie, z którym w każdej okoliczności się wydawała, było przywiązanie nieograniczone do ojczyzny. Ten sentyment w dzieciństwie z matczynym była mlekiem wyssała. Matka jej najgorliwszą będąc Polką najpierwej go w duszę jej wlała. Później zaś, młodość całą przebywszy wpośród zaburzeń i nieszczęść Polski, te zaburzenia okropne, te nieszczęścia same stały się więzami, którymi szlachetna dusza Taidy z ojczyzną najmocniej się spoiła. Polskę szczęśliwą byłaby kochała zapewne, ale nieszczęśliwą kochać nad wszystko za cnotę najpierwszą miała.

W takim stanie były rzeczy, kiedy pierwszy raz imię Ludomira dało się słyszeć Taidzie. Imię to było hasłem honoru i waleczności; w obronie nadzwyczajnej kraju pierwszą wzmiankę o nim usłyszała.

- Jego to niepojętej odwadze - zgodnym wszyscy mówili głosem - winniśmy ochronę reszty wojska: z garstką ludzi zatrzymał kolumnę nieprzyjacielską i dał czas naszym cofania się. Ale drogo tę chwałę przypłacił: okryty ranami, z placu bitwy był wyniesionym i tu go do Warszawy przywieźć mają dla wyleczenia się, jeśli to jeszcze rzeczą może być podobną.

Te pochwały jednogłośne, które zewsząd Taida Ludomirowi oddawane słyszała, wcześnie ku niemu ją zajęły. Uwielbiając obrońcę kraju, kraj tylko kochać rozumiała i miłość w jej sercu wszczęła się pod zasłoną miłości ojczyzny.

Długo byłoby wyszczególniać, moja Malwino, cały ciąg ich miłości; powiem tylko, że Ludomir, młodością bardziej niż wszystkimi staraniami uratowany i wyleczony, ujrzał Taidę. Widzić się i kochać wzajemnie było dla nich dziełem jednej chwili; ale Ludomir, znając wszystko, co go dzieliło od Taidy, długo miłość swoją taił najusilniej. Ona zaś, podług siebie sądząc o ojcu, nie wątpiła, że Zdzisław za najsłodszą będzie miał chlubę waleczność Ludomira, cnoty jego i poświęcanie się dla dobra kraju darem jej ręki nagrodzić. W tej lubej będąc nadziei, nieciężko było Taidzie zakochanego Ludomira w toż samo omamienie wprowadzić - nadto gorąco go pragnął, by jemu łatwo nie miał uwierzyć - i tysiączne przysięgi zobopólnego kochania byli już sobie uczynili, gdy miłość ich do wiadomości Zdzisława doszła nareście. Gniewu jego naówczas opisać bym ci nie mogła; dość powiedzieć, że równał się pysze. Zamiast rozczulenia córki wyobrażeniem ojcowskiego żalu. rozjątrzył tę duszę wzniosłą obchodzeniem się tyrana. Lecz może wszystkie męki byłaby jeszcze wytrzymała nie dopuszczając się kroku, któren chwalić daleka jestem, gdyby nareście Zdzisław nie był jej oświadczył (mimo tego, że przed nim i przed światem wyrzekła, że Ludomira kocha), iż rękę jej księciu Sanguszce już obiecał i że najdalej za tydzień będzie żoną jego lub wiecznie w klasztorze zamkniętą zostanie. Na ten samowładny obiór podany Taidzie cała krew Melsztynów. która płynęła w jej żyłach, zburzyła się natychmiast. Zaniechać najświętszych przysiąg uczynionych Ludomirowi, krzywoprzysięgać wiarę księciu Sanguszce, gdy serce jej całkiem do innego należało, zdało się jej zbrodnią okropną, a nieczułość ojca, który pysze swojej dogadzając wolał raczej żywcem ją w klasztorze zakopać niżeli łzami jej dać się ubłagać, osłabiając przywiązanie jej ku niemu osłabiła nieszczęśliwie w jej oczach i prawo, które miał nad jej losem. Jeszcze raz powtarzam, żem daleka od chwalenia lub pobłażania sposobowi widzenia Taidy w tej mierze. Ale niestety! nadto prędko ukaraną została, żeby przynajmniej żałować jej nie godziło się. Moc przywiązania raz będąc nadwerężoną między ojcem a córką, żadne inne zastanowienie nie było w stanie jej zatrzymać. Rzucając też majątek, dostojeństwa, nie dbając na zdanie świata i opuszczając to wszystko, co na świecie szczęście jej zdawało się obiecywać, potajemnie ślub wzięła z Ludomirem i unikając gniewu ojca natychmiast z mężem ujechała z Warszawy.

Ledwo ten krok nieszczęśliwy spełniła, wnet zgryzot roje serce jej dręczyć zaczęły. Tyran niesprawiedliwy zniknął z jej oczu, a ojciec zażalony z prawem nieprzełamanym, jakie mu natura nadała, ustawnie stał jej w pamięci. Nie chcąc męża w najokropniejszą rozpacz wprowadzać taiła, ile mogła, przed nim zgryzoty swoje, które ten przymus podwajał. Ale Ludomir nadto dobrze umiał czytać w sercu Taidy, aby cierpień tego serca wkrótce się nie domyślił. Wrócić się i szukać przebłagania ojca (znając jego nieprzełamaną wolę) zdawało się rzeczą niepodobną. Uciekać tedy jak najdalej i kryć się ustawnie, nieraz z niebezpieczeństwem życia, był jedyny sposób, który im zostawał.

Nieszczęśliwy Ludomir uwielbiając żonę nad wszelkie wyrazy, który by rad nieba jej przychylić, przymuszony widzieć ją tułającą się po odludnych krainach, obnażoną z wygód, dostatków, zbytków, w które dawniej opływała, dostrzegał codziennie, jak niknęła pod ciężarem tej myśli okropnej, że na przeklęstwo ojca zasłużyła, i nareszcie zgryzoty tego jestestwa ukochanego, które stokrotnie bardziej czuł niż swoje własne, tak opanowały duszę jego, iż moc ciała wydołać im nie była w stanie. Rany niedawno zagojone otworzyły się znowu, niespokojność umysłu krew zapalając pomnożyła gorączkę, a brak lekarzów i wygód wszelkich do reszty stan jego niebezpiecznym wkrótce uczynił. W sześciu miesiącach po fatalnym ślubie swoim nieszczęśliwa Taida ubóstwionego męża, któremu wszystko była poświęciła, dla którego wszystko porzuciła i jedynie żyła na świecie, po kilkudniowej chorobie utraciła na zawsze. Skonał na jej ręku, zabierając z sobą do grobu, cokolwiek do życia przywiązywać ją mogło.

Ten sam grób stałby się był natychmiast ostatnim i najmilszym Taidy schronieniem, gdyby stan, w którym się znajdowała (będąc od kilku miesięcy w ciąży), nie przywiązywał ją był gwałtem do życia póty. póki jej dziecko światła nie ujrzy. Inaczej, utraciwszy tego, którego kochała, i nie pojmując, żeby ta wielka ziemia, na której sierotą opuszczoną została. posiadać mogła drugie serce mogące zastąpić jej tego, co śmierć tylko od niej oderwać mogła, byłaby w tej chwili już za nim poszła w te odwieczne przestrzenie, skąd nikt jeszcze nie wrócił, tą myślą jedynie zajęta, że nic ich już nie rozdzieli w krainie wiecznego pokoju.

Wieś nikczemna, a raczej chałup kilka na granicy tureckiej, było mieszkaniem, w którym nieszczęśliwa Taida męża utraciła. Cerkiew tam dawna, której mury, ręką czasu nadwerężone, bluszczem obrosły były, stała wśród cmentarza, gdzie pamiątki mogił darniem okryte poznać jeszcze można było. Kilka odwiecznych jodeł cerkiew podpierać zdawały się, a rozłożyste ich gałęzie cień posępny wkoło tego miejsca rzucały. Tam Ludomira pochowano i pod smutnym schronieniem tych jodeł smutniejsza Taida kamień z takowym napisem położyła: "Życie jego całe było poświęcone ojczyźnie, a śmierć ostatnim dowodem nieporównanej miłości." Nigdy Taida rzucać nie chciała miejsca, gdzie zwłoki męża spoczywały. W tej wsi odludnej umyśliła doczekać się epoki połogu swego, a tymczasem żal i boleści swoje karmiła codziennym chodzeniem do jego grobu. Codziennie błędne jej kroki tam ją prowadziły, nieraz zmrok już ziemię okrywał, księżyca promień przez gałęzie jodeł się dobywał, a Taida, jak posąg melancholii, o mogiłę oparta, w przeszłości zanurzona, stała jeszcze na cmentarzu.

Tyle zgryzot, tyle żalu, taki sposób życia nie było podobno długo wytrzymać. Toteż zbliżając się ku końcowi swej ciąży, koniec życia i utrapień wszystkich Taida z rozkoszą przewidywała. Czując się słabszą codziennie, ani nadziei, ani chęci życia dłuższego nie miała, tylko tyle, ile potrzeba było, żeby dziecięciu go swemu oddała. Donosić go szczęśliwie, a potem w grobie Ludomira spocząć na wieki było jej nadzieją, życzeniem i o to Boga miłosiernego codziennie prosiła.

Lecz przed tym końcem przebłaganie ojca i ubezpieczenie przyszłego losu dziecka swego zbolałemu jej sercu koniecznie były potrzebnymi. Bez tych dwóch zapewnień umierać spokojnie nie mogła. Czując więc, że żyć nie może, wszystkie bojaźni światowe znikły przed nią i odważyła się nareście do ojca napisać.

- Zdzisław naówczas pokazywał mi list nieszczęśliwej córki swojej, i chcąc mieć po niej pamiątkę przepisałam go wtedy. - To mówiąc księżna podała papier, w którym Malwina przeczytała, co następuje:

Ostatni list Taidy do ojca

"Kiedy te słowa dojdą do Ciebie, Ojcze kochany, Taida już na tej ziemi nie będzie! Ta myśl daje mi odwagę zgłoszenia się do Ciebie i nadzieję, że pamięci mojej raczysz przebaczyć. O przebaczenie Cię błagam; nie odmawiaj mi go, abym z błogosławieństwem Ojca na tej ziemi spokojnie stanąć mogła przed obliczem drugiego Ojca w niebie. Na miłość i wspomnienie Matki mojej Cię zaklinam, wybacz, wybacz winnej bez wątpienia, ale też zbyt nieszczęśliwej córce. Ojcze mój! utraciłam, co tylko kochałam na świecie. Ciężar gniewu Twego gonił mnie bez ustanku po tych odludnych pustyniach, a teraz w kwiecie młodości opuszczona od świata umieram! Ale umieram z rozkoszą w nadziei, że śmierć moja winy i błędy moje w sercu Twoim zmaże i że ostatniej prośby córki umierającej nie odrzucisz. Dziecko nieszczęśliwe, które w łonie moim spoczywa, polecam Tobie; nie odrzucaj go od siebie, nie odrzucaj, Ojcze mój ukochany! Niech moje dziecię otrzyma miłość i opiekę Twoję, a wtedy zwłoki jego matki spoczną spokojnie w grobie.

Jeszcze raz Cię błagam, nie odrzucaj mego dziecięcia, przebacz nieszczęśliwej jego matce i racz wspomnieć ją jeszcze niekiedy jako córkę, co Ciebie od dzieciństwa kochała i umierając Ciebie jedynie żałuje na świecie. Żyj szczęśliwy, Ojcze mój ukochany! To było najpierwsze, to jest ostatnie życzenie Taidy. Żyj szczęśliwy! Żegnam Cię na wieki."

Łzy Malwiny zalały te ostatnie wyrazy biednej Taidy i księżna widząc jej rozrzewnienie zaniechać chciała reszty swego opowiadania, ale Malwina uprosiła ją, by go nie przerywała, i księżna dalej tak opowiadać zaczęła:

Napisawszy ten list do ojca Taida posłała go natychmiast do najbliższej poczty, która jednak o mil siedm od jej mieszkania znajdowała się. W kilka dni potem, mimo osłabienia i zniszczenia zupełnego, dość szczęśliwie urodziła syna; lecz skoro to dziecko światło ujrzało, matka jego jak żeby światła już ujrzeć nie chciała, w ustawicznych będąc mdłościach więcej oczu niemal nie otworzyła. Raz tylko wróciwszy do przytomności syna swego do serca przytuliła, zaleciła, by imię Ludomira nosił, zaleciła, żeby ją w grobie Ludomira pochowano, a potem te słowa mówiąc: ..Boże miłosierdzia, już teraz racz mnie przyjąć w dobrotliwe łono twoje!", spokojnie ku niebu jej dusza uleciała, ciało zaś (jak powiadali ci, co przy jej śmierci zostawali) tej rzadkiej piękności, którą za życia posiadała, po śmierci nawet nie utraciło. Martwą już postacią obleczona i w białą odziana szatę, zdawać się miała podług opisu przytomnych jak pasmo czystego śniegu, co go wiatr północny usłał na ziemi: dziś go widać, a nazajutrz, inną burzą zwiany, śladu nawet po sobie nie zostawi na świecie.

Przytomni śmierci Taidy byli młynarz i młynarka, u których mieszkała, i proboszcz ze wsi sąsiedzkiej, którego przed śmiercią widzieć życzyła. Nie wyjawiając, kto była sama, kilka dni przed rozwiązaniem swoim staraniom tych trzech osób poleciła dziecko, które urodzić miała, mówiąc im, że w przypadku jej śmierci zaklina ich na wszystkie obowiązki, żeby póty nad tym dzieckiem mieli opiekę, póki ci nie przyjadą, którzy o niego dopominać się będą; co iż niebawnie nastąpi, upewniała ich Taida, bo ufając w list do ojca pisany o tym nie wątpiła. A dla zyskania od nich większej jeszcze uprzejmości dla dziecka swego, co tylko posiadała pieniędzy drobnych, klejnotów i innych drobiazgów, wszystko im oddała. Te trzy osoby święcie jej przyrzekły wykonać to wszystko, o co ich prosiła, i widząc ich tkliwe dla siebie przywiązanie Taida w tej mierze zupełnie była spokojną. Szczęściem ufność jej nie została zupełnie zawiedzioną: młynarz i młynarka największe mieli staranie o małym Ludomirze, który daleko dłużej, niż się spodziewała, zostawał pod jedyną ich opieką (bo proboszcz, w inne zupełnie strony wkrótce przeniesiony, żadnej na niego baczności dawać nie mógł), a tym fatalnym losem, który zdawał się truć wszystkie życzenia Taidy, list ten, co była przed śmiercią do ojca napisała i sama na pocztę posłała, zawieruszył się był, nie wiem jakim sposobem, i we dwa lata po jej śmierci poczmistrz w głębokiej szufladzie przebierając znalazłszy list napisany do Zdzisława księcia Melsztyńskiego wtedy go dopiero odesłał.

Zadziwienia, zgryzoty i żalu Zdzisława po odebraniu tego listu ciężko byłoby opisać. Wczesna śmierć córki, najtkliwszą boleścią serce jego napełniając, pychę nawet potrafiła w nim przytłumić. Z głębi duszy darował i zaniechał wszelkiej urazy, a drogiej jej pamiątce zadosyć czyniąc, jak najśpieszniej sam się udał na miejsce, gdzie miał odzyskać, co tylko zostawało jeszcze po niej na świecie. Odebrał wnuka z rąk tych, którzy dotąd mieli o nim staranie, i obsypał ich dobrodziejstwami. Grób najpyszniejszy okrył za jego rozkazem zwłoki Taidy i Ludomira, a syn ich stał się celem jedynym starań, zatrudnień i miłości jego. Wrócił z tym dziecięciem do Warszawy i od tego czasu nigdy się już z nim nie rozłączył, imię Ludomira podług życzeń matki mu zostawił, a widząc w nim jedynego swego dziedzica właściwe swoje nadał mu przezwisko. Te to samo dziecię jest młody książę Melsztyński, taj szczerze (na swoje nieszczęście) zakochany w damie pewnej ode mnie znanej, która dość źle go trak tuje - rzekła z uśmiechem księżna W*** i tym zakończyła długie swoje opowiadanie.Rozdział XVI


NAJKRÓTSZY.

Po odbytej wizycie u księżnej W*** Malwina wróciła smutniejsza, niż była wyjechała od siebie. Żałosna historia Taidy boleśnie ją dotknęła. Dobra Malwina najczulej żałowała tej pięknej Taidy, tej matki Ludomira, którego dziecinność opuszczona takoż wzbudzała jej litość, nagły zaś wyjazd jego z Warszawy w smutne jakieś osłupienie umysł jej wprawiał. Coś to podobnego było, jak kiedy kto na żywo rozpalone światło dmuchnie raptem. Serce miała tak pełne i głowę tak ociężałą, że niczym się zająć nie była w stanie. Pokoje jej, gdzie tak miło umiała się zatrudniać i tak chętnie w samotności przesiadywała, zdały się jej puste i smutne. Nie wiedząc już dobrze, co począć, przywalona tęsknotą, trafem rzuciła oczy na stolik, który stał pod oknem, i postrzegła na nim worek od kwesty, któren w wilią była rzuciła i zapomniała. Chwyciła się tej czynności i natychmiast otworzyła worek, by porachować, wiele było zebranych pieniędzy. Wysypała je i wtedy ładunek z monetą, któren w wilią był wrzucił Ludomir, wypadł także i na papierze, którym był obwiniony, Malwina pisanie jego poznała. Podobno można jej darować, że ciekawie temu papierowi się przypatrzyła. To był świstek listu ręką jego pisany i nie dokończony; w wielu miejscach słowa były wymazane i cały kawałek listu wydarty. Po cierpliwym i długim staraniu te kilka linii pomieszanych Malwina wyczytać mogła: "...nieszczęśliwy jak kiedykolwiek... Doryda porzucona na zawsze... po cóżem tu... Matko kochana, nie śmiałem być u niej... chory... o Boże! minęły... dla Ludomira..." Tu był wydarty duży kawał papieru, a na końcu to było jeszcze dołożone: "Bywaj zdrowa, Matko moja ukochana, daruj zwykłą Twoją dobrocią, żem jeszcze do Ciebie nie wrócił. Niestety! wiesz, co mnie tu gwałtem zatrzymuje. Raz przekonany zupełnie o moim nieszczęściu, przy Tobie szukać będę ulgi i mocy do dalszego dźwigania tego życia, które jedynie cenię jeszcze dlatego, że raczysz mówić, iż Tobie jest potrzebnym.

W Warszawie, 27 lutego."

Łatwo sobie wystawić można, jakie było zadziwienie Malwiny, gdy te słowa wyczytała. Domyśliła się, że ten brulion listu nie posłany zapewne przez nieuwagę na ładunek został obróconym. Ale do kogo sam list był pisanym? Kto była ta matka ukochana, której Ludomir posyłał wyrazy czułości i wylew zmartwień swoich z zupełną, ile miarkować mogła, ufnością? Jakie były te zmartwienia? Wszystko to do zrozumienia i pojęcia zdawało się niepodobnym. Szczegóły śmierci Taidy nadto wydawały się dowiedzionymi, ażeby o jej zgonie wątpić można było, a ułożenie księcia Melsztyńskiego zbyt wesołe, by go zrozumieć skrytym trapiącego się umartwieniem. Jednak, mimo tych oczywistości, serce i imaginacja Malwiny tak ją wkrótce zapędziły, iż po długim rozmyślaniu wpadła na wniosek. że Taida pewnie jeszcze żyje, że pasmem ciągnących się nieszczęść kryć się musi, że Ludomir tylko jeden o tym jest uwiadomionym i że ta okoliczność jest przyczyną tajemnicy, którą różne postępki jego były okryte. Co do osobistych zmartwień, o których w liście do matki wspomniał, przeczucie jakieś upewniało Malwinę, że ona może poniekąd ich była przyczyną. Wesoły humor księcia Melsztyńskiego sprzeciwiał się wprawdzie tajemnicom tym i skrytym żalom, ale Malwina pamiętała Ludomira w Krzewinie ponurego raczej niż wesołego, i w Warszawie nawet wspomniała sobie, iż wśród zwyczajnej jego wesołości nieraz cień smutku przezierał. Na wieczorze księżnej W*** przy pisaniu karteczek, gdy odpisywał na jej zapytanie, smutek bolesny postrzegła była na jego twarzy, smutną także tęsknosć tego samego wieczora podczas tańców, gdy chcąc poprawić we włosach zsunięte kwiaty w zwierciadle była ujrzała Ludomira. A w wilią, gdy podczas kwesty spotkała go u fary, wtedy najbardziej wyraz czułego rozrzewnienia w jego oczach, w jego głosie, w całej jego twarzy tak głęboko był wyryty, że Malwina to przypominając utwierdziła się w przekonaniu, że wesołość zbyteczna i roztrzepanie Ludomira było tylko udaniem, którym właściwy stan duszy pokrywał.

Czyliż przeczucia Malwiny w tym wszystkim jej nie oszukiwały, czyli też żywa jej imaginacja łudziła ją może? O tym później się dowiemy.

Świstek owego listu schowała, obiecując sobie nic o nim Ludomirowi nie wspominać, któremu raptowny jego odjazd z Warszawy już w sercu swoim wybaczała, rozumiejąc z wielkim uprzedzeniem, że go coś nieprzewidzianego przynagliło udać się do matki nieszczęśliwej.

Malwina rozmyślała o tym wszystkim, gdy służący wchodząc do pokoju przerwał jej dumanie mówiąc, że dziewczynka mała i bardzo gadatliwa jest w sieni i chce się z nią samą widzieć. Jak weszła, Malwina poznała w niej Rózię, wnuczkę Dżęgi Cygana, który szczupaka z swego połowu w podarunku jej przysłał. Lubiąc dzieci bawiła się szczebiotaniem ładnej Cyganeczki, która widząc się zachęconą różne jej rzeczy prawiła w dziecinnej swojej szczerości. Między inszymi powiadała Malwinie o biednym wariacie, co Rózi korale podarował.

- Dziś rano sługa jego przychodził - mówiła - szukając czegoś, ale nie wiem dobrze czego, bo chociem się wszystkich pytała, nikt Rózi nie słuchał i nie dowiedziałam się, czego oni szukali; ale pono jakiegoś papieru, bom słyszała, jak sługa mówił dziadulowi, że jego pan w nocy zachorował, że bardzo słaby i że się trapi, że jakiś list zgubił; i tak, moja imość kochana, więcej się nie mogłam dowiedzieć, bo dziadulo kazał mi wziąść tego szczupaka w koszałkę i przynieść go imości i tak przyszłam tu.

Niewiele mogła Malwina dowiedzieć się z tych wszystkich wiadomości Róziulki, ale mimowolnie zajmując się tym biednym jestestwem, o którym Róziulka w swoim dziecinnym sposobie rozprawiała, umyśliła ją odsyłając kazać się dopytać u Dżęgi, czy to prawda, że ten mniemany wariat tak jest niebezpiecznie chorym. Pożegnała tedy Cyganeczkę i służący, co z nią chodził, wróciwszy doniósł Malwinie, że podług jej rozkazów pytał się u Dżęgi i że ten biedny mniemany wariat w samej istocie miał być mocno chorym, że nikogo widzieć nie chce, że córka Dżęgi sama u niego była, ale go nie widziała, tylko od służącego dokładniej jeszcze o jego dowiedziała się słabości. Malwina tak była dobrą i litującą się nad każdym cierpiącym, iż nie można się dziwić, jeśli i tego żałowała. Jednak nie wiem, czy ten nieszczęśliwy nie większe jeszcze jak inni wzbudzał w niej politowanie; z osobliwszym staraniem przez długie dni jego choroby posyłała do Dżęgi dowiadywać się o jego zdrowie i czyli żyje jeszcze, gdyż życie nawet jego przez czas długi było w niebezpieczeństwie.Rozdział XVII


LIST ALFREDA DO MAJORA LISSOWSKIEGO.

"Dawnom do Ciebie nie pisał, mój królu! To prawda; ale wiesz co, o to nie gniewaj się, bo widzisz, choćbyś się przez dziesięć lat gniewał, ja przecie nie więcej dlatego lubiłbym pisać.

Ale dziś mnie jakaś ochota napadła, chcę Ci nagrodzić za wszystkie miesiące mojego milczenia i odwdzięczyć wiejskimi komerażami za komeraże warszawskie, coś mi wiernie przez całą zimę donosił.

W jedynym położeniu znajduję się do zebrania rozmaitych pasztetów, bo jestem w Jeziorowie, u pani chorążycowej Szeptalskiej, która siostrzenicę wydaje za mąż. Na to wesele całe sąsiedztwo o dziesięć mil wkoło zaproszone zostało. Eleganckie koczyki, półkrytki skromne, półtoraczne kareciska, pocztą, furmanami i własnymi cugami przez trzy dni nawoziły figur rozmaitych co niemiara. Piękne pole bym miał do opisywania ciekawych karykatur. Ale nie godzi się podobno naśmiewać z bliźniego, a przy tym lube moje lenistwo szepce mi, że niebezpieczną jest rzeczą w długie zapędzać się opisywania. Więc z tych ciekawych komerażów, zabawnych portretów, pasztetów i wiadomości, które Ci miałem donieść i na któreś już chciwie oczy i uszy otwierał, nic wiedzieć nie będziesz. Uspokój się, mój królu! Dość i tak mojej łaski, że Ci pannę młodą opiszę. Och! co ta, to godna jest, aby się nad nią zastanowić. Wątpię, żebyście w Warszawie co ładniejszego mieli. Wyobraź sobie lat piętnaście i pęczek kwiatów, a będziesz miał portret Florynki. Dwa rzędy jednostajnych pereł błyszczą się jasno, ilekroć różowe usta otworzy, a to często bywa, bo lada rzecz ją rozśmieszy. Znać, że niedawno jeszcze dzieckiem była, i zdaje się, że właściwe jej miejsce byłoby wpośród grona wesołej ciuciubabki, co by daleko lepiej stosowało się do jej ułożenia niżeli poważny stan małżeński, w któren jutro ma wstępować. Jednak mówią, że to puste dziecko czas już miało kochać i nie kochać, i znowu kochać przeszłego kuzyna, a przyszłego małżonka swego. Z dzieciństwa razem wychowani, nigdy nic (chyba lalka) mogło ich poróżnić, gdy w przeszłym roku wasz sławny Ludomir z pułkiem swoim w okolicy tu stanął kwaterą i przybyciem swoim zaburzył trochę tę czułą sielankę. Kuzyn był nieprzytomny, książę jegomość pułkownik bardzo grzeczny, muzyka pułkowa zawsze na rozkazy Florynki gotowa, kosze z fruktami i cukierkami co tydzień z Warszawy dla niej przyjeżdżały; przyznasz, że to dość ważne były przyczyny, by ładna główka Florynki kręcić się zaczęła. Dołóż do tego, że książę pułkownik przysięgał jej codziennie (co bardzo sumiennie czynić mógł), że w całej okolicy nic ładniejszego nie zna, a nie będziesz się dziwił, że ta ładna główka tylko co zupełnie się nie przewróciła. Ludomir w tym wszystkim bawić się tylko myślał; Florynka Bóg wie co myślała. Ciotka, co o wielu rzeczach myśli, o tej pomyśleć zapomniała, że siostrzenica bardzo młoda, książę bardzo grzeczny, a kuzyn bardzo daleko. Co by z tego było wypadło, Bóg raczy wiedzieć. Ale szczęściem lub nieszczęściem, fama (co tyle ma gąb donoszących, co trzeba i nie trzeba, po wsiach jak i w mieście) doniosła te wszystkie okoliczności, drugie tyle przykładając, nieprzytomnemu kuzynowi. Kuzyn się szczerze kochał i przy tym gorączka. Wrócił jak najspieszniej, nie dał sobie czasu o nic się wypytać, tylko gwałtem szukał kłótni z Ludomirem. Mówią o pojedynku, co miał wtedy nastąpić, w którym kuzyn ranę odebrawszy długo w niebezpieczeństwie życia zostawał. Jak się to potem wszystko między nimi zakończyło, tego nikt nie wie i mimo moje starania dowiedzieć się i ja nie mogłem; a co mnie zaś najbardziej zadziwiło, to jest, że przyjechawszy tu onegdaj zastałem księcia Melsztyńskiego, który z Warszawy, rozumieć by można że umyślnie, przyjechał i w najlepszej harmonii z panem młodym być się zdaje.

