FANDOMLatarnią na kilwater • Wiersz • Marcin Tarnowski
Latarnią na kilwater
Wiersz
Marcin Tarnowski

„If men could learn from history, what lessons it might teach us! But passion and party blind our eyes, and the light which experience gives is a lantern on the stern which shines only on the waves behind us!”
„Jeżeli ludzie mogliby uczyć się od historii, jakichż lekcji mogłaby nas nauczyć! Ale namiętność i towarzystwo zaślepiają nasze oczy; a światło, które daje doświadczenie jest latarnią na rufie, która świeci tylko na fale za nami!”
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) ps. Nehemiah Higginbottom „Wspomnienia”, pod datą 18 XII 1831.

Mogło być, na szczęście nie było...
Choć latarni światło świeciło
Tak po przeszłych chwil kilwaterze,
Że przez interpolację: „wierzę
W tę przyszłość rzekłem do siebie.”
I czyniłem by być w niebie,
A nie w czyśćcu dla naiwnych.
Lecz czy mogę stać wśród niewinnych?
Profilaktyka się udała,
Czy nawa gdzie jest tam zmierzała?
                         *
Mimo jej niedoskonałości,
Bo nie jaśnieje ku przyszłości,
Na dziobie mej i większej nawy,
To przez nią mus wróżyć swe sprawy,
Tym jak kształty przeszłe odbiją
Te promienie co z niej biją.
Anioł z latarnią na dziobie,
Pan jeszcze większy! . . . Ja, cóż zrobię?
Jeśli mi się zda z dziobu głos,
Na złud ócz czy uch wydam się cios?Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.