FANDOMKsięgo siedmiu pieczęci • Pieśń • Ludwig Foglár • przeł. Marcin Tarnowski
Księgo siedmiu pieczęci
Pieśń
Ludwig Foglárprzeł. Marcin Tarnowski
Uwagi tłumacza: [Pieśń wydano w zbiorze dwóch pieśni „Zwei Gesänge mit Begleitung des Pianoforte 1.Du Buch mit sieben Siegeln 2.Ob du nun Ruhst”, dedykowanych pani Melanie Foglár-Deinhardstein, a wydanym w Wiedniu przez V. Kratochwilla około roku 1870; skany w Wikimedia Commons, dla oddania charakteru muzyki w nadziei, że coś wrażenia jakie wywarł nie tylko wiersz ale i swoimi osobami poeta wraz z małżonką przeszło na muzykę, akompaniament do pieśni, oraz pieśń z muzyka zamiast głosu.

Tekst wiersza Ludwiga Foglára spisano spod nut pieśni o tym tytule skomponowanej przez Władysława Tarnowskiego do tekstu Ludwiga Foglára. Wyrywkowe poszukiwania oryginału tej pieśni w formie wiersza, m.in. w: „Cypressen: Gedichte”, wyd. Stöckholzer von Hirschfeld, Wiedeń, 1841; oraz w: „Ein Stück Leben: Gedichte”, 1847, nie dały rezultatu. Co za tym idzie, nie wiemy jak wyglądała oryginalna postać wiersza. Choć, oczywiście, tekst Ludwiga Foglára spisany spod nut Władysława Tarnowskiego miał oryginalnie z pewnością postać wiersza. Zatem, podział na strofy pochodzi ode mnie, i został dokonany podług rymów. I przy założeniu mniej więcej tej samej ilości sylab w wersie – od 13 do 15.]
Pani Melanie Foglár-Deinhardstein dedykowane.[1]
Adagio espressivo – wskazówka kompozytora Władysława Tarnowskiego co do sposobu wykonania – wolno, ekspresyjnie.

Mit gehobener Stimme und Stimmung. - Podniośle głosem i nastojem. - Uwaga kompozytora Władysława Tarnowskiego na wstępie co do właściwego wykonania pieśni.

Anton Romako Kinderbildnis Melanie Deinhardstei

Melanie Deinhardstein w młodym wieku – sportretowana jako panna przez Antona Romako, później jako żona Ludwiga Foglára postrzegana przez małżonka z pieczęciami tajemnicy.

Księgo siedmiu pieczęci [2] – tkliwe serce żony,
Morze w którym odbijają się wszech stron gwiazdy,
Niebieskie grzane słońcem dni i burze nocy,
Zagadko głosząca wieści, sztolnio klechd złotych.
Demonie pełen grozy w świętym szale gniewu!
Tchnienie w tajaniu wiosny, wieczny pieśni zdroju!
Niezbadany czysty ołtarzu bólu - a radosny! [3]
Świata zbawców wybawco! tkliwe serce żony,
Serce żony tkliwe serce żon, tkliwe serce żony. [4]


Przypisy

  1. „Frau Melanie Foglár-Deinhardstein gewidmet.” – Zapewne, dedykacja od kompozytora, jest powtórzeniem dedykacji od poety-małżonka dla Melanii z domu Deinhardstein.
  2. Ludwig Foglár nawiązuje wierszem do Apokalipsy św. Jana, począwszy 1 wersu rozdziału 5: „I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.” , porównując tajemniczość kobiety do tajemniczości tej szczególnej księgi w niebie.
  3. Du unerforschbar Einland Altar in Freud' und in Freud und Schmerz! – Niezbadane czyste pole ołtarza w radości a w radości i bólu! Niestety, tak długi tekst dosłownego tłumaczenia wyklucza zaśpiewanie, stąd „wolne” tłumaczenie tego wersu.
  4. Frauen – można przetłumaczyć na klika sposobów: kobiety, kobiece, panie, pani, żony. Niestety konstrukcja pieśni wymaga przynajmniej tej samej ilości sylab w wersie – inaczej zwykle trudno śpiewać, chyba, że kompozytor przewidzi dodatkowymi nutami taką różnicę. Dlatego też odpadało kobiece oraz kobiety, a pozostały do wyboru: pani albo żony – z ta samą liczbą sylab; pani może też znaczyć żonę w sensie pani serca.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.