Może z całej tej historii będziesz mógł skleić jaki pasztecik, który Ci się zda na co w Twoich adoracjach do tej anielskiej Malwiny, czerniąc trochę w jej oczach Ludomira. Udaj się tylko do Dorydy, ona Ci pewnie poradzi, a ja będę rad, jeśli Tobie moja rada przyjacielska będzie pomocną. Bywaj zdrów, mój królu? Wiedz, że ledwom już ten list dokończył, i nieprędko spodziewaj się drugiego."

Major Lissowski odebrawszy takowy list nic nie miał pilniejszego jak udzielić treść jego Dorydzie, by z nią naradzić się, jak by go do zobopólnych ich interesów użytecznym uczynić. Wiedząc, że tego samego lata, w przeciągu którego książę Melsztyński był zabrał znajomość z Florynka, Malwina takoż Ludomira w Krzewinie była poznała, nie tyle nadziei czynić im to mogło oczernienia go w jej oczach;

jednak płochość jego i zmienność względem kobiet mogła ją obrażać i w tym celu Doryda poradziła majorowi, aby na wieczornym posiedzeniu, które tegoż dnia miało być u niej, wzmiankę uczynił o liście Alfreda dobrych się z tego spodziewając skutków. W wieczór tedy, gdy społeczeństwo zebrane u Dorydy obsiadło stolik do herbaty, ktoś trafem zapytawszy się, czemu od tygodnia księcia Melsztyńskiego nie widać:

- Naturalna tego jest przyczyna - odpowiedziała Doryda - gdyż od tygodnia nie ma go w Warszawie. Bardzo raptownie wyjechał, ale dokąd i po co - z znacznym dodała uśmiechem - to są tajemnice nieświadome publiczności.

- Otóż ja mogę w tym prześwietną oświecić publiczność - odezwał się major Lissowski list z kieszeni dobywając. - Dziś rano list od Alfreda odebrałem, który widział Ludomira i zabawną nawet anegdotę o nim donosi.

Na te słowa filiżankę, którą w ręku trzymała, Malwina mało co nie upuściła; herbata się rozlała na suknię damy, co koło niej siedziała, która bardzo mało o księcia Melsztyńskiego, a wiele o suknią swoją dbając, dość kwaśno tysiączne przeprosiny Malwiny przyjmowała. Ta scena wszystkich oczy byłaby na Malwinę ściągnęła, ale, szczęściem, kobiety zaczęły wołać na majora Lissowskiego, żeby list Alfreda pokazał. Major, który właśnie tego pragnął, z obojętną miną i bynajmniej na Malwinę nie patrząc głośno list Alfreda czytać zaczął.

Różne skutki na umysłach osób zgromadzonych po przeczytaniu tego listu poznać można było. Zadziwienie, uśmiech złośliwy, miny kwaśne na rozmaitych twarzach się okazały; lecz że co Malwina o tym liście pomyślała, jedynie obchodzić może, o tym jedynie doniosę.

List ten Malwinę zmartwił, jednak nie tyle, ile rozumieć można było. Naprzód, nie wiedząc dokładnie, kiedy książę Melsztyński stał z pułkiem koło Jeziorowa, nie mniemała, aby to w tym samym roku być mogło, gdy ona go w Krzewinie poznała, i sądząc (w czym się myliła) o zajęciach jego kiedyś dla Floryny jak o dziecinnej pustocie, o której dawno już był zapomniał, przekonaną zostawała, iż celem jego teraźniejszej podróży było widzenie się z matką nieszczęśliwą i tym samym bytność jego w Jeziorowie sądziła dziełem trafu, a nie układu.

Jednak lekkość księcia Melsztyńskiego smutne na niej uczyniła wrażenie. Z żałośnym rozrzewnieniem przypominała zeszłe lato i dnie szczęśliwe Krzewina, w których ani pojmować by nie była mogła, że Ludomir kiedykolwiek w świecie co prócz niej był ukochał. Niestety! każdy niemal dzień mijający (od tego czasu, jak Malwina żyła na wielkim świecie) zabierał z sobą jedno z tych tysiącznych omamień, które w odludnej swojej młodości tak zachwycającymi malowała sobie i które w Krzewinie wszystkie w sercu Ludomira uiszczonymi dla niej zdawały się! Niestety! nie ten to już Ludomir dla jej szczęścia, do jej duszy właściwie stworzony;

ale, co gorzej, nie te same uczucia w sercu swoim dla niego znajdowała. Momentami wprawdzie miłość wskrzeszała się w jej sercu, ale to krótkie i przemijające były chwile, a wdzięczność zwykle, próżność czasem, a najbardziej przekonanie mimowolne jakowegoś względem niego obowiązku właściwe były uczucia, które książę Melsztyński w niej wzniecał od czasu bytności jej w Warszawie.

Miłostki tedy księcia Melsztyńskiego, przekonywając Malwinę o lekkości jego, zrazu zasmuciwszy ją trochę, stały się wkrótce poniekąd ulgą dla niej, gdyż przewidywała w tych lekkomyślnych miłostkach przyczynę do odsunięcia jeszcze ostatniej swojej decyzji, gdyby książę Melsztyński takiej dla siebie od niej wymagał. I jeśli czytelnicy, a bardziej czytelniczki tej historii (do których szczególnie się odzywam, bo może nieraz w podobnych okolicznościach się znajdowały i podobnego zbioru uczuciów doznały), jeśli - mówię - dobrze zrozumiały stan serca Malwiny, to się dziwić nie będą, że cały układ Dorydy i majora Lissowskiego, żeby ją strapić i rozgniewać, tyle tylko miał skutku, że biedne jej serce, ustawnie miotane rozmaitymi odmianami od bytności jej w Warszawie, odetchnęło swobodniej i uspokoiło się nieco ta myślą: Mam czas do namyślania się, nie czuję się winną i nie mam w istocie tak nagłego obowiązku względem księcia Melsztyńskiego, jak (nie wiem dlaczego) gwałtem go sobie do tego momentu w głowę wbijałam.

Może prędka i niemal niepojęta zmienność w uczuciach Malwiny naganną się będzie zdawała. Ale ja proszę tylko o cierpliwość i odczytanie do końca, a wtedy może, co się niepojętym i nagannym wydaje, okaże się przyzwoitym i bardzo naturalnym.

Przeciąg czasu, który minął aż do powrotu księcia Melsztyńskiego, był obojętnym i żadnym interesującym trafem dla Malwiny oznaczonym nie został. Była to liczba dni tych szarych, których każdy niekiedy w życiu doznał i które z żalem widzą się mijające, nie dlatego, że były szczęśliwymi, ale dlatego, że żaden z nich nie pozostał użytek.

Zwyczajne zatrudnienia Malwiny mniej smaku dla niej miały i pierwszy raz może w życiu ciągle zająć jej nie mogły. Niespokojność nieznośna, której sama sobie wytłumaczyć nie mogła, ustawnie ją z domu wypędzała i gdy większą część dnia na obojętnych i nieciekawych wizytach była spędziła, wracając w wieczór do siebie, znudzona i zmęczona niesłychanie, z tą smutną myślą kładła się spać, że nazajutrz takiż sam dzień znowu nastąpi, jak ten, który ledwie dobić potrafiła.

Czemuż w smutnym, w odludnym będąc Głazowie sama, bez żadnych zabaw, żadnych rozrywek i niejedną mając przyczynę zmartwienia, Malwina nigdy ciężącej męki nudów nie doświadczyła? Łatwo pojąć to można. W Głazowie młoda jej dusza, żadną jeszcze namiętnością nie będąc wzburzoną, spokojnie korzystać z każdej chwili mogła, dobrą stronę w każdej wynajdywać okoliczności i zająć się najdrobniejszą rzeczą. Od tego zaś czasu, jak Ludomira w Krzewinie poznała, świat nowy, rzec można, dla niej się otworzył, w którym już nie jak dawniej z obojętną spokojnością chwil używała, lecz nadzwyczajnego szczęścia lub nieznośnej tęsknoty doznawała ustawnie.

Jednym z okropnych skutków miłości jest ten, że raz doświadczywszy unoszących jej uczuć, te uczucia, co tak zupełnie jestestwo całe zajmują, to niebo na ziemi, póki trwają, wszystko na świecie prócz siebie obojętnym czynią; a jak miną, wszystko bez nich zdaje się czcze, wypłowiałe, bez żadnego celu ani zajęcia. O, jak długiego czasu potrzeba, aby po zgasłej miłości znowu smaku nabrać do życia! Jakież dnie nieskończone, wieleż trudnych i nieznośnych godzin przebyć trzeba, by do tej lubej, pogodnej wrócić spokojności, do której, niestety, mimo starań i pracy już nigdy zupełnie wrócić nie można! Cóż by tedy począć w tej mierze? Nie kochać nigdy... - ale to i żyć nie warto! Kochać... - to jest męczyć się całe życie! Ja nie mam w tym zdania, raczej dla siebie go zachowuję; niech czytelnik sądzi podług własnego doświadczenia.Rozdział XVIII


POWRÓT KSIĘCIA MELSZTYŃSKIEGO.

Po kilkotygodniowej niebytności książę Melsztyński wrócił do Warszawy z tym samym zajęciem, z równym zapałem ku Malwinie, z jakim był odjechał; ale bardziej stał się nieśmiałym, gdy ją zimniejszą dla siebie zastał. Usilnie unikała okazji znajdowania się z nim sam na sam, w której by miał sposobność wytłumaczenia się i może dopytywania się o jej prawdziwe względem niego uczucia; Malwina właśnie tego najbardziej nie życzyła. Nie mogąc sama dobrze zrozumieć, co się w jej sercu działo, lękała się, kiedy kto tknąć tylko chciał zasłony, którą to serce się obwijało. Kochała i nie kochała księcia Melsztyńskiego; boleśnie cierpiała jego zajęcia do Dorydy w czasie przyjazdu swego do Warszawy, a teraz wiadomość o jego intrydze z Floryną ulgą niemal stała się myślom jej niespokojnym i wahającym się. Podczas kwesty w kościele pół życia byłaby dała, żeby usprawiedliwienie tajemnych postępków Ludomira usłyszeć i w obfitości serca nawzajem uczynić mu wyznanie najszczerszej miłości; teraz najbardziej się lęka wszelkich tłumaczeń czując, że go wcale nie kocha, a przynajmniej, że go kocha wcale inaczej.

Ciotka Malwiny, do której Zdzisław życzący mocno związku jej z wnukiem kilkakrotnie był się udał, ustawnie do niej pisywała namawiając usilnie, aby determinację jakąś przedsięwzięła. Nie pojmowała, dlaczego Malwina, nieznajomego Ludomira w Krzewinie tak nadzwyczajnie kochając teraz, gdy wszystkie inne układy miłości jej sprzyjające zupełne szczęście wróżyć zdawały się, dlaczego - mówię - tego już szczęścia nie chciała i wszystkimi go sposobami odsuwała. Nigdy nasza ciotka takowego przypadku w żadnym nie wyczytała romansie, ustawnie w tym szukała jakiejś osobliwej przyczyny i gdy Wanda z szczerością swoją przekładała jej, iż rozumie, że może czasem trafić się, że przestają się kochać bez przyczyny, jak często bez przyczyny kochać się zaczynają, ciotka wtedy, jak żeby bluźnierstwo jakie usłyszała, mocno Wandę za to strofowała.

Książę Melsztyński, nie śmiejąc tedy jawnie oświadczać miłości swojej Malwinie, szukał usilnie wszelkich okoliczności, w których przynajmniej mógł ją przekonywać, ile życzenia jej, ile chęci nawet najdrobniejsze były celem jedynym jego zatrudnień.

Na jednym posiedzeniu, nie wiem jakim trafem, rozmowa wszczęła się o czasach i dziejach rycerskich. Z większą żywością, niż ją zwykle w rozmowach ukazywała, Malwina zaczęła żałować, iż te czasy zachwycające minęły.

- Ponieważ - mówiła - rzeczywistego ich powrotu spodziewać się już nie można, szkoda, że przynajmniej wyobrażenie jakie nie przypomina nam tych chwil szczęśliwych, których litość i poświęcenie się dla nieszczęśliwych, stałość i uszanowanie dla kobiet równie zaleconymi bywały jak waleczna odwaga. Wtedy zimna obojętność nie była jeszcze życia obnażyła z czarujących omamień i ckliwej czczości nie znano. Wszystko przemawiało do serca, wszystko budziło umysły; dnie napełnione użytecznym zatrudnieniem lub unoszącymi zabawami obce były nudom, których nic tak nie mnoży jak teraźniejsze zniechęcone niedbalstwo, co lękając się najmniejszego musu nie dozwala dodać ważności niczemu na świecie i tym samym czyni życie próżnym, nudnym, a często nawet i nagannym!

Malwina z obfitości przekonania wymówiła była te słowa. Lecz ledwo je była wyrzekła, postrzegłszy, że (przeciw swemu zwyczajowi) nadto może rozciągle zdanie swoje oświadczyła, zmięszała się i chcąc wszystko w żart obrócić śpiesznie dołożyła:

- Przyznam się na przykład, że kobiecej mojej miłości własnej dość byłoby dogodno stać się celem turniejów jakich i widzieć grzecznych rycerzów utrzymujących pierwszeństwo moich doskonałości zręcznością i odwagą.

Te słowa, które Malwina żartem wyrzekła, pochwycił natychmiast książę Melsztyński.

- Pozwól tylko, piękna Malwino - odważył się rzec do niej - aby imię twoje było hasłem tych zabaw rycerskich, a wkrótce ujrzysz, jeśli nie wyobrażenie, to przynajmniej wspomnienie tych czasów tak godnych żałowania i które dusza twoja wyniosła tak powabnie opisuje.

Nie wiem, co by Malwina na to była odpowiedziała, ale całe społeczeństwo naówczas zebrane nie dało jej nawet czasu do odmówienia. Jednomyślnie obstąpiwszy księcia Melsztyńskiego wszyscy okazywali radość projektem jego wzbudzoną i Malwina widząc, ze księżna W*** (na którą jak na drugą matkę patrzała) na niego się zgadza, takoż mu się nie sprzeciwiła.

Młodzież polska, właściwie do ćwiczeń rycerskich stworzona, chwyciła się z największym zapałem tego sposobu okazywania odwagi i zręczności wrodzonej. Kobiety z uniesieniem przewidywały dzień turniejów, gdzie każda, sądząc podług życzeń i uprzedzenia, niemal pewną była męża, brata, syna lub kochanka zwycięzcą turniejów oglądać. Niejedna w skrytości serca myślała sobie: "Nie publiczne oklaski będą mu najmilszymi, ale trwoga i niespokojność, którą postrzeże na mej twarzy przed igrzyskiem, najwięcej go do boju zachęcą, a spojrzenie jedno najdroższą może stanie się jemu nagrodą trudów poniesionych."

Przez parę miesięcy młodzież jedynie była zatrudniona ujeżdżaniem koni, przysposobieniem ich do rycerskich igrzysk, ćwiczeniem się w kruszeniu kopii, dźwiganiu zbroi i uczeniu się wszystkich przepisów zachowywanych w dawnych turniejach.

Zbrojownicy, płótniarze i wszyscy do tego potrzebni rzemieślnicy dość takoż mieli do roboty, by na czas wygotować zbroje i rzędy dla rycerzów, bogate ubiory dla giermków i barwy dla licznego zbioru pacholików.

O niczym innym nie mówiono przez ten czas we wszystkich zgromadzeniach, po wszystkich społeczeństwach. Jakie wybrałeś kolory? czy masz już napis na tarczy? na polskim czy na tureckim koniu wjedziesz w szranki? kopia twoja czy lekka, czy wytrwała? i podobne zapytania ustawnie słyszeć można było. Młody jeden rycerz zapytany, jaki kolor był obrał na szarfę, gdy odpowiedział, że lila, zakrzyczanym został od dam, które wszystkie utrzymywały, że to zmienny kolor, który niestałość wróży. Lecz młody rycerz szczęśliwie się wytłumaczył odpowiadając im:

- Zmiany szarfy się nie boję, bo serca, co pod nią bić będzie, nic nigdy zmienić nie potrafi.

Książę Melsztyński nie śmiejąc Malwiny prosić, aby napis do jego tarczy wybrała, odważył się jednak zapytać, czy dla siebie samej nie była kiedy uczyniła wyboru w znakach tych, które czułość, sława, zalotność, przyjaźń, miłość i tyle rozmaitych uczuć najświętszymi w dawnych czasach czyniły.

- Nieraz - mówił - te napisy były wyrazami serca, treścią życzeń lub skutkiem wspomnień- i doświadczenia.

- Nie wiem, czy to mogę nazwać skutkiem doświadczenia - odpowiedziała Malwina - lecz przeświadczoną będąc, że miłości doskonałej, tak jak doskonałego szczęścia, daremnie byłoby szukać na tym świecie, i czując się mniej jak ktokolwiek w stanie utworzenia tego cudu, odstąpiłam od niego zupełnie l wzięłam za godło "Nadzieję urojenie karmiącą".

- Ach! podobać się Malwinie prawdziwym jest urojeniem - z westchnieniem rzekł Ludomir - ale kochać ją nad wszystkie wyrazy dla niejednego najprawdziwszą jest istotą! - To wymówiwszy odszedł książę Melsztyński i natychmiast na swoim kazał wyryć puklerzu: "Ziścić je lub zginąć."

Ten napis Malwina tylko wytłumaczyć była w stanie, zresztą tajemnicą był dla wszystkich.Rozdział XIX


TURNIEJE.

Przyszła nareście chwila tyle oczekiwana, i dzień trzeciego maja, tak mile zawsze pamiętny sercu każdego Polaka, był wybrany przez księcia Melsztyńskiego na odprawienie turniejów. Nie dziecinne to były zabawy, jak te karuzele, którymi wiek nasz zniewieściały lenistwo swoje czasem zabawia, ale prawdziwie rycerskie igrzyska, do których gdy zręczność i męstwo równie potrzebnymi były, nieraz patrząc na zbyt śmiały zapęd niejedno serce czułą zadrżało trwogą.

Miejsce turniejów naznaczone było na zielonych błoniach Wilanowa. Jasne słońce i niebo najpogodniejsze zdawały się chcieć dodać okazałości dniu temu. Miejsce nie mogło być szczęśliwiej wybranym. Miejsce to, pełne wspomnień Jana III, tego króla, który nigdy rycerzem być nie przestał, który zalotność łącząc z odwagą nieraz (wróciwszy z zwycięskich bojów) chodząc po pysznych gankach Wilanowa lub pod cieniem starodawnych topoli wieńce laurowe męstwem jego zdobyte u nóg piękności składał, szczęśliwym się mieniąc, gdy w odwrót za nie gałązkę mirtu mógł otrzymać.

Wspomnienia te, mówię, stały się dzielnymi bodźcami do zaiskrzenia jeszcze bardziej gorejących już najszlachetniejszymi namiętnościami młodych dusz naszych rycerzy. Pogłoski wojny, która wkrótce nastąpić miała i której wojsko z kwiatu młodzieży złożone z chciwością sławy i przywiązaniem ku ojczyźnie oczekiwało, ważności jeszcze tym igrzyskom dodawały, czyniąc je jakoby przygotowaniem do prawdziwych i krwawych bojów. Toteż, co tylko zręcznością i odwagą walczącą pod okiem piękności dokazanym być może, ziszczonym było na tym sławnym turnieju. Damy, cel i ozdoba takowych igrzysk, ławice i wywyższone pozasiadały gradusy. Przepych klejnotów, świeżość kwiatów, giętkie pióra, powiewne szaty, aksamity, hafty poważne, złoto, kamienie, jednym słowem, co tylko czarodziejstwo stroju dodać może piękności, najświetniej zdobiło to grono, na które raz oko rzuciwszy, ciężko go było oderwać, a ciężej jeszcze wybór jaki uczynić między krociami wdzięków, z których każdy zdawał się godzien pierwszeństwa. Tu świeżość pierwszej młodości w całym blasku zmysły zachwycała, tu spojrzenie najtkliwsze wskroś przenikało duszę. Uśmiech Armidy mniej był ujmującym, a hoże driady giętkości i gracji tu pozazdrościć by mogły. Nie skończyłabym nigdy, gdybym chciała wyliczać każdy powab w tym mnogim wdzięku zbiorze; równie by to ciężko było jak wyszczególnić każdy listek w kwiatach po miękkiej rozsypanych murawie. Ale powiem tylko, że jak lilia wysmukła lub róża lubością tchnąca w tłumie inszych kwiatów najpierwej postrzeżoną bywa, a pomiędzy najpiękniejszymi siostry najmilszą, najprzyjemniejszą jednak zawsze się zdaje, tak Malwina dnia tego wśród przemocy piękności, powabu wdzięków, uroku, ponęt sztuki i natury wszystkie oczy i serca ku sobie mimowolnie zwracała. Wstęga diamentowa na gładkim spuszczona czole, zasypana srebrnymi blaszkami jak kroplami rosy, wstęgą takoż diamentową pod piersiami spięta wydawała w całym powabie swoim ujmującą kibić Malwiny; bukiet z róż najświeższych przy boku lewym przypięty dokończał najponętniej stroju jej dnia tego. Trzymała w ręku łańcuch turkusowy, który stać się miał własnością zwycięzcy turniei. Z rąk Mai-winy oddany, nieskończonej miał nabyć wartości, a już przez właściwą cenę godnym był przeznaczenia swojego.

Gdy damy gradusy dla siebie wyznaczone zasiadły, miejsca wybrane dla osób rządzących i dla tych, co z urodzenia lub wieku prawo do szczególnych względów mieli, takoż zajętymi zostały. Tłum zaś, cisnąc się koło szranków lub gromadząc się różnic po zielonych błoniach lub pod rozłożystymi drzewami, najprzyjemniejszy wystawiał widok. Gościniec był okryty pojazdami, końmi, piechotnymi różnych stanów, i takie mnóstwo ludzi rozsypanych widzieć można było, iż sądzić by wypadało, że nikt w mieście nie pozostał.

Sędziowie turniejów, między którymi Zdzisław książę Melsztyński, Konrad hrabia Myszkowski i kilku innych znajdowało się, którzy wszyscy wiekiem i ciągłą uczciwością na ufność publiczną zasłużyli, gdy znak dali, że gonitwy zacząć się już mogą, kotły, trąby i wszystkie wojenne muzyki rozlegając się po całej okolicy oznajmiły, że rycerze w szranki wjeżdżać zaczną.

Ostroróg, Odrowąż, Pac i młody Radziwiłł pierwsi byli, którzy w szranki wjechali. Radziwiłł w pierwszym kwiecie młodości, piękny, pyszny, popędliwy, bojów i sławy chciwy, przyszłą dolę chcąc tymi słowy wywróżyć nosił na tarczy kometę z napisem:

"Świetna i rzadka". Prawy i niczym nie strwożony Odrowąż za znak miał lwa leżącego spokojnie, który łapę na laurowym trzymał wieńcu. Napis był: "Nie zaczepiam, ale bronię." Dwóch braci Pogończyków ujrzeć potem można było. Przyjaźń, krew, imię łączyły ich najściślej, i ziomkowie, aby ich rozróżnić, nadali im Czarnego i Białego przydomki. Najczystsza miłość ojczyzny będąc najpierwszą ich żądzą, a dobro jej jedyną metą, do której gonili, nie chcieli innych znaków nosić jak własny herb na tarczach swoich, i cnotę nieskażoną łącząc do obojętności na własne losy dołożyli napis: "Bądź co bądź." Z dzieciństwa przyjaźń najczulsza pierwszym była uczuciem Adolfa i Gedymina (których zwykle tak po imieniu nazywano); ci znowu rycerscy bracia wzięli za godło dwie ręce złączone z napisem: "W szczęściu i w nieszczęściu." Hoża Kamilla i Halina złotowłosa dzieliły, jak mówią, miłosne ich zapały. Tarcze zaś, godła i napisy dwóch rycerzy, którzy natychmiast Adolfa i Gedymina zastąpili, stały się gadką dla wszystkich przytomnych. U pierwszego na czarnym polu krzyż i róża z napisem: "Miłość nadzwyczajna i wieczne milczenie." U drugiego kwiat myślą zwany, z napisem: "Chyba z życiem ją stracę" Te tajemnice ciekawość publiczności, a osobliwie ciekawość dam mocno wzbudziły, która to była między nimi celem tej "nadzwyczajnej miłości", dlaczego to "milczenie wieczne? O, szczęśliwa ta, o której myśl "chyba z życiem stracić" można! - były uwagi czynione przez przytomne spektatorki póty, póki nowy widok nie zajął powszechnej baczności.

Konstanty i Władysław Zamoyscy, Roman Sanguszko i Lew Sapieha, z dziecinnych ledwo lat wychodząc (bo najstarszy między nimi piętnastą dopiero liczył wiosnę), wstępując w życic z tą nie-wiadomością nieszczęść, z tą czarującą nadzieją (najdroższym udziałem młodości), zielony kolor obrali sobie, zielone pióra na złotych hełmach wiatr powiewał, zielone szarfy twarde zdobiły pancerze, konie bielsze od śniegu rżały pod nimi z zapału i niecierpliwości, a na tarczach wschodzące słońce z napisem: "Sławę i szczęście nam wróży", byłe wyborem ich jednomyślnym, wróżbą może przyszłych losów i właściwym piętnem ich wieku, wieku szczęśliwego, w którym wszystkie cnoty łatwymi, wszystkie szczęścia niezawodnymi zdają się.

