FANDOMArtysta i cierpienie • Wiersze • Władysław Tarnowski
Artysta i cierpienie
Wiersze
Władysław Tarnowski
„Ruch Literacki”, nr 15 z 7 IV 1877, str. 229.

(Do Hansa Maksa.) [1]

Przyszło cierpienie odwiedzić artystę,
       Jak gość codzienny,
Stopnie ku niemu znalazło cierniste,
       Horyzont zmienny.
Gościnny śpiewak znalazł się w kłopocie;
       Nie miał czem przyjąć,
Choćby ostatni grosz, tkwiący w kapocie,
       Jak szczodrze wyjąć!
Cierpienie gości się trojakim darem,
       Co wszyscy mają:
Sercem lub łzami – lub tych pieśni czarem,
       Co nieba znają…
Serca już nie miał, bo wyżarły węże,
Które się na niem samolubnie grzały;
Pieśni umilkły jak rdzawe oręże –
Źródło łez wyschło – bo się wypłakały…
Więc świetny gościu, i tyś tylko echem,
       Cieniem twym własnym,
Pozwól że cię powitam uśmiechem
       Cichym a jasnym!

Ernest Buława

  1. Przypis własny Ogrodu Petenery „Hans Max”, jest pseudonimem, pod którym krył się baron Johann von Paümann (1821-1886), znany wiedeński librecista, autor m.in. libretta do operetki w 1 Akcie pt. „Franz Schubert”, do której muzykę napisał Franz von Suppé. Władysław Tarnowski napisał muzykę do jego wiersza „Mein Kahn” („Moja łódź”).


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.