FANDOMII. Droga do Malborga Bałtyk Tatrom, sonety / III. Grom (Kucharz im zachorował) • III. Grom (Kucharz im zachorował) • Stanisław Tarnowski IV. Oliwa
II. Droga do Malborga Bałtyk Tatrom, sonety / III. Grom
III. Grom (Kucharz im zachorował)
Stanisław Tarnowski
IV. Oliwa
Wiersze „Bałtyk Tatrom! Sonety”; dostępne w rękopisie w zbiorach Archiwum Dzikowskiego Tarnowskich (sygnatura: ADzT 502 (29/639/0/2.49/502 „Korespondencja Jana Dzierżysława. Znany także z innych odpisów w rękach prywatnych.

III
Grom
(Kucharz im zachorował)

Próżno falo Bałtyku ryby mi przynosisz
I co tylko dobrego głębia twa wytwarza,
Próżno bym brał co zechce sama prawie przynosisz.
Na cóż zdadzą się ryby, gdy niema Kucharza?
   Tak Noe Patryarcha wśród świata powodzi
   Kiedy mu na korabiu kucharz zachorował
   Rwie włos, rozdziera szaty i lament zawodzi;
   Któż będzie jego dzieciom jutro jeść gotował!
Co począć? ! Jak tu klęskę głodową zajść z mańki?
Już się cały domowy rozprzęga porządek:
Wy lećcie po doktora, wy drudzy po bańki!
Płaczą służebne panny wśród ogrodu grządek
Płaczą męże, niewiasty, i dzieci, i niańki -
Wchodzi lekarz - “Odwagi! To tylko żołądek.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.