Po tym młodocianym kadrylu nowy tłum rycerzy szranki zajął. Rzeczą niepodobną byłoby imię każdego z nich pamiętać lub wyszczególnić kolory, godła i napisy, które tarcze ich zdobiły. Tu dwa wieńce, laurowy i oliwny, z napisem: ,,W obydwóch obywatel", postrzegały się na puklerzu szczęśliwego Denhoffa; szczęśliwego, bo ten napis nie miłość własna wybrała, lecz głos publiczny cnotliwemu nadał Denhoffowi. Na tej tarczy o miłości tylko wzmianka, tu sławę jedynym bóstwem mienią, ów przyjaźń nad miłość przekłada, ten napisem swoim wzywa nadzieję, u tego rozpacz i zemstę wyraża - jednym słowem, wspomnienie, chęci, uczucia, życzenia, wszystko, co serca wzrusza, zapala imaginację lub duszę zajmuje, wyrażone było jawnie lub tajemnie w kolorach, godłach i napisach rycerzy, którzy w tych ukazał się gonitwach.

Nareście ostatni, który wjechał w szranki, był Ludomir książę Melsztyński, sprawca tego turnieju i najcelniejsza jego ozdoba. Szlachetność i zapał na jego wyryte twarzy nadzwyczajny wyraz mu dawały, zręczność i męstwo rycerskie zdobiły każde jego ruszenie, złoty orzeł unoszący się nad szyszakiem zdawał się dążyć ku niebu, promienie słońca odbijały się stokrotnie o lśkniący pancerz, a szarfa szkarłatna z ramienia przez piersi na mężny pałasz spadała. Dzielny arabczyk, na którym siedział, grzywę wiatrom puściwszy, z zakrzywionymi nozdrzami, pełen ognia, czekał z niecierpliwością, rychło pan, któremu jedynie jest posłuszny, da znak upragniony do boju. "Ziścić lub zginąć" były słowa (jakeśmy wyżej czytali) wyryte na tarczy księcia Melsztyńskiego; słowa, które miłość i jeszcze głębiej miłość własna w jego sercu wyryły. Ale przyznać trzeba, że ktokolwiek by go ujrzał dnia tego, niełatwo by pojął, jak by książę Melsztyński mógł nie ziścić wyobrażeń najświetniejszego urojenia. Gdy rycerze w porządku po dwakroć miejsce turniejów objechali, znak do gonitw osobistych przez sędziów wydany został i młody Radziwiłł z poważnym Denhoffem najpierwsi się spotkali. Z zimną odwagą Denhoff wytrzymał popędliwość Radziwiłła i kopia tego na puklerzu Denhoffa skruszoną została; ale w drugim zapędzie, zapalczywa śmiałość Radziwiłła wszystkich sił dobywszy razem, Denhoff został zwyciężony. Dwaj Pogończykowie, których nic rozłączyć nie mogło, biegli razem przeciw rycerzom myśli i krzyża z różą. Konie ich, w tej gwałtownej natarczce piersiami się spotkawszy, w tył cofnąć się musiały, kopie skruszonymi zostały; ale wszyscy czterej rycerze najmocniej na siodłach siedząc strzemion nie puścili i wzruszonymi nawet nie byli. Doświadczywszy zobopólnej mocy między sobą polecieli innych szukać zwycięstw.

Ostroróg po dwakroć z Adolfem potykali się i dwakroć czułe serce złotowłosej Haliny pysznić się mogło zwycięstwem kochanka. Kamilla nie tyle była szczęśliwą, gdyż Gedymin od młodego Konstantego Zamoyskiego zwyciężonym został. Ta pomyślność zbyt podniosła śmiałość zielonego kadryla; bo ci młodzi rycerze, moc swoją sądząc równą odwadze, usilnie pragnęli spotkać się z samym Ludomirem. Ludomir z Melsztyna, zwycięzca już Odrowąża, Paca, Radziwiłła i tylu innych, chętnie się skłaniał do śmiałych zabiegów tych dzieci. Ale dzirydy, dziecinną ręką ciskane, nie drasnęły nawet jego tarczy, a kopie ich wstrząsnąć go nie potrafiły.

Rzeczą niepodobną byłoby wyszczególnić wszystkie czyny zręczności i odwagi, które widzieć się dały na tych sławnych gonitwach. Powiem tylko, że po kilkogodzinnych walkach między mnóstwem rycerzy, nie znajdując już żadnego przeciwnika, książę Melsztyński powszechnymi naprzód oklaskami, a potem głosem sędziów już miał być ogłoszony zwycięzcą turniejów i łańcuch z rąk Malwiny odebrać, gdy trąby i kotły, straż mające przy wejściu koła, znak dały, że nieznajomy rycerz prosi o pozwolenie wjechania w szranki i o zaszczyt kruszenia kopii przeciw księciu Melsztyńskiemu. Na co jak tylko sędziowie turniejów zezwolili, widok się ukazał, który baczność powszechną na siebie ściągnął.

Rycerz, którego twarzy poznać nie można było bo spuszczona przyłbica tego nie dozwalała, z powierzchowności zręczność i męstwo okazywał. Czarną nosił zbroję, czarne pióra hełm okrywały, tarcza jego krepą była osłoniona i na dzielnym karym komu wjechał w szranki. Przepaska biała, która lewe ramię obwijała, w stroju jego jedyną była ozdobą.

Ułożenie dziwnie szlachetne i coś smutnego w całej jego postaci (co może kolor zbroi pomnażał) ujęło ku niemu życzenia wszystkich przytomnych, a osobliwie życzenia dam, które świadkami będąc świeżo odniesionych zwycięstw księcia Melsztyńskiego, przewidywały z politowaniem, że i rycerz o czarnej zbroi ofiarą jego zręczności i męstwa stanie się.

Chęć otrzymania nowych laurów i pycha urażona, że ktoś jeszcze śmiał spór z nim wieść o nie, całą zapalczywość księcia Melsztyńskiego wzbudziły. Z spuszczoną także przyłbicą, odjechawszy aż na koniec mety, w całym pędzie arabczyka zwracając uderzył na swego przeciwnika, który w wytrwałej spokojności niewzruszonym został. Kilkakrotnie nacierali na siebie bez szwanku, lecz za trzecią razą kopia rycerza o czarnej zbroi, silniejszą znać ręką prowadzona i umiejąca tarczy księcia Melsztyńskiego uniknąć, trafiła go nieszczęśliwie i z strzemion podniósłszy o kilka rzuciła kroków. Łatwo można pojąć, jaki rozruch to zdarzenie niespodziane w całym zgromadzeniu sprawiło. Lecz młody książę, nie dając czasu żadnej na to sędziom turniejów czynić uwagi ani dozwalając im żadnej czynić sobie przestrogi. porwał się z ziemi i w najpopędliwszym zapale rękawicę rzucił swoją i oświadczył, że piechotą i na pałasze bić się będzie. Przeciwnik jego zebrał rękawicę, przyjął wyzwanie i zsiadłszy z konia do bliższego boju stanął natychmiast. Już tu nie igrzyska ale walka prawdziwa nastąpiła. Po długim dość spotkaniu się, w którym los wahający się między przeciwnikami jeszcze na żadną stronę szali nie był spuścił, książę Melsztyński, u którego wszystkie namiętności były wzbudzone, zapomniawszy, że to nie istota, ale wyobrażenie walki być miało, dobywszy całej siły i zręcznie unikając żelaza swego przeciwnika - swoim ranił go dość głęboko w lewe ramię. Krew prysnęła i w ten moment Malwina krzyknęła i bukiet róż, co miała na piersiach (biciem znać serca wzruszony), zleciał na plac zapasów. Co w tej chwili tego gwałtownego wzruszenia było przyczyną, tego nikt ani może i Malwina sama nie wiedziała; ale co jest pewnego, to, że rycerz o czarnej zbroi postrzegł natychmiast te wszystkie szczegóły, że mimo rany odebranej pobiegł aż pod gradusy, gdzie damy siedziały, zebrał z ziemi bukiet Malwiny i w największym pędzie wracając natarł na księcia Melsztyńskiego i z walecznością nadzwyczajną to potrafił, iż nie raniąc go rozbroił Ludomira i natychmiast oręż jego i bukiet z róż u nóg Malwiny złożył. W ten moment chrapliwe trąby się odezwały, oklaski powszechne i głos sędziów, podług praw używanych w podobnych gonitwach, osądziły już nie księcia Melsztyńskiego, ale rycerza o czarnej zbroi zwycięzcą turniei.

Książę Melsztyński z tą szczerością, która jest wierną towarzyszką prawdziwej odwagi, sam zwycięstwo przyświadczył swemu przeciwnikowi i tłum napełniający szranki poniósł niemal - rzec można - rycerza o czarnej zbroi aż pod ławicę, gdzie stała Malwina.

Malwina w nadzwyczajnym zmieszaniu, jak łańcuch na szyję miała już mu zarzucać, niezręcznością, która z tego zmieszania pochodziła, zawadziła ogniwem o krepę, co tarczę rycerza osłaniała, i tęż przedarła. Niemało ją zadziwiło widzieć, iż na tej tarczy nie było innego napisu, jak to jedno słowo: "Niewdzięczny." Rycerz jak najśpieszniej puklerz swój zasłonił znowu, z uszanowaniem odebrał łańcuch z rąk Malwiny, z uniesieniem bukiet z róż, którego Malwina nie pomyśliła odzyskać, oręż księcia Melsztyńskiego przy nogach jej zostawił i z głębokim westchnieniem, przyłbicy nie odsłaniając, w tłum się zamieszał raptownie i wkrótce zupełnie zniknął. Trudno by opisać, jakie uczucie sprawiło w sercu Malwiny zjawienie niespodziane rycerza o czarnej zbroi. Książę Melsztyński, który wkrótce nadszedł, najżywszą mając ciekawość dowiedzenia się, kto to był ten, co otrzymał chwałę być jego zwycięzcą, natychmiast kazał szukać wszędzie rycerza o czarnej

zbroi. Ale daremne były to zabiegi, gdyż onego nigdzie nie znaleziono.

Malwina w skrytości myśli swoich, a publiczność i damy najbardziej głośno wyrzekały, że raptownym swoim zniknieniem odjął im sposobność oddania zasłużonego hołdu jego zręczności i męstwu. O niczym innym nie gadano, jak o rycerzu o czarnej zbroi. Różne dochodzenia, różne uwagi nad tym czyniono. Niejeden rycerz na jego miejscu rad by się był znajdował, niejedna dama jego damą stać by się była chciała. Ale Malwina, która od niejakiego czasu każdego dnia niemal w każdym zdarzeniu nową znajdowała przyczynę do wzburzenia zbyt może czułego serca, doświadczyła tego bardziej jeszcze w dniu turniejów i tym bardziej może, im więcej spokojną wydawać się chciała. Raptowne zjawienie się rycerza o czarnej zbroi niewytłumaczone wrażenie uczyniło na jej umyśle; mimowolnie zajmowała się jego sławą, ścigała każdy jego obrót, oczu z niego nie spuszczała i gdy oręż księcia Melsztyńskiego ranił rycerza i krew jego prysnęła, serce Malwiny gwałtownie ścisnęło się i nie było w jej mocy utaić tego poruszenia ani zatrzymać krzyku, którego przelęknienie najżywsze było przyczyną. Napis na tarczy i głębokie westchnienie rycerza, które z głębi duszy jego pochodzić zdawało się i które Malwina dobrze usłyszała, gdy odebrawszy łańcuch z jej rąk pożegnał ją i zniknął w tłumie, mocno ją także uderzyło. Do tych uwag, do tych nowych uczuć wdzięczności, którą czuła się być winną księciu Melsztyńskiemu za chęć niezmienną wypełnienia wszelkich jej życzeń, chęć, której uskutecznienie turniejów świeżym było dowodem, wdzięczność ta stała się źrzódłem właściwych wymówek w sercu dobrej Malwiny. Wymawiała sobie niestałość, niewdzięczność i tyle sprzecznych uczuć względem księcia Melsztyńskiego i gdy wszyscy przytomni najmilej byli zajęci okazałością dnia turniejów, ta, której ta okazałość, te igrzyska, te wszystkie zachody były poświęcone, zamiast zabawy i przyjemności - tęsknoty, niespokojności i męczących tylko udręczeń w skrytości serca doświadczała.

Niestety! smutną jednak jest rzeczą pomyśleć, że na tym świecie jednego może serca nie ma, które by utajonej rany nie zachowywało. Wieleż razy w życiu przechodziemy koło osoby, która z powierzchowności pogodną spokojność (jak Malwina w dniu turniejów) okazuje, mijamy ją, nie domyślając się nawet o tysiącznych troskach, które wewnątrz burzą duszę jej nieszczęśliwą.

Z placu gonitw całe społeczeństwo do Wilanowa pojechało. Po licznym obiedzie bal przepyszny dzień ten zakończył. Ogrody wilanowskie napełnione ludem przez noc całą rzęsiste były oświecone - jednym słowem, co tylko okazałość, uprzejmość i gust dobry utworzyć mogą, wszystko zebrane było, by dzień turniejów uczynić najmilej pamiętnym.Rozdział XX


WIDMO.

Książę Melsztyński, rycerz o czarnej zbroi, igrzyska, gonitwy i wszystko to, co przez jakiś przeciąg gdy się w ulicy nad łachą znalazła. Ta ulica, z jednej strony wysokim lipowym szpalerem brzeżona z drugiej strony do samej wody dochodzi. Księżyc w całym blasku wzniesiony nad łachą srebrną pręgą ją przedzielał, a słowik wdzięcznym swoim głosem ciszę przerywając zdawał się chcieć wypędzić okropność z serca Malwiny, a słodką tylko melancholią napełnić. Malwina, trochę już spokojniejsza, została zdolną cenić piękności tej nocy wspaniałej; szal i kapelusz zdjęła, by lepiej z powietrza korzystać. Wietrzyk igrał w jej włosach i z białym muślinem, którym była odzianą, a kto by ją był wtedy spotkał, mógłby ją wziąć łatwo nie za marę okropną, ale za ducha powiewnego. Ławka na końcu ulicy nad wodą stała. Malwina doszła do niej i siadła; strach ją był niemal zupełnie opuścił, ale skłonność do rozrzewnienia się i ściśnienie serca nie ustawały jeszcze. Rok mijał właśnie, jak w tym samym miesiącu, o tej samej niemal porze Ludomira była poznała w Krzewinie. Wieluż zdarzeń przez ten rok doświadczyła, wieleż uczuć dotąd jej obcych doznała, wieleż nadziei przyćmionych, wiele odmian zgasłych?... Zdawało jej się, to wszystko wspominając, że dłużej żyła przez ten rok jeden niż przez resztę bytu swojego na ziemi.

Wtem dumania jej przerwane, a strach znowu wzbudzonym został postrzeżeniem figury idącej ku niej z końca ulicy; lecz wkrótce uspokojoną została, gdyż poznała, że to był książę Melsztyński.

- Nie śmiałbym nigdy przerywać samotności twojej, śliczna Malwino - rzekł do niej przybliżając się - ani naprzykrzać się powtórzeniem wyrazów nieszczęśliwego uczucia, które gdy nic jest dzielonym, aż nadto nieznośnym być musi; lecz rozpacz czasem zuchwałym czyni. Rozpacz serce moje zajęła, gdy nie widząc cię dzień cały w wieczór nie zastałem cię w domu. Jutro równo ze świtem rozkaz mamy rzucać Warszawę; wychodzim na wojnę. Wojna okropna nas czeka, losy wszystkich niepewne. Malwino? Myśl, że może przyjdzie zginąć nie widząc ani pożegnawszy ciebie, nie powtórzywszy ci raz ostatni, że uwielbiam cię nad wszystko w świecie, myśl ta okrutna opanowała całą duszę moję i żadnej innej nie dopuściła rozwagi. Dowiedziawszy się, żeś w tę stronę pojechała, przyleciałem i u nóg twoich o przebaczenie mojej zuchwałości, o litość błagam nad moją rozpaczą!

Malwina czyli domyślność serca 5

... z trwogą czekał, rychło ona słowo wyrzeknie.

To mówiąc książę Melsztyński padł u nóg Malwiny i wlepiwszy w nią oczy z trwogą czekał, rychło ona słowo wyrzeknie.

Tysiąc uczuć cisnęło się w serce Malwiny i moc do odpowiedzi odejmowało zupełnie. Lecz wyraz boleści wyryty na twarzy Ludomira, przestrogi ciotki tylokrotnie powtórzone i które w ostatnim liście tyle jej uczyniły wrażenia, tkliwe rozrzewnienie, któremu zbiór okoliczności, miejsce, pora, ledwo nie powiem godzina, mocy niezwyczajnej dodawały, a bardziej jak to wszystko obraz niebezpieczeństw, na które szedł Ludomir, które żywa imaginacja Malwiny najokropniej jej wystawiała, wszystko to złączone razem opanowało jej duszę i wymogło - rzec mogę - że podniósłszy oczy podała rękę księciu Melsztyńskiemu i raptownie wymówiła:

- Wróć, książę, tylko szczęśliwie, a po wojnie... Wtem krzyk okropny przerwał jej słowa i widmo nadzwyczajne zmysły jej odjęło. W gęstwinie szpaleru, blaskiem księżyca zupełnie oświeconego, naprzeciwko siebie Malwina ujrzała drugą postać Ludomira. Postać ta okropność i rozpacz nosiła na twarzy; nieład włosów i bladość nadzwyczajna mieszkańca już nie tej ziemi wyrażać zdawała się. Malwina zemdlała zupełnie, a książę Melsztyński. który tyłom obrócony do szpaleru nie mógł widzieć Przyczyny jej przestrachu, rozumiejąc, że krzyk ten okropny, któren oboje słyszeli, jedynie sprawiał jej trwogę, nie mniej jednak jak Malwina został zlęknionym widząc ją leżącą bez duszy i tak daleko od wszelkiego ratunku. Oparł o ławkę, a sam poleciał do łachy czerpać wodę w kapelusz nie mając naprędce innego sposobu ratowania jej. Szczęściem, ludzie Malwiny, niespokojni, widząc, że tak długo nie wraca, szli właśnie jej szukać i słysząc ten krzyk okropny zbiegli się nad łachę, gdzie znaleźli panią swoje jak martwą leżącą, a księcia Melsztyńskiego, któremu ten widok przytomność odejmował, w ostatniej rozpaczy.

Nosidła z gałęzi zrobili naprędce, na których omdloną Malwinę do zamku przynieśli, i niemałym strachem nabawili żonę dozorcy pałacu, gdy do jej weszli mieszkania. Malwina, bardziej do trupa niż do żyjącej jeszcze osoby podobna, książę Melsztyński, którego z obłąkania za wariata brać można było, godzina dość już późna, poniedziałek nieszczęśliwy, i relacje, które każdy raptownie czynił o krzyku okropnym, któren wszyscy słyszeli i za nową i nie-odbitą pewność istności widma dawali, te wszystkie przyczyny zebrane łatwo mogły przestraszyć odważniejszą nawet osobę, jak trwożliwą dozorczynię, ale że szczęściem przy tchórzostwie swoim była miłosierną i dobrą, zaraz zaczęła się krzątać, by Malwinie w czym dopomóc. Położyła ją na swoim łóżku, zlała na nią, co tylko kropel miała w całym domu, i ręce załamywała widząc, że to nic nie pomaga. Przecież felczer, który w Wilanowie mieszkał i po którego książę Melsztyński był poleciał, przyszedł zadyszany i mocniejszymi kroplami potrafił Malwinę ocucić nareszcie. Lecz to ocucenie nie trwało długo, w ustawiczne znowu mdłości wpadała, między którymi nieprzytomną być się zdawała i gadając od rzeczy księcia Melsztyńskiego ani swoich ludzi nie poznawała. Felczer oświadczył, że mocną ma gorączkę, i radził, żeby ją można jak najprędzej do Warszawy odwieźć, gdzie i doktora, i lepsze wygody mieć mogła jak w Wilanowie. Pojazd księcia Melsztyńskiego szczęściem się znalazł; przenieśli w niego Malwinę; książę felczera zobowiązał, aby takoż w niego wsiadł i chorą do miasta odwiózł. Sam zaś dostał konia i przy powozie jechał z sercem jak strwożonym, to ci, co żywo kochali, a widzieli kiedy tę, którą kochali, w niebezpieczeństwie życia, najlepiej pojąć potrafią.

Przyjechawszy nareszcie do domu zaraz Malwinę do łóżka zaniesiono. Obudziwszy najlepszego doktora, książę Melsztyński przywiózł go i nic odstąpił póty, póki ten obejrzawszy chorą nie przysiągł mu, że niebezpieczeństwa życia w ten moment nie widzi. Ludomir mało go nie udusił z radości ściskając go po tej odpowiedzi. Lecz doktor dołożył, że choć niebezpieczeństwa życia w tej chwili właśnie nie widzi, jednak Malwina mocno chorować może, że dużą bardzo ma gorączkę, że ustawnie bez przytomności gada, że słabość ta zdaje się przyczyną moralną wzbudzona i najbardziej spokojności potrzebuje. Książę Melsztyński pół życia byłby oddał, żeby mu wolno było zostać w pokoju Malwiny i pilnować każdego odetchnienia tego jestestwa, od którego życie jego naówczas zawisłe było. Ale doktor postrzegłszy, że widok Ludomira w obłąkaniu gorączki lękać najbardziej zdawał się Malwinę, nie dozwolił mu zostania przy niej i gwałtem go wyprowadził przyrzekając na tysiączne powtórzone jego prośby, że Malwiny ani na chwilę nie odstąpi i że nazajutrz (to jest za godzin kilka) książęciu będzie wolno widzieć ją jeszcze, co niestety, z rozpaczą przewidywał Ludomir, raz ostatni być miało przed jogo wyjazdem, gdyż równo ze dniem rozkaz miał wymaszerowania z Warszawy.Rozdział XXI


NIEWESOŁY.

We trzy tygodnie po tym dniu nieszczęśliwym Wanda, mocno niespokojna, nie mając przez poczt kilka żadnej od siostry wiadomości, odebrała nareszcie list od niej. Jakie wrażenie uczynić mógł na jej umyśle, czytelnik łatwo osądzi.

List Malwiny do Wandy

"30 maja 18.., z Warszawy

Nie dziw się, luba Wando, żeś tak długo żadnej ode mnie nie miała wiadomości. Długa choroba, która przez dni kilka wszelką nawet przytomność była mi odjęła i podczas której z bliskam śmierć widziała. jedyną mogła być przyczyną, że Malwina zaniechała pisywać do Wandy.

Luba Wando! przez tydzień między życiem i śmiercią zostawałam. Matczyna opieka księżnej W***, starania doktorów, młodość może, a raczej Opatrzność, na tej ziemi jeszcze mnie zatrzymały. Ale po wyjściu z niebezpieczeństwa wielkie zostało osłabienie i do tego momentu wszelkiego broniło mi zatrudnienia. Przyczynę tej choroby, nie wiem sama, jak Ci mam opisać. O moja Wando! zbolałe serce, umysł zmęczony rozróżnić same nie mogą, czy marzenie łudzące, czyli istota prawdziwa trwogi mojej była przyczyną. Ale, niestety, od tej chwili mało spokojności doznaję. Smutne przeczucia gonią mnie wszędzie. Wojna bez ustanku jest na myśli. Boję się bez ustanku o wszystko, co kocham. Ach, Wando, boję się bardziej może jeszcze o to, co bym kochać nie powinna! Wybacz, Siostro, jeśli teraz wszystkich tajemnic serca wytłumaczyć nie mogę; ale wkrótce złączona z Tobą wynurzę Ci to biedne serce zupełnie i przy Tobie może cokolwiek spokojności odzyskam. A teraz słuchaj długiej powieści mojej, którą może weźmiesz za skutek gorączki, chociaż wszystko tak jest istotne, jak przyjaźń moja dla Ciebie."

Tu Malwina opisuje, co w przeszłych dwóch rozdziałach czytelnik przeczytał, aż do miejsca, gdzie książę Melsztyński w ogrodzie wilanowskim wyjawił Malwinie miłość i rozpacz swoją i czekał na jej odpowiedź.

"O Wando! (dokłada ona potem), wyrazić ci, co się nawówczas w duszy mojej działo, jest mi niepodobna; tkliwe rozrzewnienie widząc smutek Ludomira, trwoga o życie jego, które tylekrotnie narażone w okropnej wojnie być może, miłość nadzwyczajna, którąm dla niego niegdyś czuła, miłość, niestety, którą w sercu moim nie dla niego już znajduję, obowiązki, co czuję mu być winną, i tym święciej je czuję, im trudniejsze mi się zdają do wypełnienia. Wando, oto są wszystkie uczucia, co nawałem rozdzierały serce nieszczęśliwe biednej siostry Twojej! Ale, Wando, ty, co od dzieciństwa znasz mnie najlepiej, ty, co wiesz, że cudze szczęście zawsze mi pierwej jest na myśli jak moje własne, dziwić się nie będziesz, że gdy o szczęście szło Ludomira, chętnie moje poświęcić mu chciałam dogadzając życzeniom jego, choć czułam tym dogadzaniem moją spokojność i moje nadzieje straconymi na zawsze. Niejednemu może naganne i niepojęte będzie takie poświecenie się, taki sposób myślenia i działania: ja go ni bronię, ni ganię, lecz tak myślałam, tak czułam i przed sercem przyjaznym jak przed Bogiem litościwym w całej szczerości się wynurzam. "Wróć tylko szczęśliwie, a po wojnie..." - były słowa, którem Ludomirowi odpowiedziała i do których dołożyć chciałam: "a po wojnie rękę moją otrzymasz", lecz tych słów ostatnich domówić nie mogłam. Te słowa przerwane zostały, przerwane może na zawsze krzykiem okropnym i widmem nadnaturalnym, którego zjawienie się zmysły mi naówczas odjęło, a wspomnienie którego trwogą mnie dotąd przeraża. Postać Ludomira powtórzoną raptownie ujrzałam; rozpacz i śmierć nosił na twarzy, promień księżycowy go oświecał, a z ciemnot nocy zdawał się dobywać. Ujrzałam to widmo, okropność niewymowna całe moje objęła jestestwo, zmysły utraciłam zupełnie i od tej chwili nie wiem już, co sił, ze mną działo. Zemdloną odwieźli mnie do Warszawy; przez tydzień w malignie bez przytomności leżałam i dopiero dziesiątego dnia, jak ze snu najprzykrzejszego ocucona, zaczęłam rozeznawać, co się ze mną dzieje, i powoli przypominać, co ze mną działo. Ach, Wando! widmo to okropne z pamięcią moją się wróciło i wrażenie tak głębokie na umyśle moim uczyniło, że chyba ze stratą pamięci stracić bym go mogła. Wando? wierz mi, to nie było omamienie, Wando, wróżbą to może nieszczęśliwą dla Ludomira... wróżbą może dla Malwiny i wczesną karą za to, że usta jej wymawiać chciały inaczej, jak dusza czuła, i rękę swą księciu Melsztyńskiemu oddawać, gdy serca już mu oddać nie mogła! Ale, o Boże! czyż to jest przestępstwem swoje szczęście dla cudzego poświęcać? czyż to jest przestępstwem ofiarę z siebie czynić dla wdzięczności, dać się najtkliwszą litością i głosem obowiązku zwyciężyć? Jeśli to jest przestępstwem, o Boże litościwy, karz mnie... niechaj na mnie gniew się Twój kończy, ale chroń wszystko, co kocham, chroń wszystko, com kiedy kochała?

