Public domain
Niektóre teksty (lub inne pliki multimedialne) autorów zgromadzonych w tej kategorii są w domenie publicznej w Stanach Zjednoczonych (these texts or media files are in the public domain in the United States). Dotyczy to prac opublikowanych w/lub poza Stanami Zjednoczonymi, do których prawa autorskie wygasły, często z powodu tego, że pierwsza publikacja nastąpiła przed 1 stycznia 1925. Zobacz: Okres ochrony praw autorskich w USA.
United States
Dialog-warning.svg
Teksty (lub inne pliki multimedialne) autorstwa autorów zgromadzonych w tej kategorii mogą nie być w domenie publicznej poza Stanami Zjednoczonymi (dotyczy to krajów, które nie stosują zasady krótszego terminu do prac opublikowanych w Stanach Zjednoczonych, na przykład Polski, Kanady, Chin (ale nie Hong Kongu ani Makau), Niemiec, Meksyku i Szwajcarii. Informacje o autorze i roku publikacji są istotne i muszą być podane. Zobacz: Public domain i Prawa autorskie.

Wszystkie elementy (23)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.