FANDOMANTROPOBIOBORGUS • Wiersz • Narmo
ANTROPOBIOBORGUS
Wiersz
Narmo


<life><TITLE>Śmierć w wyniku skomputeryzowania życia i zmysłów romea1991</TITLE>

Diagnosis Doctorum Medicum:
- amas cumputrum
Morbidus:

ANTROPOBIOBORGUS

krzemowe serce
wentylatory płuc
czytniki i karty zmysłów
magnetyczna wiedza
sterowniki rozumienia
zasilacz pokarmowy
płyto-główny rdzeń kręgowy
i ośrodkowy układ
nienerwowy

Alzheimer sektora partycji
upośledzenie ruchowe klawiszy
dyskordynacja kursora
porażenie procesorowe
systemowa grypa
i astma chłodzenia

8-bitowa zaćma
krótkowzroczna rozdzielczość niepredefiniowana
i narkomania doppingowa tuningu procesora

autystyczna awaria sieci
antywirusowy HIV
i lingwistyka C++

dość - </>

... logging out-> shut down-> power off
sys say: good night romeo1991@eart.cos (mos)

A romeo poza "ciałem"
niedowartościowana
bezsilna i bezwolna
samotność fizyczna
i pisanie wierszy:

C2H5OH +
C17H19NO3 +
C8H11NO2 +
5-metoksy-N-acetylotryptamina->
life.exe - close processes

Diagnosis Doctorum Medicum:
- mors festinata: deux ex/(est?)... MACHINA
</life>

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.