Nazajutrz po tym dniu, w którym zachorowałam, książę Melsztyński z pułkiem swoim, tak Jak wszyscy wojskowi, stąd wyruszył. Od tego czasu wiadomość od nich kilka razy już mieliśmy. Niedaleko są od granicy, w małych utarczkach przednia straż już się kilka razy z nieprzyjacielem potykała i niedługo bitwy generalnej się spodziewają. Ta bitwa los kraju, sławę naszych współziomków, ale, niestety, i życie wszystkiego, co kochamy, rozstrzygnąć może?

Wando, i Ty Polka! i Ty masz serce, co sławę umie cenić, ale to serce pewnie, jak i moje, zadrży na wspomnienie, co ta sława czasem kosztuje...

Wszyscy już niemal Warszawę opuścili; pusto i smutno wszędzie i w moim sercu smutno, o! smutno nad wszelkie wyrazy! Osłabioną jeszcze jestem bardzo, lękam się najmniejszego hałasu, trwożę się każdą wiadomością. Doktorzy rozumieją, że zmiana powietrza pomocną mi być może, i w tym z życzeniem mego serca się zgadzają, bo jedynie teraz pragnę dość mocy odzyskać, bym mogła do Ciebie, luba Siostro, i do lubego wrócić Krzewina. Może z wami, może przy was odzyskam tę spokojność, co od dawna opuściła serce Malwiny.

P.S. Tobie jednej wyjawiłam przyczynę mojego przestrachu w Wilanowie i skutki tej trwogi na moim umyśle; wszyscy rozumieją, że krzyk ów okropny jedynie mnie przeraził; więc proszę Cię i zaklinam, nigdy o tym nie wspominaj, bo może by mi przyszło z boleścią widzieć, że wzięło za omamienie nadto żywej imaginacji albo za udanie jakie to, co, niestety, aż nadto było prawdziwą istotą.Rozdział XXII


WYJAZD Z WARSZAWY.

Niedługo po napisaniu tego listu Malwina odzyskawszy dość sił, aby niewygody podróży wytrzymać mogła, umyśliła opuścić Warszawę. Nic ją naówczas w mieście zatrzymywać nie mogło: pustość, gdzie tylko kroki swe obracała, a w sercu własnym samę znajdowała tęsknotę. Nikt ją pocieszać nie był w stanie, bo każdy niemal, bojąc się o syna, o brata, o przyjaciela, jednym słowem, o przedmiot jakikolwiek kochania, trwogą i niespokojnością równie jak ona był zajętym.

Ach! ja łatwo mogę opisać stan ten nieszczęśliwy, w którym biedni Polacy, biedniejsze jeszcze Polki tyle razy już się znajdowały, bom i ja go doświadczała. Och, nie takie u nas wojny bywają jak po innych krajach, gdzie wola jednego mocarza wysyła w dalekie okolice płatne roty swoje, ażeby małą, a najczęściej niepotrzebną cząstkę kraju jakiego nabyły. Wojna ta w odległych krajach się odbywa, a tymczasem w środku prowincji, po wsiach, w zamkach, w miastach, w stolicy ledwo i wiedzą, że gdzieś tam część jaka wojska, co mało kogo i obchodzi, bije się przez czas niedługi. U nas wojsko z ojców, braci, synów, kochanków, przyjaciół złożone, bije się blisko nas, pod naszymi oczyma, bije się o swoją własność, o swoje schronienie, za żony, dzieci, prawa, język i byt swój! Jedna bitwa przegrana może znowu wydrzeć, co tylko w świecie człowiek ma najmilszego, wygasić nawet tak niezmęczone nadzieje! My wojen nigdy nie prowadzim, aby złupić sąsiadów; zaburzenia i okropności nie wnaszamy w kraje cudze dlatego, że odmiany rozumne lub porządek u siebie chcieli wprowadzać! Nasze wojny mają słuszność i prawo własności za pierwsze zasady, miłość ojczyzny i sławę za godło, ale, niestety, głód, niedostatek, obnażenie z wszelkich pomocy i wróżbę wszelkich plag za zwyczajne towarzystwo. Każdego taka wojna dotyka, każdego zajmuje. Wie-leż to ja ich sama przeżyła? Wieleż razy widziałam siedliska panów i możnych obywateli wściekłością hord nieprzyjacielskich do szczętu zburzone, drzewa ręką ich naddziadów sadzone do pnia wycięte, okolice, co koło siebie starali się uszczęśliwiać i zaczynali upiękniać, spustoszone i zniszczone, a ustanowienia założone w jakimkolwiek bądź zamyśle, czy dla potrzeby ludzkości, czy dla ozdoby kraju, nie lepiej szanowane. Gdy możnym i bogatym tak się działo, cóż bym o biednych powiedzieć mogła? Ale nie chcę przydłużać i tak już może nadto długiego zboczenia, które się z obfitości serca mego wylało i za które czytelnika przepraszam, ale do którego jednak dołożyć jeszcze muszę, że choć w tych zaburzeniach, w tych wojnach nieszczęśliwych każdy stan, każda płeć, każdy wiek cierpi, co może być najboleśniejszego, bo cierpi i boi się o wszystko, co kocha, oddaje niemal wszystko, co posiada, i waży nieraz jeszcze wszelkie sposoby ratowania się w przyszłości, gdyż zawziętość nieprzyjaciół i sąsiadów i to nam nieraz odejmowała, mimo tego jednak za każdym promykiem nadziei polepszenia losu tej ojczyzny każdy stan, każda płeć, każdy wiek znowu siebie, dzieci, zdrowie, majątek i co tylko w świecie posiada, z tą samą gorliwością oddaje i poświęca.

Po kilkodniowej podróży, w której żadne znaczące nie spotkało ją zdarzenie, Malwina znowu się w Krzewinie znalazła. Czuła i szczera radość, którą przybycie jej sprawiło w sercach mieszkańców tego miejsca, miłym nader były dla niej uczuciem: rozmowy z siostrą tysiącznie powtarzane i wynurzania, w których z ufnością zupełną troski, bojaźń, marzenia, błędy nawet bezpiecznie wyjawiać mogła, ulga najsłodszą stały się dla serca. Czuła, że te wynurzenia powierzała dbałej, tkliwej, pobłażającej przyjaźni. Nigdy wymówka ostra, postać znudzona lub roztargnione odpowiedzi nie ziębiły uczuć w jej sercu, nie morzyły słów na jej ustach.

Posiadać ufność tych, co się kocha, otrzymać od nich powierzanie się zupełne jest bez wątpienia największym dowodem, najdroższym darem przyjaźni. Ale nie każdy ufność wzbudzać umie. Można być dyskretnym, czułym nawet, a nie posiadać tego czegoś, co ufność tworzy. Ciężko by nawet wytłumaczyć, z czego się ten dar tworzy; są to tysiączne drobne odcienia, które serca mimowolnie czują, ale których rozwaga wytłumaczyć nie jest w stanie. Lecz jakimkolwiek bądź jest i z czegokolwiek składa się ten dar ujmujący, to pewna, że go Wanda najzupełniej posiadała. Sprzeczne uczucia Malwiny pojmowała. a przynajmniej dzieliła, łagodziła jej troski przychylnością, staraniem, litowaniem się, jednym słowem, tymi tysiącznymi sposobami, których źródła nigdy nie wyczerpane prawdziwa przyjaźń zawsze w sercu swoim odkrywa. Młodość Wandy temu nie przeszkadzała; wszakże dobroć może być udziałem każdego wieku, a wesołość jej niewinna potrafiła czasem rozerwać Malwinę.

Lecz ze wszystkiego, co jej siostra powierzała, jednego tylko zdarzenia lękliwa Wanda nie bardzo chętnie słuchała, a tym zdarzeniem było zjawienie się widma nocnego w ogrodach wilanowskich. Malwina widząc, ile to opisanie wrażenia sprawiało na młodym umyśle Wandy, już o nim nie wspominała; ale tym samym milczeniem traf ten nadnaturalny głębiej jeszcze w jej pamięci się wpajał i smutne utrzymywał przeczucia. Żeby nie to, pewnie w Krzewinie odzyskałaby wiele spokojności. bo dobra Malwina nie mogła nie być czułą i odżywioną przywiązaniem tak szczerym i codziennymi a z serca pochodzącymi staraniami ciotki i siostry, które obie jedynie tym tylko były zajęte, jak by ją do zupełnego zdrowia i do dawnej swobodnej wesołości przywrócić. Często wszystkie trzy razem objeżdżały wsie do Krzewina należące, wchodziły do chat, w których Malwina wypytywała się o powodzenie każdego jestestwa przez czas jej niebytności, pomagała biednym, słuchała cierpliwie skarg cierpiących w jakimkolwiek bądź gatunku, ale najtkliwiej się użalała nad biednymi matkami, siostrami, kochankami, którym do pułków na wojnę synów, braci, kochanków zabrano. Nie mogąc ich boleści pieniędzmi umniejszać cieszyła je przynajmniej nadzieją i niejedno zbolałe serce ułagodziła tym jedynie, że słuchała z zajęciem opisania przymiotów i zasług tego, którego żałowano. Nie zawsze pieniądze boleściom i cierpieniom pomagać mogą; nieraz tkliwość dobroczyńcy milszą ulgę sprawiła niżeli wszystkie jego dary.

Te dobroczynne zatrudnienia wiele godzin w dniu zajmowały Malwinie i wielką pomocą stały się jej troskom. Rano zaś, gdy wszyscy jeszcze spali, lub wieczorem przy zachodzie słońca lubiła błądzić nawiasem w spokojnych dolinach Krzewina. Kroki jej mimowolnie ją wiodły między pagórki cieniste, ponad brzegiem strumyków, którędy z Ludomirem tak często się przechadzała. Nie było ścieżki w tej krainie, kładki na tych strumykach, którędy z sobą nie byli przeszli: każde drzewo, każdy krzak go przypominał. Na tej giętkiej brzozie w pierwszych dniach, gdy przyjechał, zawiesił był wieniec z barwinku, którego Malwinie samej nie śmiał był oddać; gdzie ten głaz nad strumykiem schylony, jak często z sobą siadywali! Ławka, którą on z kamieni ułożył, stała jeszcze, słowa, które naówczas wyrył na skale, nie wymazane dotąd! Wieleż te wszystkie widoki miłych, lecz smutnych uczuć wlewały w serce Malwiny! Żałowała tych chwil upłynionych, żałowała ich tym bardziej, iż podług stanu, w którym serce swoje czuła, nic miała nadziei, by kiedykolwiek wrócić jeszcze mogły. Rozrzewniła się nad wspomnieniem Ludomira jak nad wspomnieniem kochanka. którego by była losem jakim niespodzianym utraciła na zawsze; w istocie nie byłaż go utraciła straciwszy miłość, którą serce jej dawniej jemu jedynie poświęcało? Ach! tego uczucia żałowała Malwina, tego uczucia najbardziej żałowała w Krzewinie, gdzie każda rzecz, każdy przedmiot przypominał jej zeszłe szczęście i zwrot smutny teraźniejszego jej losu. Jednak ten. smutek, te rozrzewniające wspomnienia nie były jej przykrymi, i owszem, lubiła zapominać się w przeszłości i otaczać się tym wszystkim, co było przytomne Ludomirowi wtedy, gdy go Malwina najtkliwszą miłością kochała. Wspomnienia zaś teraźniejsze odsuwała, ile tylko było w jej mocy, gdyż troski jej natychmiast się pomnażały. Skoro o księciu Melsztyńskim myślała, zaraz obraz wojny, smutne przeczucia, widma okropne i przy tym mimowolny i niewyraźny, ale przykry jakiś wstręt przymusu w oczach stawały i umysł pod nimi upadał.

Tymczasem dzień po dniu mijał i czas, którego ni chwile szczęśliwe, ni godziny goryczą napełnione wstrzymać nigdy nie mogą, przechodził nieznacznie. Nic nie przerywało spokojnej jednostajności życia mieszkańców Krzewina, gdy dnia jednego Malwina odebrała list od Zdzisława z Warszawy, który ustaw-nie o wnuka będąc niespokojnym życzył jak najczęściej od niego odbierać wiadomości. A że Krzewin bliżej był granicy niż Warszawa, Zdzisław prosił w tymże liście Malwiny, aby raczyła mu pozwolić bawić w swym domu póty, póki wojna się nie skończy, dokładając bardzo grzecznie, że szczęście bawienia przy niej jedynie oddalenie wnuka osłodzić mu może. Malwina odpisała, że ukontentowaniem będzie dla niej widzieć go w domu swoim, i wkrótce potem Zdzisław pomnożył liczbę mieszkańców Krzewina, którzy wszyscy starali się to siedlisko jak najprzyjemniejszym uczynić temu nowemu towarzyszowi. Z ciotką Malwiny Zdzisław odnowił tylko znajomość, gdyż dawniej często ją w Warszawie widywał, ale młodą Wandę pierwszy raz poznał wtedy. Wesołość przyjemna i niewinność jej wkrótce go ujęły i mimo uprzedzenia swego dla "anielskiej", jak ją zwal, Malwiny, ładna Wanda niemało mu się podobała i znalazł ją godną być siostrą tego anioła".

Dnie poczt były dnie najważniejsze w Krzewinie; wtedy nadzieje lub trwogi pomnażanymi zostawały podług wiadomości pomyślnych czy smutnych, które w listach prywatnych i w gazetach wyczytywano. Gościniec przez wieś przechodzący i dom pocztowy w samym Krzewinie ułatwiał najregularniejsze listów odbieranie. Trąbkę pocztową z okien pokojów Malwiny słyszeć można było i nieraz trwożliwa jej ciekawość pędziła ją ku poczcie, by pakiet listów prędzej odebrać lub dowiedzieć się, czy goniec z obozu lub przejeżdżający jaki z tamtych stron na poczcie się nie znajdował. Kiedy czasem tak się trafiło, o Boże! wieleż wtedy zapytań, wieleż słów raptownie wymówionych! "Gdzież już są nasi, jak daleko zaszli, czy wszyscy żyją, wszyscy zdrowi, wszak nieprzyjaciel odparty, wszak od ostatniej potyczki nie bili się jeszcze, wszak..." Ale na cóż mam tu powtarzać rozmowę, którą czytelnik łatwo sobie wystawi będąc Polakiem; łatwo pojmie, jak gorliwe i czułe Polki wypytywać się musiały o powodzenie ojczystego wojska, tego wojska, na którym wszystkie nadziejo spoczywały, o którego wszystkie obijały się troski!

Jednego wieczora społeczność Krzewina zebrana była w bawialnym pokoju. Malwina, jak przed rokiem na początku tej historii, szyła w krosnach przy oknie, Zdzisław w drugim kącie z ciotką grał w szachy, a Wanda przed dużym stojąc zwierciadłem przymierzała to sobie, to Alisi, które kwiaty najlepiej przypadły do cieniu ich włosów, biorąc je nawiasem z dużego kosza, któren ogrodnik świeżo był przyniósł.

Malwina zamyślona szyć była zaprzestała, jedwabie koło niej spoczywały, i oparłszy się o krosna głowę na ręku spuściła i czarne oczy w otwarte wlepiwszy okno patrzała (nie widząc może nawet) na rozległą krainę, która u nóg jej jakby umyślnie rozwiniętą była. Wtem trąbka pocztowa dała się słyszeć i odgłos ten, który się dobrze rozlegał wpośród ciszy wieczornej, wszystkie osoby, co były w pokoju, ocknął raptem. Ciotka, Wanda. Zdzisław, Alisia - wszyscy do okna Malwiny przylecieli i widząc kurz i pojazd jakiś na gościńcu jednomyślnie ułożyli, że iść trzeba na pocztę, aby się dowiedzieć, czy to nie ciekawy jaki gość tam zajechał, od którego wiadomość i z obozu otrzymać by można. Szale i kapelusze wziąwszy ku poczcie całe się społeczeństwo udało. Dochodząc postrzegli ten sam pojazd, któren wprzódy pomiędzy tumanami kurzu tylko widzieli, wyprzężony przed pocztą. Była to kolaska nie bardzo poczesna z niedużym tłomokiem i natychmiast gorliwa ciekawość Wandy nieco ochłodła widząc ten niewytworny pojazd. Jednak weszli do domu. W izbie poczmistrza siedziała jakaś białogłowa, niemłoda już i którą z ubioru brać można było za bogatą mieszczankę, a co w niej zastanawiało, to, że w grubej była żałobie.

Na zapytanie Zdzisława, kto ona jest, poczmistrz odpowiedział, że nie wie. Lecz gdy w rozmowie trafem nazwał księcia Melsztyńskiego, ta białogłowa z radością wstała i do Zdzisława się udając:

- Ach! mości książę - rzekła - książę pan pewnie mnie nie poznaje i ja też nie spodziewałam się księcia pana tu znaleźć! Wszakże to ja przecie owa młynarka z Zieńkowa, od granicy tureckiej. Książę pan łaskami swymi był obdarzył nieboszczyka mego męża i póki on żył, pensja regularnie nas dochodziła. Ale że teraz Bóg zechciał wziąść nieboszczyka do swojej chwały, ja wdową, sierotą zostawszy, wybrałam się do Warszawy, by upaść do nóg waszej książęcej mości i udać się w łaskawą jego protekcją.

Zdzisław to usłyszawszy poznał natychmiast ową młynarkę, u której nieszczęśliwa Taida ostatnie dni życia swego przebyła, a którą nieraz sobie przypomniał; nie widział jej bowiem od lat 18-tu, to jest od czasu, jak jeździł do Zieńkowa odbierając z rąk jej i jej męża wnuka swego Ludomira mającego wtedy rok trzeci dopiero, którego - jakeśmy wyżej czytali - matka umierająca tym poczciwym ludziom w opiekę była zostawiła.

Zdzisław smutnymi wspomnieniami rozczulony najłaskawiej przywitał młynarkę i oświadczył, że pensją, którą mężowi dawał, do śmierci jej dawać będzie. Malwina takoż jej była rada i ponieważ księcia Melsztyńskiego w Krzewinie znalazłszy nie miała przyczyny przedłużać podróży swojej, Malwina ofiarowała jej przytulenie w domu swoim przez czas zaburzeń wojny, przytulenie, które młynarka z największą wdzięcznością przyjęła i zabrawszy wszystkie swoje graciki z całym społeczeństwem do zamku wróciła, gdzie przy pomocy Frankowskiej tegoż samego wieczora pomieszczoną została.

U młodej Malwiny staropolska gościnność była cnotą wrodzoną, ale w przyjęciu młynarki, przyznać muszę, że cokolwiek własnego mieszało się interesu. Rozumiała, że w domysłach swoich względem niepewności śmierci Taidy młynarka oświecić ją będzie mogła i że przy tej pomocy potrafi rozwikłać tę całą tajemnicę, nie przyznając sobie samej, że w tym dochodzeniu przełamywała znowu obietnicę uczynioną Ludomirowi w Krzewinie, że nigdy nie będzie szukała przedrzeć zasłony, którą w widu postępkach swoich okrywał się. Niezupełnie dobrze działała w tej okoliczności moja Malwina, ale naprzód ciekawość swoje szczerym poniekąd rozumiała tylko zajęciem się o los Taidy i dlatego ją sobie przebaczała, a po wtóre, komuż się nie trafiło choć raz w życiu nie być szczerym nawet z samym sobą? Darujmy więc na ten raz i Malwinie i darujmy jej tym bardziej, że nic nie wskórała, ponieważ mimo wszystkich swoich starań nic innego nie dowiedziała się od młynarki, jak to, co od księżnej W*** już wiedziała, a to było stwierdzenie śmierci Taidy i opisanie we wszystkich szczegółach dziecinności Ludomira aż do momentu, gdy go Zdzisław do siebie odebrał.Rozdział XXIII


BITWA POD MOHILEWEM.

Najczęściej przed wszelkimi burzami czas cichy i ociężały bywa; czasem tam, gdzie piorun w godzinę ma uderzyć, niebo jest pogodne, drzewa żadnym nie wzruszone wiatrem i ptaszki, tą zdradną zwiedzione ciszą, najswobodniej pod ich cieniem spoczywają. Równie i u ludzi nieraz się trafia; niejeden wesoło śpiewa nie wiedząc, że za godzinę płakać mu przyjdzie; nieraz jedna godzina dzieli spokojność od niedoli i między dobrodziejstwami Opatrzności za jedno z najpierwszych liczyć trzeba tę niewiadomość przyszłości, bo inaczej któż by kiedy momentu szczęścia mógł użyć na tym świecie? Mieszkańcy Krzewina, jeśli nie zupełnego szczęścia, to przynajmniej swobodnej używali spokojności, częste i uspokajające z wojska odbierając nowiny. Już nieprzyjaciel dość daleko od granicy był odparty, wojsko nasze cudów dokazywało. Ludomir z pułkiem swoim w kilku już utarczkach chwałą się okrył i ranionym dotąd nie był jeszcze. Zdzisław, sławą i szczęściem wnuka chełpiąc się, sędziwe tym lata odmładzał. Malwina, jeśli już nie miłością, to jednak uczuciem najtkliwszej przyjaźni (co "kochaniem" zwać by trzeba) napełnione mając serce dla niego, za jego życie, za jego szczęście szczerze niebu dziękowała. Reszta zaś mieszkańców Krzewina, przejmując niemal zawsze wszystkie jej uczucia, takoż swobodnej doznawała spokojności. Aż w pośrodku tej ciszy, gdy niczego złego się nie spodziewając zebrani razem rozmawiali o nadziejach, które każdy miał, prędkiego pokoju i o powrocie tych. co ich zajmowali, turkot bryczki przerwał rozmowę i wojskowy jakiś wszedł do pokoju tak opalony i okurzony, że nie poznali w nim oficera z pułku księcia Melsztyńskiego, aż dopiero jak list oddał Zdzisławowi. Przerażeni tym raptownym zjawieniem, nikt z przytomnych nie śmiał żadnego uczynić zapytania.

Zdzisław drżącą ręką oddarł kopertę, przeczuwając jakieś niepomyślne wiadomości; Malwina, która z oczu go nie spuszczała, gdy czytać zaczął, postrze-gła trwogę i boleść na jego twarzy. Zbladł i gdy

Malwina do niego przysunęła się:

- Daruj - rzekł - dobra Malwino, że czułe twoje serce trwożę, ale nie było w mocy mojej ukryć przerażenia, co mnie wskroś przejęło, wyczytując niebezpieczeństwa, w których wnuk się mój znajdował, i stan, w którym dotąd zostaje.

Na te słowa Malwina list uchwyciła. Był on ręką majora B***, najpoczciwszego człowieka i z dawna do całej familii Melsztynów przywiązanego, pisany i znać, że z wielkim pośpiechem, bo Malwina ledwo tę pomieszaną relacją zrozumieć i co następnie wyczytać mogła.

List majora B*** do księcia Zdzisława z Melsztyna z obozu pisany

"Z rozkazu księcia Imci pułkownika piszę do W. Książęcej Mości, aby mu donieść, że książę żyje, gdyż inne może niedokładne wiadomości mogły uprzedzić i zmartwić czułe serce jego fałszywą jaką relacją.

Ale w moment ten, gdy los, chwiejący się w ostatniej potyczce nie był dał jeszcze naszym wygranej. książę pułkownik uniesiony zbyteczną odwagą zapędził się w kilka tylko koni za nieprzyjacielem, który z oddziałem jednym ucieczkę udawał i który wyprowadziwszy już księcia dość opodal od reszty wojska, by pomocy mieć nic mógł, obrócił się raptownie i otoczył księcia. Książę mimo odwagi nadnaturalnej byłby tam zginął bez wątpienia, gdyby, szczęściem, jeden z kilku ułanów, co z nim się byli zapędzili, widząc, w jakim zostaje niebezpieczeństwie, nie był wrócił w największym pędzie szukać posiłku jakiego. Jak krzyknął, że książę otoczony Kozakami, natychmiast dziesięciu naszych ułanów nie czekając nawet rozkazów (bo pułk cały w innej bijąc się stronie, myśmy się nawet nie domyślali o niebezpieczeństwie, w którym książę zostawał), ułani ci, mówię, zebrawszy się pobiegli jemu na ratunek. Cudzy zaś żołnierz z innego pułku, który trafem był tam w bliskości, słysząc takoż o niebezpieczeństwie księcia, przyłączył się do nich i ten traf największą zwać można Opatrznością, gdyż temu najwaleczniejszemu rycerzowi książę jedynie życie winien. On mimo zmroku, który nie dozwalał drogi rozeznawać, i mimo tego, że sam już był w głowę ranny (co obwinięcie twarzy poznać dało), doprowadził aż na miejsce naszych ułanów, gorliwością swoją dodał im odwagi i wpadłszy z nimi wpośród Kozaków pałaszem drogę sobie otworzył, piersiami swymi zasłonił księcia (którego po błyszczącym krzyżu poznał, bo twarzy krwią zalanej rozeznać było niepodobna) i tym heroicznym poświęceniem się dał czas rannemu księciu uchylenia się i wyjścia z tej utarczki. Noc takoż była nam pomocą i, szczęściem, księcia przed Kozakami ukryła. Tracąc niezmiernie wiele krwi nie miał już siły bronienia im się dłużej i odszedłszy o kilka kroków padł pod drzewem i zemdlał zupełnie, ów zaś żołnierz nieznajomy cuda tymczasem waleczności dokazując, wspomagany od naszych ułanów, po długiej i krwawej potyczce potrafił Kozaków rozpędzić; ale, niestety, pokłuty i raniony okropnie, padł ofiarą gorliwego swego poświęcenia się. Naszych ułanów kilku zginęło, a ci, co zostali, nic widząc już nieprzyjaciela i bojąc się, aby w większej sile nie wrócił jeszcze, cofać się umyślili nie wątpiąc, że księcia pułkownika już przy naszym wojsku znajdą. Niemało się zasmucili, gdy zamiast tego, opodal od miejsca, gdzie bitwa ich była zapędziła, księżyc z obłoków się dobywszy dał im poznać pod drzewem zemdlonego tegoż księcia, którego w pierwszym momencie już bez życia rozumieli. Lecz poznawszy, że w mdłościach tylko zostaje, chustką naprędce największą ranę obwiązali i wziąwszy go na ręce nieśli aż do wioski, która, szczęściem, niezbyt daleko jest placu bitwy. Do pierwszej chałupy zastukawszy, staraniom gospodyni oddali zemdlonego księcia, a sami pobiegli po felczera. Tymczasem, gdy to wszystko się działo, w innej stronic Bóg pomógł usiłowaniom naszym i nieprzyjaciel porażonym zupełnie został. Po skończonej potyczce nie widząc księcia leciałem właśnie szukać go, gdym spotkał ułanów naszych biegących po felczera. Natychmiast udałem się do księcia i byłem przytomnym, gdy felczer rany obejrzawszy osądził, iż żadnej śmiertelnej nie ma i że strata tylko krwi w obfitości była przyczyną nieustannego mdlenia. Duży już był dzień, gdy książę do zupełnej wrócił spokojności. Pierwsza myśl jego była o walecznego swego dopytywać się wybawiciela: ani słuchać chciał, co o śmierci jego upewniali ułani, i rozesłał ludzi na wszystkie strony, żeby go szukali wszędzie i starali się koniecznie przywieźć. Dotąd jeszcze żaden z rozesłanych nie wrócił i książę pułkownik nie będąc sam w stanic pisać kazał mi tymczasem donieść o tym wszystkim Waszej Książęcej Mości, co wypełniwszy mam honor zostawać z najgłębszym uszanowaniem

W. Ks. Mości najniższym sługą.

B***, major pułku 16-go. 16 lipca 18.., w obozie pod Mohilewem.

