FANDOMCzy znasz te róże • Pieśń • Władysław Tarnowski‎ • przeł. Marcin Tarnowski
Czy znasz te róże
Pieśń
Władysław Tarnowski‎przeł. Marcin Tarnowski
Uwagi tłumacza: Tekst pieśni z nutami wydany został przez J. Gutmanna w Wiedniu. oraz tekst w niemieckich Wikisource. Wydanie „Kennst du die Rosen.” nie zawiera daty. Który z Władysławów Tarnowskich był autorem można sądzić po dedykowaniu pieśni Angelo de Gubernatis, jako profesorowi. Angelo de Gubernatis profesorem został w roku 1862, zatem pieśń musi być późniejsza. Z publikacji fragmentów listów Władysława Tarnowskiego (Ernesta Buławy) do Angelo de Gubernatis’a z lat 1877-1878 w „Rivista Europea” wydawanym przez tegoż Angelo de Gubernatis’a, w roku 1878; oraz „L. Tarnowski in Oriente”, „Rivista Europea”, 1874; a także wzmiance o wizycie Gubernatisa we Wróblewicach w Agaton Giller „O Władysławie hr. Tarnowskim”, „Ruch literacki” wydawany we Lwowie, nr 24 z 15 czerwca 1878, str. 380, akapit 2; możemy sądzić, że chodzi właśnie o Ernesta Buławę. Zapewne jednak pieśń pochodzi z lat 70-tych XIX wieku, gdyż wówczas Władysław Tarnowski zaczął częściej bywać we Florencji. Takie też autorstwo podaje Sir George Grove (red. Stanley Sadie) „The New Grove Dictionary of Music and Musicians” (II wydanie), Tom 25 (Taiwan to Twelwe Apostles), 2001, s. 103-104. Dla wczucia się w utwór akompaniament do pieśni i pieśń z melodią w miejsce głosu.

Czy znasz te róże, te róże, co groby kwiecą?
Czy znasz te kłamstwa, co piersi palą,
Czy znasz te kłamstwa, co piersi pieką?
Czy znasz tę łzę co wśród śmiechu leci.
Czy znasz słońce co po lochach świeci.
Nie znasz ich, a więc możesz, dalej pędź.
Nie zrozumiesz o dziecko czym ma pieśń!
Czy znasz tę niewdzięczność co jak wężem
Serce owija wpół śmiercią i lęka, lekiem.
Czy wiesz jak dzielić skryty czysty jad?
Czy znasz ten grom! co na dwa serca spadł!
Nie znasz ich, a więc możesz, dalej pędź.
Nie zrozumiesz o dziecko czym ma pieśń.
Usuń się! i uciszże harfiarzy.
Błogosławieństwo dobrze i szczodrze darzy! [1]
I winno kiedyś zrównoważyć
Czarne nieszczęście co ma się srogo zdarzyć.
Potem do mnie ci nie trzeba, dalej pędź,
Bo potem o dziecko pojmiesz mą pieśń!
Potem do mnie ci nie trzeba, dalej pędź!
Potem, potem dziecko pojmiesz mą pieśń!
Zrozumiesz moją pieśń, zrozumiesz moją pieśń!

Przypis

  1. Tłumaczenie tego wersu odbiega od oryginalnego: „Segen beglückend bleibe glücklich hold und rein!”. Wers oryginalny jest obszerniejszy, lecz przetłumaczenie słowo w słowo uniemożliwiłoby wykonanie tego wiersza do muzyki, co i tak byłoby trudne, jeżeli w ogóle wykonalne jako pieśni.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.