FANDOMJam jest ogień Boga na niebie • Wiersz • Marcin Tarnowski
Jam jest ogień Boga na niebie
Wiersz
Marcin Tarnowski

William Turner- The Angel, Standing in the Sun

Joseph Mallord William Turner The Angel, Standing in the Sun (Anioł stojący w słońcu), 1846

Powiedział:
Jam jest ogień Boga na niebie
Ze zmaz zdolny oczyścić ciebie.
Za Dawida jam przez zarazę
Zabrał od Dan aż po Beer-Szebę
Mężów siedemdziesiąt tysięcy –
Nad Jeruzalem Rzekł „Nie więcej!” [1]
A król mnie zobaczył z mieczem –
Ze świtą padł na twarz z płaczem. [2]
Tam wszedłem w obóz w nocy
Asyryjski – dzień bez tysięcy. [3]
I kadzielnicę wezmę – brałem,
I rzucę ją – a już rzucałem, [4]
(Dla ludzi są me czasy dziwne),
Puściłem nad rzeką spętane [5]
Mam miecz i żagiew w rękach
Przyjdę! Zapomnij o swych lękach,
Popiół po tobie pozostanie.
Czy coś na nim wzrosnąć w stanie?
Jak wszystkim... czasem wśród skał kwiatek.
Wiem! miałeś plan, że będzie bratek.

  1. II Księga Samuela 24,15-24,17.
  2. Księga I Kronik 21,12.
  3. II Księga Królewska 19,35.
  4. Apokalipsa wg Św. Jana 8,5.
  5. Apokalipsa wg Św. Jana 9,14.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.