Czytelnik, znając już trochę sposób myślenia i czucia przytomnych naówczas osób, łatwo pojmie, jakowe na każdym wrażenie uczynił list majora B***, a ja więc tylko dołożę, że Zdzisław, gdy miał odpisywać na ten list, udał się do Ma! winy oświadczając jej z nieśmiałością, że przychodzi o wielką prosić ją łaskę. Malwina przeczuciem trwożliwym zgadła natychmiast, że Zdzisław życzył zapewne widzieć wnuka przywiezionego do Krzewina, aby przy lepszych doktorach i staraniach prędzej do zupełnego przyjść mógł zdrowia. W istocie samej ta była myśl Zdzisława, który przy tym może przewidywał w tej bytności wnuka większą dla niego łatwość zbliżenia się do Malwiny i nakłonienia jej do ulubionego Zdzisława projektu. Czy Zdzisław zupełnie dobrze czynił wymagając rzeczy takiej, która mogła narazić Malwinę na opaczne ludzi sądzenie, tego nie wiem... Czy zupełnie rozważnie czyniła Malwina zgadzając się na prośby Zdzisława i przyjmując do domu swego tego, o którym cała społeczność wiedziała, że się w niej kocha, tego także nie wiem... Lecz przez dobroć serca do tego kroku była przywiedzioną i że gdyby w skrytości serca swego była pragnęła przyjazdu księcia Melsztyńskiego, to wtedy pewnie tysiąc przeszkód do tego przyjazdu byłaby znalazła, ale że właśnie w zakątkach tego serca zupełnie przeciwne znajdowała życzenie, śpiesznie na prośby Zdzisława zezwoliła nie tłumacząc sobie jasno, dlaczego to czyni, ale szczerze rozumiejąc, że w tym zezwoleniu wypełnia jakowyś obowiązek.

Żeby czytelnik tak dobrze znał Malwinę, jak ja, to może te dziwaczne uczucia pojąłby i wytłumaczył.Rozdział XXIV


W KTÓRYM NIESPODZIANIE NIEKTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ ODMIANY.

Odebrawszy tedy list od dziada zachęcający go do prędkiego przyjazdu do Krzewina, książę Melsztyński, który nad wszystko tego pragnął, natychmiast drogę przedsięwziął. Ale nie mogąc dla słabości tak śpieszno jechać, jak by żądał, raz jeszcze z drogi napisał. W liście swoim do Zdzisława powtórzył niemal to wszystko, cośmy już w piśmie majora B*** czytali i czego ja drugi raz nie będę powtarzać, ale wypiszę tylko szczegóły niektóre, co o walecznym swoim dodawał wybawicielu, ponieważ o tych nic nie było w liście majora.

Wypis części listu księcia Ludomira Melsztyńskiego do dziada swego

"Batalia wygrana, utrzymanie się przy życiu, nadzieja nawet oglądania wkrótce tych, co kocham, wszystko to nie może jednak przytłumić trosków, które czuję, w niepewności zostając o losie tego, któremum życie winien. Wszystkie usiłowania czynione, by śladu jakiego dojść o nim, były nadaremne; ciała jego nawet nie znaleziono tam, gdzie ułani upewniają, że śmiertelne odniósł rany. Z opisania ich, choć niejasno, bo przy zmroku i w tym zamięszaniu ciężko było dokładnie uważać, domyśliłem się, że z piątego mógł być pułku, i lubo pułkownika tego pułku wcale nie znam, napisałem natychmiast do niego o całej tej okoliczności zaklinając, aby chciał mi donieść, co tylko o tym wiedzieć może. Pułkownik, który już o kilka mil był wymaszerował, odpisał mi najgrzeczniej, we wszystkie szczegóły wchodząc, ale, niestety, żadnej pocieszającej wiadomości mi nie dał. W samej istocie, w drugim jego szwadronie od dnia potyczki pod Mohilewem brakował żołnierz jeden, o którym szef nie wie, czy zabitym został, czy się dostał w niewolę. Ten żołnierz przystał był do piątego pułku - dokładał pułkownik - tego dnia, co spod Warszawy wraz z całą dywizją dostali rozkazy wychodzenia na wojnę. Od tego momentu powinności swoje najdokładniej odbywał, we wszystkich okolicznościach zadziwiał nadzwyczajną odwagą, bo nie tylko że śmierci się nie bał, ale zdawał się życiem gardzić szukając niebezpieczeństwa, jak inni szukają spokojności. Przy tym był ludzki i miłosierny, ale z nikim się nie wdawał i jak tylko służba go nie zatrzymywała, zaraz szukał samotności i oddawał się całkiem smutkowi, którego wyraz ustaw-nie nosił na twarzy. Tyle tylko mogę o nim donieść - kończąc dokładał pułkownik - nie wiem, czy to jest ten sam, którego książę tak usilnie szuka, ale rad bym, żeby tak było i żebyśmy obydwa odzyskać go mogli, bo to waleczny jest i niepospolity człowiek."

Reszta listu księcia Melsztyńskiego, do dziada jedynie, napełniona była radością, w której serce jego opływało myśląc, że wkrótce znajdować się będzie w Krzewinie.

W istocie samej tak był tym przyjazdem zajęty i tak tego momentu niecierpliwie żądał, że tym samym odsuwał go, bo chwili nie mając spokojnej, do zdrowia i do sił przyjść nie mógł. Nieraz w życiu te tak gwałtowne namiętności księcia Melsztyńskiego były źródłem zmartwień dla niego. Ale co przynajmniej w tym go ratowało, to - że częste te namiętności równie bywały nietrwałe jak gwałtowne.

Zdzisław dzielił szczerze i radość, i niecierpliwość wnuka swego, ale Malwina spokojną będąc względem życia księcia Melsztyńskiego i wiedząc, że tylko czasu trzeba mu było, żeby do zupełnego przyszedł zdrowia, w skrytości serca swego żałowała pośpiechu, z którym dała była swoje zezwolenie na jego przyjazd do Krzewina: przewidywała znowu niejedno przykre uczucie, a osobliwie stratę tej swobodnej spokojności, którą ledwo zaczęła była odzyskiwać, a która przyjazdem księcia Melsztyńskiego dla wielu przyczyn (bała się) znowu przerwaną zostanie. Przy tym jednak dobre serce Malwiny napełnione było wdzięcznością dla tego walecznego rycerza, któremu książę Melsztyński życie był winien, i los nieszczęśliwy tego nieznajomego i niepospolitego jestestwa czule zajmował ją często.

Mimo tej rozmaitości w sposobie myślenia i czucia mieszkańców Krzewina chwila nadeszła jednak, która na koniec księcia Melsztyńskiego do niego sprowadziła, i Zdzisław po długich dniach trosków i tęsknoty otrzymał pociechę uściskania ukochanego wnuka. Trzeba być oddalonym przez czas jaki od tego, co się kocha, trzeba drżeć o życie jego w oddaleniu i niepewności, żeby pojąć szczęście widzenia go znowu. Musi być, że radość wielka i szczera ma coś zarażającego w sobie, bo tego doświadczyła Malwina, i to musiało być przyczyną, że na pierwszym wstępie powrotu Ludomira nie przykre zmieszanie (jak się tego obawiała), ale miłe rozrzewnienie, jakie by przybycie lubego brata sprawić mogło, serce jej napełniło, zastępując w tych pierwszych dniach jakiekolwiek inne uczucia. Książę Melsztyński, który bez tego długo smutnym być nie mógł, wtedy gdy tyle przyczyn miał do radości, wesołością tylko oddychał zapominając nawet trochę owej troski nad losem swego wybawiciela. Przywożąc zaś wiadomość, że pokój wkrótce miał być ogłoszonym i że rozejm już stanął, uciechą najprawdziwszą upoił wszystkie serca w Krzewinie. Zwyczajna wesołość Wandy, którą powszechne strapienia ledwo przytłumić mogły, tą wspólną radością podwoiła się jeszcze - i to podobieństwo w humorach między nią a księciem Melsztyńskim, ten stosowny sposób bycia zbliżył ich do siebie wkrótce. Wanda, szanując zalecenie Malwiny, nie wspomniała księciu o pierwszej bytności jogo w Krzewinie; ale inaczej widząc w tym jak siostra, tegorocznego wesołego, pustego Ludomira szczerze przekładała w myślach swoich nad owego, któremu w liście swoim do ciotki (przed rokiem pisanym) wymawiała, że się "nadto rzadko śmieje".

Teraz jednak nieraz śmiać się zaczął i w pierwszych dniach bytności swojej jedynie szukał Wandy (a przynajmniej rozumiał sam, że jedynie jej szukał) dlatego, żeby o Malwinie z nią mówić i wynurzać przed tą młodą zwierzycielką wszystkie troski serca swego. Ale w dość krótkiej chwili coraz mniej będąc strapionym, co dzień mniej żalami ją swymi zatrudniał, a co dzień więcej nią samą się zajmował. Wanda, tą myślą uspokojona, że w nim przyszłego widzi brata, bez żadnej obawy i doświadczenia niewinną poufałość mu okazywała nie domyślając się nawet, że pod pozorem tej dziecinnej przyjaźni miłość już jej sercem kierowała.

Malwina zaś, domyślniejszą trochę będąc i trochę więcej mając doświadczenia, lepiej - rozumiem - czytała w sercach Ludomira i Wandy jak może oni sami. Ale upewnić o tym nie mogę; tyle tylko mogę zaręczyć, że nic o tym nie wspomniała siostrze, zostawując może losowi sposobność ułożenia dla nich wszystkich przyszłości, która często szczęśliwszą wtedy bywa, niż kiedy usilnie ludzie chcą nią kierować. Gdy książę Melsztyński miłości od Malwiny nie wyciągał, każde inne tkliwe uczucie łatwo dla niego w sercu swoim znajdowała i wdzięczność, uprzejmość, przyjaźń najchętniej mu poświęcała. Te uczucia Zdzisław i ciotka brali za miłość i widząc, jaka zgoda między młodym panuje społeczeństwem, nie wątpili bynajmniej, że się wszystko podług ich życzeń ułoży.

W istocie nie podług ich życzeń zupełnie, ale nieźle i bez wielkich trudności rzeczy się układały. Lekkomyślność księcia Melsztyńskiego w tej okoliczności przysłużną się zdawała, gdyż i on, i Wanda - nie bardzo zgłębiając uczuć swoich - oboje czuli się szczęśliwymi, a Malwina, wolną czując się od wszelkiego obowiązku względem księcia Melsztyńskiego, oddychała swobodniej. Zupełnie szczęśliwą wprawdzie nie była, ale słodka melancholia, rozrzewnienie, które lada okoliczność wzbudziła, czucia te tkliwe, zastępując radość w jej duszy, stały się zwykłym sposobem jej bycia, który miłym jej był dosyć i nic nie miał dla niej przykrego, owszem, smutną jakąś w nim rozkosz znajdowała. Wspomnienia krótkich chwil szczęścia, wspomnienia niejednych dni płaczu, tkliwe niepokoje i przeczucia niewyraźne utworzyły jej jakowyś gatunek szczęścia, który do romansowej jej imaginacji przypadał i któren z zazdrością (a może i dlatego, że czuła, iż mało kto by go pojął i rozumiał) głęboko przed drugimi w sercu swoim dochowała.

W inszym stanie dwie osoby, które takoż w Krzewinie szczęśliwymi się mieniły, były młynarka z Zieńkowa i Dżęga, ów Cygan, który gdy się był dowiedział, że książę Melsztyński wychodzi na wojnę, prawą wdzięcznością przejęty, dom i dzieci porzuciwszy, przystał był do księcia, nie odstąpił go przez cały czas kampanii, pilnował go z największym staraniem, gdy książę rannym został, i za nim nareszcie przyjechał był do Krzewina, gdzie Malwina, której od czasu kwesty tak dobrze był znajomym, jak najlepiej go przyjęła.Rozdział XXV


ZAKONNIK.

W takim stanie były umysły mieszkańców Krzewina, gdy 12 sierpnia, blisko sześć niedziel po przyjeździe księcia Melsztyńskiego, społeczność będąc zebraną koło śniadania, uśmiech młodości i szczęścia, który zwykle umilał wesołą twarz Wandy, każdemu dnia tego zdał się być jeszcze bardziej ożywionym; i widząc, ilekroć nadskakiwała ciotce. przyrzekając nawet krople z jej apteczki zażywać na chrypkę, Malwina domyśliła się, że jakiś projekcik uwijał się siostrze po głowie. Łatwo doszła o co jej szło, i żeby wstęp jej dać do wyjawienia tego projektu:

- Wandulu - rzekła - czy nie pamiętasz, którego to dnia przypadają imieniny pani kasztelanowej, sąsiadki naszej, i bal któren z okazji tej co rok daje?

- Dziś właśnie - z najwyższą wdzięcznością za to trafne zapytanie wnet odpowiedziała Wanda i obracając się do ciotki:

- Ciocia pewnie nie zechce uczynić niegrzeczności pani kasztelanowej nie jadąc na jej bal; wszak prawda, ciociu? Ale i mnie z sobą weźmiesz, i Malwina pojedzie, książę Zdzisław i Ludomir. Są pojazdy, są konie, pójdę wszystko obstalować, tylko późno nie wyjeżdżajmy, abyśmy nic z balu nie straciły.

Wtem Wanda sto razy ściskając ciotkę nie dała jej nawet sposobności odmówienia czego i nucąc walce, które wieczorem spodziewała się tańcować, poleciała układy czynić do tej szczęśliwej wyprawy. Malwina, nie chcąc radości psuć siostrze, nie powiedziała zawczasu, że na ten bal jechać nie myśli, lecz po obiedzie, gdy już siadać mieli, z łatwą wymówką bólu głowy oświadczyła, że w domu zostanie. Natychmiast rad nierad każdy oświadczył chęć zostania takoż, ale Malwina dogodziła każdemu upewniając, że bynajmniej mocno nie czuje się być słabą i że spoczynku jedynie potrzebując zaraz się położy i prosi jak najusilniej, aby przejażdżki i projektu balu w niczym nie odmieniać. Tą odpowiedzią przekonani, wkrótce zebrali się wszyscy i pojechali.

Niejeden z czytelników z doświadczenia wie może, że bywają takie dnie, w których nie ciało spoczynku, ale dusza spokojności i ciszy gwałtem potrzebuje. W takich dniach wiele by się dało za parę godzin samotności i swobody zupełnej. Wtedy najleksze nawet obowiązki społeczeństwa trudnymi się wydają. Takim dniem właśnie dwunasty sierpnia był dla Malwiny i jak z rana projekt balu się urodził, umyśliła zaraz na ten bal nie jechać i z radością przewidywała, że cały wieczór wolny dla siebie mieć będzie. Ułożyła sobie użyć tego wieczora na długą samotną przechadzkę i miłą porę w tym przewidywała do ulubionych dumań. Jak tylko też turkot pojazdów słyszeć przestała, kapelusz słomiany pod brodę związawszy i szal wziąwszy na rękę wyszła oknem.

Od powrotu swego z Warszawy nie była jeszcze kępy odwiedziła, owej kępy, którą z okien jej widać było i gdzie przed rokiem imieniny jej obchodzono. Folwark nowy na pamiątkę dnia tego był na tej kępie wystawiony i babce Alisi w nagrodę chałupy od piorunu spalonej (jak w najpierwszym rozdzialeśmy czytali) Malwina oddać go rozkazała. Rada była tę nową osadę mamki swojej poznać i cieszyła się zawczasu ukontentowaniem, które niespodziane jej przyjście tam sprawi. Zszedłszy nad brzeg wody wsiadła w łódź i na drugą stronę przewieźć się kazała. Wieczór był najpiękniejszy; ostatnie promienie zachodzącego słońca różowatym cieniem Wisłę farbowały; wszystkie dniowe hałasy pomału ustawały i cichość wieczorna całą obejmowała krainę; fujarkę słychać było z daleka i chłopak, który Malwinę przewoził, wiosłem wodę ruszając, tym jednostajnym szmerem jedynie przerywał powszechne milczenie. Tak jak ruch dniowy wkoło siebie ku wieczorowi ustający widziała, tak też niepokoje i tęsknoty, które bardziej jak zwykle burzyły jej serce dnia tego, takoż z wieczorną ciszą powoli uciszać się zdały. Lżej i swobodniej oddychała.

Kilka gwiazd, które od wschodu dostrzec już można było, oczy Malwiny zwróciły ku temu obszernemu sklepieniu roztoczonemu nad jej głową i mimowolnie serce jej wzniosło się ku twórcy dziwów, co ją otaczały. Nic tak nie koi, nie łagodzi zranionego umartwieniem lub zburzonego namiętnościami serca, jak zastanowienie się nad cudotwórczymi dziełami Boga. Widząc się otoczonym tylu niepojętymi i powszechnymi łaskami, osobiste przykrości nader drobne zdają się i wstyd poniekąd nimi się zajmować. Czując się szczupłym tylko ogniwem tego odwiecznego łańcucha wszechrzeczy, człowiek zaczyna mało ważyć mijające zdarzenia i nadzieja innego życia wszystkie teraźniejszego życia troski zapominać uczy.

Malwina doznała w tej chwili tego uspokajającego uczucia i rozmyślając, ile - w porównaniu zmartwień i przykrości - łaskami, szczęściem i w tym nawet już życiu Bóg ją był obdarzył, przedsięwzięła mniej się poddawać troskom i nawykłemu rozrzewnieniu, a bardziej jeszcze jak wprzódy być wdzięczną Stwórcy za najmniejsze dobro. Ostatnie to przedsięwzięcie lepiej niż pierwsze wykonała, o czym wkrótce się przekonamy.

Malwina czyli domyślność serca 6

... i z rozczuleniem odczytała te wiersze...

Dopłynąwszy do brzegu, Malwina kazała chłopakowi z łodzią czekać, a sama na ląd gdy wysiadła, ubita ścieżka wprowadziła ją pomiędzy gaiki z leszczyny; dalej, w gęściejszym cieniu drzew wyższych, zbyt byłoby już ciemno, gdyby księżyc łagodnym swym blaskiem nie był oświecił krainy. Pomiędzy gałęźmi olszyn i grabów promienie jego srebrne igrać się zdawały i drżącym tym światłem dość długo kierowana Malwina doszła nareszcie do owej murawy zielonej otoczonej wkoło drzewami, łąką Ludomira przezwanej. Niespodziewany ten widok czułe wrażenie na jej umyśle uczynił i łatwo przełamał owe przedsięwzięcie, by się rozrzewnieniu nie poddawać. Rok cały zniknął z pamięci Malwiny i zdało jej się, że jeszcze znajduje się w dniu tym imienin swoich, które Ludomir tak starannie w tym samym miejscu obchodził, w dniu, w którym pierwszy raz poznała, jak silnie go kocha. Śpiewania, muzyki, śpiewy wesołe wtedy tam słychać było, mnóstwo ludzi całą tę przestrzeń napełniało; teraz cichość zupełna panuje i konik polny skacząc w trawie czasami się tylko odzywa. Z najpiękniejszych kwiatów uploty od drzewa do drzewa zawieszone ukazywały, że ręka przyjazna te miejsca była przystroiła: dziś ani jednego kwiatu nie widać, kamień tylko z napisem przed rokiem przez Ludomira położony niezmiennie jak wtedy leżał; blask księżyca oświecał go zupełnie, powój dziki wkoło niego się obwijał. Malwina go odsunęła i z rozczuleniem odczytała te wiersze przed rokiem na nim napisane.


    Przyjaźń i miłość łącząc wiernych serc daniny
    Wiły ten uplot w świeżość i wonie bogaty;
    Oby tak na dni wszystkie nadobnej Malwiny
    Czas, ulatając, sypał pełną dłonią kwiaty!


- Ach! - rzekła Malwina, puszczając znów na kamień mnogie gałązki powoju - nie bardzo to życzenie ziściło się i od tej chwili, gdy było wyryte, niejeden kwiat z pasma mego życia czas ulatując zabrał już z sobą! Takim bywa los powszechny, osobliwie ku zachodowi życia, że czas ulatując kwiaty zabiera, a ciernie natomiast zostawuje.

- Ale, moje dziecię, zbyt jeszcze blisko zorzy życia być się zdajesz, abym mógł wierzyć, żeś już cierni jego doznała.

Te słowa miłym wyrzeczone głosem (któren nawet zdawało się Malwinie, że już gdzieś słyszała), przerwały jej dumanie i obróciwszy się w stronę, skąd głos pochodził, postrzegła na obalonym drzewie siedzącego starca, którego cieniem gałęzi zakrytego nie była zrazu widziała. Teraz przy promieniu księżyca padającym na jego sędziwą twarz, siwą brodę, kaptur, habit, krzyżyk na piersiach i biały kij w ręku. dokładnie rozeznać mogła. Malwina osądziła go pustelnikiem i łagodną jego mową zachęcona ośmieliła się go zapytać, skąd jest. gdzie idzie, jakim trafem w tym odludnym miejscu się znajduje.

- Właśnie toż same zapytanie chciałem ci uczynić, moje dziecko - odpowiedział staruszek - i przy tym, jeśli to bez natrętności stać się może, dowiedzieć się, czym ten kamień z tym napisem, coś dopiero odczytała, tyle ciebie zajmować może. Drugą już jesteś osobą, którą widzę, że drogie jakieś wspomnienie do niego przyłącza. I mnie ten kamień nader drogim stać się może, gdyż, niestety, boję się, że (podług jego życzeń) wkrótce zwłoki mego biednego przyjaciela pod nim spoczywać będą...

- Głos twój, mój ojcze - rzekła - tak mi zdaje się być znajomym, że wątpić nie mogę, żem cię już gdzieś widziała. Chciej mnie w tym oświecić i ciekawość moję uspokoić względem twego przyjaciela, o losie którego kilka słów przez ciebie wyrzeczonych czułym mnie zajęciem napełniły.

- Co do mnie - odpowiedział staruszek - wątpię, bym ci kiedy mógł już być znajomym. Na wielkim, gdzie rozumiem, że żyjesz, świecie, nie miałaś okazji ubogiego spotkać mnicha i pewnieś nigdy nie słyszała o starym Ezechielu!

- Ach! i owszem - z radością krzyknęła Malwina, wdzięcznie przypominając sobie owego zakonnika, którego w czasie kwesty w klasztorze bazylianów poznała była i którego pierzaste goździki i łagodna pobożność tak w jej pamięci utkwiły. W istocie ten to sam był i gdy Malwina powiedziała mu o sobie, kto jest, staruszek mocno się ucieszył znajdując w niej też same kwestarkę, która wówczas ojcowską jakąś przychylność w sercu jego była wzbudziła. Na obalonym drzewie, gdzie mnich wprzódy samotnie dumał, oboje zasiedli i na powtórne Malwiny prośby o zdarzeniach swoich i swego przyjaciela tak mówić zaczął:

- W ciągu przeszłej zimy, krótko po tym czasie, gdyś kwestując i w naszym była klasztorze, moje dziecko, w głębokiej Rusi w zgromadzeniu takoż naszym umarł przełożony i z rozkazu oficjała na zastąpienie jego mnie wyznaczono. W naszym stanie, jak wiesz, wymówek nie przyjmują i prędkie tylko posłuszeństwo uchodzi; niedługom się więc bawił pakowaniem mego tłomoczka: habit, co noszę, książka do pacierza, nasienia goździków, mały krzyżyk i kij biały cały mój majątek składały, co wziąwszy z sobą, puściłem się w drogę. Ale w sercu nosząc zupełne oddanie się woli Boga, na Rusi, jak i w Warszawie znalazłem spokojność duszy, ten skarb drogi, któren wszelkie szczęścia zastąpić może. Monaster nasz w dzikim, ale pięknym nad Dnieprem jest położeniu. Zgromadzenie z ludzi prostych i dobrych składa się. Skoro wiosna pozwoliła, goździki swojem posiał; zeszły pięknie, słońce i tam grzeje, ziemia i tam rodzi, Bóg tam dobry. Ciche i spokojne dnie pędząc sądziłem, że już do śmierci nic ich jednostajności nie zmieni, gdy odgłos wojny aż w nasze dzikie zaszedł lasy. Niedawno pierwszą wzmiankę o niejśmy słyszeli, alić wkrótce mnogie roty w te zaszły strony. Z krajem okolicznym, niestety, tak się działo, jak zwykle podczas wojny dzieje się, ale nasz klasztor przez swoje ubóstwo i odludne położenie uszedł przecie napadów i rabunków, choć blisko nas, bo o pół mili, pud Mohilewem, stoczona była potyczka między naszym a nieprzyjacielskim wojskiem.

