FANDOMAngelika • Wiersz • Adelaide Crapsey • przeł. Marcin Tarnowski
Angelika
Wiersz
Adelaide Crapseyprzeł. Marcin Tarnowski
Wiersz pochodzi z tomiku Verse, wydanego w roku 1915; tomik „Verse” i wiersz Angélique w zbiorach cyfrowych biblioteki University of Michigan.

Czy widziałeś Angelikę,
Którą poszła drogą?
Białą szatę nosiła,
Migoczące światło wiodła ze sobą
Blada jej ręka ciążyła.

Czy widziałeś Angelikę?
Będzie znała miejsce
Martwe stopy znaleźć muszą,
Całunu zasłona na jej twarzy
By czynić ją ślepą?

Czy widziałeś Angelikę…
W nocy słyszę jej jęk,
I drżę pośród łoża mego;
Ona tuła się całkiem sama,
Nie może znaleźć martwego.
Have you seen Angélique,
What way she went?
A white robe she wore,
A flickering light near spent
Her pale hand bore.

Have you seen Angélique?
Will she know the place
Dead feet must find,
The grave-cloth on her face
To make her blind?

Have you seen Angélique…
At night I hear her moan,
And I shiver in my bed;
She wanders all alone,
She cannot find the dead.Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.