FANDOMByty i Niebyty • Wiersz • Marcin Tarnowski
Byty i Niebyty
Wiersz
Marcin Tarnowski

Są oto byty, które są; i niebyty, których nie ma.
Zdaje się to proste. Jednak, prostoty w tym wcale niema.
Bo:
  a) Są byty, jak śpiący kot w śnie swym bezgrzesznie nieżwawe;
  b) Niebyty niebędące, w grobach nieistnień nieżwawe;
  c) Są byty będące, jak gwiazdy wśród nieba – świece żwawe;
  d) Niebyty, zza grobów i zasłon nieistnień czynem żwawe.
Niby typów cztery. Lecz dalej tłumaczę to zbyt prosto:
  d) a) Za przykład niech Chopin będzie na niebyty żwawe biernie,
            Te geniuszem żwawe, inspirują nawet gdy trup gnije;
  d) b) I postać „ducha sprawczego” na niebyty żwawe czynie,
            Te postacie wokół których woal niebytu się wije.
Nadto:
  i. Byt nieżwawy może się zbudzić jak się ze snu budzi kot,
  ii. Byt żwawy może zapaść w sen niczym po zabawie kot;
  iii. Byty trzech typów mogą utracić i byt swój i żwawość;
  iv. Niebyt żwawy może porzucić zasłony lecz nie żwawość.
Możliwe są więc przejścia między typami, lecz nie wszystko:
Przykład: Frodo i Bilbo, założyli pierścień i znikli,
Czym zamiast odwrócić od siebie uwagę, ją zwrócili.Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.