Na to słowo "pod Mohilewem", skąd były w czasie wojny datowane listy majora B*** i księcia Melsztyńskiego. Malwina jeszcze chciwiej przysłuchiwała się zakonnikowi, który tak dalej mówił:

- Nie mogąc się bić za ojczyznę, chciałem przynajmniej w czymkolwiek stać się użytecznym moim współziomkom i sądząc, że po batalii niejeden może ranny na placu pozostał, wziąłem z sobą, com mógł zebrać lekarstw i płótna, i udałem się ku tej stronie. kędy - sądząc podług huku armat - bitwa stoczyć się miała. Alem stary i nieprędko zajść mogłem; noc już była zupełna, gdym się z boru wydobył. Księżyc jasno świecił, postrzegłem pod lasem leżących żołnierzy; byli to i Kozacy, i nasi ułani. Żadnego przy życiu nie zastawszy nie za-trzymałem się i dalej idąc o kilka kroków naszedłem leżącego młodego ułana, który, gdym bliżej się przypatrzył, tchu jeszcze cokolwiek mieć zdawał się. Wlałem mu krople tęgie w gardło i utamowawszy naprędce krew, co z mnogich ran tracił, przeniosłem go z wielką ciężkością aż do pustej chaty, com idąc w borze był ujrzał. W tej opuszczonej zagrodzie wózek zaprzężony mizernym koniem stał, znać tam zapomniany, i prawdziwym darem Opatrzności stał mi się. Usłałem go trawą i gałęźmi i po wielu trudach i pracach dowiozłem przecie na nim rannego aż do naszego klasztoru.

Malwina zaczynała się domyślać, że ten, o kim mówił staruszek, mógł być ten sam, któren księcia Melsztyńskiego od Kozaków był obronił, ale chcąc jak najprędzej przeświadczyć się o tym nie przerywała zakonnikowi, który mowę swoją tak ciągnął:

- Gdym do celi przeniósł mego rannego, rozumiałem, że już martwe tylko zwłoki w ręku moich trzymam, lecz po opatrzeniu ran wszystkich nieco silniejszym oddychaniem znak dał przecie, że jeszcze żyje. Ten promyk nadziei serce moje radością napełnił, bo z pierwszego spojrzenia, jakom tylko go spostrzegł, zaraz ten waleczny młodzieniec czułe politowanie we mnie wzbudzał, politowanie, które potem w największą się przyjaźń zamieniło. Przez tydzień w niebezpieczeństwie życia zostawał i dziesiątego dnia dopiero wróciwszy do przytomności zaczął wszystko rozeznawać i dowiedział się, jakim trafem i gdzie się znajduje. W wyrazach najszlachetniejszych dziękując mi o sobie tyle mi tylko zrazu powiedział, że będąc w wojsku prostym żołnierzem zapędził się był za Kozakami, którzy widząc go niemal samego otoczyli; bronił im się długo, lecz mnogości nareście nie mogąc się oprzeć mocno raniony padł i sądzi, że za umarłego wraz z drugimi musiał być zostawionym. Rana, którą miał nad okiem, przez prawą brew będąc ciętym, najdłużej zgoić się nie chciała. Wyszedłszy z niebezpieczeństwa ze cztery niedziel chorował jeszcze i ten przeciąg czasu dość był długi, bym się na wieki do niego przywiązał. Widząc go ustawnie, rozmawiając z nim codziennie, poznałem w nim wyniosłą i szlachetną duszę, serce aż nadto może tkliwe i cnoty, które zwykle prostoty są tylko udziałem, złączone z okrasą, jaką najlepsze tylko dać może wychowanie. Póki żyć będę, póty nie zapomnę godzin z nim przepędzonych. Furta naszego ogrodu wychodzi w las bukowy, który głęboką brzozy dolinę. Tam gdzieniegdzie pomiędzy drzewami urwy skaliste przez mech się przedzierają. Jeden z tych głazów nad przepaścią nachylony ulubionym był siedliskiem mego przyjaciela i gdy słabość dozwoliła już mu wychodzić, tam go nieraz znajdowałem siedzącego w zamyśleniu i wzrokiem goniącego pęd potoku, co pod jego nogami w głębokiej leciał dolinie. Ja wtedy siadałem koło niego i godziny mijały niepostrzeżone w rozmowach swobodnych. Raz, pamiętam, rzekł do mnie:

- Lubię na ten patrzeć potok, obraz życia ludzkiego w nim widzę; patrz, jak na przemianę po miękkiej murawie i po ostrych płynie kamieniach. Równie jak i my. różne spotyka krainy, czasem kwitnące pola, częściej smutne pustynie, a jedne i drugie prowadzą go do tych wód bezdennych i niezgłębionych, gdzie ginie na wieki.

Podobne tej rozmowie, wszystkie wyrazy mego młodego przyjaciela tchnęły zawsze cieniem wewnętrznego smutku, który nawet mimowolnie w o-czach jego się malował. Przywiązawszy się do niego i przez starania, którem mu poświęcał, i przez wdzięczność tak czułą, którą codziennie w sercu jego postrzegałem, żywo żądałem przyczyn jego zmartwień i szczegółów wszelkich życia jego tyczących się dowiedzieć.

- I tak utrzymujesz mnie zawsze - dnia jednego rzekłem mu - iż inszego, jak prostego żołnierza, nie masz stanu. Wiem, żeś tym był dotąd; ale wychowanie niepospolite i wyniosłość w ułożeniu aż nadto wyraźnie twierdzą, że to nie może być jedynym twoim przeznaczeniem. Pozwól mi więc rozumieć, że los twój okrywasz tajemną zasłoną, i nie dziw się, że moja przyjaźń podnieść by ją rada.

- Nie mam przyczyny tajenia się przed tobą - odpowiedział mi na to - i ojcowska twoja przyjaźń, której już tyle mam dowodów, zaręcza mi, że nie bez tkliwości słuchać będziesz opisu życia i zdarzeń jestestwa nader mało znaczącego i które (wyjąwszy jedno serce litościwe) nikogo w świecie nie obchodzi. To powiedziawszy dalej o sobie tak mówić zaczął:

Historia nieznajomego

"W najpierwszym dzieciństwie od własnych opuszczony rodziców, nie znając ich nigdy i nie wiedząc nawet, czy mam prawo kogokolwiek tym lubym nazywać wyrazem, dostałem się w opiekę, rzec mogę, drugiej matce, której czułość i starania zastąpiły mi tę, którą los mi był odebrał. Jej to sercu litościwemu winienem, że żyję, ona mnie w dzieciństwie, słabowitego nieraz, śmierci wyrwała, jej to łagodnym przestrogom, szlachetnym radom winienem cnoty, jeśli jakie we mnie znaleźć można, i ona jedna na świecie dotąd mnie kocha. U stóp Karpatów w odludnej i oddalonej wsi mieszkając tam mnie wychowała; między lasami i skałami pierwsząm młodość przepędził. Miłość tej matki była moim szczęściem, czytanie zatrudnieniem, a samotne błąkanie po dzikich okolicach naszego siedliska jedyną zabawą. Wilki i niedźwiedzie w głębokich ścigając parowach, wezbrane potoki, bagniste doły, wąskie nad przepaściami drożyny wstrzymać mię nie mogły i nieraz, za zwierzem się zagoniwszy, w polu nocować musiałem. Takiemu prawie z dzieciństwa prowadzonemu życiu winienem podobno zahartowane zdrowie i tę zręczność i odwagę, do których się przyznaję nie znajdując w nic żadnej zalety.

Ale to dzikie wychowanie, tyle chwil przepędzonych wśród odludnych puszcz, tyle godzin, gdzie nic koło siebiem nie widział prócz pustyń i samotności, wrażenia mocne na młodym moim uczyniły umyśle i pomnożyły może ten popęd niezwrócony do melancholii, któren prócz tego z pierwszym tchem życia z sobą przyniosłem.

Czuła moja opiekunka bojąc się, aby ta zwykła melancholia w dzikość się nie zmieniła, umyśliła ulubionej mnie oderwać samotności i nie mogła lepszego do tego użyć sposobu, jak ku sobie baczność moją zwrócić.

- Wiek mój i zdrowie - rzekła mi raz - odejmują mi użycie wielu zatrudnień i potrzebując roztargnienia spodziewam się go w twoim znaleźć społeczeństwie.

Te słowa najdroższym stały mi się rozkazem i pożegnawszy puszcze ukochane wszystkie dni moje odtąd matce poświęciłem; nie odstąpić jej, pilnować, rozrywać jedynym i najczulszym moim było staraniom. Przy jej łagodnych rozmowach surowość moich myśli i wyrazów ułagodziłem. Dla niej czytanie poezji i literatury różnych języków przydałem do ksiąg klasycznych, którem dotąd tylko czytywał. Dla jej zabawy do zarzuconej wróciłem muzyki i co tylko umiem, czym tylko jestem, wszystko jej jedynie winienem.

Przez wiele lat (i wtedy szczęśliwym się mieniłem) nie wątpiłem, że więzy natury, równie jak czułość, prawa do jej serca mi dają... Alić dnia jednego po długich wahaniach wyznała mi, że matką moją nie jest... To wyznanie, niestety, wszystkie czucia moje wzburzyło. Cios ten głębiej może, niżby był powinien, duszę moją zranił... Niemniej kochałem tę, którą dotąd własną rozumiałem matką; owszem, wdzięczność w sercu moim jeszcze się pomnożyła. Ale rozumiejąc, żem szlachetniejszemu jestestwu życie winien, znaleźć się raptownie celem jedynie miłosierdzia, bez stanu, bez imienia, odrzuconym od społeczeństwa... Będąc niewinnym i czując w sobie chęć i sposobność do działania, być odsuniętym od wszystkiego w świecie przez tę cechę niesłuszną, która gdy nie wzgardę, to upakarzającą litość tylko wzbudza, to wszystko - mówił - utworzyło drażliwe i okropne myśli, które wkorzeniając się coraz bardziej w moim sercu wpędziły na ostatek mnie już nie w melancholią, ale w dziki i ponury smutek. Widząc, ilem tym martwił tę, która matczynym czuciem mnie kochała, chciałem, alem nie mógł, utaić jej tęsknoty mojej duszy i nareście wolałem się od niej oderwać niźli smucić ją bez ustanku. Ona sama rozumiejąc, że zmiana miejsc może mnie rozerwać potrafi, usilnie na tę podróż namawiała i blisko teraz półtora roku mija. gdy pierwszy raz rzucając siedlisko, gdziem w dzieciństwie przytulenie, a w opuszczeniu podporę był znalazł i przyjaźń, bez celu i nadziei w świat się puściłem. Co w przeciągu czasu od tej pory mi się wydarzyło, gdy już nie mnie jednego tyczy się, ale i o innych osobach mówić bym musiał, daruj - rzekł - mój przyjacielu, że o tym zamilknę; tyle tylko dołożę, że tej wiosny za wybuchnieniem wojny zbieg okoliczności i chwila jedna (chwila najokropniejsza z całego mego życia) popchnęły mnie jakby mimowolnie do przystania za prostego żołnierza w naszym wojsku do 5 pułku ułanów. W tym pułku całą odbyłem kampanię. Nie dbając o życie, niewiele mam zalety, jeślim się bił walecznie; trudy i niebezpieczeństwa ulgę jakąś zdawały się przynosić moim niepokojom, a myśl, że krew przynajmniej wraz z drugimi za ojczyznę wylewać mi wolno, duszy mojej dogadzała. Wtedy w zbyt może nierozważnym, ale Bóg jeden wie, jeśli nie w szlachetnym uniesieniu, zapędziłem się za Kozakami w małej nadto liczbie; Opatrzność zrządziła, żem mógł wypełnić przecie zamiar, co mnie do tego był przyprowadził. I tam znalazłbym był koniec wszystkim moim cierpieniom, gdyby twoja litość i starania nie były mnie raz jeszcze do życia przywróciły." Tak zakończył o sobie mówić młody mój przyjaciel i w zwykłe znowu wpadł zamyślenie.

Łatwo pojmiesz - dalej rzekł zakonnik do Malwiny - że po tym prostym i szczerym opisaniu uczuć swoich bardziej mnie jeszcze ku sobie zniewolił; rozrzewniał mnie stan jego opuszczony i przymioty jego (które w dziennym pożyciu najlepiej postrzec się dają) tak mi go drogim uczyniły że gdy przyszło z nim się rozstawać, nie mogłem na sobie przemóc słabego jeszcze i ledwo śmierci wyrwanego w tak długą drogę samego puszczać, gdyż aż pod Karpaty udać się miał dla zaspokojenia troskliwej czułości matki, która wiedząc go rannym najusilniej powrotu jego żądała. Umyśliłem aż na miejsce go odwieźć i - zostawiwszy na ten krótki czas dozór klasztoru doświadczonemu jednemu z naszych braci - z moim młodym przyjacielem puściłem się w drogę. Pierwszych dni dosyć dobrze podróż wytrzymywał, ale onegdaj, tu dojeżdżając, nie wiem. czy z upału wielkiego, czy z innej przyczyny, gorączka znowu mu się wróciła, rana nad okiem znowu się otworzyła i tak mi zasłabł, że nie mogąc już do poczty dojechać do tutejszego folwarku musiałem go kazać przywieźć. Od wczorajszego wieczora gorączka bardziej się wzmogła; sądziłem go znowu w niebezpieczeństwie, posłałem natychmiast do najbliższego miasta po doktora. Strwożonym będąc najbardziej tym. że sam mocno słabym czuć się musi, kiedy wczoraj list do matki z przyłączonym pakietem w przypadku śmierci przesłać mi zalecił, a że zwłoki jego tu pod tym kamieniem, któren najszczególniej mi opisał, złożyć każę, najsolenniej przyrzec musiałem. Dziś pierwszy raz, znużony kilku bezsennymi nocami, usnął przecie ku wieczorowi, a ja, zmęczony niespokojnością i niewczasem, wyszedłem był dla odetchnienia. Nie wiedząc sam, gdzie idę, zaszedłem aż do tej łąki, którą z opisania mego przyjaciela zarazem poznał, znalazłem kamień z napisem i siadłszy na tym obalonym drzewie smutnie rozmyślałem, jak mnie, staremu, przyjdzie przeżyć w kwiecie młodości przyjaciela, gdy widok twój niespodziany jak przeczucie jakieś niespodzianego szczęścia raptownie mi się ukazał i pokrzepił umysł mój strapiony. Otóż teraz wszystko o mnie i o moim biednym wiesz przyjacielu - dołożył staruszek - daruj, jeślim zbyt może długo zatrudniał cię opisaniem drobnych szczegółów, co mnie tylko zajmować mogą, aleś sama tego wymagała. A teraz pozwól, bym cię opuścił i wrócił do mego chorego.

Malwina już prawie przekonana, że ów chory, cel starań najtkliwszych zakonnika, był ten sam młodzieniec, któremu książę Melsztyński życie był winien, oświadczyła starcowi, ile powieść jego wzbudziła w niej zajęcia, czułe dzięki czyniąc mu za okazaną jej ufność w opisywaniu zdarzeń tyczących się przyjaciela, który choć jej nie był znajomym, niecił już w jej duszy przychylności i litości uczucia. Dla późnej już pory do folwarku iść nie mogąc:

- Żegnam cię, mój ojcze - rzekła - jutro wrócę w towarzystwie kilku osób, które niezawodnie tyle jak ja rade będą poznać ciebie i twego przyjaciela; ale zawczasu nic mu nie mów; oczekiwanie cudzych osób mogłoby przykre na nim uczynić wrażenie.

Staruszek przyrzekł Malwinie, iż o tym zamilczy i zostawszy się z chęcią widzenia się nazajutrz, w przeciwną udali się stronę. Zakonnik wnet zniknął w krzakach, a Malwina idąc znowu ścieżką pomiędzy łąki i drzewa stanęła nareście nad łachą, gdzie chłopak na nią czekając głęboko był zasnął. Szczęściem, nie zbłądziła, gdyż to mogło nastąpić, tę całą drogę przebiegłszy tak myślami zajęta, iż nic nie uważała, którędy idzie. Wróciwszy do Krzewina niecierpliwie balujących wyglądała, by im jak najprędzej wiadomości swoich udzielić; ale nie mogąc ich się doczekać położyła się nareszcie rozumiejąc, że tym przyśpieszy porę wstawania. Tysiączne myśli, obrazy, wspomnienia i odchodzenia po głowie jej się snuły, a gdy ociężałe powieki przymknęły się nareście, wszystkie te marzenia niknące i coraz mniej wyraźne w takowy na koniec sen się zamieniły:

Zdało się Malwinie, jakoby raptownie na błonia Wilanowa przeniesiona była i znajdowała się wpośród tłumu i świetności turniejów. Plac zapasów ludem napełniony, grono dam, odgłos trąb, wszystko jak na jawie wyobrażało się. Lecz wkrótce myśli snem plątane rycerza o czarnej zbroi ukazały leżącego i we krwi zbroczonego; dźwięk trąb w głos organów się zamienił i zamiast tłumu turniejów - w ciemnej katedrze Malwina się znalazła. Mająca ustawnie chęć ratowania rycerza o czarnej zbroi spotkała niespodzianie Dżęgę Cygana, który wiodąc ją po różnych i długich gankach przyprowadził nareście na miejsce, gdzie ujrzała rycerza tego przy grobie opartego; przyłbicę odsłonił i Malwina poznała w nim księcia Melsztyńskiego, a raczej to widmo okropne, którego widok tyle ją był przeraził w ogrodzie wilanowskim. Przejęta okropnością chciała jednak przybliżyć się do rycerza, lecz gdy już do niego dojść miała, pożar ogromny kościół oświecił i krzyki "wojna, wojna" zewsząd dały się słyszeć. Potem zmrok wszystko okrył i Malwina nie słysząc, nie widząc nic z tych przeszłych marzeń, znalazła się przeniesioną na "łąkę Ludomira", gdzie niebo pogodne i czyste powietrze zdało jej się nowym napełniać ją życiem. Łąka jak w dniu jej imienin kwiatami była ustrojona, łagodna muzyka w powietrzu się rozlegała i przy kamieniu z napisem "Malwina" we śnie swoim ujrzała niewiastę w przejrzyste odzianą szaty, która dwa jednakowe trzymała w ręku wieńce. Dała je Malwinie i gdy Malwina raz jeszcze chciała spojrzeć na tę anielską postać, już była znikła i na jej miejscu postać Wandy tylko jej się ukazała, z tym wdzięcznym uśmiechem młodości i szczęścia, który ją tak przyjemną czynił.

Wtem Malwina się obudziła. Sen ów takie był uczynił na jej umyśle wrażenie, iż wątpiła na chwilę, czy te marzenia nie były istotą prawdziwą. Szukała na ręku swoich owych dwóch pięknych wieńców przez białą zawieszonych niewiastę, lecz nie znalazłszy ich, przetarła lepiej oczy i przekonała się nareście, że wszystkie obrazy, co przez godzin kilka ją mamiły, skutkiem tylko były wspomnień i życzeń poniekąd zbyt może żywej imaginacji, a promienie słońca jasno bijące w jej okna dowiodły, że długo spać musiała. Spiesznie więc wstała, w nadziei że reszta społeczeństwa (choć po późnym balu) takoż powstawać musiała.Rozdział XXVI


JEDNAK SERCE RZADKO SIĘ MYLI.

Życzenia Malwiny nie były zawiedzionymi, bo najleniwszych nawet ze społeczeństwa już przy śniadaniu zastała i zdarzenia jej z przeszłego wieczora śpiesznie opowiedziane powszechne zajęcie i ciekawość wzbudziły. Książę Melsztyński, w tym nieznajomym chorym nieznanego swego spodziewając się znaleźć wybawiciela, najgoręcej pragnął poznać go; a ponieważ nikogo wtedy nie było, co by takoż tego nie życzył, zaraz po śniadaniu wszyscy się przewieźli i ku folwarkowi udali. Ludzie domowi (między którymi Dżęgę i młynarkę z Zieńkowa liczono), widząc całą społeczność tak żywo tym zdarzeniem zajętą, ciekawością pobudzeni z swojej strony takoż na kępę poszli nie mogąc obojętnie czekać rozwinięcia trafu, który tyle panów ich zdawał się obchodzić.

Gdy już blisko byli folwarku, Malwina, chcąc zakonnika ostrzec wprzódy i lekszą będąc od drugich, naprzód wybiegła. Doszedłszy do domu nierozmyślnie (jak się jej czasem trafiło) otworzyła pierwsze drzwi, co napadła, myśląc, że do gospodyni trafi i nikogo nie widząc w tej izbie weszła do drugiej pytając się:

- Czy nie ma tu babki Alisi? Na te słowa ktoś się odezwał:

- O Boże! to Malwina...

Co Malwina usłyszawszy obróciła się w stronę, skąd głos zbyt jej znajomy pochodził, i spojrzawszy w zakąt ciemniejszy pokoju krzyknęła i bez zmysłów padła zemdlona. W ten moment zakonnik jednymi drzwiami, a ci, co byli z Krzewina razem z Malwiną przyszli, drugimi drzwiami na krzyk jej nadbiegli. Niełatwo mi będzie pomieścić w jednym obrazie wszystkie naówczas zebrane osoby. Osłupienie i przestrach wyrażał się na twarzach, gdy wchodząc do pokoju tego z jednej strony ujrzeli Malwinę bez zmysłów leżącą, a z drugiej chorego młodzieńca, którego życie zdawało się już opuszczać i na którego twarzy (choć cieniem śmierci już okrytej) książę Melsztyński własny swój obraz wyrytym znalazł... Przytomni tej scenie nieprędko byliby przestali dziwić się, gdyby i Malwina, i ten biedny młodzieniec prędkiego nie byli potrzebowali ratunku. Malwinę na drugą stronę domu przeniesiono gdzie ciotka i siostra za nią poszły i nie odstąpiły poty, póki zupełnie do siebie nie przyszła. Młodzieniec zaś, żywy ten obraz księcia Melsztyńskiego, w którym on wybawiciela swego znaleźć się spodziewał, przyjaciel ten najdroższy starego Ezechiela i ten, którego widok Malwinę tyle był przeraził, stał się celem zajęcia powszechnego. Doktor przywołany osądził, że puszczenie krwi jedynie z tych mdłości wybawić go może. Książę Melsztyński pobiegł po felczera, Ezechiel doświadczonymi kroplami starał się ocucić chorego, a Dżęga i młynarka rękaw od sukni i od koszuli zaczęli przecinać, by krew prędzej puścić można było; lecz gdy znak, któren chory miał na lewym ramieniu, raptem ujrzeli, oboje zbledli, zmięszali się niesłychanie i jak w obłąkaniu z pokoju uciekli. Znak ten był tak niepospolity, że nie można go było nie postrzec - był to płomieńczyk dosyć duży i co z kształtu, jak z farby prawdziwy płomień wyrażał. Książę Melsztyński, wracający z felczerem, posłał go najprędzej do chorego, gdyż sam niemal gwałtem zatrzymany został przez Dżęgę i przez młynarkę, którzy padłszy mu do nóg zaklęli na wszystkie najświętsze obowiązki, aby natychmiast raczył ich wysłuchać i przy tym obiecał swoje i dziada swego przebaczenie i darowanie winy zatajonej do tej chwili, którą teraz nieodwłocznie chcą wyjawić. Książę Melsztyński niecierpliwie życząc wracać do chorego, ale mocno jednak ciekawy wiedzieć, co mogło przynaglać tak gwałtownie Dżęgę i młynarkę do zatrzymania go w tym razie, zawołał dziada i przełożywszy mu prośby tych dwóch osób łatwo od Zdzisława otrzymał dla nich obietnicę darowania im winy, jeśli jaką przeciw niemu mieć się czują. Co usłyszawszy przedsięwzięli natychmiast wytłumaczyć się z tajemnicy, która dawno im na sumieniu ciężała i nieraz wszelką im spokojność truła. Dżęga, więcej mający odwagi, pierwszy też w następujący sposób mówić zaczął:

Historia Cygana, przez niego samego książętom Zdzisławowi i Ludomirowi opowiadana

- Człowiek temu nie jest winien, że nieba tu lub tam przyjść na świat mu każą, wszak prawda, kniaziu Melsztyński? Mnie los wyznaczył, żem się na Pokuciu wpośród obozu Cyganów urodził, żem cygańskie wychowanie dostał i przez całą młodość cygańskie życie prowadził. Dżęgi rodzice byli Cyganami, Dżęgi kochanka była Cyganką; osądźcie, kniazie, jak by też Dżęga mógł być czym innym, jak Cyganem! Ale potem o tym, teraz wróćmy się do tego, co bym rad jak najprędzej powiedzieć, a co mi jednak tak ciężko jest coś wymówić.

- No mówże, a kończ już prędzej - rzekli razem Zdzisław i wnuk jego, zniecierpliwieni długim bajaniem Cygana, który, zlękniony, jak mógł już najkrócej, starał się dokończyć resztę.

- Jednego wieczora - zaczął tedy mówić dalej - cały nasz obóz roztasowanym będąc w głębi puszczy, która ciągnie się ponad Dniestrem na granicy tureckiej, kilku z naszych poszło na wędrówkę i Dżęga poszedł z nimi. Z mileśmy uszli i nareście na brzegu rozrządzającej się puszczy doszliśmy do dąbrowy mniej dzikiej, gdzie trawa usłaną była jagodami.

Ach! cóż nam do tych jagód! - niemal z gniewem zawołał książę Melsztyński - do rzeczy już dojdź i nic zatrzymuj nas twymi niepotrzebnymi bajami.

Ach! daruj, kniaziu łaskawy; ale bo te jagody były początkiem wszystkiego. Poziomki to były, ale cośmy lepszego przy nich w tej dąbrowie znaleźli, oto dzieciątko kieby anioła, które na murawie się tarzało i igrając niewinnie jagody zbierało. Nic piękniejszego w życiu swoim Dżęga nie widział jak to miluchne dzieciątko. Zamiast bania się naszych urwisiowskich figur przybiegł chętnie do nas i gdy kapitan nasz wziął go na kolana, ten aniołek zaczął się z długimi jego wąsami bawić uśmiechając się i głaszcząc go pod brodę, co kapitana tak za serce ujęło, że umyślił przywłaszczyć sobie to dziecko, i to mi powiedziawszy natychmiast uskutecznił. Teraz Dżęga czuje, że zgadzać się na tę kradzież było występkiem niegodziwym, wtedy nawet Dżęga domyślił się tego poniekąd; ale kapitana szanując od dzieciństwa nie śmiałem mu się przeciwiać, a przy tym dzieciątko tak było miluchne, żem się cieszył niesłychanie (przyznać muszę) tą myślą, że przy nas zostanie; i tak gdy kapitan kazał mi go wziąć na ręce i nieść za sobą, najchętniej tom uczynił. Tyle tylko od dziecka mogliśmy się dowiedzieć (które niewyraźnie mówiło jeszcze), że Ludomirem go zwali. Trzeci rok mieć się zdawał; zrazu płakał nieco, ale nim do obozuśmy wrócili, jagody i kwiateczki mu zbierając, tak na przyjaźń jogom zasłużył, że mocno Dżęgę pokochał i wkrótce do naszego cygańskiego życia się przyuczył. Tej samej nocy obóz-eśmy zebrali i poszli w głąb kraju. Wędrowaliśmy tu i ow-dzie na granicy tureckiej i Ludomirek zawsze z nami, który - opalony, osmolony, jak i my - jednak nigdy zupełnie na Cyganeczka nie wyglądał. Nieraz w długich marszach naszych sadzałem go na swego konia i wtedy dzieciątko było bardzo szczęśliwe. Szczebiotaniem swoim bawił mnie i trudów i długości czasu zapominałem. Takeśmy Bukowinę i część Węgrów przeszli i nareszcie w górach karpackich stanęli; tam kapitan zachorowawszy odpoczynku potrzebował. Zaraźliwa choroba w naszym obozie się wszczęła i mój Ludomirek nią się zaraził; ale kapitan nasz, który już był ozdrowiał. nie uważał na drugich i nie dbając już o Ludomirka rozkazał, by nazajutrz ze świtem cały obóz ruszył dalej. Mnie się mego dzieciątka żal zrobiło; słabe to było i brać go z sobą chorym, jak był, lub w lesie zostawić równie było okrucieństwem, którego serce Dżęgi znieść by nie mogło. I tak w prędkości, nie wiedząc, jak sobie poradzić, przypomniałem, że niedaleko naszego obozu we wsi jednej mieszkała jakaś pani, o której w całej okolicy przez cały czas naszej bytności w tych stronach słyszałem jak o świętej, pełnej dobroci i miłosierdzia. Szczęśliwym trafem (co by długo mówić było) trochę umiałem pisać, nagryzmoliłem więc, jak mogłem najlepiej, na papierku imię i wiek Ludomira dokładając, że to dziecko przez Cyganów znalezione, Opatrzności boskiej i miłosierdziu dobrych ludzi teraz oddane. Potem śpiącego Ludomirka w płachtę moją zawinąwszy do wsi tej dobrej pani zaniosłem. Tak jak dziś pamiętam: noc była jasna, miesiąc gdyby ser roztoczony świecił. Koło cerkwi idąc prosiłem gorąco Pana Boga, aby ojcem stał się tego biednego sierotki, potem płot przeskoczywszy do sadu wlazłem i doszedłszy aż pod sam dom na ławce, co pod wystawą stała, położyłem mój tłomoczek. Nic przebudziło się biedne dzieciątko, żal mi go było porzucać i żegnając go Dżęga pierwsze i ostatnie w życiu łzy wylał. Otuliłem jeszcze go od zimna i słysząc psy szczekające na dziedzińcu nareście uciekać musiałem; alem się nieraz obzierał, bo mi serce przyrosło było do tego dzieciątka. Tym jednak zgryzotę swoją cieszyłem, że go kiedykolwiek znajdę jeszcze, nie mogąc nigdy inne dziecko wziąć za niego, gdyż on miał znak nadto osobliwy i nadto dobrze mi pamiętny (bo przez kilka miesięcy co dzień niemałom go widział), abym go mógł kiedy zapomnieć. Ten znak był płomieńczyk na lewym ramieniu, co jak sam ogień wyglądał. Otóż. łaskawy kniaziu, dziś przewijając rękaw temu młodzieńcowi choremu, którego Ludomirem takoż zowią, ujrzałem na jego ramieniu takuteńki znak jak ten, co miał mój biedny Ludomirek, i gotowem przysiąc, że to on sam.

Teraz wszystko wiecie, łaskawy kniaziu; darujcie staremu Cyganowi, co za młodu pobredził, i usłuchajcie jego prośby. Dopytujcie się, kto i co jest ten młodzieniec, na wszystko was zaklinam o to. W kilka lat po tej nocy, w której musiałem porzucić to dziecko, wróciłem się do tej samej wsi, by go widzieć jeszcze albo dowiedzieć się o nim, ale tej pani dobrotliwej jużem tam nie znalazł: dawno była tę wieś przedała i w inne strony się przeniosła; dość, że ani o niej, ani o dziecku dopytać się nie mogłem. Wkrótce potem cygaństwo porzuciwszy po różnych a różnych przypadkach dostałem się nareszcie do kniazia Melsztyńskiego i aż do dzisiejszego ranku nic a nic już nigdy o moim nie słyszałem Ludomirku; ale jeśli go teraz w tym pięknym młodzieńcu, w tym wykapanym podobieństwie mego kochanego młodego kniazia wynajdę, to wtedy stary Dżęga nic nie będzie miał w życiu do życzenia i będzie mógł spokojnie umierać.

Zdzisław i wnuk jego jeszcze z zadziwienia nie byli wyszli po mowie Cygana, gdy młynarka do pierwszego się obracając:

- Ale, mości książę, to, co Dżęga powiedział, jeszcze nic - rzekła - nie jest w porównaniu tego, co ja mam do wyjawienia. Dopiero wasza księcia mość dziwić się będziesz, ale, niestety, i gniewać się może bez przebłagania na mnie, kiedy się dowiesz, że to dziecko od Cyganów ukradzione, że ten młodzieniec chory tu, opuszczony, jest prawdziwym synem księżniczki Taidy i tym samym wnukiem waszej księciej mości.

Na te słowa Zdzisław i Ludomir ledwo w głowę nie zaszli. Ani zrozumieć, ani pojąć nie mógł Zdzisław, jak ktokolwiek w świecie mógłby miejsce jego kochanego Ludomira zabierać. Niepewność, troskliwość. politowanie i tysiączne uczucia przeciwne mieszały się w jego sercu i duszy; ale życząc już najbardziej zedrzeć zasłonę, która okrywała tę tajemnicę:

- Już przyrzekam ci wszelkie przebaczenie, jeśli względem mnie masz co do wyrzucenia sobie - powtórnie rzekł Zdzisław do młynarki - ale zaklinam cię, abyś jak najszczerzej wytłumaczyła tajemnicę, która jak się zdaje, wielce mnie obchodzi i której zrozumieć żadną miarą dotąd nie mogę.

Młynarka, tymi słowy zachęcona, tak mówić zaczęła:

- Nie będę zasmucać serca waszej księciej mości szczegółami śmierci córki jego, Taidy, które bez wątpienia aż nadto mu są pamiętne... Ale powiem, że list adresowany przez nią do waszej księciej mości, w którym przyszłe dziecko swoje ojcowskiej jego zalecała opiece, pisany był na kilka dni przed jej zlężeniem, które nastąpiwszy wkrótce zamiast jednego, dwóch synów bliźniąt urodziła. Tyle tylko miała czasu, żeby te dzieci pobłogosławić, rozkazać, aby oba imię Ludomira nosili, i oddawszy duszę swoją Bogu najlepszemu spokojnie z tego zeszła świata.

Zostawszy naówczas jedyną podporą tych biednych sierot przywiązałam się najszczerzej do nich i wiernie (rzec mogę przed Bogiem) wypełniałam, com przy śmierci matce ich była przyrzekła, a to było, że staranie o nich najpilniejsze mieć będę i że nie opuszczę ich póty, póki ci, co do tego prawo mieć będą, nie odezwą się. Blisko do trzech lat te dzieci wychowałam nie mogąc inaczej ich rozeznawać, jak wiążąc im wstążki różnofarbne na ręku; bo ten znak w kształcie płomieńczyka, co jeden z nich miał na ramieniu, pod suknią schowany nie mógł go od brata rozróżnić.

Nie słysząc przez parę lat, aby kto się o te dzieci odzywał, rozumiałam i cieszyłam się nadzieją, że ich na zawsze już utrzymam; alić jednego dnia ku wieczorowi Płomieńczyk (bo tak go zwykle zwałam) wybiegł z domu i - jak teraz miarkuję - za jagodami aż w las, który opodal jest od domu, musiał się zapędzić. Nieszczęściem, brat jego naówczas był trochę słaby i pilnująca tego nie uważałam zrazu, że tamten nie wraca, lecz gdy się zmierzchło, wyszłam patrzeć, gdzie się mój Płomieńczyk podział. Nie zastawszy go przed domem ani w sadzie, strach mnie ogarnął równie jak i męża mego; rozbiegliśmy się oboje do lasu, w pola, na trakt, szukając, wołając Płomieńczyka... Ale, niestety, daremne były wszystkie nasze zabiegi tego wieczora i wszystkie nasze starania, które przez długi czas czyniliśmy, by odzyskać to ukochane dziecko, gdyż on tymczasem (jak dziś od Dżęgi się dowiedziałam), od Cyganów wykradziony, daleko już od nas był uwiezionym. Łatwo wasza księcia mość pojmiesz moje stąd zmartwienia i boleści. I jeszcze ta rana, o Boże, nie była zagojona, gdy przyjazd waszej księciej mości do Zieńkowa dodał strachu i przerażenia do wszystkich moich utrapień. Jakem się dowiedziała, że wasza księcia mość jesteś ojcem księżniczki Taidy i przyjeżdżasz odbierać po niej zostawione dziecko, niestety, przyznać muszę, iż widząc, że o jednym tylko wiedziałeś i jednego tylko dopominać się będziesz, myśl mi przyszła zataić urodzenie drugiego, bojąc się gniewu i żalu waszej księciej mości, jak się dowiesz, że drugi wnuk jego zginął. Otóż to moja wina, otóż to jest, o co przebłagania waszej księciej mości usilnie wzywam, otóż to tajemnica, którą mąż mój do grobu zaniósł i ja ze zgryzotą do dzisiejszego dnia w sercu moim chowałam, aż gdy przed godziną znamię to płomieńczyka (którem na jego ramieniu wraz z Dżęgą ujrzała), tegoż Dżęgi wyznanie, imię Ludomira, które nosi ten młodzieniec, i nade wszystko podobieństwo jego to niepojęte z księciem Melsztyńskim, wnukiem waszej księciej mości, wszystko to zebrane nieodwłocznie mnie zapewniło, że książę Melsztyński w nim brata, wasza księcia mość drugiego wnuka, a ja Płomieńczyka odzyskuję. Opatrzność mojej winie zapobiegła, cudem go zachowując i oddając go cudem. Na wzór jej bądź, książę, litościwy i racz przebaczyć tej, która od momentu wykradzenia tego dziecka godziny spokojnej już nie znała!

- Ach! darujem, wszystko w świecie darujem - wyrzekli razem oba książęta - i jeszcze wam krociami dzięków czyniemy. tobie i Dżędze, gdyż zdaje się, że wy nam brata i wnuka oddajecie.

- Lećmy do niego - rzekł Zdzisław.

- Lećmy - rzekł młody książę Melsztyński - i przez naszą miłość, przyjaźń, przez nasze starania dajmy mu zapomnieć, że od dzieciństwa nie doznawał szczęśliwych węzłów pokrewieństwa.

Nie jestem w stanie wytłumaczenia tego. co się działo między wszystkimi osobami, których to zdarzenie obchodziło, gdy nasz chory młodzieniec, który przed godziną bez imienia, bez rodziców, bez nadziei szczęścia żadnego ani prawa do niczyjego serca, raptownie znalazł się przytulonym do serca dziada i brata właściwego, należącym do familii jednej z najpiorwszych w kraju, a co więcej, wybawicielem tegoż brata, który ustawnie mu powtarzał: "Tobiem życie winien, tyś mię spośród niezawodnej śmierci wyrwał i tobie jedynie rad bym to życic poświęcić." Znając szlachetną i tkliwą duszę Ludomira (bo Płomieńczyka odtąd już zawsze Ludomirem, a brata jego księciem Melsztyńskim zwać będę dla zaniechania omyłki), znając tedy, mówię, duszę Ludomira, łatwo się pojmie, jakie wrażenie takowe słowa i tyle wynurzanej przyjaźni na nim uczynić mogły. Dowodem największym i najważniejszym będzie, gdy powiem, że Ludomir, heroiczną uniesiony czułością, rozumiejący, że książę Melsztyński równie jak on zapamiętale zawsze kocha się w Malwinie i nie pojmujący, jak by ją kochać inaczej można, wymógł jednak na sobie przedsięwzięcie ofiary i odstąpienia wszelkich zabiegów, które z odmianą losu sprawiedliwie i bez własnej już nagany teraz czynić by mógł dla otrzymania ręki tej, którą najpierwszy był ukochał w życiu (bo spodziewam się, że czytelnik dochodzi teraz węzła tajemnicy, który dziwacznymi czynił i nieraz niepojętymi zdarzenia tej historii, i że się domyśla, że przed rokiem w Krzewinie Ludomir, a nie książę Melsztyński, poznał był Malwinę, z niebezpieczeństwa pożaru ją obronił i tak wyłącznie, tak nadzwyczajnie w niej się zakochał). Teraz zaś ten sam Ludomir bratu odstąpić zamyśla tę ubóstwioną Malwinę.

- To nie jest rzeczą podobną, to nie jest uniesienie w istocie naturalne - powie niejeden może. Ach, zaręczam też, że dla przyjaciela jedynego, że dla najdroższych węzłów, dla brata nawet i sam Ludomir nie byłby przedsięwziął uczynić tej okropnej ofiary. Ale, niestety, jemu brat życie był winien i dusza jego szlachetna, w pierwszym zapale uniesiona, nie pojmowała, jak by szczęście mógł wyrwać temu, któremu życie uratował. Przy tym też rozumiał się być od Malwiny zapomnianym i bojąc się, aby zjawienie jego nie było przeszkodą i do jej szczęścia, te tak święte dla niego przyczyny przywiodły go do uczynienia w tajemnicy myśli swoich tej popędliwej z siebie ofiary. Wtrąciwszy więc nazad w głąb serca swego uczucia najboleśniejsze starał się okazać radość bratu i dziadowi, gdy w istocie najokropniejszy smutek ciężył na jogo duszy i malował mu przyszłość jego bez porównania czarniejszą, niżeli przeszłość kiedykolwiek bywała.

Stan zdrowia Ludomira, słaby i tak niedawno nawet niebezpieczny, pomagał mu do ukrycia smutku wewnętrznego, bo doktor największą rozkazawszy mu spokojność, Ludomir użył tego pozoru, by nie wchodzić w szczegóły zdarzeń jego się tyczących, gdy z dziadem i bratem rozmawiał, odkładając to do czasu zupełnego ozdrowienia, i pod tym samym pozorem nic przeniósł się do Krzewina, tylko został jeszcze na kępnym folwarku, ustawnie miotany chęcią i obawą postrzeżenia tej Malwiny, której myśląc odstąpić czuł, że ją kocha bardziej jak kiedykolwiek.

Ale wróćmy się i my do niej, myśmy także raptownie odstąpili, zostawiwszy ją na drugiej stronie domu zemdloną na ręku ciotki i nie wiedzącą o ważnych odmianach, które były nastąpiły i o których siostra i ciotka uwiadomiły ją dopiero, jak zupełnie do siebie przyszła.

Zrazu nie była w stanie pojęcia, co te wierne przyjaciółki jej mówiły, ani w możności rozplątania tłumu myśli, wspomnień, domysłów, uczuć, które razem cisnęły się do jej serca i mięszały się w jej głowie. Ale skoro nieład tych marzeń uspokoił się nieco i zwykły - że tak rzekę - porządek w umyśle jej nastąpił, radosna nadzieja ze wszystkimi swymi czarującymi wdziękami opanowała jej duszę i tłumacząc sobie poniekąd tajemnice i zmartwienia, które w zeszłym roku tak boleśnie ją męczyły, przyszłe teraz lata przewidywała najprzyjemniejszymi ożywione farbami. Ale pomieszanie jakieś (któremu przyczyny wyraźnej dać by nie mogła, lecz które dlatego nie mniej mocy miało nad jej działaniem) oddaliło ją od chęci widzenia w ten moment Zdzisława lub którego z jego wnuków i spokojniejszą będąc o zdrowie Ludomira, o polepszeniu którego ją zapewniali, kazała więc Zdzisławowi oświadczyć, że nie chcąc przerywać szczęśliwych chwil, których w tak niespodzianym odzyskaniu wnuka używać musi, i sama słabą jeszcze się czując, wraca z ciotką i siostrą do Krzewina, gdzie, jak tylko stan zdrowia młodego księcia nic będzie temu na przeszkodzie, spodziewa się, że zechce jakiś czas zabawić i przy świeżo odzyskanej familii po trudach wojennych odpocząć. Co powiedziawszy Malwina, nie czekając odpowiedzi, przez sad, co był za domem, wymknęła się i nie spotkawszy nikogo z siostrą i ciotką do Krzewina wróciła.

Grzeczne oświadczenie Malwiny w zaproszeniu do domu swojego drugiego wnuka Zdzisław z wdzięcznością odebrał. Młody książę Melsztyński, jedynie odzyskaniem brata zajęty i przy tym ze zwykłą lekkością swoją biorąc zdarzenia codzienne, nie bardzo się zatrzymał nad postępkiem Malwiny. Ale Ludomir za to, który w każdym kroku Malwiny szczęście lub niedolę swoją znajdował, w raptownym jej odejściu do Krzewina rozumiał, iż postrzega nowy dowód zmiany jej względem niego, i tym bardziej, choć z męką najboleśniejszą, ugruntował się w przedsięwzięciu odstąpienia wszelkich o nią zabiegów.Rozdział XXVII


ŁAWKA POD KASZTANEM NA WALE.

Kilka dni minęło, które żadnej odmiany w sposobie bycia osób w przeszłym rozdziale wzmiankowanych nie przyniosły. Ludomir równie smutny i z prawdziwymi uczuciami nie wynurzający się, pod pozorem jeszcze złego zdrowia z pokoju swego nie wychodził, choć w istocie młodość biorąc górę nad wszystkimi przyczynami, które zniszczyć to zdrowie byłyby powinny, znacznie go była już polepszyła. W samotnych tych godzinach walki nieustanne - jakem już powiedziała, miotały umysłem Ludomira i zbolałe jego burzyły serce. Nareście myśl jedna, wracając mu się i stając ustawnie w pamięci, wahania wszystkie zatrzymała i utwierdziła go w sposobie, jakim na przyszłość miał działać, a myśl ta była: że ponieważ słychać było, że wojna znowu wskrzesić się miała, z niczym nikomu nie wynurzywszy się ujechać z Krzewina i do wojska wrócić, gdzie nareście koniec życia spotkać spodziewał się, życia, które od urodzenia samego opuszczeniem tylko, trudami i goryczą napełnione było... Rozumiejąc Malwinę zmienioną dla siebie i ukochaną przez brata, nie chciał być zawadą w szczęściu tym, dla których wszystkie w życiu szczęścia z rozkoszą by oddał. Wolał tedy z siebie najboleśniejszą uczynić ofiarę. Przyczyna zaś tajnego ujechania z Krzewina była ta, że nie czuł w sobie możności widzenia raz jeszcze Malwiny i siły oderwania się potem od niej na zawsze. Skrycie więc (nie zwierzywszy się nawet wiernemu Ezechielowi) naznaczył sobie dzień wyjazdu i w wigilią dnia tego myśląc nazajutrz rzucać na zawsze, co tylko go do życia przywiązywało, nie mógł na sobie przemóc, żeby raz jeszcze nie odwiedzić i nie pożegnać przynajmniej tych miejsc, które były świadkami krótkich i jedynie szczęśliwych chwil w całym życia jego przeciągu. Rano ze świtem, by nikogo obudzonego z zamku nie spotkał, i gdy na folwarku wszyscy jeszcze najgłębiej spoczywali, Ludomir, wstawszy z sercem ściśnionym, a raczej przytłoczonym najboleśniejszymi uczuciami, wyszedł od siebie niepostrzeżony i ku Krzewinowi samotne kroki obrócił. Rok mijał właśnie, jak w tym samym miesiącu Ludomir był wyznał Malwinie miłość nieograniczoną, którą w sercu jego była wzbudziła, jak wzajemności jej śmiał się był domyślać, i jak, rozumiejąc się jej niegodnym, od niej się był oderwał. Przeszedłszy przez łąkę, na której przed rokiem dzień imienin Malwiny obchodzono, postrzegł kamień z napisem, przy którym niebawnie rozumiał, że zwłoki jego przynajmniej spoczywać będą - i znalazłszy łódkę przy brzegu zostawioną na drugą stronę rzeki przepłynął.

Wysiadłszy na ląd i myśli jego, i uczucia wzięły inny poniekąd kierunek. Gdy stopę na tej czarującej ziemi postawił, gdy tym powietrzem oddychać zaczął, które z tchem Malwiny zmieszane mu się zdawało, gdy nareszcie znalazł się wpośród tej krainy, gdzie pamiątki niezliczone rozkoszą napawały serce jego, gdzie pierwszy raz ukochał, gdzie pierwszy raz był kochany, gdzie każdy obrót, każde spojrzenie, każdy krok, co czynił, przedstawiały mu wspomnienia męczących wprawdzie chwil niektórych, ale też krocie nieprzebranych szczęśliwości, kiedy się znalazł otoczonym tymi niemymi świadkami pierwszej i jedynej miłości swojej, przeistoczonym stał się zupełnie. Przedsięwzięcia, zgryzoty, zmartwienia - wszystko natychmiast zniknęło; miłość tylko i Malwina w sercu jego zostały.

Miłość i Malwina - te słowa z głębi serca wymawiał Ludomir... Miłość i Malwina - powtarzały echa po wonnych dolinach Krzewina. Spiesznym krokiem, jakby lotnymi uniesiony skrzydłami, szedł Ludomir; rad by był w jednym momencie obiec (i niejako na nowo odzyskać) wszystkie miejsca, które tylokrotnie z Malwina obchodził. Wzrok swój chciwie napawał rozlicznymi widokami, na które w tej wdzięcznej krainie tylokrotnie razem patrzali; wszędy jej postać anielska mu się wyobrażała, wszędy głos jej łagodny słyszeć mu się zdawało, wszędy ją czuł, wszędy ją widział, od nieba, od natury całej odzyskania jej wymagał. I czując potęgę i najwyższy kres miłości:

- Ach, nadto już ją kocham - rzekł w uniesieniu - abym twardych nawet nie ubłagał losów? Żelazne ich prawa przełamać potrafi miłość moja, takowa miłość wszystko zwyciężyć powinna?

Już bliższy domu, okna pokojów Malwiny mógł rozeznać Ludomir; furtka od kwiecistej zagrody była otwartą, wszedł do oddzielnego jej ogrodu. Ten ogród, jak wiemy, z jednej strony różanym płotem od reszty krainy był oddzielony, a z drugiej zielonym wałem strzeżony od Wisły. Wszystkie te lube przedmioty drogimi są znajomościami Ludomira. Ale widok wału osobliwie, gdzie przed rokiem o tej samej niemal godzinie ostatni raz sam na sam rozmawiał z Malwina, najbardziej go rozrzewnił...

Biegnie ku ławce, którą kasztan stuletni rozłożystym swym cieniem okrywa; tam wyznał kochance pierwszy i ostatni raz nieszczęśliwą miłość swoją, tam pierwsze i ostatnie słowo miłości z ust kochanki usłyszał, tam zgłodniałe serce pragnie napoić tymi unoszącymi wspomnieniami albo też w gwałtownym tłoku uczuć spotkać nareście i koniec wszystkich utrapień... Leci Ludomir, serce jego bijąc gwałtownie zdaje się z mężnych chcieć piersi się wyrwać, dobiega do ławki - o Boże! o nieba! o wszystkie w przyrodzeniu szczęśliwości! Malwina!...

Istotnie Malwinę samą ujrzał Ludomir i z głębi duszy:

- Nieba litościwe - krzyknął - któreście pozwoliły, bym ją ujrzał raz jeszcze, już i w waszej nawet mocy nie jest teraz mię od niej oderwać!

Padł przed nią na kolana, wszystko prócz niej zapomniał na świecie. Miłość zapamiętała zdawała się przez wzrok jego do niej się przedzierać; w mowie obłąkanej taż miłość tak długo przytłumiona i dusza najgorętszymi miotana namiętnościami mimowolnie i bez ładu się wynurzały.

- Malwino - mówił - ulubiona, ubóstwiona Malwino, nikt cię tak nic kochał jak ja, dla ciebie jednej żyć pragnę na świecie, dla ciebiem śmierci w krwawej szukał wojnie, tyś godziny moje, dni, życie, serce napełniała. Postać twoja anielska towarzyszyła chwilom moim samotnym. Malwino! nadto ciebie już kocham, abyś dla mnie zmienną, nieczułą, okrutną była! Malwino? powiedz słowo, podnieś te oczy, w których ja zawsze nieba szukałem! Podnieś je bez gniewu, a ja jeszcze niebo w nich znajdę. Powtórz to słowo, co przed rokiem na tym samym miejscu z ust twoich słyszałem, a wtedy i nieba żądać nie będę! "Niewdzięczny!" wyrzekłaś naówczas, odpowiadając na wszystkie uskarżania się moje przed tobą. W tym jednym słowie pierwszy promień nadziei, pierwsze wyobrażenie szczęścia po-strzegłem, ale też i źrzódło rozpaczy, bo śmiejąc z niego wzajemności twojej domyślać się, a nie sądząc się naówczas godnym twojej ręki, od ciebie oderwać się zniewoliłem. Ale to słowo z ust Malwiny słyszane, to słowo przez tkliwą jej duszę wyrzeczone głęboko i na wieki w mym sercu się wyryło. Na tarczy mojej jak godło i upominek jedyny mego szczęścia wyryć go kazałem. Tam samaś go ujrzała w tej chwili na zawsze mi pamiętnej, gdy w dzień turniejów, rozumiejąc, iż waleczność nadgradzasz nieznajomego ci rycerza, nadgradzałaś w stałym Ludomirze chęć jedyną ściągnienia twojej uwagi, chęć, która jedynie dała mi zwycięstwo. Malwino! wczoraj jeszcze, przed kilku godzinami w rozpaczy pogrążony, rzucać cię na wieki żądałem. Myśl ta okropna... zabijająca... że inny, że mój brat...

- Niewdzięczny? - krzyknęła Malwina wpośród płaczu i łkania, które natłokiem uczuć wzbudzone ledwo jej odetchnąć dozwalały.

"Niewdzięczny" - to jedno słowo wyrzec mogła i padła bez mocy na ręce Ludomira. Czymże by najdłuższe mowy w porównaniu być mogły? W tym jednym słowie miłość, szczęście, niebo ujrzał Ludomir; wszystkie wątpliwości, wszystkie bojaźni znikły. Przekonany zupełnie i nie pomyśliwszy nawet, by zapytać się o jakie wytłumaczenie, przycisnął kochankę do serca wrzącego w uniesieniu.

- O nieba! - zawołał - i życie mi już teraz odebrać możecie, doznałem w nim, co tylko dać mogą rozkoszy najtkliwsze duszy uczucia od was nadane!

Porywczością tego uniesienia strwożona, Malwina wyrwała się z rąk Ludomira; lecz choć łzy kropliste zbladło lica jeszcze rosiły, uśmiech anielski pomiędzy nimi ujrzeć na jej twarzy już można było. Ale

Ludomir, rozumiejąc ją zbytecznym tym uniesieniem zrażoną:

- Ach, nieszczęśliwy - rzekł - cóżem uczynił? Gniewem twoim, Malwino, karzą mnie może nieba za moje o bracie moim zapomnienie. On ciebie także kocha, on twojej wzajemności, szczęścia swego także oczekuje! Malwino! Bogiem się świadczę, iż dziś rano jeszcze ujechać tajemnie z Krzewina, ofiarę zupełną uczynić z siebie dla szczęścia brata chciałem... Ale, Malwino, ujrzałem ciebie, słowo przez ciebie wymówione zalało rozkoszą serce moje i wszystkich przedsięwzięć zapomniałem, wszystko prócz ciebie znikło na świecie i teraz już nie jest w mocy mojej, nawet już i nie w twojej, bym ciebie mógł porzucić. Karz mnie, każ mi umrzeć, ale nie każ mi od ciebie się odrywać; tego jednego dla ciebie uczynić nie mogę!

- Ludomirze luby! - rzekła na to Malwina - uspokój zapęd bolesny tkliwego równie jak szlachetnego serca. Jeśli z postaci, to pewnie nie ze stałości brat twój podobnym jest tobie; strata Malwiny bynajmniej go martwić nie będzie, gdyż owe lekkie zapały, które nowość, a może przeszkody, w jego sercu dla mnie były wznieciły, w nowej (a spodziewam się trwalszej) miłości ku mojej siostrze ugaszonymi zostały. Co do mnie zaś - zapłoniwszy się ciszej dołożyła Malwina - serca ci mego oddawać nic mogę, gdyż ty jeden na świecie i od dawna już go posiadasz. Ale przyjmij dzisiaj rękę Malwiny, tej Malwiny, która bez Ludomira żadnego już nie mogłaby doznać szczęścia!

Radość, uniesienia, szaleństwa - ledwo że nie powiem - które na te słowa całkiem zajęły serce Ludomira, nie przedsięwezmę określać, gdyż tego bym nigdy nie wydołała. Świadoma przez doświadczenie bolesnych uczuć łatwiej by mi było je opisać, ale radość i szczęście nadto mało mi są znajome, ażebym dokładnie wydać je mogła. Tyle tylko powiem, iż szczęśliwszego jestestwa w tej chwili od Ludomira w całym przyrodzeniu pojąć by nic można było i że Malwina z głębi duszy dzieliła wszystkie jego uczucia.

Gdy odmęt radości dozwolił im rozmawiać trochę spokojniej, Ludomir wytłumaczył wszystkie postępki swoje Malwinie od momentu, gdy przed rokiem poznał ją był w Krzewinie i gdy ją potem był odjechał: jak stan wątpliwy i nieznany zdawał mu się upodlający, jak wyznać go przed nią nie było w jego mocy i jak dlatego przysięgę od niej wymógł, że odkryć tajemnicy, którą się zasłaniał, nigdy w żadnym czasie szukać nie będzie, jak potem do Telimeny, opiekunki swojej, wróciwszy, smutek i tęsknoty go nie opuszczały, jak w kilka miesięcy później listy do tejże Telimeny, z Warszawy pisane, o miłości księcia Melsztyńskiego do Malwiny doniosły; jak nareście list jeden doszedł oznajmujący za wiadomość niezawodną bliskie ich pobranie się.

- Wtedy, ukochana Malwino, wtedy głowę zupełnie straciłem i nie ostrzegłszy nawet Telimeny, bez żadnego zastanowienia, bez żadnego układu, dniem i nocą lecąc, stanąłem w Warszawie. Stanąwszy tam, dokąd z takim pośpiechem leciałem, nic przedsięwziąć nie byłem w stanie. Aż nadto czując głęboko tę nieszczęśliwą granicę, która nas dzieliła, udać się do ciebie nie śmiałem, poznać zaś, widzieć nawet księcia Melsztyńskiego, przemóc na sobie nie mogłem; i nie znając ani jednej osoby w całej Warszawie kryłem się przez dzień niemal z obłąkanymi zmysłami, wieczorem po pustych ulicach i odludnych przedmieściach snułem się jak mara nocna. Podczas jednej z tych przechadzek nad brzegiem Wisły poznałem poczciwego Dżęgę, który podobno zupełnym mnie wariatem osądził widząc, że w wodę lecieć chciałem za kawałkiem muślinu, któren wiatr mi wyrwawszy w Cygana sieć zaplątał.

- Ach, Ludomirze! - wtem przerwała Malwina - serce się nigdy nie omyla. Poznaję teraz w tym niewytłumaczonym powabie, który myśli moje zwracał ku temu mniemanemu wariatowi, ku temu mniemanemu czainemu rycerzowi, ku temu nareście nieszczęśliwemu przyjacielowi Ezechiela, poznaję aż nadto niezmienną miłość, którą Ludomir jeden jedynie wzbudzić mógł w sercu moim...

- Oto jest muślin ten tak drogi dla mnie - znowu ją przerywając i pokazując muślin rzekł Ludomir - ten sam welum, co ciebie osłaniał, o moja najdroższa Malwino, i któren zdjąwszy z siebie, na tejże samej ławce rok temu zostawiłaś. Jam go uchwycił naówczas i odtąd przy moim zawsze sercu był schowany; on wkoło mej ręki obwiniony jedyną moją był ozdobą przy czarnej zbroi w dniu turniejów i do śmierci najdroższym dla mnie będzie upominkiem.

- Szarfą twoją niechaj na zawsze stanie się, rycerzu o czarnej zbroi - z tkliwym uśmiechem powiedziała na to Malwina - miłość ci ją daje... Oby tylko moc w sobie mieć mogła od wszelkich bronienia cię nieszczęść. Nie dziwię się teraz - mówiła dalej - memu nadnaturalnemu zajęciu dla tego skrytego, dla tego czarnego rycerza, zajęciu, które tylko wówczas wymawiałam sobie. Nie dziwię się takoż, dlaczego w czasie kwesty w katedrze, gdym ujrzała (jak wtedy rozumiałam) księcia Melsztyńskiego, serce moje, które od przyjazdu mego do Warszawy bynajmniej dla niego miłości nie czuło, w ten moment najtkliwsze uczucia, którychem w Krzewinie była doznała, przejęły go natychmiast...

- Ach, droga, luba, ukochana Malwino! i mnie na zawsze pamiętny ten moment, gdym cię w kościele tak niespodzianie i najpierwszy raz ujrzał w Warszawie. Ale coś wtedy może wyrzec chciała...

- Chętnie teraz powtórzę, o mój Ludomirze, gdyż to było wyznanie najszczerszej miłości; ale oddając ci serce bez żadnej granicy wytłumaczyć ci pragnę wszelkie tego serca w każdym czasie uczucia, więc słuchaj:

- Przyjechawszy przeszłej zimy do Warszawy, gdym ujrzała twego brata, widzieć ciebiem rozumiała; ale błąd to oczu był, a nie serca. Oczy moje widziały w nim Ludomira, serce moje nigdy w nim Ludomira nie znalazło i mimo tego niepojętego podobieństwa w postaci, w głosie, w imionach, mimo życzeń Zdzisława, namów ciotki i siostry mojej, mimo wszelkich okoliczności, które mnie przekonywały, że książę Melsztyński w istocie moim jest Ludomirem, mimo tego wszystkiego serce moje wzdrygało się na samą myśl łączenia z nim losu mojego. Przyjaźń i wdzięczność jakimściś niewyraźnym powabem przyciągały mnie ku twemu bratu, ale odrazę niepojętą czułam do niego, skoro miłości ode mnie żądał. Srodze tę płochą zmienność wymawiałam sobie, najboleśniejszych mąk, jakie tylko czułość miotana przeciwnościami pełnymi goryczy tworzyć może, doznawałam ustawnie. Z żalem, z rozrzewnieniem przypominałam szczęśliwe chwile Krzewina z lubym pędzone Ludomirem i razem tegoż Ludomira w świetnej postaci księcia Melsztyńskiego kochać mi już nie było podobno. Jednak obowiązaną względem niego być się rozumiałam i własnymi wyrzutami strapiona, znaglona życzeniem Zdzisława, radami całej familii, głosem niemal całej publiczności (choć będąc przekonaną, że wieczne moje czynię nieszczęście), wzięłam była nareście przedsięwzięcie uczynić z siebie ofiarę i dać na koniec przyrzeczenie księciu Melsztyńskiemu, że po skończonej wojnie za niego pójdę. Tę przysięgę wiecznego nieszczęścia wyrzec już miałam, gdy naówczas w ogrodach wilanowskich widmo okropne, jakem wtedy sądziła, a raczej anioł stróż mój, jak teraz dochodzę, dokonać mi tej przysięgi nie dozwolił, przysięgi, którą łączyłam się na wieki z tym, którego nie mogłam kochać, a odrywając się od tego, którego jedynie kochać mogę. Teraz wiesz wszystko, luby Ludomirze, i jeśli w postępkach co sądzisz nagannego, to przebacz, wspominając, że uczucia moje w każdym czasie i w najmniej pospolitych zdarzeniach tobie jednemu poświęcone były.

- Ja bym cię miał obwiniać, moja najdroższa Malwino? Ciebie, w której anioła i postać znajduję, i duszę? Ciebie, w której sercu niebian czerpam słodycze? Nie, nie sądzę, nie widzę, nie czuję nic innego, tylko to, żem najszczęśliwszy w całym przyrodzeniu i że tobiem to szczęście winien! Okropne, prawda, miewałem chwile w przeciągu życia mojego. okropne było to uczucie posępnego, upakarzającego wstydu, które wątpliwość i tajemnica urodzenia mego z samej młodości w serce moje wlały i wszystkie zdarzenia mego losu tą goryczą truły. Najokropniejszy zaś w całym przeciągu życia był ten moment, gdy - obłąkany nawiasem w ogrodach wilanowskich - już miałem usłyszeć przyrzeczenie twoje bratu mojemu, który wtedy z imienia księcia Melsztyńskiego i z losu świetnego (tak od mego różniącego się) był mi tylko znajomy. Krzyk mój szalony, któren rozpacz nierozważna naówczas z łona mego wyrwała, przerwał twoje słowa. Więcej nie wiem, co się wtedy w Wilanowie działo, gdyż rozumiejąc się przekonanym, że nigdy już moją nie będziesz, obłąkany w rozpaczy wybiegłem, sam nie wiem jak, z ogrodu i biegnąc ku Warszawie, spotkawszy piąty pułk ułanów maszerujący na wojnę, przystałem natychmiast za prostego żołnierza do tego pułku, w jedynej nadziei znalezienia w tym stanie prędszej śmierci. Tam, ręką Opatrzności prowadzony, rozumiejąc, że rywala nienawidzonego ratuję, brata własnego od śmierci obroniłem. Resztę zdarzeń moich od dobrego już słyszałaś Ezechiela. Dłużej smutnymi wspomnieniami nie chcę zachmurzać myśli twoich, osobliwie w chwili, gdy ja sam nie pojmuję, żem kiedykolwiek boleśnego mógł doznać uczucia.

Na te słowa pełne tkliwości rozczulona Malwina, jak niegdyś w raju Ewa

Oddała rękę w ręce młodego kochanka i spłonęła jak zorza przy wrotach poranka.

Ludomir rękę tę łzami radości oblał i przyciskając ją do serca:

- Boże! - zawołał - czymże być musi niebo, jeśli jeszcze przewyższa rozkosz, której doznaję.


Malwina czyli domyślność serca 7


Rozdział XXVIII


KONIEC.

Niejednemu może z czytelników za długą zdała się rozmowa Ludomira z Malwiną; ale, niestety, tak mało godzin szczęśliwych w życiu bywa! Nie żałujmy więc naszym zakochanym tej, którą tak mile z sobą przepędzili; długa dla czytelnika, dla nich piorunem przeleciała. A ja - winę ich zastępując - resztę opisania obrotów, jakie wziął odtąd los Ludomira, Malwiny i wszystkich wzmiankowanych osób w ciągu tej powieści, starać się będę jak najkrócej opisać.

Po tej szczęśliwej tedy z Malwiną rozmowie Ludomir, nie mający już bynajmniej chęci do tajnego, do jawnego ani do żadnego odjazdu, zamiast przedsięwziętej podróży przeniósł się natychmiast do Krzewina, gdzie dobry Ezechiel, porzuciwszy kępę, takoż do zamku z nim się przeniósł. Ludomir naówczas najszczerzej zdarzenia swego życia i stan serca dziadowi wyjawił i Zdzisław, któremu jedynie o to chodziło, ażeby Malwinę wnuczką mógł nazwać, z radością przyjął oświadczenie Ludomira, gdy ten mu wyznał, że od dawna w Malwinie się kochając przed kilku godzinami odebrał od niej samej przyrzeczenie jej ręki. To wyznanie tym bardziej Zdzisława ucieszyło, że w szczęściu jednego wnuka nie widział przeszkody do życzeń drugiego, gdyż się wtedy takoż dowiedział, że ten drugi wnuk (który, posiadając zbiór wielu cnót, niekoniecznie stałość w tym zbiorze mógł rachować), umierający z miłości przed kilku miesiącami dla melancholicznej Malwiny, teraz upewniał go, że żyć nie może bez wesołej Wandy.

Wanda w przeszłym roku, jak czytelnik przypomni sobie, poznawszy Ludomira, jedyną wadę w nim znajdowała, że "nic dość często śmieje się". Ten przymiot teraz w doskonałości czując złączonym do wielu innych w miłym i pustym księciu Melsztyńskim niedługo dała się prosić, by mu takoż rękę swoją oddała.

Gdy te wszystkie układy ułatwionymi zostały, Ludomir natychmiast doniósł je listem Telimenie, prosząc ją przy tym usilnie, by zjechała najprędzej do Krzewina być świadkiem dnia, który na zawsze ustalić miał szczęście tego, który w każdym czasie najczulszą w niej znajdował matkę. Z prawdziwą i wtedy matki czułością list ten przeczytała Telimena i niedługo na jej przybycie czekano w Krzewinie, co jak tylko nastąpiło, Ludomir Malwinę, a brat jego Wandę do świętych zaprowadziwszy ołtarzów, w obecności Boga usta ich wyrzekły to. co serca tylekroć wzajemnie sobie były poprzysięgały. Najpogodniejsze słońce dzień ten oświecało. Obie siostry w bieli odziane, dwoma równymi z mirtu wonnego wiankami skromne swe czoła uwieńczyły i podobne były dwom białym liliom, które razem na jednej niwie zrodzone czystym wdziękiem zobopólnie wzrok każdego zajmowały.

Sędziwa starość Ezcchiela, który ślub dawał naszej młodzieży, stawiając przed oczy zachód życia koło najświetniejszej pory młodości, tkliwym była obrazem, w którym czułość wyryta na twarzy Telimeny, łagodny wzrok ciotki i szlachetna postać Zdzisława nic pewnie nie psuły.

Reszta przytomnych osób, które w dniu tym kościół napełniały, była złożona z domowych Krzewina i z poddanych Malwiny. W tym zbiorze Alisi, Dżęgi, młynarki zieńkowskiej i wiernej Frankowskiej zapomnieć nie można.

Mówić nie będę o pierwszych dniach, które po tym dniu nastąpiły, gdyż każdy czytelnik lepiej będzie mógł wyobrażać sobie szczęście, które wszystkie serca naówczas w Krzewinie napełniło, niżelibym ja go wyrazić potrafiła, a wolę tu wyjaśnić niektóre szczegóły, których zawiłość niejasnymi czyniła niejedne zdarzenia w ciągu tej powieści, jako to na przykład przyczynę mniej wesołego humoru księcia Melsztyńskiego. Gdy zabawiwszy czas jakiś przy pułku wrócił był do Warszawy w czasie, gdy wkrótce potem Malwina pierwszy raz tam była przyjechała, posępny i zajęty ten humor księcia Melsztyńskiego (o którym i major Lissowski w czasie listem Alfredowi doniósł) pochodził z przyczyny pojedynku księcia z kuzynem i przyszłym mężem Florynki, o życiu którego długo powątpiewano, gdyż w tym pojedynku książę Melsztyński bardzo niebezpiecznie go ranił i tym bardziej sobie to wymawiał, że ta cała kłótnia z okazji miłostek jego do tejże Florynki wyniknęła. Zimny i odrażający sposób, z którym Malwina zaraz z początku przyjmowała jego oświadczenia, w myślach księcia był skutkiem złej opinii, którą o nim wziąć była mogła, gdyż rozumiał, że trafem jakim o tej całej awanturze uwiadomioną była, o czym bardziej się jeszcze utwierdził, gdy na wieczorze u księżnej W***, grając w sekretarza, Malwina - myśląc, że temu Ludomirowi, którego była w Krzewinie poznała, zapytanie czyni - napisała na karteczce: "Czy zeszłe lato, czy sierpień zeszły żadnego nie uczynił wrażenia?", chcąc tym bytność jego w Krzewinie i wyznanie, które właśnie w sierpniu miłości swojej był uczynił, tym przypomnieć. Na co książę Mełsztyński, który właśnie w sierpniu miał był nieszczęście śmiertelnie niemal ranić swego przeciwnika i który rozumiał, że o tym chce wspominać Malwina, odpisał:

"Niestety!" Wrażenie nie wymazane na wieki, ale litościwa dobroć o tym może wspominać by nie powinna" - i tym pytaniem, i tą odpowiedzią oboje bardziej w błąd się wprawiali.

Gdy zaś w czasie kwesty książę Melsztyński raptownie był wyjechał z Warszawy, ten drugi wyjazd (jakeśmy w rozdziale XVI czytali) Malwina wtedy osądziła, że był przedsięwziętym przez Ludomira, by się zjechać z matką nieszczęśliwą, a w istocie ta podróż była przedsięwziętą przez księcia Melsztyńskiego, żeby się wytłumaczyć kuzynowi Floryny i kłótnie te zupełnie zaspokoić, czego szczęśliwie dokazał; gdyż (jakośmy z listu Alfreda do majora Lissowskiego w domu pani chorążynej Szeptalskiej pisanego widzieli) książę Mełsztyński, na weselu Florynki się znajdując, w najlepszej harmonii z panem i panną młodą zostawał.

Te tłumaczenia, które ja czytelnikowi tu czynię, książę Melsztyński z wielką szczerością przed dwiema siostrami przed swoim weselem uczynił i gdyby był jedynie miał w celu przekonać nimi i zjednać sobie Malwinę, tego celu może by nie był doszedł, gdyż ona płochość, lekkość i niejedne niedoskonałości w jego postępkach postrzegała; ale Wanda, mniej jak siostra wymagająca doskonałości w kochanku, a więcej jak ona ufająca w własne zalety, by go odtąd w stałości, dla siebie zatrzymać, przekonaną, a przynajmniej łatwo zaspokojoną jego tłumaczeniami została.

Obydwa wnuki Zdzisława z żonami swoimi, parę miesięcy zabawiwszy jeszcze na wsi, do Warszawy pojechali na zimę, gdzie, zobopólnie dom duży kupiwszy, wszystkie odtąd zimy w mieście, a piękne pory roku razem w miłym przebywali Krzewinie. Zdzislaw, szczęściem ich się ciesząc, to tu, to tam często przy nich przesiadywał, równie jak i ciotka naszych dwóch sióstr, która przy tym wychowaniem ładnej Alisi się zatrudniała. Telimena, odległa wieś swoją sprzedawszy, kupiła inną w najbliższym od nich sąsiedztwie, dokąd całkiem się przeniosła i szczęśliwy Ludomir miał sposobność okazywać jej najczulszą swoją wdzięczność i wypłacać się podeszłemu jej wiekowi z tych tkliwych starań, którymi ona otaczała dziecinność jego opuszczoną.

Wierny Ezechiel, złożywszy przełożeństwo monasteru na Rusi, odebrał od Malwiny plebanią w Krzewinie, gdzie do późnego wieku łagodnością, pobożnością i miłosierdziem stał się ojcem i dobrodziejem wszystkich swoich owieczek. On z czasem dwóch synów Malwiny i córeczkę chrzcił Wandy i z wielką radością, choć drżącą już ręką, w kilka lat potem przynosił tym dzieciom (jak kiedyś kwestującej Malwinie) pierzaste goździki. Dżęga za zdrowie wszystkich kniaziów Melsztyńskich węgorze i szczupaki szczęśliwie znowu poławiać zaczął i nieraz w długich swoich bajaniach utrzymywał, że to jego węgorze sprawiły, że nareście wszyscy są szczęśliwymi.

- Bo jednak - mówił - żeby wtedy po miesiącu Dżęga nie był węgorzów poławiał, chusteczka owa biała nie byłaby się w jego sieć wplątała i kochany mój drugi kniaź, którego z przeproszeniem wtedy czystym wariatem sądziłem, byłby za tym gałgankiem w Wisłę wpadł i utonął. Ale ja jednak do dzisiejszego dnia dobrze nie rozumiem, dlaczego ten dobry pan chciał wtedy tę robić wariacją - dokładał Dżęga mrucząc sobie pod nosem.

Młynarka z Zieńkowa, poczciwa Frankowska i stary Marcin kredencerz nigdy już Krzewina nie porzucili. Frankowska do śmierci Malwiny nie odstąpiła i z młynarką dzieci jej i Wandy wypiastowała, a stary i zasłużony jeszcze u jej ojca Marcin dzie-ciom tym, na ręku ich nosząc, długie bajki prawił.

których one z większą cierpliwością słuchały jak niegdyś ich matki.

W innym stanie i na innym zupełnie horyzoncie jedna z aktorek takoż mojej powieści, owa sławna Doryda, przez czas jakiś w tonie, w ubiorach, w pojazdach, w elegancji jeszcze prawa dawała. Ale w kilka lat mniej ładną, mniej świeżą zostawszy i gdy młodsze i świeższe od niej na świat się pokazały, sławna Doryda, od nikogo nie ulubiona, bo nikogo nie lubiła, od nikogo nie żałowana, bo dokuczała wielu i nikomu miłą nie starała się być nigdy, nie mogąca wytrzymać życia wielkiego świata, gdzie pierwszych ról grać już nic mogła, a nie umiejąca się zatrudniać w samotności, ciężaru nudów znieść dłużej w Warszawie nie niosąc umyśliła nareście długie przedsięwziąść podróże i tęsknotę swoją z miejsca na miejsce przenaszając nie więcej szczęścia za granicą jak na ojczystej ziemi znalazła.

Przyjaciel jej, a raczej współtowarzysz intryg, którymi wzruszała społeczność stolicy w czasie swego w niej panowania, major Lissowski, nieco zrazu w swej miłości własnej dotknięty Zamościem Malwiny, uczuł to tym mocniej, gdy ona, przyjechawszy do Warszawy, łagodniejsza, milsza, weselsza jak kiedykolwiek, uprzejmość i każdego powszechne oklaski bardziej jeszcze jak wprzódy dla siebie zyskała. Major nasz, chcąc na tej niewdzięcznej zemścić się Malwinie, umyślił wtedy udać się do Wandy i zaczął do niej palić ofiary, ale, niestety, wkrótce poznał, że u pustej Wandy nie lepiej jak u tkliwej Malwiny zabiegi jego były przyjmowane. Rozgniewany przeto na wielki świat i na miłość prawdziwa, porzucił miasto i przy pułku swoim na prowincji osiadł szczęśliwie. Tam rozpostarł całą swoję nieoszacowaną elegancją, napełniając zazdrością sąsiadów, admiracją i chęcią przywłaszczania sobie takiego niewolnika sąsiadki, i nareście te triumfy, walcowania swoje doskonałe, kasztanka jedynego, fraki, żylety, karykle etc., etc. - wszystko to złożył u nóg Florynki, która, od roku będąc za mężem, była ową jaśniejącą gwiazdą, która w tamtych stronach wszystkie inne ćmiła planety. Florynka, mniej wymyślną będąc niż Malwina i Wanda, z wdzięcznością przyjęła oświadczenia majora. Miłostki jego biorąc za miłość, jakowej jeszcze świat nie widział, mężowi wyperswadowała, że on mieć nie może lepszego od majora Lissowskiego przyjaciela, i upojona próżnością urojonych nad wszystkimi kobietami w powiecie swoim triumfów najszczęśliwszą się sądziła być póty... póki major nasz, nasycony dziecinną jej pięknością, jednego dnia porzucił szczęśliwie to bożyszcze dla nowej tam przybyłej damy! Ani wspomniał odtąd Florynki, która spodziewając się i długi, i ważny z nim romans prowadzić, temu urojeniu cnotę, spokojność i szczęście poświęciwszy, nie stała się nawet w pamięci majora znaczącą epizodą.

Wanda, wesołe i łagodne pobłażania łącząc do wielu innych przymiotów, potrafiła w niedługim bardzo czasie tyle do siebie przywiązać męża swego, iż gdy minął ten pierwszy zapał miłości, którym gorzał dla niej jak dawniej dla wielu innych kobiet, książę Melsztyński najszczerzej przywiązał się do żony tym stałym uczuciem, którego dla żadnej innej kobiety w życiu nie doświadczył.

W Malwiny zaś sercu ni czas, ni lata nie odmieniły tej powabnej, wyłącznej miłości, która z pierwszym rzutem oka w sercu jej była się wszczęła dla Ludomira; równie takoż niezmiennie i do końca życia od niego była kochaną tą miłością, której wdzięki ujmujące życie, świat, każdy dzień, każdą godzinę czarującym napełniają szczęściem, ale które zwyczajnie nader krótko trwają... Dla szczęśliwej Malwiny przez długie lata stały się one codzienną własnością i kilkoro już dzieci szczęście jej pomnażało, gdy dnia jednego pierwszą i ostatnią chmurką zazdrość tylko co tego szczęścia nie zasępiła. Dnia tego, cała familia zebraną będąc w Krzewinie, wszyscy na owej ławce na wale pod rozłożystym siedzieli kasztanem. Książę Melsztyński, tysiąc figlów podług zwyczaju dokazując z dziećmi, między innymi żartami ten był wymyślił, żeby kresę nad okiem udać sobie, podobną tej, którą w istocie miał Ludomir z rany pod Mohilewem odebranej i która go jedynie od brata różniła. Tymi figlami zaprzątniona i zabawiona tą pustotą Malwina Ludomirowi zdała się bardziej zajętą księciem Melsztyńskim jak zwykle, co go naówczas boleśnie dotknęło. Malwina nie zaraz na to uważała; lecz spojrzawszy na męża spostrzegła na jego twarzy wyraz smutku. Pierwszy raz to było od momentu ich pobrania się, że takowy wyraz na jego postrzegła twarzy; tym bardziej ją to przeraziło. Serce Malwiny natychmiast serce Ludomira zrozumiało; najszczerzej rozrzewniona chwyciwszy go za rękę:

- Niewdzięczny - łzy mając w oczach cicho mu powiedziała.

To słowo, które już dwa razy losu jego było wyrokiem, trzeci raz i odtąd na zawsze moc miało serce jego zupełnie uspokoić napełniając go najprawdziwszą i wygasnąć niezdolną szczęśliwością.Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.